textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 9. december 2019 | meniny: Izabela

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

09. 12. 2019
Lekáreň Dr. Max, OC MIRAGE, Námestie Andreja Hlinku 7B, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
10. 12. 2019
Lekáreň Bôrik, ObZS Hliny VI, Alexandra Rudnaya 3606/100, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
kam dnes

Z histórie dopravy na Slovensku Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

ČIČMANY, ČIČMANY CHIMÁRNA DEDINA: RADENOV DOM Čičmany

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK Sobášny palác, Bytča

Výstava Čas vianočný Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Odbor tlačový a zahraničných vecí

Kontakt na zamestnancov


 • zodpovedá za komunikačnú stratégiu mesta s médiami, inštitúciami a verejnosťou,
 • podieľa sa na zahraničných vzťahoch mesta a zabezpečuje dodržiavanie zásad diplomatického protokolu pre potreby predstaviteľov mesta,
 • organizačne zabezpečuje aktivity kancelárie primátora mesta a vedenia mesta,
 • vybavuje korešpondenciu pridelenú primátorom mesta,
 • zabezpečuje marketing a propagáciu mesta,
 • organizuje niektoré kultúrno-spoločenské podujatia mesta,
 • zabezpečuje chod Radnice mesta,
 • plní úlohy vedenia mesta.

Oddelenie mediálnej komunikácie a propagácie

 • zabezpečuje prípravu podkladov potrebných k vypracovaniu stanovísk mesta pre potreby hovorcu mesta a vedenia mesta,
 • vyhotovuje žiadosti, pripravuje podklady pre tlačové správy mesta, pripravuje tlačové konferencie, spravuje databázu mailinglistov mesta,
 • zabezpečuje zmluvy o mediálnej spolupráci,
 • zabezpečuje uverejňovanie textov a obrázkov na web stránke mesta a na facebook mesta, prípadne na iných sociálnych sieťach,
 • zabezpečuje propagáciu mesta a aktívne spolupracuje s hovorcom mesta na príprave schránkových novín mesta,
 • vyrába a zabezpečuje vysielanie reklamných audio/video spotov,
 • pripravuje správy, oznamy a pozvánky pre mestský rozhlas v jednotlivých mestských častiach mesta,
 • zabezpečuje inzerciu mesta v médiách,
 • realizuje monitoring internetu a tlače,
 • zabezpečuje distribúciu plagátov a letákov podujatí mesta,
 • zabezpečuje podľa potreby fotodokumentáciu a video dokumentáciu akcií mesta,
 • podľa potreby participuje na príprave a organizácii podujatí, ktoré organizuje odbor tlačový a zahraničných vecí,
 • zodpovedá za sklad reklamných predmetov a propagačných materiálov mesta.

Oddelenie radnice, zahraničných vzťahov a protokolu

 • vytvára podmienky pre zahraničnú spoluprácu s partnerskými mestami, zahraničnými partnermi a ďalšími záujemcami o medzinárodnú spoluprácu s mestom,
 • zabezpečuje písomný i osobný kontakt predstaviteľov mesta a zamestnancov mesta na medzinárodnej úrovni,
 • komunikuje s partnerskými mestami, prekladá a tlmočí z anglického a ruského jazyka bežný úradný styk pre potreby mestského úradu,
 • zabezpečuje udelenie záštity primátora mesta pri organizovaní spoločenských podujatí a podľa potreby realizuje žiadosti o spoluprácu,
 • vybavuje žiadosti o povolenie použiť symboly mesta a žiadosti o prenájom priestorov Radnice mesta,
 • protokolárne zabezpečuje potrebné náležitosti pri výkone funkcie primátora mesta a zástupcov primátora,
 • organizuje niektoré kultúrno-spoločenské podujatia,
 • zodpovedá za chod a podujatia na Radnici mesta,
 • zabezpečuje sekretariát Radnice mesta a zástupcu primátora,
 • vedie Kroniku mesta a Pamätnú knihu mesta,
 • spolupracuje pri distribúcii plagátov a letákov podujatí mesta,
 • podieľa sa na propagácii mesta,
 • participuje na príprave schránkových novín mesta,
 • koordinuje proces oceňovania osobností podľa štatútu mesta a vedie zoznam ocenených osobností.