textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 3. august 2020 | meniny: Jerguš

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

03. 08. 2020
Lekáreň PRI STAREJ PK, Bratislavská 6, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
04. 08. 2020
Lekáreň Dr. Max, Romualda Zaymusa 8727/12, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ II - Medzi informáciou a pamäťou Považská galéria umenia, Žilina

BÁBY A ICH HÁBY Makovického dom, Žilina (08:00-16:00)

Jana Farmanová / Cesta hrdinky Rosenfeldov palác

JOGA V PARKU lesopark Chrasť, Žilina (07:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Žilinský komunitný fond pre rok 2009 - 2.kolo

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
ŽILINSKÉHO KOMUNITNÉHO FONDU PRE ROK 2009 - 2.KOLO

Žilinský komunitný fond (ŽKF) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá združuje finančné prostriedky pre podporu rozvoja nášho mesta a kvalitu života v ňom. Bol založený v roku 2000 z iniciatívy neziskových organizácií so spoluúčasťou Mesta Žilina.

Získané finančné prostriedky rozdeľuje Správna rada ŽKF na ciele, ktoré súvisia z poslaním ŽKF.

Pre rok 2009 v 2.kole je určená priorita pre projekty zamerané na vzájomnú pomoc medzi rôznymi ľuďmi, na rozvoj vzťahov medzi ľuďmi na sídliskách, v mestských častiach, podporu občianskeho života v komunitách, pomoc ľuďom, ktorí pomoc ostatných potrebujú. Chceme podporiť projekty, v ktorých sa venuje pozornosť humanitárnym a dobrovoľníckym aktivitám, stretnutiam rôznych občianskych zoskupení v predvianočnom čase zacielených na vzájomnú podporu a pomoc.

Predvianočný čas býva krásnou príležitosťou stretnúť sa, poďakovať za podporu navzájom, vyjadriť vôľu spolupracovať v novom roku. Pre mnohých spoluobčanov je to však veľmi zložité obdobie, pretože z rôznych dôvodov sa cítia osamelí, nachádzajú sa v zložitých životných situáciách a vítajú pomoc ostatných. Obe skupiny aktivít sú vhodné pre projektové zámery v 2. kole ŽKF pre rok 2009.

Cieľové skupiny v predkladaných projektoch môžu byť:

 • Občania sídlisk, mestských častí
 • Členovia rôznych neziskových organizácií, záujmových združení
 • Spoluobčania so znevýhodnením, sociálne a inak vyčlenení

Typy podporovaných aktivít:

 • organizovanie, motivácia a asistencia členom komunity s cieľom zdôrazniť a posilniť ich postavenie, podporovať ich k aktívnejšiemu prístupu k verejnému životu a procesom komunitného rozvoja,
 • rozvoj života na sídliskách a mestských častiach,
 • pomoc znevýhodneným spoluobčanom v ich začleňovaní do života spoločnosti,
 • aktivity zamerané na šírenie zásad zodpovedného občianstva, ochrany životného prostredia, zmysluplného trávenia voľného času medzi skupinami detí a mladých ľudí.

Maximálna výška podpory v tomto kole je 165 EUR.
Každá organizácia, skupina, jednotlivec môže predložiť iba jeden projekt.

Kto môže predkladať žiadosti:

 • Neziskové organizácie
 • Neformálne skupiny a jednotlivci
 • Výbory mestských častí

Kritériá výberu projektov:

 • Súlad cieľov projektu s cieľmi výzvy,
 • rešpektovanie potrieb komunity a cieľovej skupiny , časová relevancia k téme projektu,
 • praktickosť, adekvátnosť časového a finančného plánu,
 • spolupráca s inými organizáciami (štátna správa, samospráva, škola, MVO a pod.) a ich participácia na projekte, aktívna účasť komunity na realizácii projektu,
 • kontinuita a ďalší rozvoj doteraz realizovaných aktivít.

Rozhodovací proces:
O podpore projektov rozhoduje Správna rada ŽKF na základe odporúčania Programovej rady ŽKF.


Spôsob predloženia prihlášky/žiadosti:
Projekt na predpísanom formulári je potrebné doručiť do 6. novembra 2009 do 16.00 hod do Žilinského komunitného fondu, c/o Hurbanova 4 , 010 01 Žilina.
 

Formulár môžete stiahnuť tu


Projekt musí byť doručený v tlačenej podobe a elektronicky na adrese saiaza@nextra.sk .

Projekty možno konzultovať u Dr. Aleny Mičicovej,správkyne ŽKF. Konzultácie prosíme dohodnúť telefonicky na 041 565 14 58.