textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 1. apríl 2020 | meniny: Hugo
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

01. 04. 2020
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
02. 04. 2020
Lekáreň Dr. Max, Národná 11, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Rozprávky Žilinského VEČERNÍČKA facebook Žilinský večerník

SPOZNÁVAME MARIÁNSKE NÁMESTIE Mariánske námestie, Žilina

Požičaj si e-knihy Krajská knižnica, Žilina

NEZABÚDAJME NA SENIOROV Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.
11.03.2020

Mesto Žilina podporí žiadosti o grant sumou celkom 173-tisíc eur

Projekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia a sociálnej a zdravotnej oblasti podporí mesto Žilina tento rok sumou celkom 173-tisíc eur. Na podporu projektov v oblasti kultúry pôjde tento rok z grantov 80-tisíc eur, v oblasti športu 33-tisíc eur, pre sociálnu a zdravotnú oblasť je vyčlenených 20-tisíc eur, rovnaká suma 20-tisíc eur je alokovaná aj pre oblasť životného prostredia a pre oblasť vzdelávania. Záujemcovia sa môžu do výzvy na predkladanie žiadostí o grant zapojiť do 3. apríla 2020. 

Aj v tomto roku sa žiadosť o grantovú dotáciu podáva elektronicky. Formulár na vyplnenie žiadosti je dostupný na webe www.zilina.egrant.sk, kde ho žiadateľ vyplní. Jeden originál kompletne vyplneného, vytlačeného a podpísaného grantového formuláru žiadosti treba doručiť aj fyzicky na mestský úrad, a to buď osobne alebo poštou najneskôr v deň uzávierky do 3. apríla 2020.

Formulár žiadosti v jednom origináli však na Mestský úrad Žilina z dôvodu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu zatiaľ nedoručuje ani osobne, ani poštou. Po ustálení momentálnej situácie bude na doručenie originálu formuláru žiadosti vyzvaný.

Všetky potrebné informácie sú zverejnené s výzvou na webovej stránke mesta a po prihlásení sa žiadateľa do e-grantu, bude vysvetlený postup, ako spracovať žiadosť. 

Minimálny príspevok na jeden projekt je vo výške 350 eur, maximálne môže mesto prispieť sumou 2 500 eur. Žiadateľ o grant musí mať sídlo či trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, prípadne poskytovať služby obyvateľom mesta. Rovnako je podmienkou, aby podnikateľské subjekty mali predmet podnikania v konkrétnej oblasti podpory, z ktorej o príspevok žiadajú. Financie z grantu musia byť použité na aktivity realizované v období od 1. januára 2020 a ukončené najneskôr do 15. decembra 2020. 

O prerozdelení dotácií budú rozhodovať členovia grantových komisií a schválené projekty mesto zverejní na svojich internetových stránkach. Otázky týkajúce sa grantového systému môžu žiadatelia písať na e-mail: granty@zilina.sk. K dispozícii je tiež telefónne číslo: 041/70 63 319. Všetky informácie sú dostupné aj na internetovej stránke mesta v sekcii Občan/grantový systém pre 2020 alebo https://zilina.egrant.sk/.

<< návrat