Agendy

Poskytovanie sociálnej služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci – Občan

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

V súčasnosti mesto Žilina túto sociálnu službu neposkytuje.

Informácie

Elektronický formulár

Legislatíva