Agendy

Informovanie o sociálnych službách v obci – Občan

Mesto informuje o sociálnych službách, ktoré sú poskytované v rámci jeho pôsobnosti :

– prostredníctvom web stránky mesta www.zilina.sk,

– v Klientskom centre MsÚ,

– prostredníctvom platného VZN mesta Žilina.

 

Register sociálnych služieb nájdete TU

Informácie

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva