textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 19. apríl 2019 | meniny: Jela

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

19. 04. 2019
Lekáreň PARACELSUS, Bratislavská 1, 01001 Žilina / 7:00 - 15:00
19. 04. 2019
Lekáreň MEDISALUS, Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina / 15:00 - 22:30
20. 04. 2019
Lekáreň ŽILPO s.r.o., Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina / 15:00 - 22:30
20. 04. 2019
Lekáreň Dr. Max, OC MIRAGE, Námestie Andreja Hlinku 7B, 01001 Žilina / 7:00 - 15:00

celý rozpis
plaváreň

19. 04. 2019 | 06.00-20.00
(08.00-09.30 5 dr.,09.30-11.30 7 dr.,16.00-17.00 7 dr.,)

20. 04. 2019 | 06.00-20.00
(07.00-08.00 7 dr.,08.00-09.30 5 dr.,09.30-11.30 7 dr.,)

celý program
kam dnes

Od Alexandra k Džingischánovi Budatínsky hrad, Žilina (09:00-16:45)

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK Sobášny palác, Bytča

Pripomienky Považská galéria umenia, Žilina (09:00-17:00)

Z histórie dopravy na Slovensku Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Triedime odpad

Harmonogram vývozu triedeného zberu Bánová 2019

Harmonogram vývozu triedeného zberu Závodie 2019

KOMPOSTOVANIE

Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 až 45 % z celkového množstva odpadu. Konečný produkt – kompost môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo vracajúce do pôdy výživné látky, ktoré sme z nej pestovaním odobrali.

Kedy je kompost zrelý?
Do nádobky s dobre prevlhčeným kompostom vysejeme semienka rýchlo klíčiacich rastlín ( napr. žerucha), pritlačíme a zakryjeme fóliou. Ak počas týždňa väčšina semien vyklíči, môžeme usúdiť, že kompost už neobsahuje nijaké látky škodlivé pre rastliny a môžeme ho použiť v záhrade. Intenzívne zelené klíčne lístky svedčia o vyzretom komposte, zatiaľ čo žlté alebo hnedé lístky o surovom. Ak vyklíči len málo semien, musí sa kompost podrobiť ešte ďalšiemu rozkladu, kým nebude vhodný na ďalšie použitie.

Ako využiť hotový kompost?
Vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby, drobnej štruktúry, nezapácha, ale vonia ako humus. Jeho prednosti sú v tom, že má schopnosť zadržiavať vodu, prevzdušňovať pôdu a obsahuje veľké množstvo ( podľa zloženia vstupných materiálov) výživných látok. Hotový, dobre vyzretý kompost môžeme použiť ku všetkým typom plodín. Surový kompost aplikujeme do pôdy na jeseň. Vyzretý kompost môžeme aplikovať kedykoľvek (používa sa hlavne pri výsadbe na jar]. Na dostatočné zásobenie pôdy živinami stačí 1-2 cm vrstva kompostu ročne. Vzhľadom na vysokú zásobu živín nie je potrebné vo väčši¬ne záhrad používať viac ako 2-3 litre kompostu na 1 m2.Toto množstvo platí hlavne pre zeleninovú záhradu, živé ploty a okrasné kríky.

Čo získame kompostovaním?

 • Kvalitné hnojivo
 • Znížime množstvo a škodlivosť odpadov
 • Pomôžeme životnému prostredie
 • Ušetríme peniaze za drahé hnojivá

MATERIÁL VHODNÝ NA KOMPOSTOVANIE
Odpad z kuchyne – zvyšky z čistenie ovocia a zeleniny, zvyšky jedál, potraviny, čaj, kávový výluh, potravinami znečistený papier
Organický odpad – kvety, pokosená tráva, konáre, lístie, vypletá burina, zemina
Odpad zo záhrad iný – popol z dreva, hobliny, hnoj a trus, drevené piliny, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky

MATERIÁL NEVHODNÁ NA KOMPOSTOVANIE
Druhotné suroviny – kovy, plasty, sklo, textil, papier
Problémové látky – farby, staré lieky, staré oleje, batérie, chemické prostriedky
Iné – prach zo smetí a vysávania, časti rastlín napadnuté chorobami, kosti a mäso, mliečne výrobky

Ako sa dá kompostovať?
V podstate je možné kompostovať všetky netoxické organické materiály, ktoré vznikajú v domácnosti a v záhrade. Pri domácom kompostovaní môžu byť problematické len materiály, ktoré sú čerstvo chemicky ošetrené a potraviny živočíšneho pôvodu. Zvyšky varených jedál je dobré zmiešať s väčším množstvom suchého, savého materiálu.

