tlač, návrat 28.11.2019 | Vladimír Miškovčík - hovorca mesta Žilina

V Žiline rokovalo Prezídium Únie miest Slovenska

Väčšina slovenských samospráv bude v budúcom roku zvyšovať dane z nehnuteľností a poplatky. Únia miest Slovenska, ktorej prezídium v stredu, 27. novembra rokovalo v Žiline, predpokladá, že tak urobí až 95 percent jej členov. Dôvodom na tieto opatrenia je kompenzácia zvýšených výdavkov samospráv, ktoré spôsobili novely zákonov.

Hoci zvyšovanie daní a poplatkov je spôsob, ako aspoň čiastočne riešiť výpadky v príjmoch, rozhodnutia samospráv sa podľa únie mnohokrát stávajú predmetom politického boja. „Slovensko smeruje do horších ekonomických čias, konštatuje to štát, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť aj mnohí odborníci. Treba preto odkázať všetkým poslancom, ktorí do týchto tém na úrovni miest a obcí vnášajú politiku, že je to veľmi zlý a nezodpovedný postoj. Je len otázkou času, kedy ich tieto problémy dobehnú a budú uvažovať nad tým, že zvyšovať dane a poplatky budú predsa len musieť,“ podotkol predseda ÚMS Richard Rybníček.

Po zarátaní všetkých dopadov zákonných úprav bude budúcoročný rozpočet mesta Žilina zaťažený celkovo o sumu 4 924 000 eur. O návrhu všeobecne záväzných nariadení, ktorým by sa mali v budúcom roku zvyšovať miestne dane a poplatky, budú rozhodovať poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline na svojich zasadnutiach počas 2. a 3. decembra 2019.

„V Žiline chceme múdro reagovať na prijaté zmeny zákonov, no zároveň musíme zohľadniť bežné investičné výdavky mesta, ale aj jeho ďalší rozvoj. Sú to vážne témy, ktorým sa treba venovať a ktoré si vyžiadajú aj nepopulárne opatrenia. Som pozitívne naladený a dúfam, že zaujmeme zodpovedný postoj, ktorý od nás občania očakávajú,“ uviedol primátor Žiliny Peter Fiabáne.

článok bol zobrazený 518 krát zdroj: www.zilina.sk