textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 20. február 2020 | meniny: Lívia

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

20. 02. 2020
Lekáreň PRI NEMOCNICI, Vojtecha Spanyola 39, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
21. 02. 2020
Lekáreň U Štefánika, M. R. Štefánika 822/11, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

ČIČMANY, ČIČMANY CHIMÁRNA DEDINA: RADENOV Čičmany

Peter Gärtner a jeho Veľký Román! kníhkupectvo Artforum, Žilina (18:00)

Výstava Pohyb pamäti Nová synagóga v Žiline

Mesiac architektúry v Považskej galérii umenia v Žiline Považská galéria umenia, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Zásady spolupráce

 1. Kolektívny princíp
  K riešeniu zložitejších úloh, ktoré vyžadujú spojenie odborností, sa pristupuje kolektívne, za účasti všetkých odborných pôsobností, ktorých sa úloha dotýka. V súlade s tým sa vytvárajú pracovné skupiny a tímy na princípe kolegiality, určujú sa konkrétne pracovné tímy na splnenie konkrétnych náročnejších úloh rozhodnutím predstaviteľa mesta, alebo vedúceho zamestnanca (riaditeľa) a vytvára sa systém porád diferencovane podľa potrieb jednotlivých orgánov a organizačných zložiek; konkrétny systém určí predstaviteľ mesta alebo príslušný vedúci zamestnanec (riaditeľ).  
   
 2. Rešpektovanie odbornosti
  Riešenie úloh, vyžadujúcich odborné vedomosti a skúsenosti, sa uskutočňuje vždy za účasti alebo aspoň s vedomím príslušného odborného zamestnanca.
   
 3. Okrem výnimočných prípadov, ktoré neznesú odklad, nie je možné ukladať zamestnancom úlohy, na ktoré nemajú potrebnú odbornú spôsobilosť. (Netýka sa to prípadov so zrejmým zámerom zvýšenia rozsahu skúseností dotknutého zamestnanca.)
   
 4. Kolegialita
  Vychádzajúc z jednotného záujmu, čo najviac prispieť k rozvoju mesta Žilina a ku skvalitneniu činnosti jeho orgánov, platí všeobecná požiadavka vzájomnej ochoty k spolupráci, poskytovania poznatkov a informácií z oblasti vlastnej pôsobnosti, požiadavka korektného vystupovania a náročnosti pri posudzovaní činnosti vo vzájomnom spojení.
   
 5. Voľné určenie foriem spolupráce
  Formy spolupráce sa záväzne nestanovujú. Pri ich výbere je potrebné postupovať tak, aby optimálne viedli k stanovenému cieľu pri čo najefektívnejšom použití ľudského i materiálneho potenciálu mesta.
   
 6. Externá spolupráca
  Ak vlastné možnosti orgánov a organizačných jednotiek Mesta Žilina nestačia na uspokojenie potrieb mesta alebo splnenie zadaných úloh, organizuje sa potrebná externá spolupráca. Pritom platí povinnosť dbať o efektívne použitie prostriedkov mesta a povinnosť vyžadovať a kontrolovať vysokú úroveň externej spolupráce.