Agendy

Kancelária primátora, kontaktné osoby – Občan

  • Ing. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., poverená riadením Kancelárie primátora a prednostu Mestského úradu v Žiline,
    041/7063 501, +421 905 945 805, katarina.gazdikova@zilina.sk

Informácie