Agendy

Informovanie o základných školách v obci – Občan

Mesto informuje verejnosť o základných školách, ktoré vlastní a spravuje. Zverejňuje zoznam škôl so základnými údajmi a s kontaktnými adresami, cez ktoré verejnosť získa všetky informácie o danej škole. Mesto informuje o aktivitách počas školského roka, súťažiach a úspechoch žiakov. Zverejňuje voľné pracovné miesta. Koordinuje metodické orgány predmetových komisií a zverejňuje ich aktivity.

Informácie