Agendy

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva – Občan

Verejným priestranstvom sa rozumejú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Žilina. Povolenie na záber verejného priestranstva sa vydáva na využívanie priestranstva na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, konanie mítingov a verejných zhromaždení, na reklamné a propagačné akcie, komerčné akcie, prezentačné akcie firiem.

Informácie

Elektronický formulár

Lehoty

Zákonná lehota:
7 dní pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva

Povinné prílohy

Situačný nákres

Správne poplatky

v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia