textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 19. október 2019 | meniny: Kristián

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

19. 10. 2019
Lekáreň BENU, HM Tesco Hliny, Obvodová 8640, 01007 Žilina / 9:00 - 20:00
19. 10. 2019
Lekáreň Dr. Max, Vysokoškolákov 37, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
19. 10. 2019
Lekáreň BENU, OC Dubeň, Vysokoškolákov 52, 01008 Žilina / 9:00 - 20:00
19. 10. 2019
Lekáreň MEDISALUS, Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina / 20:00 - 22:30
19. 10. 2019
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
19. 10. 2019
Lekáreň MEDISALUS, Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina / 7:00 - 9:00
19. 10. 2019
Lekáreň AUPARK, OC AUPARK, Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
19. 10. 2019
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
20. 10. 2019
Lekáreň ALTHEA, Dobšinského 8, 01008 Žilina / 7:00 - 9:00
20. 10. 2019
Lekáreň Dr. Max, Vysokoškolákov 37, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
20. 10. 2019
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
20. 10. 2019
Lekáreň BENU, HM Tesco Hliny, Obvodová 8640, 01007 Žilina / 9:00 - 20:00
20. 10. 2019
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
20. 10. 2019
Lekáreň AUPARK, OC AUPARK, Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
20. 10. 2019
Lekáreň BENU, OC Dubeň, Vysokoškolákov 52, 01008 Žilina / 9:00 - 20:00
20. 10. 2019
Lekáreň ALTHEA, Dobšinského 8, 01008 Žilina / 20:00 - 22:30

celý rozpis
kam dnes

Známy a nepoznaný Peking Krajská knižnica, Žilina

Osobnosti Žiliny očami Stana Lajdu Krajská knižnica, Žilina

JESENNÉ MATINÉ Makovického dom v Žiline (13:00)

RODINNÁ SOBOTA: DIVADLO NA HOJDAČKE / ČERT SLÚŽI Rosenfeldov palác (17:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Žilinský komunitný fond

Žilinský komunitný fond (ŽKF) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá združuje finančné prostriedky pre podporu rozvoja nášho mesta  a kvalitu života v ňom. Bol založený v roku 2000 z iniciatívy neziskových organizácií so spoluúčasťou Mesta Žilina. 
 


  Rýchle kolo ŽKF do 28. 10. sa dá požiadať o dotáciu - priorita mladí

  Získané finančné prostriedky rozdeľuje Správna rada ŽKF na určené ciele:
  • Voľný čas detí a mládeže
  • Život na sídliskách
  • Kultúrne a vzdelávacie aktivity
  • Sociálne programy
  • Životné prostredie
  • Ochrana a podpora zdravia
  • Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
  • Rozvoj komunitných iniciatív a MVO
  • Iniciovanie občianskych aktivít v meste a na podporu zapájania sa občanov do vecí verejných a poskytuje podporu občianskym aktivitám , zameraným na riešenie širokého okruhu problémov

  Dve prioritné oblasti
  Pre rok 2010 sú určené dve prioritné oblasti:
  1. medzigeneračné spolužitie a dialóg v komunite
  2. zlepšovanie životných podmienok občanov, detí a mládež, seniorov

  Radi by sme upozornili uchádzačov, že projekty, ktoré nebudú v súlade s prioritnými oblasťami pre tento rok, nebudú môcť byť podporené.

  Cieľové skupiny v predkladaných projektoch môžu byť:
  • Občania sídlisk, mestských častí
  • Členovia rôznych neziskových organizácií, záujmových združení
  • Deti a mladí ľudia
  • Spoluobčania so znevýhodnením, sociálne a inak vyčlenení

  Typy podporovaných aktivít:
   • organizovanie, motivácia a asistencia členom komunity s cieľom zdôrazniť a posilniť ich postavenie, podporovať ich k aktívnejšiemu prístupu k verejnému životu a procesom komunitného rozvoja,
  • rozvoj života na sídliskách a  mestských častiach
  • skrášľovanie a ochrana životného prostredia
  • vytváranie partnerstiev na úrovni mesta a jeho častí určených na riešenie aktuálnych problémov týchto častí
  • pomoc znevýhodneným spoluobčanom v ich začleňovaní do života spoločnosti
  • aktivity zamerané na šírenie zásad zodpovedného občianstva, ochrany životného prostredia, zmysluplného trávenia voľného času medzi skupinami  detí a mladých ľudí

  Kto môže predkladať žiadosti:
   • Neziskové organizácie
  • Neformálne skupiny a jednotlivci
  • Výbory mestských častí

  Maximálne čiastky grantov:
   • Pre oblasť 1. medzigeneračné spolužitie a dialóg v komunite  650 EUR
  • Pre oblasť 2. zlepšovanie životných podmienok občanov, detí a mládež, seniorov  200 EUR

  Kritériá výberu projektov:
   • Súlad cieľov projektu s cieľmi výzvy,
  • rešpektovanie potrieb komunity a cieľovej skupiny , časová  relevancia k téme projektu,
  • praktickosť, adekvátnosť časového a finančného plánu,
  • spolupráca s inými organizáciami (štátna správa, samospráva, škola, MVO a pod.) a ich participácia na projekte, aktívna účasť komunity na realizácii projektu,
  • kontinuita a ďalší rozvoj doteraz realizovaných aktivít.

  Rozhodovací proces:
  O podpore projektov rozhoduje Správna rada ŽKF na základe odporúčania Programovej rady ŽKF.

  Spôsob predloženia prihlášky/žiadosti:
  Projekt na predpísanom formulári je potrebné doručiť do 30. septembra 2010 do 16.00 hod do Žilinského komunitného fondu, c/o Hurbanova 4 , 010 01 Žilina.
  Projekty je potrebné priniesť osobne, neposielať poštou!
  Projekt musí byť doručený v tlačenej podobe aj elektronicky na adresu

  saiaza@nextra.sk.
  Prihlášku do minigrantového programu Žilinského komunitného fondu nájdete TU.