textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 16. október 2019 | meniny: Vladimíra

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

16. 10. 2019
Lekáreň U Štefánika, M. R. Štefánika 822/11, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
17. 10. 2019
Lekáreň Dr. Max, Národná 11, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
kam dnes

Držme spolu Budatínsky hrad, Žilina

JUBILANTI 2019 Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

REVOLUTION TRAIN v Žiline Železničná stanica Žilina (08:00-18:00)

Vstúpte do sveta dizajnu a 3D modelovania Krajská knižnica, Žilina (16:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Odbor tlačový a zahraničných vecí

Kontakt na zamestnancov


 • zodpovedá za komunikačnú stratégiu mesta s médiami, inštitúciami a verejnosťou,
 • podieľa sa na zahraničných vzťahoch mesta a zabezpečuje dodržiavanie zásad diplomatického protokolu pre potreby predstaviteľov mesta,
 • organizačne zabezpečuje aktivity kancelárie primátora mesta a vedenia mesta,
 • vybavuje korešpondenciu pridelenú primátorom mesta,
 • zabezpečuje marketing a propagáciu mesta,
 • organizuje niektoré kultúrno-spoločenské podujatia mesta,
 • zabezpečuje chod Radnice mesta,
 • plní úlohy vedenia mesta.

Oddelenie mediálnej komunikácie a propagácie

 • zabezpečuje prípravu podkladov potrebných k vypracovaniu stanovísk mesta pre potreby hovorcu mesta a vedenia mesta,
 • vyhotovuje žiadosti, pripravuje podklady pre tlačové správy mesta, pripravuje tlačové konferencie, spravuje databázu mailinglistov mesta,
 • zabezpečuje zmluvy o mediálnej spolupráci,
 • zabezpečuje uverejňovanie textov a obrázkov na web stránke mesta a na facebook mesta, prípadne na iných sociálnych sieťach,
 • zabezpečuje propagáciu mesta a aktívne spolupracuje s hovorcom mesta na príprave schránkových novín mesta,
 • vyrába a zabezpečuje vysielanie reklamných audio/video spotov,
 • pripravuje správy, oznamy a pozvánky pre mestský rozhlas v jednotlivých mestských častiach mesta,
 • zabezpečuje inzerciu mesta v médiách,
 • realizuje monitoring internetu a tlače,
 • zabezpečuje distribúciu plagátov a letákov podujatí mesta,
 • zabezpečuje podľa potreby fotodokumentáciu a video dokumentáciu akcií mesta,
 • podľa potreby participuje na príprave a organizácii podujatí, ktoré organizuje odbor tlačový a zahraničných vecí,
 • zodpovedá za sklad reklamných predmetov a propagačných materiálov mesta.

Oddelenie radnice, zahraničných vzťahov a protokolu

 • vytvára podmienky pre zahraničnú spoluprácu s partnerskými mestami, zahraničnými partnermi a ďalšími záujemcami o medzinárodnú spoluprácu s mestom,
 • zabezpečuje písomný i osobný kontakt predstaviteľov mesta a zamestnancov mesta na medzinárodnej úrovni,
 • komunikuje s partnerskými mestami, prekladá a tlmočí z anglického a ruského jazyka bežný úradný styk pre potreby mestského úradu,
 • zabezpečuje udelenie záštity primátora mesta pri organizovaní spoločenských podujatí a podľa potreby realizuje žiadosti o spoluprácu,
 • vybavuje žiadosti o povolenie použiť symboly mesta a žiadosti o prenájom priestorov Radnice mesta,
 • protokolárne zabezpečuje potrebné náležitosti pri výkone funkcie primátora mesta a zástupcov primátora,
 • organizuje niektoré kultúrno-spoločenské podujatia,
 • zodpovedá za chod a podujatia na Radnici mesta,
 • zabezpečuje sekretariát Radnice mesta a zástupcu primátora,
 • vedie Kroniku mesta a Pamätnú knihu mesta,
 • spolupracuje pri distribúcii plagátov a letákov podujatí mesta,
 • podieľa sa na propagácii mesta,
 • participuje na príprave schránkových novín mesta,
 • koordinuje proces oceňovania osobností podľa štatútu mesta a vedie zoznam ocenených osobností.