textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 29. november 2020 | meniny: Vratko
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

29. 11. 2020
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
30. 11. 2020
Lekáreň Dr. Max, Národná 11, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Cena Oskára Čepana 2020 Nová synagóga v Žiline

Pinokio Bábkové divadlo, Žilina (16:00)

JAN RAJLICH ML. – PLAGÁTY Rosenfeldov palác

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Adresa: Karpatská 10, 010 08 Žilina
Telefón: 041 / 56 52 369, 0905 477 970, 0915 604 684
E-mail: unss.zilina@unss.sk
WWW stránka: www.unss.sk, www.zilina.unss.sk
 
Oblasť pôsobenia: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá poskytuje sociálnu pomoc pre ľudí so zrakovým postihnutím ambulantne. Sociálne poradenstvo vykonáva pre klientov individuálne alebo v malých skupinách. Sociálna rehabili
Kľúčové slová: Zrakové postihnutie, integrácia, základné a špecifické sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, rozvoj špecifických zručností, individuálny prístup, skupinová práca,
Poslanie: a) obhajoba a podpora uplatňovania práv osôb so zrakovým postihnutím a podpora vytvárania rovnakých príležitostí, rovnakého zaobchádzania a pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia,
b) aktivizácia osôb so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj ich vlastných zručností a znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na uspokojovanie záujmov a potrieb a na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti,
c) pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch a schopnostiach osôb so zrakovým postihnutím ako prirodzenej súčasti spoločnosti,
d) d) poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnych služieb, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie a poskytovanie ďalších služieb pre osoby so zrakovým postihnutím.
Pravidelné aktivity: V zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, a na základe Rozhodnutia MPSVaR SR, číslo spisu 11959/2009-I/20, čísla záznamu 24258/2009 a 24259/2009, bola ÚNSS udelená akreditácia na poskytovanie odbornej činnosti – sociálnu rehabilitáciu a špecializované sociálne poradenstvo, na obdobie tri roky. Následne, v zmysle Zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, bola ÚNSS registrovaná (registračné číslo: 121/2010 – soc.) ako neverejný poskytovateľ týchto druhov sociálnych služieb:
§ 19 ods. 2 – základné sociálne poradenstvo
§ 19 ods. 3 – špecializované sociálne poradenstvo
§ 20 – pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
§ 21 – sociálna rehabilitácia
§ 43 – sprievodcovská a predčitateľská služba
§ 47 – požičiavanie pomôcok

Zbierkové aktivity: Biela pastelka, Vodiaci pes,
Informačné aktivity: Deň bielej palice, organizovanie tematicky zameraných kurzov a seminárov pre ZP a širokú verejnosť,
Tábory, pobyty a pod.
< < návrat