tlač, návrat 03.09.2013 | PhDr. Pavol Čorba

Poďakovanie darcom, ktorí prispeli na rekonštrukciu Národnej ulice

 

Dlhoročný problém rozbitej dlažby na Národnej ulici sa stane o pár dní minulosťou. Primátor mesta Žilina Igor Choma už vo svojej predvolebnej kampani avizoval, že medzi jeho priority patrí aj rekonštrukcia dlažby, ktorá ohrozovala bezpečnosť a zdravie chodcov. Okrem vyčlenených financií z rozpočtu Mesta sa na financovanie rekonštrukcie podieľali so sponzorskými finančnými príspevkami aj právnické a fyzické osoby, ktorým život v našom meste nie je ľahostajný. Spolu päťdesiattri darcov prispelo na rekonštrukciu Národnej ulice sumou 24 884,51 €, za čo im patrí veľké poďakovanie.
 
„Veľmi si vážim a úprimne ďakujem všetkým tým, ktorí prispeli do zbierky na rekonštrukciu Národnej ulice. Preukázali tak ochotu riešiť veci spolu s Mestom a preto im patrí skutočné a veľké poďakovanie. Svojím finančným darom tak pomohli nielen Žilinčanom, ale všetkým tým, ktorí denne prechádzajú po jednej z najznámejších ulíc nášho mesta. Právom si zaslúžia to, aby ich mená boli zvečnené priamo na Národnej ulici,“ ďakuje darcom primátor mesta Žilina Igor Choma.
 
Darcovia, ktorým patrí poďakovanie:
Mesto Žilina vyhlásilo dobrovoľnú verejnú zbierku podľa zákona o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline konaného 17. septembra 2012. Verejnú zbierku povolil Obvodný úrad v Žiline rozhodnutím o povolení konania verejnej zbierky, ktoré nadobudlo právoplatnosť 1. 10. 2012. Zbierka bola ukončená 31. augusta 2013 a zapojilo sa do nej päťdesiattri právnických a fyzických osôb, ktorí spoločne prispeli sumou 24 884,51 €.
 
Podrobnejšie informácie, vizualizácie a fotogalériu obnovy Národnej ulice nájdete v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“ v článku: Rekonštrukcia Národnej ulice.

 

článok bol zobrazený 4268 krát zdroj: www.zilina.sk