AKO A KDE SI ZALOŽIŤ KOMPOSTOVISKO?
Kompost di môžeme založiť na hocijakom mieste záhrady. Je však vhodné dodržať niektoré zásady a odporúčania:

 • Je vhodné zabezpečiť kontakt so zemou, aby bol možný prístup pôdnych organizmov ( dážďovky, roztoče, mikroorganizmy), ktoré pomáhajú pri rozklade organických materiálov
 • Donášková vzdialenosť by nemala byť veľká, okolo kompostoviska by mal byť dostatočný priestor pre manipuláciu s náradím.
 • Odporúča sa spevnený podklad pracovného miesta ( nie kompostoviska), ktorý zabezpečí pohodlný prístup aj pri dlhodobejšom daždi.
 • Kompostovisko by nemalo byť vystavené priamemu slnku, silnému vetru( aby sa kompost nevysušoval) ani dažďu. Preto je vhodné ho umiestniť do polotieňa a prikryť ho proti dažďu.
 • Aby z rôznych dôvodov neprekážal susedom ( pri správnom kompostovaní je táto obava zbytočná). Základnou formou je kompostovanie v kope (hrabli). Stačí materiál vhodne upraviť a navrstviť do požadovaného tvaru. Tento spôsob sa používa hlavne tam, kde je dostatok priestoru. Druhým spôsobom je kompostovanie v zásobníkoch. Kompostovacie zásobníky si môžete vyrobiť aj z odpadových materiálov ( drevené a plastové palety...)

PRAVIDLÁ SPRÁVNEHO KOMPOSTOVANIA
Dno kompostovacej kopy vysype hrubším materiálom( posekané drevo, konáre), aby sme zabezpečili cirkuláciu vzduchu a odtok nadbytočnej vody. Kompostujeme iba upravené ä posekané, drvené, nalámané) materiály. Nazbierané materiály neukladáme do kompostoviska vo vrstvách, ale ich navzájom zmiešavame. Platí, že dusikaté látky ( hnoj, trus, posekaná tráva, kuchynský bioodpad, zvyšky zo záhrady), ktoré sú väčšinou mäkké, šťavnaté a zelené, musíme zmiešať s uhlikatými ( drevená štiepka, piliny, hobliny, lístie, slam), ktoré sú zväčša tvrdé, hnedé, suché a savé. Počas celého procesu kontroluje vlhkosť kompostu. Podľa potreby kompost dovlhčíme alebo pridáme suchý, savý materiál. Kompostovací proces je založený na aktivite mikroorganizmov a pôdnych živočíchov, ktoré k svojmu životu potrebujú kyslík. Preto musíme zabezpečiť dostatočné prevzdušňovanie kompostovacieho materiálu. Prekopávanie 1 – 2 x ročne výrazne urýchľuje rozklad. Ak sme dobre založili kompostovaciu základňu, mala by nám do 1-3 dní vystúpiť jej teplota na 40 až 60 stupňov. Kompostovací materiál je vhodné premiešať malým množstvom zeminy ( nie je to však nevyhnutné, nie viac ako 10%). Približne po 6-12 mesiacoch je kompost vyzretý.

Zber elektroodpadu

Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina

Triedime odpad = zodpovednosť voči životnému prostrediu

Nový zákon o odpadoch prináša niekoľko zmien. Jednou z nich je, že obec musí mať uzatvorenú zmluvu Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV). Jednou z OZV, ktorej už bola MŽP SR udelená autorizácia pre obaly a neobalové výrobky podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. je aj ELEKOS, ktorá má uzatvorenú zmluvu s Mestom Žilina. Jej predmetom je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Znamená to, že od 01.01.2017 na území mesta Žilina bude spoločnosť hradiť náklady na triedený zber zložiek komunálneho odpadu a zabezpečovať plnenie zákonných povinností t.j. zabezpečenie systému triedeného zberu tak, aby bolo možné vyzbierať, dotriediť a recyklovať čo najväčšie množstvo komunálnych odpadov z papiera, skla, plastov a kovov ako aj vzdelávanie občanov všetkých vekových kategórií prečo a ako odpad triediť.

