tlač, návrat 29.05.2006 | Radoslav Cech

Uzávierka cesty I. triedy cez Porúbku

Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline oznamuje všetkým vodičom nasledovnú uzávierku cesty I. triedy cez obec Porúbka.

od 29. 5. 2006 do 4. 6. 2006 - úplná uzávierky cesty I/64 v katastrálnom území Porúbka.


Dôvodom úplnej uzávierky cesty sú stavebné práce spojené s pokládkou živičných vrstiev na ceste po realizácii umiestnenia hlavného kanalizačného zberača a domových prípojok v cestnom telese.

Uzávierka cesty bude vyznačená osadením dočasných dopravných značiek a zariadení podľa zákona NR SR č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.
Osobná doprava bude presmerovaná po ceste III. triedy cez obce Turie – Višňové – Rosina. Nákladná doprava okrem zásobovania prichádzajúca od Prievidze do Žiliny bude odklonená na Martin a nákladná doprava smerujúca z opačnej strany (Žilina – Prievidza) bude odklonená na Ilavu.

Povolenie na úplnú uzávierku cesty I/64 Porúbka vydal Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiline ako príslušný cestný správny orgán po dohode s Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva PZ v Žiline.

článok bol zobrazený 2738 krát zdroj: zilina.sk

Súvisiace články