tlač, návrat 03.12.2012 | PhDr. Pavol Čorba

V Žiline sa diskutovalo o neviditeľných deťoch + FOTOGALÉRIA

Stredajšie popoludnie patrilo v Nadácii POLIS prednáške Neviditeľné deti. O živote týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí diskutovali psychiater Jozef Hašto, pediater Marián Fedor a psychológovia Róbert Braciník a Ivan Leitman.

Odborníci porozprávali smutné, často až neuveriteľné príbehy detí, s ktorými sa vo svojej praxi stretli. Ich spoločným menovateľom boli bitky, týranie, sexuálne zneužívanie, šikana, zanedbávanie základnej starostlivosti, teda všetko to, čo do detského sveta nepatrí.     

Tému, o ktorej sa ľahko nehovorí, ale diskutéri ocenili: „Dlhé roky bola zamlčovaná, neakceptovaná v odborných kruhoch. Trvalo dlho, kým sa odkliala.“ uviedol Jozef Hašto.

Odborníci poukázali na jeden z hlavných problémov, ktorým je spoločnosťou prehliadané násilie páchané na deťoch: „Mnohé z nich prežívajú peklo vo svojich vlastných rodinách, no nie sú pritom spoločnosti na očiach. Neznamená to však, že neexistujú. Práve naopak, povinnosťou nás všetkých je všimnúť si tieto deti a pomôcť im,“ uviedol Leitman.

Pediater Marián Fedor si uvedomuje, čo všetko sprevádza pomoc týraným, zanedbávaným či zneužívaným deťom. Ľudia z okolia o ich životných podmienkach často vedia, boja sa však možných problémov. „Nemáme chuť riešiť takúto situáciu, lebo ide o háklivú tému. Musíme chodiť na súdy, pozerajú sa na nás ako na ľudí, ktorí chcú niekomu uškodiť, zobrať deťom matku či otca. Dôležité je sa s tým vyrovnať,“ zdôraznil.

Diskutéri priniesli i niekoľko návrhov, ako zlepšiť siuáciu týraných detí. „Je potrebné, aby sa spoločnosť otvorila a prijala ich, aj keď nie sú ideálne. Našťastie sa stretávame s rodinami, ktoré majú v sebe hrdinstvo a odvahu vziať si takéto deti aj s ich príznakmi a problémami,“ uviedol Braciník.

Podľa Leitmana je v tejto oblasti dôležitá spolupráca jednotlivých článkov: „Lekári, učitelia, policajti, vyšetrovatelia a sociálni pracovníci musia tvoriť pevnú reťaz. Tá totiž dnes neexistuje, jednotlivé ohnivká sú akoby každé v jednom kúte miestnosti a ich aktivity tak nie sú prepojené.“

V závere diskusie odborníci ocenili, že situácia je dnes rozhodne lepšia ako pred 15-20 rokmi. Dôkazom je vznik množstva organizácií a združení, zameraných práve na pomoc týraným deťom. 

Téma týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí predstavuje pálčivý medzinárodný problém. V roku 2000 vyhlásila Svetová ženská organizácia WWS v Ženeve Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Stanovený je na 19. novembra. Jeho cieľom je pripomenúť fakt, že na celom svete sa veľké množstvo detí dennodenne stretáva s rôznymi formami násilia, zároveň však vyzýva k pomoci a ochrane zo strany dospelých.

Eva Sulovcová

Foto: Ľubo Bechný

Fotogaléria

V Žiline sa diskutovalo o neviditeľných deťoch + FOTOGALÉRIA V Žiline sa diskutovalo o neviditeľných deťoch + FOTOGALÉRIA V Žiline sa diskutovalo o neviditeľných deťoch + FOTOGALÉRIA V Žiline sa diskutovalo o neviditeľných deťoch + FOTOGALÉRIA V Žiline sa diskutovalo o neviditeľných deťoch + FOTOGALÉRIA V Žiline sa diskutovalo o neviditeľných deťoch + FOTOGALÉRIA

článok bol zobrazený 4630 krát zdroj: www.zilina.sk