 

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje alebo chce sa jej zbaviť.

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

Triedený zber je zber vytriedených odpadov, pri ktorom sa prúd odpadu oddeľuje podľa typu a kategórie odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie odpadu. Teda ide o delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Triedením znižujeme množstvo odpadu prostredníctvom opätovného použitia výrobkov a nepriaznivé vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí.

Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.

Ako dlho odolávajú odpady v prírode?
Niektoré sa v prírode rozložia, no väčšina odoláva desiatky až stovky rokov, napr. ohryzok z jablka 3 – 6 mesiacov, cigareta 3 mesiace – 2 roky, zápalka 6 – 10 mesiacov, papierová vreckovka 3 mesiace, noviny a časopisy 3 – 12 mesiacov, žuvačka 5 rokov, motorový olej 10 – 100 rokov, pneumatika 30 – 500 rokov, plechovka 20 – 100 rokov, baterka 20 – 500 rokov, PET fľaše a igelitové tašky 100 – 1000 rokov, telefónna karta 1000 rokov, polystyrén 1000 rokov a sklo 4000 rokov.

Viete, čo znamenajú tieto značky?
Každý obal je vyrobený z nejakého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál, sú na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať. Šípky nás informujú, že tento obal je možné recyklovať. Číselné označenie alebo skratka nás informuje o materiáli, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru máme obal neskôr odhodiť (ako triediť).

Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že ide o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.

Právnické osoby – podnikatelia musia od 1.7.2016, v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, uzatvoriť zmluvu na zber a zhodnotenie odpadu z podnikateľskej činnosti so zberovou spoločnosťou sami a na vlastné náklady.

Odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa t.j. odpady, ktoré vznikajú pri jeho podnikateľskej činnosti ( kartóny, sklenené fľaše, obaly s nápojov a pod.) nepatria do nádob na triedený odpad určený pre fyzické osoby!

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad. Nakladať s ním treba v súlade hierarchiou odpadového hospodárstva, VZN 14/2016, chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

Nepatria sem: odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu a pod.

Mesto Žilina má zavedený na svojom území:
- množstvový zber zmesových komunálnych odpadov pre:
a) fyzické osoby- podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Žilina na účel podnikania,
b) právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Žilina na iný účel ako na podnikanie.
- paušálny zber zmesových komunálnych odpadov pre fyzické osoby - občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorí sú na území mesta oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť.

Podrobnosti o prihlásení sa do systému zberu, pridelení nádob a povinnostiach sú vo VZN 29/2016 o odpadoch
http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-vseobecne-zavazne-nariadenia-vzn-podla-datumu

Informácie o harmonograme vývozu a zmenách je zverejnený na webe: http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-prehlad-sluzieb-pre-mesto.

Odpad z papiera – modré nádoby


Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, použité plienky a pod.


Zásady správneho triedenia :

 • pred uložením do zbernej nádoby odstránime kovové spony, plastové zakladače, textilnú alebo koženú väzbu kníh, lepiacu pásku,
 • nezaberajme priestor zbytočne vzduchom a pre efektívnejšie využitie nádob kartóny zložíme alebo rozrežeme.

Z recyklovaného papiera sa vyrábajú:

 • noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajcia, kuchynské utierky, toaletný papier, puzzle.

Prečo triediť papier?

 • 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov,
 • vytriedením a recykláciou 110 ton starého papiera sa zachráni 1ha 80-ročného lesa,
 • recykláciou papiera sa znižuje znečistenie ovzdušia o 75% a vody o 35%,
 • recyklácia 1 tony starého papiera pri výrobe ušetrí 500–600kWh elektrickej energie.

Odpad z plastu – žlté nádoby

Patria sem: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.

Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod. , PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, plastové okná a nábytok a pod.

Zásady správneho triedenia:

 • plasty očistíme od zvyškov potravín a náplne,
 • nezaberajme priestor zbytočne vzduchom a pre efektívnejšie využitie nádob PET fľaše „lisujeme“ stlačením alebo prišliapnutím,
 • obaly z horľavín a chemikálií patria do zberu nebezpečného odpadu!


Z recyklovaných plastov je možné vyrobiť množstvo vecí:

 • z regranulátu pochádzajúceho zo starých PET fliaš sa vyrábajú nové PET fľaše,
 • penový polystyrén sa spracováva do izolačných tvárnic, prípadne ľahčeného betónu a ďalších tepelných izolácií,
 • niektoré zmesi plastov sa spracovávajú na nové výrobky, napr. stavebné a záhradné prvky, ako sú ploty, zatrávňovacia dlažba, či záhradný kompostér, protihlukové steny pri diaľniciach, odpadkové koše alebo záhradný nábytok,
 • z recyklovaných plastov sa vyrábajú tiež vlákna a z nich potom záťažové koberce alebo odevy, výplne zimných búnd a spacích vakov,
 • 30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu jednej fleecovej bundy,
 • z plastových vrecúšok, fólií alebo tašiek sa vyrábajú opäť fólie, vrecia na odpad, alebo sa stávajú súčasťou alternatívneho paliva pre cementárne a iné prevádzky.

Prečo triediť plasty?

 • vratné, opakovane používané obaly nápojov sa vracajú späť k výrobcom nápojov a opätovne plnia v priemere 20–50 krát,
 • plasty sa vyrábajú z ropy, ktorá je neobnoviteľným prírodným zdrojom pri súčasnej spotrebe 33 ton ropy na obyvateľa Zeme ročne by sa vyčerpali ropné zásoby za 13 rokov,
 • množstvo odpadov z obalov neustále narastá, tvorí až 45% objemu domácich odpadov,
 • plasty majú síce relatívne malú hmotnosť, ale veľký objem,
 • v prírode sú vďaka svojim vlastnostiam plasty takmer nezničiteľné.

Odpad z kovu vrátane kovových obalov – červené nádoby


Patria sem:
kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
Zásady správneho triedenia:

 • konzervy a plechovky je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.


Z recyklovaného kovu je možné vyrobiť množstvo vecí:

 • plechovky, konzervy, odliatky, tyče, dosky, kľúče, rámy bicyklov a iné kovové výrobky,
 • zo 670 vyzbieraných recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť jeden bicykel,
 • z oceľových plechoviek sa vyrábajú kľúče.

Prečo triediť kovy?

 • kovový odpad je tradičným zdrojom druhotných surovín v hutníctve železa, široké uplatnenie majú vytriedené oceľové zliatiny,
 • jednotlivé vytriedené druhy sa využívajú ako druhotná surovina.

Odpad zo skla – zelené nádoby

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.Zásady správneho triedenia:

 • fľaše a poháre musia byť vyprázdnené, zbavené plastových a kovových krúžkov a vrchnákov.


Z recyklovaného skla sa vyrábajú:

 • pivové a minerálkové fľaše, poháre a iné sklenené výrobky.

Prečo triediť sklo?

 • je to biologicky neaktívny materiál - v prírode sa nerozkladá ( trvalo by to veľmi dlho až 4000 rokov),
 • je ho možné dobre recyklovať a donekonečna – tavením totiž nestráca svoje vlastnosti,
 • vytriedené sklo sa spracováva priamo v sklárňach – nie je nutné budovať špeciálne spracovateľské závody,
 • ak sa vráti do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohárov, ušetrí sa pri výrobe nových výrobkov až 300 ton sklárskeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vykurovacieho oleja, 0,76 mil. m3 zemného plynu a mnoho elektrickej energie,
 • vratné, opakovane používané obaly nápojov sa vracajú späť k výrobcom nápojov a opätovne plnia v priemere 20–50 krát.

Viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) – oranžové nádoby

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.
Zásady správneho triedenia:

 • tetrapakové obaly musia byť vyprázdnené,vypláchnuté a stlačené.

