Agendy

Cirkevné sobáše – Občan

Postup pri uzavretí cirkevného sobáša

 1. rezervovať si termín sobáša na príslušnom farskom úrade
 2. podať si Žiadosť o uzavretie manželstva na matričnom úrade pod ktorý spadá príslušný farský úrad (snúbenci podávajú žiadosť osobne)

Zoznam farských úradov, ktoré spadajú pod matričný obvod Matričného úradu Žilina:

 • Cirkev bratská v Žiline
 • Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Žiline
 • Gréckokatolícka cirkev Žilina
 • Kresťanský zbor v Žiline
 • Pravoslávna cirkevná obec Žilina
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Brodno
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Bytčica
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trnové
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Hájik
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Mesto
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Saleziáni
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Solinky
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Vlčince
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Zástranie
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina – Závodie
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lietava (Kostol Sedembolestnej Panny Márie, Lietavská Svinná a Kaplnka Božieho milosrdenstva, Lietavská Svinná-Lehota)
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Rosina
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Teplička nad Váhom
 • Rímskokatolícka cirkev Farnosť Višňové

Žiadosti

 1. Žiadosť o uzavretie manželstva – snúbenci štátny občania Slovenskej republiky
 2. Žiadosť o uzavretie manželstva – jeden zo snúbencov je cudzinec

Informácie