textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 21. jún 2018 | meniny: Alojz

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

21. 06. 2018
Lekáreň CLAUDIUS GALENUS, Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina
22. 06. 2018
Lekáreň Tesco Žilina Hliny, Obvodová, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Letná čitateľská výzva 2018 Krajská knižnica, Žilina

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Spoločnosti s podielom mesta

Spoločnosť a % podiel mesta v spoločnosti www
 
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2, 011 40 Žilina
IČO: 36 007 099
OR Žilina odd. Sro vl. 3510/L
100 www.dpmz.sk
www.orsr.sk

konateľ Ing. Ján Barienčík , PhD., predseda dozornej rady Ing. Peter Rolko, členovia dozornej rady: Mgr. Jana Filipová, Ing. Miroslav Sokol
   
ŽILBYT, s.r.o. Nanterská 8399/29,
010 08 Žilina
IČO: 46723994
OR Žilina odd. Sro vl. 56867/L
100 www.zilbyt.sk
www.orsr.sk 

konatelia spoločnosti Ing. Stanislav Bořuta a JUDr. Jarmila Beszédesová 
       
MsHKM Žilina, s.r.o. Športová 5, 010 01 Žilina, IČO: 47 655 071, OR Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 61773/L 100 www.mshkmzilina.sk
www.orsr.sk

Konateľ: Daniel Rančák, Dozorná rada: Jozef Valášek, Ing. Dušan Dobšovič, Peter Kráľ,
Kontakt: Tel.: +421 41 562 16 76 – sekretariát, Fax.: +421 41 562 21 11 Tel.: +421 911 660 901 – Daniel Rančák (konateľ s.r.o.)
E-mail: info@mshkmzilina.sk
       
MsHK Žilina, a.s. Športová 5, 010 01 Žilina
IČO: 36 387 193
OR Žilina odd. Sa vl. 10222/L
100 www.mshkzilina.sk
www.orsr.sk

Marián Tittl – predseda predstavenstva, Mgr. Anton Trnovec - podpredseda predstavenstva, Emanuel Lovišek - člen predstavenstva, Dozorná rada: MUDr. Peter Durmis, Ján Púček, Ing. Dušan Dobšovič
       
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO: 36 435 384
OR Žilina odd. Sro vl. 16723/L
100  www.orsr.sk

konateľ JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M., vedúci odboru právneho a majetkového MsÚ Žilina
       
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. Košická 2, 010 01 Žilina
IČO: 36 407 470
OR Žilina odd. Sro vl. 13786/L
59

www.parkovaniezilina.sk
www.orsr.sk


konateľka Ing. Zdenka Pištíková, konateľ za Mesto Žilina Ing. Pavol Koniarik, prokurista Ing. Milan Taška, člen dozornej rady za Mesto Žilina Ing. Igor Liška, prednosta MsÚ Žilina, členovia dozornej rady: Ing. George Trabelssie, Ing. Ivan Mokrý
       
Žilina Invest, s.r.o. Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO: 36 416 754
OR Žilina odd. Sro vl. 14752/L
51 www.zilinainvest.sk
www.orsr.sk

konateľ Ing. Peter Tulinský, konateľ za Mesto Žilina Ing. Patrik Groma, člen dozornej rady za Mesto Žilina Ing. Ján Pažický, poslanec MZ, členovia dozornej rady: Ing. Peter Janíček, Mgr. Marián Cesnek, Ing. Peter Bagin, Ing. Peter Rolka
       
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO: 36 672 297
OR Žilina odd. Sa vl. 10546/L
26,55 www.svsas.sk/za
www.orsr.sk

podpredseda predstavenstva za Mesto Žilina Mgr. Anton Trnovec, 2. zástupca primátora mesta, členovia dozornej rady za Mesto Žilina Ing. Igor Choma, Jozef Juriš, poslanec MZ
       
Mestská krytá plaváreň, s.r.o. Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina 100 www.plavarenzilina.sk
www.orsr.sk

konateľ Vladislav Harčar
       
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
IČO: 31 590 250
OR Žilina odd. Sa vl. 167/L
19,64 www.zilikom.sk
www.orsr.sk

člen predstavenstva za Mesto Žilina Ing. arch. Dušan Maňák, poslanec MZ, člen dozornej rady za Mesto Žilina Ing. Marian Janušek, poslanec MZ
       
Mestský investorský útvar, s.r.o. Na Priekope 17, 010 01 Žilina
IČO: 31 628 991
OR Žilina odd. Sro vl. 2633/L
15 www.miuzilina.sk
www.orsr.sk


Zásady postupu pri výkone funkcie delegovaných zástupcov mesta v obchodných spoločn ostiach a iných organizáciách, v ktorých má majetkový podiel Mesto Žilina (Formát PDF)