Z recyklovaných tetrapakov sa vyrábajú:

 • vratné obaly - lepenkové krabice, obaly na vajíčka,
 • noviny, zošity, toaletný papier, kuchynské utierky,
 • stavebná izolácia, palety, tetrapakové dosky,
 • z dvoch 1 l nápojových kartónov sa stane 1 m2 kuchynských utierok. 

Prečo triediť tetrapaky?

 • nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom a sú tvorené približne z 75% papiera, 20% plastu (polyetylén – PET) a z 5% hliníkovej fólie,
 • pri spracovaní tzv. mokrou cestou je oddeľovaná papierová hmota od ostatných zložiek. Získa sa celulózové vlákno a zvyšky hliníka a polyetylénu je možné využiť priamo v papierňach pri výrobe pary alebo na ohrev vody, zvyšky sa dajú využiť i pri výrobe paliet,
 • pri spracovaní tzv. suchou formou vznikajú dosky vzhľadom podobné sadrokartónu a niektoré vlastnosti majú dokonca lepšie – nižšia nasiakavosť a hmotnosť, vyššia pevnosť a pružnosť. Z týchto dosiek je možné vytvoriť celý systém stavebných prvkov – izolačné a obkladové dosky, či samonosné panely na rôzne typy priečok a iných konštrukcií.

Textil – špeciálne nádoby


Na území mesta Žilina je zber zabezpečený externou spoločnosťou do špeciálne označených nádob.

Patria sem: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň), topánky ( topánky iba v pároch, nezničené ), doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ) a hračky.

Nepatrí sem: hrubo znečistený textil (olejom, hlinou, farbou), koža a pod

Zásady správneho triedenia:

 • čisté oblečenie a obuv dať do vhodného obalu (vrece).

Z recyklovaného textilu sa vyrába:

 • textilné čistiace handry, koberce a pod.,
 • alternatívne palivo pre priemysel.

Prečo triediť textil?

 • viac ako 97 percent odevov je vhodných pre ďalšie použitie,
 • chránime životné prostredie,
 • textil najlepšom stave sa vraciame opäť do „obehu“ na opätovné používanie pre tých, ktorí to potrebujú.

V prípade preplnenia kontajnerov na textil treba kontaktovať spoločnosť, ktorej telefónne číslo je uvedené na kontajneroch!

Objemný odpad – veľkokapacitné kontajnery

Objemný odpad je odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nevojde do bežne používanej nádoby na zmesový odpad.

Patria sem: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, staré okná, dvere, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Nepatria sem: napr. chladničky, televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré sa odovzdávajú do zberného dvora.

Mesto Žilina zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Miesto a termín zberu objemového odpadu určuje mesto a informovanosť občanov je zabezpečené prostredníctvom internetovej stránky mesta a médií.

Zásady správneho triedenia:

 • nadrozmerný odpad sa nesmie ukladať k nádobám na komunálny alebo triedený odpad a ani do kontajnerov určených na cintorínsky odpad!
 • nepatria sem pneumatiky! 

Objemový odpad môžu občania – fyzické osoby, poplatníci s trvalým pobytom na území mesta, odovzdať bezplatne na zberný dvor v Žiline - ul. Jánošíkova a od 01.07.2016 v Považskom Chlmci. Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám.

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady, ktorý je stanovený vo Všeobecne záväznom nariadení mesta na základe odovzdaného množstva.

Ak fyzická osoba vykonáva stavebné práce na základe stavebného povolenia je povinná zabezpečiť zneškodnenie takéhoto druhu odpadu na vlastné náklady v spolupráci s oprávnenou organizáciou.

Zásady správneho triedenia:

 • drobný stavebný odpad nepatrí do nádob na zmesový komunálny odpad ani vedľa nich a ani do okolitého prostredia,
 • uvedený odpad odviesť na zberný dvor alebo spoločnosti, ktorá zabezpečujú recykláciu stavebného odpadu.

Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám.

Elektroodpad z domácností

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb.

Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, lineárna žiarivka (klasická žiarivka v tvare dlhej trubice), kompaktná žiarivka (úsporné žiarovky), svietidlá (na osvetľovanie v exteriéroch vrátane svetelných zdrojov, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje).

