Agendy

Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie – Občan

Mesto prijíma od občanov sťažnosti týkajúce sa porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať. Verejné osvetlenie spravuje spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o., ktorý v plnom rozsahu vykonáva prevádzku a údržbu verejného osvetlenia.

 

Nahlasovanie porúch je možné tiež prostredníctvom:

Nahlásenie nefunkčného osvetlenia nájdete TU

Informácie