štvrtok 23. február 2017 | meniny: Roman, Romana

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

23. 02. 2017
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina
24. 02. 2017
Lekáreň PARACELSUS, Bratislavská 1, 01001 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
plaváreň

23. 02. 2017 | 06.00-15.00
(07.30-08.30 5 dr.,08.30-09.00 7 dr.,09.00-09.30 8 dr.,/šírka 09.30- 10.30 9 dr.,/šírka 10.30-11.00 7,5 dr.,/šírka 11.00-12.30 6,5 dr., /šírka 12.30-15.00 7 dr.,)

24. 02. 2017 | 06.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.00-09.00 8 dr.,/šírka 09.00-10.30 9 dr.,/šírka 10.30-12.30 6,5 dr.,/šírka 12.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)

24. 02. 2017 | 18.00-20.30 večerné plávanie

celý program
kam dnes

Večer na hrade s Michalom Jureckým Budatínsky hrad, Žilina (18:00)

BESI I. Mestské divadlo, Žilina (19:00)

O krásnej Kataríne a Gašparovi z roku Suňogovcov Budatínsky hrad, Žilina (09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40)

Divadelný workshop so Stella Polaris (No) Mestské divadlo, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Petície

Na základe zákona č. 85/1990 Z.z. (pdf., 97 kB) o petičnom práve v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať o sprístupnenie informácií.
Zamestnanci úradu sa riadia Smernicou primátora mesta č.10/2011 (formát PDF.)


Zoznam prijatých petícií 2017


Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Rok 2017

 • Petícia za úplné odstránenie antény základovej stanice mobilného operátora na budove Základnej školy v Budatíne v obytnej zóne v bezprostrednej blízkosti obytných domov a zastavenie ďalšieho rozšírenia anténneho systému základovej stanice a RR bodu o LTE 800 a LTE 2600 na streche školy v Budatíne
  – neopodstatnená

Zoznam prijatých petícií 2016


Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Rok 2016

 • Petícia za presunutie MHD zastávky „Na lány“ Žilina - Budatín – neopodstatnená
 • Petícia za riešenie parkovania osobných automobilov na ul. Pribinova v Žilina – neopodstatnená
 • Petícia proti odpredaju alebo prenájmu pozemku parc. Č. KN - C 6589/32 v k. ú. Žilina – nevyhodnotená
 • Petícia za riešenie vážnej situácie ohľadom našej susedky – postúpené
 • Petícia za zrušenie nájmu na prenájom verejného priestranstva – opodstatnená
 • Petícia za opravu asfaltového povrchu na Kamennej ulici v Žiline – nevyhodnotená
 • Petícia občanov za vybudovanie chodníka na Bytčianskej ulici - cesta II/507 v Považskom Chlmci od križovatky Na Hôrke po odbočku k cintorínu – odložená
 • Petícia vo veci odstránenia tabule, ktorá informuje o zákaze loptových hier z detského ihriska v Mestskej časti Hliny 7 na priestranstve medzi bytovými domami na uliciach Hlinská 2586/34, 36, 38 a Severná 57, 59 v Žiline – opodstatnená
 • Petícia vo veci vybudovania a prevádzkovanie autoumývarky na Agátovej ulici – neopodstatnená

Zverejnenie prijatých petícií


Rok 2015

 • Petícia o zastavenie stavebného konania pre stavbu Bytový dom-54bj-Hájik. Žiadosť o nevydanie stavebného povolenia pre stavbu Bytový dom -54bj-Hájik – neopodstatnená
 • Petícia občanov za zotrvanie Komunitného centra pre deti a rodinu na Bratislavskej ulici spolu s aktuálnymi pracovníčkami - neopodstatnená
 • Petícia za zachovanie jedálne v MŠ Zádubnie - neopodstatnená

Petícia:

 • musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného záujmu alebo iného spoločenského záujmu (písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, v zmysle Zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise, osoby podávajúcej petíciu),
 • každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu,
 • zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis

Podpora petície a zhromažďovanie podpisov pod petíciu:
V zmysle §4 a §4a zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov


Petíciu možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  Mestský úrad v Žiline
  Nám. obetí komunizmu 1
  011 31 Žilina
 • písomne osobným doručením do podateľne, príp. gestorovi (referát informácií, sťažností a petícií),
 • elektronickej podobe, pričom je potrebné, aby bola podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, v zmysle Zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise, osobou podávajúcou petíciu.

Petície je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase od 8,00 do 15.00 h. Petície podané elektronicky možno podávať bez časového obmedzenia.