textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 18. január 2021 | meniny: Bohdana
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

18. 01. 2021
Lekáreň KALAMED, A. Rudnaya 3806, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
19. 01. 2021
Lekáreň Dr. Max, 1. mája 1016/4, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia Budatínsky hrad, Žilina

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Požehnané Vianoce Sobášny palác, Bytča

Mojmír Vlkolaček Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline

Adresa: Karpatská 10, 010 08 Žilina
Telefón: 041 / 56 52 369, 0905 477 970, 0915 604 684
Fax: 041 / 56 52 369
E-mail: unss.zilina@nextra.sk
WWW stránka: http://www.unss.sk
Rok vzniku: 1990
IČO: 00 683 876
 
Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť, vzdelávanie, voľnočasové aktivity
Kľúčové slová: sociálne poradenstvo, sociálna prevencia vrátane sociálnej rehabilitácie, špecifické sociálne služby
Poslanie: Poslaním ÚNSS je:
a) obhajoba záujmov občanov so zrakovým postihnutím zameraná najmä na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia,
b) aktivizácia občanov so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností a rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb a na prípravu na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti,
c) všestranné pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch a schopnostiach občanov so zrakovým postihnutím s cieľom, aby ich spoločnosť vnímala ako svoju prirodzenú súčasť,
d) poskytovanie sociálneho poradenstva, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie a poskytovanie sociálnych a ďalších služieb pre občanov so zrakovým postihnutím.

Medzi naše hlavné aktivity patrí:
Špecifické sociálne služby - predčitateľstvo a sprievodcovstvo
Sociálne poradenstvo zamerané na prekonávanie sociálnych dôsledkov straty alebo poškodenia zraku, sociálno – právne poradenstvo zamerané na optimálne uplatňovanie práv a nárokov vyplývajúcich zo sociálnej legislatívy.
Sociálnu prevenciu vrátane sociálnej rehabilitácie, ktorá zahŕňa kurzy priestorovej orientácie a samostatného pohybu v byte a v okolí, používanie bielej palice, sebaobsluhu, výcvik zručností pre každodenný život, psychorehabilitáciu, výuku písania a čítania slepeckým písmom, kurzy práce so špeciálnymi počítačmi, odskúšavanie lúp a teleskopov, výcvik práce s rôznymi optickými a kompenzačnými pomôckami, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce, alebo oslabené zrakové funkcie, od CD a MC magnetofónu, cez televízne zväčšovacie lupy až po hovoriace počítače, atď.
Pravidelné aktivity: Kurz priestorovej orientácie a samostatného pohybu (mobility) slúži na zvládnutie techník, ktoré pomáhajú ZP ľuďom orientovať sa, a následne aj samostatne sa pohybovať vo svojom byte a okolí. Súčasťou kurzu sú:
Technika pohybu s bielou palicou a bezpečného pohybu bez bielej palice
Technika pohybu s vidiacim sprievodcom
Výcvik orientácie (analýza priestoru s efektívnym využitím ostatných zmyslov)
V prípade potreby nácvik pohybu s vodiacim
Kurz sebaobsluhy má za cieľ zvládnutie vykonávania bežných denných činností bez alebo s minimálnou zrakovou kontrolou. Tento kurz obsahuje:
Nácvik činností týkajúcich sa osobnej hygieny
Starostlivosť o zovňajšok
Nácvik varenia
Obsluha elektrických spotrebičov
Údržba domácnosti
Nácvik práce s kompenzačnou pomôckou
Kurz komunikačných zručností, ktorý napomáha zrakovo postihnutým k samostatnému prístupu k informáciám, ako aj k možnosti zvýšenej komunikácie s ostatnými ľuďmi. Skladá sa z niekoľkých kurzov, určených pre konkrétne spôsoby komunikácie:
Kurz výučby čítania a písania Braillovho písma umožní absolventom čítať slepecké Braillovo písmo, písať na špeciálnom písacom stroji a ískať zručnosti a návyky pri využívaní Braillovho písma
Kurz klávesnicových zručností umožní absolventovi písať desaťprstovou technikou na písacom stroji alebo na klávesnici počítača, zostaviť jednoduché písomnosti a nadobudnúť zručnosti a správne návyky pri písaní bez kontroly zraku
Kurz práce so špeciálnymi počítačovými programami s hlasovým, či zväčšovacím programom
Nácvik vlastnoručného podpisu
Prezentácia a distribúcia kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých klientov, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú oslabené alebo chýbajúce zrakové funkcie, t. j. pomôcky na čítanie, písanie, pomôcky uľahčujúce sebaobsluhu a pod.
Kontakty pre záujemcov o vodiaceho psa, zaškolenie a výcvik pre žiadateľov a držiteľov vodiacich psov
Organizovanie spoločných kultúrnych, rekreačných aktivít a podujatí, integrovaných letných táborov pre zrakovo postihnuté i vidiace deti a mládež, rozvoj zručností pre každodenný život, rozvoj sociálnych a komunikatívnych zručností podporujúcich ich sociálne začleňovanie, podporuje integrovanú výchovu a vzdelávanie zrakovo postihnutých detí a mládeže v bežných typoch škôl a na všetkých stupňoch škôl
< < návrat