Agendy

Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci – Občan

Mesto informuje o sociálnych zariadeniach v rámci svojej pôsobnosti :

– prostredníctvom web stránky mesta / na stránke TU

– v Klientskom centre MsÚ Žilina

Informácie

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa