Agendy

Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov – Podnikateľ

Zhromažďovaním občania využívajú slobodu prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, avšak sú povinní podávať oznámenie mestu, na ktorého území sa zhromaždenie plánuje uskutočniť. Za zhromažďovanie sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.

Informácie