Agendy

Informovanie o základných umeleckých školách – Občan

Mesto informuje verejnosť o základných umeleckých školách, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Zverejňuje zoznam základných umeleckých škôl so základnými údajmi a s kontaktnými adresami, cez ktoré verejnosť získa bližšie informácie o danej škole. Zverejňuje voľné pracovné miesta.

Informácie