tlač, návrat 02.12.2019 | PhDr. Anna Poláčková

Vyvrcholenie trinásteho ročníka kampane Červené stužky

V predvečer Svetového dňa boja proti AIDS, 27. novembra 2019, vyvrcholil v Žiline 13. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline, a to stretnutím škôl a školských zariadení Slovenska. Kampaň sa uskutočnila pod záštitou Dr. Tatula Hakobyana, riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou MŠVVaŠ SR, Okresného úradu, odboru školstva v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“) a mesta Žiliny, ktoré podporilo kampaň zapožičaním veľkej zasadačky Mestského úradu v Žiline.

Kampaň Červené stužky, ktorá chce byť osvetovou a preventívnou kampaňou a nie je spojená s finančnou zbierkou, považuje za najúčinnejší prostriedok osvety v boji proti AIDS zvýšenie informovanosti a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS. Kampaň je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi.

Na stretnutí boli prítomní: za MŠVVaŠ SR a za rozvojové projekty Zdravie a bezpečnosť v školách 2019 Mgr. Tomáš Vanko a Mgr. Zuzana Burianová, za Ministerstvo zdravotníctva SR a za Národný projekt Ministerstva zdravotníctva SR s názvom Postupy pre výkon prevencie prof. Doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., za Okresný úrad, odbor školstva Mgr. Janka Černická, za Jesseniovú lekársku fakultu v Martine Doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH a za mesto Žilina zástupca primátora Mgr. Vladimír Randa.

Stretnutie začalo odbornou prednáškou prof. Doc. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD. na tému HIV/AIDS a pokračovalo prednáškou Františky Olexovej o Misii sv.Jána v Barbertone v JAR, kde sa školské sestry sv. Františka starajú o chorých na AIDS. Počas stretnutia boli vyhodnotené dve súťaže, a to výtvarná súťaž v troch kategóriách (v kategórii stredných, základných a špeciálnych základných škôl) a súťaž Športom pre Červené stužky. V rámci výtvarnej súťaže bola udelená i cena Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline všetkým ďakuje za prítomnosť na stretnutí, ktoré bolo vyvrcholením trinásteho ročníka kampane.

Informácie o kampani nájdete na www.cervenestuzky.sk alebo na www.gsf.sk.

článok bol zobrazený 483 krát zdroj: www.cervenestuzky.sk