Agendy

Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií – Občan

Mesto prijíma od občanov sťažnosti týkajúce sa závad v zjazdnosti miestnych komunikácií a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať. O termíne odstránenia poruchy Mesto Žilina následne informuje žiadateľa.

Informácie

Elektronický formulár

Povinné prílohy

Ohlásenie závad zjazdnosti komunikácií

Povinné prílohy
- Bez príloh

Nepovinné prílohy
- Fotodokumentácia, lokalita (ulica, adresa)