textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 23. január 2019 | meniny: Miloš

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

23. 01. 2019
Lekáreň BENU, OC Dubeň, Vysokoškolákov 52, 01008 Žilina
24. 01. 2019
Lekáreň Medea, Vojtecha Spanyola 8685, 01001 Žilin

celý rozpis
plaváreň

23. 01. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.30 6 dr.,14.00-14.30 7 dr.,14.30-15.00 7 dr.,)

23. 01. 2019 | 18.00-20.30 večerné plávanie

24. 01. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.00 7 dr.,09.00-09.30 6 dr.,09.30-10.00 7 dr.,13.00-14.00 6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)

celý program
kam dnes

Lucia Papčová a Štefan Papčo: CUMULONIMBUS Galéria Plusmínusnula

Keď draka bolí hlava Budatínsky hrad, Žilina

Stano Lajda – Krajinomaľba Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

Večer najlepších filmov a reklám roku 2018 s Petrom Konečným Stanica Žilina-Záriečie, Žilina (19:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


» podľa § 9 ods.9 - 2013

Oprava príjazdovej komunikácie v areáli školy

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : ZŠ Martinská 20, 010 08 Žilina
Víťazný uchádzač : Peter LACKO, Okrajová 508/2, 010 01 Žilina
Predpokladaná cena: 12 500 eur bez DPH
Cena ponuky: 9 982 eur bez DPH
Ďalšie poradie :
2. STAVMO J+M, s.r.o. V. Spanyola 2119/38, 010 01 Žilina - cena zákazky bez DPH 11 507,20 eur
3. ARMONT PLUS, s.r.o., Kamenná 51, 010 01 Žilina - cena zákazky bez DPH 12 269,50 eur

Termín vystavenia objednávky: 30.12.2013


Dodávka výpočtovej techniky

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : ZŠ Gaštanova 56, 010 07 Žilina
Víťazný uchádzač : KASOTECHNIK – Peter Kasák Národná 20, 010 01 Žilina
Predpokladaná cena: 10 000 eur s DPH
Cena ponuky: 8 393,67 eur s DPH
Ďalšie poradie :
2. SK – technik, s.r.o., Jeseňova 3223/36, 10 01 Žilina - cena zákazky s DPH 8 611,68 eur
3. SOFOS, s.r.o., Dúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava - cena zákazky s DPH 9 654,62 eur

Termín vystavenia objednávky: 30.12.2013


Dodávka výškovo nastaviteľného nábytku

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : ZŠ Jarná 20, 010 01 Žilina
Víťazný uchádzač : daffer s.r.o., Včelárska 1, Prievidza
Predpokladaná cena: 8 000 eur s DPH
Cena ponuky: 6 981,33 eur bez DPH
Ďalšie poradie :
2. BEGA s.r.o., 951 36 Lehota - cena zákazky bez DPH 7 560 eur
3. Igor Horňák - POLYKOV Kovovýroba, Urbárska 14/13, 971 01 Prievidza - cena zákazky bez DPH 7 901,66 eur

Termín vystavenia objednávky: 30.12.2013


Oprava okien

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : ZŠ Námestie mladosti, Žilina - Hájik
Víťazný uchádzač : MADAM spol. s r.o., 023 53 Staškov 836
Predpokladaná cena: 12 000 eur bez DPH
Cena ponuky: 9 999,88 eur bez DPH
Ďalšie poradie :
2. Peter Sekerka, obchodné zastúpenie SLOVAKTUAL, Dlhá 600/18, Nitrianske Pravno - cena zákazky bez DPH 10 406,82 eur
3. Slovacom, s.r.o., 023 57 Podvysoká 18- cena zákazky bez DPH 10 427,31 eur

Termín vystavenia objednávky: 30.12.2013


Dodávka školského nábytku pre I.ročník

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : ZŠ V. Javorku, Žilina
Víťazný uchádzač : KTen Turzovka s.r.o., 023 55 Vysoká nad Kysucou 1279
Predpokladaná cena: 10 000 eur s DPH
Cena ponuky: 6 322,40 eur s DPH
Ďalšie poradie :
2. Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianské Pravno - cena zákazky s DPH 6 736,80 eur
3. MEGGY s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec - cena zákazky s DPH 9 184 eur

Termín vystavenia objednávky: 30.12.2013


Odstránenie havarijného stavu UK

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : ZŠ Do Stošky 8, 010 04 Žilina
Víťazný uchádzač : A-Z Slovakia SERVIS, s.r.o., Hlôavná 450/4, 010 09 Žilina - Bytčica
Predpokladaná cena: 10 000 eur s DPH
Cena ponuky: 9 870,00 eur s DPH
Termín vystavenia objednávky: 30.12.2013


