textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 5. jún 2020 | meniny: Laura
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

05. 06. 2020
Lekáreň Dr. Max, Antona Bernoláka 2135/2, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
06. 06. 2020
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Jana Farmanová / Cesta hrdinky Rosenfeldov palác

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ II - Medzi informáciou a pamäťou Považská galéria umenia, Žilina

SPOZNÁVAME ZÁKUTIA ŽILINY Instagram @tikzilina

Daniela & Linda Dostálková: Claws not made to shake hands with Nová synagóga v Žiline

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

tlač, návrat 07.05.2020 | Považská galéria umenia

Považská galéria umenia je opäť otvorená

Aktuálne u nás môžete vidieť

MESIAC ARCHITEKTÚRY V POVAŽSKEJ GALÉRII UMENIA 2020

 • termín: 13.2. – predĺžený približne do 14.5. 2020 
 • miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na I. poschodí
 • autori koncepcie: Milan Mazúr, Dušan Voštenák
 • organizátori: Považská galéria umenia v Žiline, Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska
Desiaty ročník výstavného projektu „Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia 2020“ opäť predstavuje diela architektúry. Zámerom projektu je popularizovať význam architektúry pre kultúrne a životné prostredie v regióne. Pripravujeme ho v spolupráci so Slovenskou komorou architektov a Spolkom architektov Slovenska, vďaka ktorému prezentujeme architektonické diela z minuloročných celoslovenských súťaží, ako aj diela úspešných architektov z regiónu. Tento rok to bude známa žilinská architektka Ľubica Brunová-Koreňová. Špeciálne pre jubilejný desiaty ročník projektu sme pripravili aj prezentáciu tvorby architekta z Ostravy Václava Filandra.

VINCENT HLOŽNÍK (stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca)
 • autor koncepcie: Milan Mazúr
 • architektonické riešenie expozície: Dušan Voštenák
 • otvorená od: 22. októbra 2019 
 • Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na II. poschodí

Dňa 22. októbra 2019 sme si pripomenuli 100. výročie narodenia Vincenta Hložníka, popredného výtvarného umelca 20. storočia, maliara, grafika, kresliara, ilustrátora a pedagóga. V tento deň bola otvorená nová expozícia diel autora, ktorá nadviazala na predchádzajúci cyklus expozícií, začatý v roku 2009. Iniciovalo ho získanie veľkého množstva prác v oblasti maľby, gvašu, pastelu či grafických prác a kresieb, ktoré do zbierkového fondu galérie venovala jeho manželka Viera Hložníková v roku 2004. Aktuálna expozícia Vincenta Hložníka, venovaná 100. výročiu narodenia umelca, predstavuje doteraz sporadicky prezentovaný výber z celoživotnej tvorby, z obdobia od 40. rokov až po 90. roky 20. storočia. Zároveň má nový dizajn a architektonickú úpravu.

Vincent Hložník (1919-1997), ako jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského moderného umenia, svojou rozmanitou a rozsiahlou tvorbou výrazne obohatil kultúrne dedičstvo slovenského národa. Bol umelcom s vrodenou výtvarnou genialitou, s hlbokým súcitom, vynikajúcim pozorovacím zmyslom a rovnako bohatou snovou predstavivosťou. V jeho tvorbe sú viditeľné vplyvy svetových umeleckých prúdov ako kubizmus, expresionizmus či surrealizmus. Vďaka inšpirácii, ktorú z nich čerpal, posúval slovenské výtvarné umenie vpred a udržiaval ho v centre svetového umeleckého diania.
 
Jeho celoživotné dielo zahŕňa maľbu, kresbu, grafiku, plastiku, ilustrácie detských knižiek, ale aj svetovej beletrie, ba dokonca tvorbu poštových známok. Jeho tvorba sa vyznačuje rovnováhou etického a estetického charakteru. Estetika jeho umenia tak vychádza z jeho etického presvedčenia. Nedbal len na krásu svojho diela, na harmóniu kompozície a účinok vybraných farieb, ale aj na silný obsah, posolstvo, ponaučenie a morálny odkaz. Jeho motívom bol po celý život predovšetkým človek, človek trpiaci, smútiaci, zmietajúci sa v nekonečnom boji dobra a zla, v zločine vojny, ale i človek úprimný, dobrosrdečný a radostný. Neprehliadnuteľný je aj náboženský rozmer jeho výtvarnej tvorby. Vincent Hložník bol človek hlboko veriaci, citlivý a vnímavý. Jeho súcit, solidarita a empatia akoby nepoznali hraníc. Z výtvarného hľadiska je pre neho najviac charakteristický expresívny figurálny prejav − vyobrazenie postáv a deformácia tvarov podmienená vnútorným subjektívnym pocitom.
 
