žilina.sk http://www.zilina.sk Oficiálne stránky mesta Žilina. sk Výzva na predkladanie ponúk http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2404 Výzva na predkladanie ponúk Mon, 16 Jul 2018 00:00:00 GMT Odbor životného prostredia http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2403 Odbor životného prostredia Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 GMT Výzva na predkladanie ponúk http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2402 Výzva na predkladanie ponúk Wed, 11 Jul 2018 00:00:00 GMT Preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvate?stva http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2401 Preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvate?stva Mon, 09 Jul 2018 00:00:00 GMT ZŠ s MŠ Školská oznamuje vo?né pracovné miesto http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2400 ZŠ s MŠ Školská oznamuje vo?né pracovné miesto Mon, 09 Jul 2018 00:00:00 GMT Výzva na predkladanie ponúk http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2399 Výzva na predkladanie ponúk Mon, 09 Jul 2018 00:00:00 GMT Materská škola Študentská oznamuje vo?né pracovné miesto http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2398 Materská škola Študentská oznamuje vo?né pracovné miesto Fri, 06 Jul 2018 00:00:00 GMT Odbor životného prostredia http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2397 Odbor životného prostredia Wed, 04 Jul 2018 00:00:00 GMT Výzva na predkladanie ponúk http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2396 Výzva na predkladanie ponúk Wed, 04 Jul 2018 00:00:00 GMT Mesto Žilina oznamuje http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2395 Mesto Žilina oznamuje Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 GMT Odbor životného prostredia http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2394 Odbor životného prostredia Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 GMT Výzva na predkladanie ponúk http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2393 Výzva na predkladanie ponúk Tue, 03 Jul 2018 00:00:00 GMT Materská škola, Kultúrna ulica oznamuje vo?né pracovné miesto http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2392 Materská škola, Kultúrna ulica oznamuje vo?né pracovné miesto Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 GMT Okresné riadite?stvá HaZZ v Žiline http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2391 Okresné riadite?stvá HaZZ v Žiline Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 GMT Mimoriadné mestské zastupite?stvo v Žiline - Živé vysielanie http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2390 Mimoriadné mestské zastupite?stvo v Žiline - Živé vysielanie Mon, 02 Jul 2018 00:00:00 GMT Mesto Žilina oznamuje vo?né pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2389 Mesto Žilina oznamuje vo?né pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním Fri, 29 Jun 2018 00:00:00 GMT Mesto Žilina oznamuje vo?né pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2388 Mesto Žilina oznamuje vo?né pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním Fri, 29 Jun 2018 00:00:00 GMT Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina oznamuje vo?né pracovné miesto obsadené výberovým pohovorom: http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2387 Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina oznamuje vo?né pracovné miesto obsadené výberovým pohovorom: Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 GMT Mesto Žilina oznamuje vo?né pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2386 Mesto Žilina oznamuje vo?né pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým konaním Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 GMT Materská škola, ?ajakova 4, 010 01 Žilina oznamuje vo?né pracovné miesto http://www.zilina.sk/index.php?page=ukazoznam&id=2385 Materská škola, ?ajakova 4, 010 01 Žilina oznamuje vo?né pracovné miesto Wed, 27 Jun 2018 00:00:00 GMT