textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 2. júl 2020 | meniny: Berta

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

02. 07. 2020
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
03. 07. 2020
Lekáreň Bôrik, ObZS Hliny VI, Alexandra Rudnaya 3606/100, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Daniela & Linda Dostálková: Claws not made to shake hands with Nová synagóga v Žiline

VINCENT HLOŽNÍK Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

EXPOZÍCIA JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ Terchová, Obecný úrad

Archívny chlapec + Prune Rosenfeldov palác (19:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Projekty mesta - 2020

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom sú stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 5 zastávok MHD a výstavba 1 novej zastávky v meste Žilina a mestských častiach tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a usporiadanie. Navrhnuté prvky debarierizačných opatrení majú pozitívny vplyv na možnosti užívania mestskej hromadnej dopravy marginalizovanými skupinami osôb. Zástavky sú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím dôjde ku ich celkovej obnove.

Projekt nadväzuje na rekonštrukciu 26 zastávok zrealizovaných v I. etape.

Názov projektu: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. etapa

Hlavný cieľ projektu: Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Špecifické ciele projektu

  • Zlepšenie funkčnosti, zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy
  • Odstránenie stavebných nedostatkov a modernizácia 6 zastávok MHD v súlade s požiadavkami na skvalitnenie životné prostredie mesta

Celkové oprávnené výdavky projektu: 382 820,26 €

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 363 379,25 €

Vlastné spolufinancovanie: 19 141,01 €

Obdobie realizácie: 08/2020 - 04/2021

Očakávané dopady projektu:

  • zlepšenie dostupnosti zastávok,
  • zlepšenie podmienok a prístupnosti verejnej osobnej dopravy pre zdravotne postihnuté osoby
  • zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky,
  • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy,
  • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste,
  • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT,
  • vybudovanie novej zastávky na ulici Hôrecká.

Webové sídlo RO/SO www.mpsr.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk