tlač, návrat 23.08.2019 | Mgr. Barbora Zigová - hovorkyňa mesta Žilina

Primátor Žiliny navštívil partnerské mesto Třinec

Spolupráca medzi Žilinou a jej partnerskými mestami funguje vo viacerých oblastiach. Okrem pravidelných návštev oficiálnych predstaviteľov miest sa spolupráca odohráva na kultúrnej, športovej, vedeckej, či vzdelávacej úrovni, ako aj pri výmene skúseností.

Primátor mesta Peter Fiabáne navštívil v stredu 21. augusta najbližšie partnerské mesto Žiliny, ktorým je mesto Třinec v Moravsko-sliezskom kraji. Spolu s primátorkou mesta Věrou Palkovskou sa oboznámili so súčasným stavom partnerskej spolupráce a vymenili si skúsenosti. Záujmom mesta Žilina je spoluprácu nielen udržovať, ale ju aj rozvíjať najmä v oblastiach inteligentných riešení, ekológie a participácie občanov na verejnom živote.

„Každá návšteva v inom meste, ktoré funguje už dlhšie stabilne, je pre mňa inšpiratívna. Mesto Třinec je naším partnerským mestom, jedným z kľúčových miest spolu s mestom Bielsko-Biala. Napriek tomu, že je Třinec dvakrát menšie mesto, bolo pre mňa veľmi prekvapujúcim a príjemným zistením, ako ďaleko sa dostali. Mesto Třinec má za sebou rozumnejšiu minulosť, kde sa ľudia správali zodpovednejšie, a aj preto je Třinec dnes v mnohých veciach oveľa ďalej ako Žilina. Třinec je pekné, usporiadané mesto, ktoré naplno využilo potenciál veľkého partnera, Třineckých železiarní,“ uviedol primátor Fiabáne.

„Bylo mi ctí přivítat pana primátora. Žilina je nám velmi blízko, a to nejen geograficky, ale i lidsky a určitě se můžeme v mnohém vzájemně inspirovat. Spojuje nás řada velkých témat jako je čistá doprava, sportovní zázemí, integrovaný záchranný systém, ale předali jsme si zkušenosti i z mnoha dalších oblastí. Naše vzájemné vztahy jsou moc pěkné, čehož si velmi vážím, a těším se na prohlubování naší spolupráce,“ povedala primátorka Věra Palkovská. Ako ďalej uviedla, pre mesto je kľúčové, aby bolo postavené na kontinuite, stabilite, spolupráci a partnerstve.

„Týmto prístupom by sme sa radi inšpirovali aj v našom meste. Dohodli sme sa preto na užšej spolupráci, ktorá by nemala byť iba formálna, ale založená na výmene skúseností a určite sa do mesta Třinec radi vrátime,“ dodal primátor k návšteve v Třinci.

Štatutárne mesto Třinec, ktoré má vyše 35 000 obyvateľov, je partnerským mestom Žiliny od roku 2015. S Třincom máme spoločné partnerské mesto Bielsko-Biala v Poľsku, čo otvára ďalšie možnosti pre trojstrannú spoluprácu aj v rámci Euroregiónu Beskydy. 

Viac informácií o partnerských mestách Žiliny nájdete v sekcii Mesto / Partnerské mestá.

Fotogaléria

Primátor Žiliny navštívil partnerské mesto Třinec Primátor Žiliny navštívil partnerské mesto Třinec Primátor Žiliny navštívil partnerské mesto Třinec Primátor Žiliny navštívil partnerské mesto Třinec

článok bol zobrazený 585 krát zdroj: www.zilina.sk