textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 5. august 2020 | meniny: Hortenzia
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

05. 08. 2020
Lekáreň U Štefánika, M. R. Štefánika 822/11, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
06. 08. 2020
Lekáreň apoteka, BILLA Vlčince, Obežná 8777, 01008 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Hudobná streda - DH Strečňanka Sad SNP, Žilina (16:30)

EXPOZÍCIA JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ Terchová, Obecný úrad

CESTOVANIE V ČASE mesto Žilina

Etnografická expozícia JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ v budove Obecného úradu Terchová Terchová, Obecný úrad

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

OZ VEDAM ,Spoločnosť pre celoživotné vzdelávanie žien

Adresa: Martinská l/6, 010 08 ŽILINA
Telefón: 041 52 522 72
Fax: 041 52 522 72
E-mail: Gea.vera@marta.sk
Rok vzniku: 2002
IČO: 37800256
 
Oblasť pôsobenia: vzdelávanie, regionálny rozvoj, sociálna oblasť, občiansky aktivizmus, kultúra
Kľúčové slová: Vzdelávať, propagovať, angažovať sa na všetkých stupňoch riadenie vo verejnej, podnikateľskej a mimovládnej oblasti(rovnosť príležitostí, diskriminácia...)
Poslanie: Vzdelávať, propagovať, pomáhať a pripravovať aktívne a ambiciózne ženy na prácu v politike.
Zameriavať pozornosť verejnosti, a najmä, žien na vzbudenie záujmu angažovať sa v prospech riešenia spoločenských problémov. Má za cieľ vytvárať priestor iniciatívnym a ambicióznych ženám – odborníčkam, ktoré chcú svoje vedomosti, skúsenosti a informácie posúvať do roviny spoločenskej. Ktoré sa chcú zúčastňovať na veciach verejných, môcť ovplyvňovať legislatívu, poukazovať na spoločenské problémy. Jednoducho pomôcť zvýšiť percento angažovanosti žien na všetkých stupňoch riadenia vo verejnej, podnikateľskej a mimovládnej oblasti. Ale má tiež záujem osloviť verejnosť s cieľom priblížiť ľuďom túto problematiku.
Pravidelné aktivity: Nemáme pravidelné aktivity, aktivity sa organizujú sporadicky v rámci plánu akcií OZ. Momentálne sme partnerom projektu, kde zabezpečujeme realizáciu divadelného fóra.

Divadelné fórum „Všetci za jedného jeden za všetkých“ – Ide o divadelné predstavenie v rozsahu cca 45´ s hlavnou myšlienkou osloviť širokú verejnosť ako jednu z foriem výchovno-osvetovej metódy zameranú na odstraňovanie diskriminácie obetí obchodovania s ľuďmi a ostatných marginalizovaných jedincov na trhu práce.

Divadelné fórum je súčasť projektu, ktorý je zameraný na tvorbu a testovanie inovatívnych riešení v boji proti všetkým formám diskriminácie sociálne vylúčených a ohrozených skupín obyvateľstva a rómskej menšiny na trhu práce.

Verejné divadelné fórum sa realizuje v 7 krajských mestách kde by mali byť prítomní zástupcovia rôznych vládnych a mimovládnych organizácií, zástupcovia médií, študenti a široká verejnosť. Začíname v Žiline 15.6.2007 na Mariánskom námestí a pokračujeme v mestách Prešov 18.6, Košice 19.6. Trnava 25.6., Trenčín 26.6., Nitra 27.6., a projekt končí v BB. 28.6.
< < návrat