Agendy

Kancelária primátora, kontaktné osoby – Občan

 • Ing. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., poverená riadením Kancelárie primátora a prednostu Mestského úradu v Žiline,
  041/7063 501, +421 905 945 805, katarina.gazdikova@zilina.sk
 • Mgr. Simona Chudíková, asistentka primátora
  041/7063415, +421 907 482 460, simona.chudikova@zilina.sk
 • Mgr. Adriana Maceášová, referent sekretariátu primátora a prednostu,
  041/7063104 104, sekretariatmsu@zilina.sk
 • Zuzana Neveselá, referent sekretariátu primátora a prednostu
  041/7063105 105, sekretariatmsu@zilina.sk
 • Ing. Veronika Harvánková, referentka pre strategický rozvoj a plánovanie
  7063415 415, +421 907 632 450, veronika.harvankova@zilina.sk

Informácie