Agendy

Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci – Občan

Mesto informuje o sociálnych zariadeniach v rámci svojej pôsobnosti :

– prostredníctvom web stránky mesta / na stránke TU

– v Klientskom centre MsÚ Žilina

Informácie