 

Odstránenie nepovolenej skládky na sídlisku Hájik

Víťazný uchádzač : Sunny House s.r.o., Horná 264/79, 010 03 Žilina
Predpokladaná cena : 5 000 €
Cena ponuky : 4 000 €
Ďalšie poradie :
Erpos s.r.o., Žilina


Zmena a doplnok č. 2, ÚPN mesta Žilina

Predpokladaná cena : 20 000 €
Cena ponuky : 16 800 €
Víťazný uchádzač : Ing. arch. Stanislav Kristiník – autorizovaný architekt, Klemensova 29/36, 010 01 Žilina, Ing. arch. Peter Krajč, – autorizovaný architekt, M. Šinského 943/9, 010 07 Žilina, Ing. arch. Vladimír Barčiak – autorizovaný architekt, Gerlachovská 9, 010 08 Žilina
Predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy: 19.12.2013


Nadstavba a stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – Bytčica

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Víťazný uchádzač : Ing. Peter Funtik, Karola Kmeťku 3165/7, 010 08 Žilina – 1 300,00 EUR s DPH / 1 300,00 EUR bez DPH
Ďalšie poradie :
2. Ing. Marián Chovan, Mojš 273, 010 01 Žilina - cena zákazky s DPH 1 450,00 EUR
3. Ing. Miroslav Stromko, projecting, busines, transiating J. Páričku 4, 034 01 Ružomberok – cena zákazky 1 930,00 EUR s DPH
4. IBG TECHNOLOGIES, Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina - cena zákazky bez DPH 1 815,00 EUR/2 178,00 EUR s DPH


 

Vypracovanie bezpečnostného projektu

Víťazný uchádzač : SOMI Consupting s.r.o., Lazovná 69, 947 01 Banská Bystrica
Predpokladaná cena : 5 000 €
Cena ponuky : 1 540 €
Ďalšie poradie :
SEIT s.r.o., S.H.Vajanského 21, 940 01 Nové Zámky
eD´system Slovakia s.r.o., Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava  


Zmena a doplnok č. 2, ÚPN mesta Žilina

Predpokladaná cena : 20 000 €
Cena ponuky : 16 800 €
Víťazný uchádzač : Ing. arch. Stanislav Kristiník – autorizovaný architekt, Klemensova 29/36, 010 01 Žilina, Ing. arch. Peter Krajč, – autorizovaný architekt, M. Šinského 943/9, 010 07 Žilina, Ing. arch. Vladimír Barčiak – autorizovaný architekt, Gerlachovská 9, 010 08 Žilina
Predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy: 19.12.2013


Poisťovacie služby

Verejný obstarávateľ obstaráva pre : Žilbyt s.r.o. Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
Víťazný uchádzač : KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava– 16 318,25 EUR s DPH / 16 318,25 EUR bez DPH
Ďalšie poradie :
2. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - cena zákazky s DPH 16 467,26 EUR
3. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. - cena zákazky s DPH 21 874,10 EUR 


Digitálna Ortofotomapa

Predpokladaná cena : 15 000 EUR
Víťazný uchádzač : GEODIS SLOVAKIA s.r.o., Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica – cena s DPH 9 900,00 EUR
Ďalšie poradie :
EUROSENSE s.r.o., Kutuzovova 13, 831 03 Bratislava – cena s DPH 10 668,00 EUR
PHOTOMAP s.r.o., Poludníková 3/1453, 040 12 Košice – cena s DPH 10 740,00 EUR
Dátum vystavenia objednávky: 05.12.2013 


Predmet verejného obstarávania – stavebné práce : Oprava plechovej strechy a klampiarskych prvkov kultúrny dom Bytčica

Predpokladaná cena : 20 000 €
Cena konečná s DPH : 19 702,99 €
Dodávateľ : Vladimír Trúchly – TYPOS, 023 33 Povina 315
Dátum vystavenia objednávky: 02.12.2013 


Predmet zákazky: ASW UPGRADE 35 ČH Metodická podpora 61 ČH

Predpokladaná cena : 6 500,00 €
Cena konečná s DPH : 6 492,36 €
Dodávateľ : CORA GEO, s. r. o. IČO:31612989,Sídlo: Záborského 20/10089, 036 01 Martin
Lehota podpísania zmluvy: 25.11.2013


Predmet zákazky: Spodná stavba stojísk pre stavbu „Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber“

Cena s DPH : 2 639,70€
Dodávateľ : PSR INDUSTRY SK, s.r.o., M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
Lehota podpísania zmluvy: 25.11.2013