Nepatria sem: napr. motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.

Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať:

 • distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov,
 • na zberný dvor.

Je zakázané zmiešavať elektroodpad z domácnosti s inými zložkami komunálneho odpadu, rozoberať, či inak do neho zasahovať pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu, ďalej ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

Mesto Žilina zabezpečuje dvakrát do roka zber elektroodpadu na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia. Miesto a termín zberu takéhoto odpadu určuje mesto a informovanosť občanov je zabezpečená prostredníctvom internetovej stránky mesta a v médiách.

Použité batérie a akumulátory

Občania môžu použité prenosné batérie a akumulátory sa odovzdať:

 • na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov,
 • na zbernom dvore.
Zakazuje sa zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov, zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory, narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých a odovzdávať tento odpad iným subjektom napr. pouličným zberačom.
 


Odpady s obsahom škodlivín

Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré nepochádzajú z podnikateľskej činnosti.

Zakazuje sa tento odpad ukladať do zberných nádob, vedľa nich, do okolitého prostredia a odovzdávať iným subjektom napr. pouličným zberačom.

Humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami

Zásady správneho triedenia:

 • nespotrebované lieky nepatria do nádob na zmesový komunálny odpad, ale je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

Odpadové pneumatiky

Odpadové pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisu v akomkoľvek množstve alebo distribútorom pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru, bez ohľadu na ich výrobnú značku, dátum uvedenia na trh alebo použitie.

Napr. distribútori – pneuservisy, autoservisy, predajné miesta a pod. nevedia, že by mali mať zabezpečený odber odpadových pneumatík u výrobcu bez ohľadu na predané množstvo a značku, pretože ich musí preberať bezodplatne od koncových spotrebiteľov.

Zakazuje sa tento odpad ukladať k zberným nádobám a okolitého prostredia.

Jedlé oleje a tuky z domácnosti

Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú sami.

Občania môžu jedlé oleje a tuky z domácnosti bezplatne odovzdať:

 • na zberný dvor,
 • na čerpaciu stanici Slovnaft na ulici Vysokoškolákov ( pri plavárni).

Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom, ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

Nakladanie s biologickým rozložiteľným komunálnym odpadom vhodným na kompostovanie

Fyzické osoby – poplatníci, vrátane záhradkárskych osád sú povinní kompostovať a ukladať svoj biologicky rozložiteľný komunálny odpad na kompostovanie na svojich domácich kompostoviskách na území vlastnej nehnuteľnosti

Čo je kompostovanie?
Kompostovanie je prírodný proces, pri ktorom mikroorganizmy a pôdne organizmy rozkladajú organické odpady pôsobením na organicko-minerálne hnojivo (kompost).

Prečo kompostovať?
Pretože kompostovaním znížime množstvo a škodlivosť vlastných odpadov a ušetríme peniaze za ich odvoz a likvidáciu. Okrem toho, vyrobíme si tým kvalitné hnojivo do záhrady a ušetríme peniaze za jeho nákup.

Aké odpady sa dajú kompostovať?
V kompostovisku je možné kompostovať skoro všetky netoxické a chemicky neošetrené organické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti a na záhrade:

Bioodpad z domácnosti (zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, malé množstvá varených jedál – ale nie mliečne alebo mäsové výrobky, potraviny, čaj, kávový výluh, črepníkové kvety, vysušené kytice, zemina)

Bioodpad zo záhrad (kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, výkaly od drobných hospodárskych zvierat, burina)
Iný organický odpad (popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a servítky)

Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad a iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

Fyzické osoby, s trvalým pobytom na území mesta Žilina, môžu bezplatne odovzdať zelený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, pokosenú trávu, lístie, konáre a iné zvyšky po ošetrovaní drevín, do zberne odpadov, ktorá sa nachádza pri skládke tuhého komunálneho odpadu v Považskom Chlmci. Zberňa je otvorená počas pracovných dní v čase od 10.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 12.00 hod.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

Mesto nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na svojom území pre obyvateľov, pretože zabezpečuje energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1.

Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne a tento nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov!