Expozícia je tematicky rozdelená podľa jednotlivých období tvorby a techník, ktoré autor pri tvorbe používal, spomedzi iných je zdôraznené obdobie jeho príchodu z Prahy na Slovensko po úspešnom absolvovaní štúdia. Výber diel sa dotýka sa aj prvej výstavy v roku 1942 v Bratislave, ktorá doslova šokovala pierotmi či klaunmi, obrazmi ohromujúcimi, ako aj varovnými. Výstava predstavuje aj nespornú Hložníkovu odvahu v jeho výraznej protifašistickej výpovedi (cyklus Transport). Výber obrazov zo 70. až 90. rokov zastupuje významný cyklus Apokalypsa. Grafická tvorba je predstavená leptami z 80. rokov, ktorých motívy pochádzali zo sveta sociálne vydedených a vojnou prenasledovaných. Expozíciu dopĺňa zakomponovanie známkovej a ilustrátorskej tvorby, tá predstavuje tvorbu Hložníka výberom exkluzívnych diel drobnej grafiky a ilustrácie. K výstave je vydaná knižná publikácia Vincent Hložník – listy, písomnosti, citáty, spomienky. Súčasťou dňa vernisáže je celodenné podujatie študentov Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline, ktorí budú v priestoroch exteriéru a interiéru galérie vytvárať svoje diela venované Vincentovi Hložníkovi. Na tému Apokalypsa na vernisáži vystúpi mím Milan Sládek.
 
Význam celoživotnej tvorby Vincenta Hložníka spočíva nielen v jej kvalite, objeme a rôznorodosti, ale predovšetkým v jej neutíchajúcej aktuálnosti. Morálne posolstvo obsiahnuté v jeho diele neustále prehovára ku svojim recipientom. Otvára oči, očisťuje srdce, dráždi zmyslové vnemy a pohne svedomím každého svojho vnímateľa žijúceho v kontextoch aktuálnej spoločenskej, politickej, ale aj kultúrnej sféry. Korunou jeho úspechu je pokora, ktorú si zachoval po celý svoj život.
 
Realizáciu expozície z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Expozícia je realizovaná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.
 
 
 Vincent Hložník (1919-1997): Žena s lampou, 1946, olej

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ II
Medzi informáciou a pamäťou
 
Juraj Bartusz
Anton Čierny
Stano Masár
Ilona Németh
Roman Ondák
Peter Rónai
 • dlhodobá expozícia prezentujúca diela autorov: zo zbierky intermédií a mediálneho umenia PGU v Žiline
 • koncepcia expozície: Mira Sikorová-Putišová
 • výstavné priestory na prízemí
Druhé pokračovanie projektu PMI s podtitulom Medzi informáciou a pamäťou predstavuje kolekciu diel, ktoré (okrem vopred definovanej príslušnosti k uvedeným formám), sprostredkúvajú pohľad na fenomén pamäte, ako problematiky výraznejšie zviditeľnenej najmä v umení nového milénia. Je prítomná v dielach s leitmotívom reflexie skúseností z minulosti – ako foriem osobnej pamäte, či naopak podávanej cez optiku kolektívneho videnia. Diela tematizujú i prítomnosť tzv. historickej pamäte, no i riziko jej zlyhávania (realizácie Juraja Bartuzsa a Antona Čierneho), alebo o nej komunikujú cez úzko vymedzený individuálny (telesný) rámec (objekt Ilony Németh).
 
Informácia, ktorá inak tvorí aj bázu pre vytváranie pamäťových stôp, čím je s pamäťou úzko spätá, zastrešuje skupinu ďalších realizácií vytvárajúcich tematický pandant k predošlým dielam. Charakterizujú ich procesy metaforického i reálneho uchovávania informácie (inštalácia Romana Ondáka), rôzne formy jej prepisov alebo s ňou autori pracujú ako s jednotkou archivovania. Vo viacerých dielach je obsahom informácie i vizuálne umenie samotné, čím sa stáva podnetom pre úvahy o prevádzke umenia, jeho podstate a prenikaní do každodennosti (diela Stana Masára, Petra Rónaia). Diela – akvizície, prezentované v aktuálnej expozícii PMI II boli galériou postupne získavané v rozmedzí rokov 1993 – 2015 najmä vo forme nákupov, no i darov od autorov.
 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
 
 
www.muzeumintermedii.sk

Naďalej je tu pre Vás aj Pohodlná galéria umenia.
www.pgu.sk/galeria-z-domu/

Tešíme sa na Vašu fyzickú i virtuálnu návštevu!
Viac info na http://www.pgu.sk.
Publikácie vydané PGU v Žiline sú dostupné vo foyeri galérie, na prízemí. Anotácie k jednotlivým publikáciám sú zverejnené na webovej stránke galérie, v sekcii publikačná činnosť: http://www.pgu.sk/publikacna-cinnost/.
Otváracie hodiny

Pondelok  zatvorené
________________________________________
Utorok - Sobota 9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
________________________________________
Nedeľa 10:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
________________________________________
Počas štátnych sviatkov je Považská galéria umenia v Žiline zatvorená.

článok bol zobrazený 233 krát zdroj: www.pgu.sk.