textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 27. február 2020 | meniny: Alexander

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

27. 02. 2020
Lekáreň BENU, HM Tesco Hliny, Obvodová 8640, 01007 Žilina / 20:00 - 22:00
28. 02. 2020
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Výstava Stavovce severozápadného Slovenska Budatínsky hrad, Žilina (09:00-16:40)

GENIUS LOCI: MODELÁRSKY KLUB ŽILINA Rosenfeldov palác (17:00)

POĎ SA HRAŤ! JARNÉ PRÁZDNINY V PALÁCI Rosenfeldov palác (14:00-16:00)

Výstava Pohyb pamäti Nová synagóga v Žiline

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Žilinský komunitný fond pre rok 2009 - 1. kolo

Žilinský komunitný fond pre rok 2009 - 1. kolo

 • Výsledky - Žilinský komunitný fond 2009 - 1. kolo , 16. 7. 2009 (formát PDF)
 • Výsledky - Žilinský komunitný fond 2008 (formá PDF)

Žilinský komunitný fond (ŽKF) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá združuje finančné prostriedky pre podporu rozvoja nášho mesta a kvalitu života v ňom. Bol založený v roku 2000 z iniciatívy neziskových organizácií so spoluúčasťou Mesta Žilina. Finančná podpora zo strany Mesta Žilina bola obnovená v roku 2008. Úspešné projekty v rámci výzvy 2009 sú financované z rozpočtu Mesta Žilina (2/3 financií) a iných zdrojov (1/3 financií).

Získané finančné prostriedky rozdeľuje Správna rada ŽKF na určené ciele:

 • Život na sídliskách
 • Životné prostredie
 • Voľný čas detí a mládeže
 • Kultúrne a vzdelávacie aktivity
 • Sociálne programy
 • Ochrana a podpora zdravia
 • Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
 • Rozvoj komunitných iniciatív a MVO
 • Iniciovanie občianskych aktivít v meste a na podporu zapájania sa občanov do vecí verejných a poskytuje podporu občianskym aktivitám , zameraným na riešenie širokého okruhu problémov

Maximálna výška podpory:

• do 333 EUR
• jeden žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť max. 1 žiadosť

Priorita pre rok 2009:

Pre rok 2009 je určená priorita pre projekty zamerané na podporu inovatívnych prístupov pri riešení problémov komunity, vzdelávania vo všetkých oblastiach s využitím informačných a komunikačných technológií (IKT), zlepšovanie kvality života na sídliskách a mestských častiach, pomoc skupinám ohrozeným sociálnym vylúčením a chudobou.

Príklady pre inšpiráciu

Pre malú inšpiráciu predkladateľov uvádzame príklady možný projektových zámerov: projekty, ktoré v komunite spájajú rôzne skupiny ľudí z hľadiska veku, postavenia, vzdelania, znalostí a schopností, projekty, ktoré využívajú metódy a aktivity, ktoré sa v Žiline ešte nevyskúšali, vzdelávanie smerujúce k väčšiemu využitiu IKT, internetu, komunikácii občan-samospráva cez IKT, sociálne projekty pôsobiace v skupinách občanov, ktorí sa musia vysporiadať s ťažkou životnou situáciou, rozvíjanie nových možností všestranného vyžitia na sídliskách, mestských častiach, hľadanie nových atraktívnych nápadov, ako život sídlisk a mestských častí spestriť.

Cieľové skupiny v predkladaných projektoch môžu byť:

• občania sídlisk, mestských častí
• členovia rôznych neziskových organizácií, záujmových združení
• deti a mladí ľudia
• spoluobčania so znevýhodnením, sociálne a inak vyčlenení

Prioritná cieľová skupina pre rok 2009

Pre rok 2009 je prioritná cieľová skupina seniori a mladí ľudia vo veku 14-25 rokov.

Ďalšie typy podporovaných aktivít:

 • skrášľovanie a ochrana životného prostredia
 • aktivity zamerané na šírenie zásad zodpovedného občianstva najmä s cieľom ochrany životného prostredia a čistoty na území mesta
 • organizovanie, motivácia a asistencia členom komunity s cieľom zdôrazniť a posilniť ich postavenie, podporovať ich k aktívnejšiemu prístupu k verejnému životu a procesom komunitného rozvoja,
 • rozvoj života na sídliskácha mestských častiach
 • vytváranie partnerstiev na úrovni mesta a jeho častí určených na riešenie aktuálnych problémov týchto častí
 • pomoc znevýhodneným spoluobčanom v ich začleňovaní do života spoločnosti

Kto môže predkladať žiadosti:

• neziskové organizácie
• neformálne skupiny a jednotlivci
• výbory mestských častí

Kritériá výberu projektov:

• súlad cieľov projektu s cieľmi výzvy,
• rešpektovanie potrieb komunity a cieľovej skupiny, časová relevancia k téme projektu,
• praktickosť, adekvátnosť časového a finančného plánu,
• spolupráca s inými organizáciami (štátna správa, samospráva, škola, MVO a pod.) a ich participácia na projekte, aktívna účasť komunity na realizácii projektu,
• kontinuita a ďalší rozvoj doteraz realizovaných aktivít.

Rozhodovací proces:

O podpore projektov rozhoduje Správna rada ŽKF na základe odporúčania Programovej rady ŽKF.

Spôsob predloženia žiadosti:
Projekt na predpísanom formulári je potrebné doručiť do 30. mája 2009 do 16,00 hod. do Žilinského komunitného fondu, c/o Hurbanova 4, 010 01 Žilina.

Formulár môžete stiahnuť tu

Projekt musí byť doručený v tlačenej podobe a elektronicky na adrese saiaza@nextra.sk
Kontakt: 041/ 5651458, saiaza@nextra.sk