tlač, návrat 27.06.2006 | Radoslav Cech

Zmena stránkových hodín na pracoviskách vydávania dokladov

Od 1. júla 2006 Ministerstvo vnútra SR začleňuje do svojich informačných systémov aj evidenciu občianskych preukazov.

Základom úspešného zvládnutia nasadenia nových prvkov a otestovania ich funkčnosti je preškolenie všetkých pracovníkov na úsekoch vydávania dokladov. Preškolenie sa uskutoční 30. júna 2006.

Z tohto dôvodu sa 30. júna 2006 (piatok) na pracoviskách vydávania dokladov Okresných riaditeľstiev PZ v Žilinskom kraji nebude stránkovať, t. z. žiadosti o vydanie vodičských preukazov, občianskych preukazov a cestovných pasov sa nebudú prijímať.

Náhradné stránkové hodiny sú presunuté na 29. jún (štvrtok) od 07.30 do 12.00 hod.

Jana Balogová – zástupkyňa hovorcu
Skupina pre styk s verejnosťou

článok bol zobrazený 2094 krát zdroj: zilina.sk