tlač, návrat 07.06.2006 | Radoslav Cech

Jazda zručnosti na bicykli

Zajtra 8. júna o 09.00 hodine sa uskutoční krajské kolo detskej dopravnej súťaže „Jazda zručnosti“.

Miesto konania: parkovisko pred hypermarketom Tesco

Detská dopravná súťaž určená pre deti základných škôl
vo veku 10 až 12 rokov

Cieľ súťaže:
prispieť k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí v cestnej premávke a tým znižovať dopravnú nehodovosť detí

Súťažné družstvo: je štvorčlenné - 2 chlapci a 2 dievčatá (pre súťaž v roku 2006 sú to deti narodené v rokoch 1994, 1995 a 1996)

Súťažné disciplíny: - test z pravidiel cestnej premávky
- jazda zručnosti na bicykli – súťažiaci na bicykli prekonáva
prekážky simulujúce rôzne situácie v cestnej premávke
- technická zručnosť – poznanie základných
častí bicykla

Termín konania súťaže: krajské kolo – 8. 6. 2006
(parkovisko pred hypermarketom TESCO, ul. Košická Žilina)

Organizátori súťaže:

krajské kolo: - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
- krajský dopravný inšpektorát
- oddelenie organizácie a prevencie vnútorného odboru
- Krajský školský úrad v Žilne
- Rescue systém Slovakia Žilina
- Centrum voľného času v Žiline

Všetkých Vás pozývam.

Zástupkyňa hovorcu KR PZ Žilina
kpt. Mgr. Jana Balogová

článok bol zobrazený 2371 krát zdroj: zilina.sk