tlač, návrat 24.10.2014 | PhDr. Pavol Čorba - hovorca mesta Žilina

Primátor Igor Choma otvorene komunikuje s občanmi

Súčasné vedenie mesta na čele s primátorom Igorom Chomom uprednostňuje priamu komunikáciu s občanmi. Dôkazom toho sú aj pravidelné stretnutia občanov s vedením mesta Žilina a veľký počet vybavených občanov priamo v kancelárií primátora mesta.
 
Primátor mesta Žilina Igor Choma od nástupu do funkcie pokladá otvorenú a priamu komunikáciu s občanmi za základ svojej práce. Z primátorovej iniciatívy sa pravidelne dvakrát do roka konajú verejné stretnutia občanov s vedením mesta vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, ktorých sa okrem občanov a primátora zúčastňujú aj jeho zástupcovia, prednosta a vedúci zamestnanci mestského úradu, náčelník mestskej polície, riaditeľ dopravného podniku a mestskí poslanci. Priamo na stretnutí môžu občania položiť otázku alebo predniesť svoju požiadavku, zároveň je vždy možné otázku aj napísať a vložiť do pripravenej urny. Všetky ústne aj písomné  otázky a podnety sa po vypracovaní uverejňujú na informačnej tabuli pred budovou mestského úradu i na oficiálnych stránkach mesta: www.zilina.sk v rubrike Čo sa v Žiline urobilo (v pravom menu): http://www.zilina.sk/co-sa-urobilo/71/.
 
Počas tohto volebného obdobia primátor Igor Choma prijal vo svojej kancelárii už 1 526 občanov, ktorí si dohodli osobné stretnutie cez sekretariát primátora. Okrem toho intenzívne komunikuje s občanmi prostredníctvom elektronickej pošty a nebráni sa akýmkoľvek stretnutiam s verejnosťou, napríklad stretnutie venované riešeniu parkovacích miest na sídlisku Solinky, kedy sa s verejnosťou dohodol na kompromise ohľadom budovania nových parkovacích miest. Primátor navštevuje aj zasadnutia výborov mestských častí vo všetkých volebných obvodoch mesta.
 
„Veľmi si vážim všetkých občanov, ktorí si vedia nájsť čas a prichádzajú na tieto verejné stretnutia, pretože tým dokazujú, že rovnako ako mne, ani im nie je ľahostajné dianie v našom meste. Ako primátor mesta som zástupcom všetkých obyvateľov Žiliny a preto budem naďalej otvorene a priamo hovoriť a stretávať s občanmi a spoločne hľadať riešenia v ich prospech,“ povedal primátor mesta Žilina Igor Choma.
 

Fotogaléria

Primátor Igor Choma otvorene komunikuje s občanmi Primátor Igor Choma otvorene komunikuje s občanmi Primátor Igor Choma otvorene komunikuje s občanmi

článok bol zobrazený 2953 krát zdroj: www.zilina.sk