Agendy

Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť – Občan

Mesto, v rámci svojej kompetencie, poskytuje finančné príspevky v sociálnej oblasti.

Príspevky definované v zákonoch prijatých NR SR sú určené na:

  • dopravu do a z centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené
  • jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého
  • príspevok akreditovanému subjektu, ktoré nie je centrom a právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona.

Mesto môže poskytnúť aj jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a to v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mestá, v rámci vlastných všeobecných záväzných nariadení, môžu poskytovať aj a iné finančné príspevky na sociálnu oblasť.

Informácie