Agendy

Povoľovanie používania symbolov mesta – Podnikateľ

Symboly mesta Žilina erb (znak), zástava a vlajka, pečať a farby mesta. Organizácia môže požiadať o povolenie použiť symboly mesta Žilina formou „Žiadosti o povolenie použiť symboly mesta Žilina“, ktorú pošle poštou na adresu Mestského úradu v Žiline (Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina) alebo e- mailom na symboly@zilina.sk. Žiadosť nájdete v sekcii Dokumenty, žiadosti a tlačivá.

Symboly mesta môžu byť použité len podľa ich vyobrazenia v Grafickom manuáli mesta Žilina (Design manuál ZA).

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva