Agendy

Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá – Občan

Mesto poskytuje informácie o útulkoch a karanténach pre zvieratá v prípade, že takéto zariadenia existujú na území Mesta, keďže mu to vyplýva z platnej legislatívy.

Informácie