Agendy

Povoľovanie výrubu drevín – Občan

Občan je pred výrubom dreviny je povinný podať žiadosť o vydanie súhlasu s výrubom drevín. Presné podmienky pri ktorých je potrebné toto povolenie sú spravidla uvedené v príslušnom Mestskom záväznom nariadení Mesta.

Informácie