Služby veterinárnej starostlivosti

Predpokladaná cena : 5 000 €
Cena s DPH : 5 000 €
Dodávateľ : MVDr. Orčíková Soňa, Mojšova Lúčka, 011 76 Žilina
Lehota podpísania zmluvy: 27.11.2013


EPI Obchodný vestník, EPI Právny systém, Bonusový ročný prístup

Predpokladaná cena : 1 300 €
Cena s DPH : 1 256,59 €
Dodávateľ : SEPI s.r.o., Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 22.11.2013


Dodávka a montáž cykloprístreškov v meste Žilina

Predpokladaná cena : 35 000 €
Cena s DPH : 31 987,20 €
Dodávateľ : FLORA SERVIS – Ľubomír Straka, 618 00 Brno
Lehota vystavenia objednávky : 20.11.2013


Dodávka a montáž okien pre CVČ Zvolenská 20, Žilina

Predpokladaná cena : 14 000,00 €
Cena s DPH : 9 125,75 €
Dodávateľ : Gospol s.r.o., Filakovská 286, 984 01 Lučenec
Lehota vystavenia objednávky : 15.11.2013


Umelecké vystúpenie

Predpokladaná cena : 1500,00 €
Cena s DPH : 1350,- €
Dodávateľ : FK – Trend, s.r.o., Poštová 11, 907 01 Trnava
Lehota vystavenia objednávky : 14.11.2013


Poskytovanie služieb EPI

Predpokladaná cena : 1 400,00 €
Cena s DPH : 1 256,59 €
Dodávateľ : SEPI s.r.o., Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 13.11.2013


Nákup zimných pneumatík MATADOR

Predpokladaná cena : 2000,00 €
Cena s DPH : 1 747,76 €
Dodávateľ : MHO Pneuservis s.r.o., Kamenná 8829/16 A
Lehota vystavenia objednávky : 11.11.2013


Oprava karosérie a laku osobného motorového vozidla - Poistná udalosť

Predpokladaná cena : 2500,00 €
Cena s DPH : 2 314,70 €
Dodávateľ : MOTOR-CAR Žilina, a.s., Rosinská 8446/5, 010 08 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 31.10.2013 


Vianočné osvetlenie – Národná ulica

Cena s DPH : 20 039,86 €
Dodávateľ : Siemens s.r.o.
Dodávateľ : Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Ďalšie poradie :
Názov dodávateľa: ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s., OZ Žilina
Sídlo dodávateľa: Hviezdoslavova 6, 010 01 Žilina  


Nákup gastronomického zariadenia pre Jedáleň Lichardova

Predpokladaná cena : 1 700,- €
Cena s DPH : 1 644,12 €
Dodávateľ : Ondrej Chabada GASTRO-EL-GAS
Lehota vystavenia objednávky : 28. 10. 2013
Lehota dodania : 31. 10. 2013


Úprava priestorov budovy na Lichardovej ul. Č. 44, Žilina – Jedáleň

Cena s DPH : 21 598,20 €
Dodávateľ : Erpos spol.s.r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 23.10.2013
Lehota dodania : 30 dní odo dňa doručenia objednávky


Oprava oplotenia cintorína Žilina - Vranie

Cena s DPH : 5 145,25 €
Dodávateľ : Kamenárstvo GMC s.r.o., Pod sadom 703/22, 010 04 Žilina - Závodia
Lehota vystavenia objednávky : 17.10.2013
Lehota dodania : 30 dní odo dňa doručenia objednávky


Odstránenie havarijného stavu na technologickej kanalizácii ohrozujúcej prevádzku MKP v Žiline

Cena s DPH : podľa rozsahu havárie
Dodávateľ : HYDRO EMKAS s. r. o., Platanova 3225/3, 010 08 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 14.10.2013
Lehota dodania : asap 


Nákup jedálenských stolov a stoličiek pre Jedáleň Lichardova

Predpokladaná cena : 2 500,- €
Cena s DPH : 2 224,- €
Dodávateľ : Tempo Kondela
Lehota vystavenia objednávky : 15. 10. 2013
Lehota dodania : 28. 10. 2013


Odstránenie havarijného stavu vykurovacích telies, stúpačiek a prípojok z dôvodu nedokurovania vo vykurovacom systéme Úsmev – ZpS a DSS, Osiková 26, 010 07 Žilina

Cena s DPH: 5 500 € s DPH
Dodávateľ : Pavol Komačka, M.Nigriniho 3256/14, 010 01 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 10.10.2013
Lehota dodania : asap


