textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 18. január 2021 | meniny: Bohdana
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

18. 01. 2021
Lekáreň KALAMED, A. Rudnaya 3806, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
19. 01. 2021
Lekáreň Dr. Max, 1. mája 1016/4, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia Budatínsky hrad, Žilina

Foto Rek, tajomstvo jedného kufra Budatínsky hrad (kaplnka), Žilina

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Požehnané Vianoce Sobášny palác, Bytča

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

tlač, návrat 19.11.2020 | Vladimír Miškovčík - hovorca mesta Žilina

Žilina uspela s projektom adaptácie na zmenu klímy, na realizáciu získala 1,3 mil. eur

Aplikovať v Žiline opatrenia na redukciu skleníkových plynov a zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy je zámerom projektu, s ktorým v žiadosti o grant uspela žilinská samospráva. Počas najbližších troch rokov preinvestuje Žilina viac ako 1,3 mil. eur na realizáciu niekoľkých opatrení zameraných najmä na zníženie zraniteľnosti najviac ohrozených skupín, detí a seniorov. Projekt s názvom Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina bude finančne podporený z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu.

„Je veľmi dobrou správou, že sme uspeli v tak významnej žiadosti, akou sú opatrenia voči klimatickým zmenám. Je to pre nás veľká pomoc a impulz, aby sme ďalej pokračovali v tejto mimoriadne aktuálnej agende. Vďaka finančným prostriedkom, ktoré sa nám podarilo získať, budeme realizovať potrebné projekty. Ďakujem ľuďom, ktorí sa o to zaslúžili, keďže nie je vždy jednoduché pripraviť úspešnú žiadosť. Čaká nás práca a ja verím, že už v budúcom roku uvidia Žilinčania prvé výsledky projektu,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Zmena klímy sa v prostredí Žiliny prejavuje najmä zvyšovaním teploty vzduchu v letnom období, premenlivosťou úhrnov zrážok či striedaním suchých a krátkych daždivých období. Časť projektových opatrení sa preto venuje znižovaniu prehrievania urbanizovaných lokalít, napríklad početnou výsadbou stromov, doplnením mobilnej zelene na plochy, kde výsadba klasickej zelene nie je možná či vybudovaním zelenej strechy na budove mestského úradu. Okrem nej by počas realizácie projektu mal pred mestským úradom vzniknúť revitalizovaný priestor s lúkou a zeleňou, kde si budú môcť klienti oddýchnuť na lavičkách.

Relaxačnú a vodozádržnú funkciu bude plniť Park Svätého Juraja v mestskej časti Trnové, s ktorého dobudovaním projekt počíta. Súčasťou bude aj detské ihrisko, lavičky i pódium, ktoré bude možné využívať na kultúrne akcie. Znovuvysadenie časti lesa v Zástraní a revitalizácia vybranej plochy v rámci lesoparku Chrasť taktiež prispejú k zmierňovaniu klimatickej zmeny. Vďaka projektu mesto vyrieši aj problém s nedostatkom motorových vozidiel na rozvoz stravy pre seniorov, pričom veľkým plusom je, že pôjde o dva nové elektromobily.

V rámci komplexného riešenia zmierňovania zmeny klímy je projekt zameraný aj na odpadové hospodárstvo. Samospráva ho podporí nákupom časti potrebných zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré budú umiestnené vo vybraných lokalitách mesta. Jednou z ďalších projektových aktivít budú aj stavebné práce v Materskej škole A. Kmeťa. V rámci rekonštrukcie bude zateplený obvodový plášť, strecha, vymenia sa okná, zrekonštruuje ohrev teplej vody, obnoví sa systém vykurovania i vetrania, čím by sa mala znížiť energetická náročnosť budovy.

Významnou súčasťou projektu je taktiež tvorba Stratégie adaptácie mesta Žilina na zmenu klímy. Ide o významný dokument, ktorého hlavným cieľom bude zlepšovať pripravenosť mesta čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy pomocou návrhu vhodných adaptačných opatrení. Stratégia sa bude orientovať na samosprávy a súkromný sektor, na implementáciu i monitoring opatrení či na zvyšovanie verejného povedomia o zmene klímy.

V programe SK-Klíma (Granty EHP a Nórska 2014 – 2021) v rámci výzvy s názvom Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach bolo aktuálne na Slovensku podporených šesť miest. Celkový objem prerozdelených finančných prostriedkov je 8,3 mil. eur. Podporené samosprávy budú môcť zvýšiť svoju odolnosť voči zmene klímy a schopnosť reagovať prostredníctvom systematického plánovania a realizácie konkrétnych opatrení s cieľom zlepšiť podmienky života obyvateľov. Vo svojich projektoch budú spolupracovať aj so subjektami z prispievateľských krajín ako Nórsko i Island, čím prispejú k rozvoju bilaterálnej spolupráce.

článok bol zobrazený 1145 krát zdroj: www.zilina.sk