Agendy

Informovanie o cestovnom ruchu – Občan

Mesto poskytuje informácie o cestovnom ruchu v rámci mesta, súčasne poskytuje možnosť získať informácie o histórií a pamätihodnostiach mesta. Sú poskytované široké možnosti získavania informácií o:

  • atraktivitách mesta,
  • gastronómií,
  • ubytovaní,
  • kultúre a kultúrnych podujatiach konaných v meste,
  • športe, relaxe a športových podujatiach v meste,
  • pamiatkach mesta a širšom okolí.

 

Informácie o cestovnom ruchu mesta nájdete TU

Informácie