Zberný dvor

Prevádzkovateľ: T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Adresa: Jánošíkova 14, 010 01 Žilina
Kontakt: Ing. Marián Zemčík 0905 693 861

Prevádzková doba:

 • Pondelok - Piatok 10:00 -18:00 hod
 • Sobota 8:00 - 12:00 hod

Mapa:

Zväčšiť mapu

ODBER ODPADOV LEN OD OBYVATEĽOV MESTA ŽILINA (NIE PODNIKATEĽOV)

Na zberný dvor môže fyzická osoba – poplatník bezplatne odovzdať:

 • odpady s obsahom škodlivých látok,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
 • žiarivky a výbojky,
 • použité prenosné batérie, akumulátory, automobilové batérie a akumulátory,
 • oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu,
 • jedlé oleje a tuky z domácností,
 • objemový odpad.

Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám.

Na zberný dvor môže fyzická osoba – poplatník odovzdať:

 • drobný stavebný odpad.

Služba je spoplatnená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta – VZN 21/2015 .
http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-vseobecne-zavazne-nariadenia-vzn-podla-datumu .

Náklady na dopravu si pôvodca hradí sám.


Prevádzkovateľ: T+T, a.s., 
Adresa: Považský Chlmec, 010 03 Žilina (za Skládkou odpadu)
Kontakt: Ing. Marián Zemčík 0905 693 861

Prevádzková doba: otvorený od 01.07.2016

 • Pondelok - Piatok 10:00 -18:00 hod
 • Sobota 8:00 - 12:00 hod

Mapa:

Zväčšiť mapu

ODBER ODPADOV LEN OD OBYVATEĽOV MESTA ŽILINA (NIE PODNIKATEĽOV)

Na zberný dvor môže fyzická osoba – poplatník bezplatne odovzdať:

 • odpady s obsahom škodlivých látok,
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
 • žiarivky a výbojky,
 • použité prenosné batérie, akumulátory, automobilové batérie a akumulátory,
 • oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu,
 • jedlé oleje a tuky z domácností,
 • zelený odpad z domácností.

Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám.

Podmienky prijatia odpadu na zberný dvor:

Odpad môže občan odovzdať iba osobne na základe predloženia občianskeho preukazu a oprávnená organizácia urobí záznam. Náklady na dopravu odpadu si pôvodca odpadu hradí sám.

Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou je odplatné v zmysle aktuálneho cenníka prevádzkovateľa zberného dvora.

Na zberný dvor môže fyzická osoba – poplatník odovzdať:

 • drobný stavebný odpad.

Služba je spoplatnená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta – VZN 21/2015 .
http://www.zilina.sk/mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-vseobecne-zavazne-nariadenia-vzn-podla-datumu .

Náklady na dopravu si pôvodca hradí sám.

Nahlásenie nezákonne umiestneného odpadu

V prípade, že občan alebo vlastník, správca či nájomca nehnuteľnosti zistí, že v územnom obvode mesta bol nezákonne umiestnený odpad bezodkladne oznámi túto skutočnosť písomne, e-mailom, telefonicky alebo on-line formulárom:
a) na mestský úrad – odbor životného prostredia, alebo
b) na okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie.

On-line formulár mestského úradu je prístupný na www.e-sluzby.zilina.sk.

Oznámenie o nezákonne uloženom odpade musí obsahovať:
a) presnú lokalizáciu – katastrálne územie, číslo parcely a pod.,
b) množstvo a druh odpadu,
c) informácie o pôvodcovi odpadu ak je známy.

Zodpovednosť za porušenie povinností podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch §115
Priestupku sa dopustí ten, kto :
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,
b) uloží do zbernej nádoby určenej na zmesový komunálny odpad a nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená,
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore zo zákonom č.79/2015 Z.z.o odpadoch,
d) vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza,
e) zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
f) konečný používateľ pneumatiky je povinný takúto pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík,
g) ten, kto vykonáva výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácie, je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,
h) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem zhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
i) pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
- nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
- zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
- užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
- ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

Za uvedené priestupky môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1 500 €.
Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi za uvedené priestupky môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva za porušenie uvedených povinností uložiť pokutu od 800 – 350 000 € !