Výmena žľabov, náter základný, náter email dve vrstvy, výmena kolien

Cena s DPH: 7 398,55 € s DPH
Dodávateľ : Tkáčik – strechy s.r.o., Zátočná 587, 013 13 Rajecké Teplice
Lehota vystavenia objednávky : 15.10.2013
Lehota dodania : 30 dní odo dňa doručenia objednávky 


Doplnkové vybavenie kuchyne

Cena s DPH: 7 954,56 € s DPH
Dodávateľ : Logisap, s.r.o., Hečkova 35, 010 01 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 14.10.2013
Lehota dodania : 30 dní odo dňa doručenia objednávky 


Vchodové dvere – výroba a osadenie
Úsmev – Zariadenie pre seniorov a DSS, Osiková 26, 010 07 Žilina

Cena s DPH: 1 600,00 €
Dodávateľ : VAIT s.r.o., Kysucká cesta 3, Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 14.10.2013
Lehota dodania : 30 dní odo dňa doručenia objednávky 


Osvetlenie ihriska

Cena s DPH: 11 983,56 €
Dodávateľ : T.B. stav s.r.o., Bytčická 89, 010 01 Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 11.10.2013
Lehota dodania : 30 dní odo dňa doručenia objednávky 


Právne služby

Cena s DPH: 18 000,- € za 15 000 ks
Dodávateľ : HADBÁBNA & spol., advokátska kancelária, s.r.o.
Lehota vystavenia objednávky : 11.10.2013
Lehota dodania : do právoplatnosti rozhodnutia 


Grafické spracovanie a tlač trhacích máp mesta Žilina

Cena s DPH: 1 784,40,- € za 15 000 ks
Dodávateľ : MAPA Slovakia Editor, s.r.o.
Lehota vystavenia objednávky : 8.10.2013
Lehota dodania : 30 dní odo dňa doručenia objednávky 


Nákup streliva – náboj 9 mm Luger – 10 000 ks

Cena s DPH: 1 730,- €
Dodávateľ : JoMI TRADE, s.r.o., J. Matušku 11, 085 01 Bardejov
Lehota vystavenia objednávky : 30.9.2013
Lehota dodania : 30 dní 


Výstrojná súčasť uniformy príslušníka MP Žilina – zimná bunda VZOR SOS – 80 ks

Cena s DPH: 9 475,20 €
Dodávateľ : Sabrina Modelle, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice
Lehota vystavenia objednávky : 30.9.2013
Lehota dodania : 30 dní 


Vykonanie skúšok prírodného kameňa v zmysle EN 1341,12371,12372,14157,13755.

Predpokladaná cena : 3 800,- €
Cena s DPH: 3 780,- €
Dodávateľ : Technický a skúšobný ústav stavebný n.o., Studená 3, 821 04 Bratislava
Lehota vystavenia objednávky : 23.09.2013
Lehota dodania : 19.11.2013 


Licencia na personálny systém VEMA

Predpokladaná cena : 3 000,- €
Cena s DPH: 2 632,80,- €
Dodávateľ : Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
Lehota vystavenia objednávky : 13.09.2013
Lehota dodania : 8.2013/8.2014 


Oplotenie s podhrabovou doskou v zariadení ÚSMEV – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Predpokladaná cena : 15 000,- €
Cena s DPH: 14 750,- €
Dodávateľ : Stredná odborná škola stavebná Žilina
Lehota vystavenia objednávky : 13. 09. 2013
Lehota dodania : do 29. 11. 2013 


Predmet zákazky: Koncert kapely pred kvalifikačným zápasom SK - BiH

Cena: 2.000,-EUR s DPH
Lehota vystavenia objednávky : 10.9. 2013
Lehota dodania : 10.9. 2013
Víťazný uchádzač : podľa prieskumu


Predmet zákazky: Zverejnenie farebnej inzercie MY Žilinské noviny č. 35

Cena: 1 218,72 EUR s DPH
Lehota vystavenia objednávky : 04. 09. 2013
Lehota dodania : Vydanie č. 35
Víťazný uchádzač : Petit Press a.s., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra


Predmet zákazky: Detský časopis Mladý záchranár ( 7 000 ks )

Cena: 5 000 EUR s DPH
Lehota vystavenia objednávky : 06. 09. 2013
Lehota dodania : 14 dní
Víťazný uchádzač : Rescue team Slovakia, Antona Bernoláka 436/4, 013 03 Varín


Predmet zákazky: Koncert kapely AMO a Band

Cena: 1 300,-EUR s DPH
Lehota vystavenia objednávky : 30. 08. 2013
Lehota dodania : 30. 08. 2013
Víťazný uchádzač : Display s.r.o., Mlynarovičova 1591/10, 851 03 Bratislava - Petržalka


