Agendy

Platenie ostatných daní a poplatkov – Podnikateľ

Táto služba umožňuje zaplatiť všetky ostatné poplatky, ktorých zaplatenie vyžaduje mesto alebo jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Informácie

Lehoty

V zmysle príslušného rozhodnutia

Legislatíva