Agendy

Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia občanov – Občan

Zhromažďovaním občania využívajú slobodu prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, avšak sú povinní podávať oznámenie mestu, na ktorého území sa zhromaždenie plánuje uskutočniť. Za zhromažďovanie sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Zákonná lehota najneskôr v deň konania

Legislatíva