Predmet zákazky: Dodávka a montáž umelého osvetlenia ihriska ZŠ Vendelína Javorku

Cena: 5 520,-EUR s DPH
Predpokladaná hodnota : do 10 000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : po 30. 08. 2013
Lehota dodania : do 90 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač : Funny sport Slovensko, Dlhá 89B, 049 01 Nitra


Predmet zákazky: Obstaranie materiálu – výtvarné a školské potreby za účelom realizácie projektu s názvom „Separujeme s deťmi pre krajšiu Žilinu„

Cena: dohodou
Predpokladaná hodnota : 1 483,3 EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 28.8.2013
Lehota dodania : 14 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač :


Predmet zákazky: Skartovacie zariadenie (kapacita A4 40-42; rez 5,8mm; výkon 1400 W; objem nádoby 148l; rýchlosť rezu 126/135 mm/s; šírka vstupu 400 mm)

Cena: dohodou
Predpokladaná hodnota : 1 400,00 EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 23.8.2013
Lehota dodania : 15 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač :


Predmet zákazky: Znalecké posudky parc. č. KN-C 5749/1, 5750/3, 5750/9, 4988/17, 4988/1, 4922/9, 4988/4, 7845/4

Cena: 10 300,-EUR s DPH
Predpokladaná hodnota : 10 300,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 16. 08. 2013
Lehota dodania : 90 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 1. Mája 734/32, 010 01 Žilina


Predmet zákazky : Rozšírenie funkcionality správy CG ISS pre potreby DSS Žilina ul. Osikova

Cena po uskutočnení prieskumu trhu : 5 700,- bez DPH
Predpokladaná hodnota : 13 000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 16. 08. 2013
Lehota dodania : 30 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač : CORA GEO s.r.o., Záborského 20/10089, 036 01 Martin


Predmet zákazky : Stavebné úpravy – ihrisko Bytčica

Cena dohodou
Predpokladaná hodnota : 28 954,32,- EUR bez DPH
Lehota uzavretia ZoD : 31. 07. 2013
Lehota dodania : 30 dní
Víťazný uchádzač : T. B. stav, stav, ul. Bytčická 89, 010 01 Žilina


Predmet zákazky : Zabezpečenie ochutnávky národných jedál a špecialít partnerských miest mesta Žilina, ako súčasť programu Dňa Európskej kultúry 2013

Cena dohodou
Predpokladaná hodnota : 1041,67,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 31. 07. 2013
Lehota dodania : 2.8.2013
Víťazný uchádzač : Žilinský zväz kuchárov a cukrárov OZ


Tlačivo je predmetom zákazky „Dodávka a montáž tabuliek so systémom QR kódov“  (Tlačivo)


Predmet zákazky : zverejnenie 1,5 strany farebnej inzercie podujatí Mesta Žilina novinového formátu (vo vydaní MY Žilinské noviny č. 30)

Cena dohodou
Predpokladaná hodnota : 1350,144,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 26. 07. 2013
Lehota dodania : Vydanie č. 30 MY
Víťazný uchádzač : Petit Press Žilina, Národná 814/4, Žilina, 010 01


Predmet zákazky : Zverejnenie 2 strán farebnej inzercie podujatí Mesta Žilina formátu A4 (vo vydaní Noviny Žilinec č. 15 a 16.)

Cena dohodou
Predpokladaná hodnota : 1600,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 26. 07. 2013
Lehota dodania : Vydanie č. 15,16
Víťazný uchádzač : Elcat, s.r.o., Dadanova 3386/7, Žilina, 010 15


Predmet zákazky : Špeciálne formuláre pre Komunálny odpad formát + doručenka + šek B4 60 000 ks, Daň s nehnuteľnosti formát + doručenka B4 35 000 ks a Výzvy neplatičom do automatického obálkovacieho stroja formát A4 10 000 ks.

Cena po uskutočnení prieskumu trhu : 17 950,- bez DPH
Predpokladaná hodnota : 20 000,- EUR bez DPH
Lehota vystavenia objednávky : 15. 07. 2013
Lehota dodania : 90 dní od vystavenia objednávky
Víťazný uchádzač : CPD systems Slovakia s.r.o., Údernicka 11, 851 01 Bratislava


Zmluva o poskytnutí poradenstva
Ing. František Holeša
Mojmírova 3194/26
010 01 Žilina
IČO : 40436373

Predpokladaná cena 700 EUR / mesačne
Uzavretie zmluvy : 03.07.2013 na dobu 4 mesiace

Predpokladaná cena 700 EUR / mesačne
Uzavretie zmluvy : 25.11.2013 na dobu 12 mesiacov