textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 20. január 2020 | meniny: Dalibor

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

20. 01. 2020
Lekáreň PRI STAREJ PK, Bratislavská 6, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
21. 01. 2020
Lekáreň Dr. Max, Romualda Zaymusa 8727/12, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Výstava Pohyb pamäti Nová synagóga v Žiline

Etnografická expozícia JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ v budove Obecného úradu Terchová Terchová, Obecný úrad

Z histórie dopravy na Slovensku Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Výstava Vianoce v Kaštieli kaštieľ Radoľa

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Zásady spolupráce

 1. Kolektívny princíp
  K riešeniu zložitejších úloh, ktoré vyžadujú spojenie odborností, sa pristupuje kolektívne, za účasti všetkých odborných pôsobností, ktorých sa úloha dotýka. V súlade s tým sa vytvárajú pracovné skupiny a tímy na princípe kolegiality, určujú sa konkrétne pracovné tímy na splnenie konkrétnych náročnejších úloh rozhodnutím predstaviteľa mesta, alebo vedúceho zamestnanca (riaditeľa) a vytvára sa systém porád diferencovane podľa potrieb jednotlivých orgánov a organizačných zložiek; konkrétny systém určí predstaviteľ mesta alebo príslušný vedúci zamestnanec (riaditeľ).  
   
 2. Rešpektovanie odbornosti
  Riešenie úloh, vyžadujúcich odborné vedomosti a skúsenosti, sa uskutočňuje vždy za účasti alebo aspoň s vedomím príslušného odborného zamestnanca.
   
 3. Okrem výnimočných prípadov, ktoré neznesú odklad, nie je možné ukladať zamestnancom úlohy, na ktoré nemajú potrebnú odbornú spôsobilosť. (Netýka sa to prípadov so zrejmým zámerom zvýšenia rozsahu skúseností dotknutého zamestnanca.)
   
 4. Kolegialita
  Vychádzajúc z jednotného záujmu, čo najviac prispieť k rozvoju mesta Žilina a ku skvalitneniu činnosti jeho orgánov, platí všeobecná požiadavka vzájomnej ochoty k spolupráci, poskytovania poznatkov a informácií z oblasti vlastnej pôsobnosti, požiadavka korektného vystupovania a náročnosti pri posudzovaní činnosti vo vzájomnom spojení.
   
 5. Voľné určenie foriem spolupráce
  Formy spolupráce sa záväzne nestanovujú. Pri ich výbere je potrebné postupovať tak, aby optimálne viedli k stanovenému cieľu pri čo najefektívnejšom použití ľudského i materiálneho potenciálu mesta.
   
 6. Externá spolupráca
  Ak vlastné možnosti orgánov a organizačných jednotiek Mesta Žilina nestačia na uspokojenie potrieb mesta alebo splnenie zadaných úloh, organizuje sa potrebná externá spolupráca. Pritom platí povinnosť dbať o efektívne použitie prostriedkov mesta a povinnosť vyžadovať a kontrolovať vysokú úroveň externej spolupráce.