Agendy

Podnet na výrub drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta – Podnikateľ

Podanie podnetu na výrub drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta. Podnet môže byť vyhodnotený ako opodstatnený a drevina bude zaradená do zoznamu drevín na výrub, ktorý realizuje mesto. V opačnom prípade bude výrub dreviny zamietnutý a drevina bude ponechaná.

Informácie