textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 28. marec 2020 | meniny: Soňa
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

28. 03. 2020
Lekáreň KOLEČKO, Hálkova 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
29. 03. 2020
Lekáreň U DOBRÉHO PASTIERA, Smreková 39, 01007 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Vytvorte si bábku Rosenfeldov palác

ŽILINA ZAPÁJA OBČANOV DO ŠITIA RÚŠOK Žilina

ŽILINA TLIESKA HRDINOM Žilina

NEZABÚDAJME NA SENIOROV Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

GRANTOV SYSTM MESTA ILINA PRE ROK 2009

GRANTOV SYSTM MESTA ILINA PRE ROK 2009

Systm poskytovania grantovch dotci Mesta ilina vznikol za elom:

  • zlepova kvalitu ivota a prostredia v iline

  • podporova participciu obanov na ivote v meste

  • podporova kultrny a portov ivot ilinanov, vzdelvanie a zmyslupln aktivity v socilnej, zdravotnej oblasti v meste ilina a v oblasti kvality prostredia v meste

  • zvyova filantropiu obanov mesta - darovanie asu, peaz, tovarov, sluieb alebo vedomost bez oakvania nejakej protihodnoty

  • rozvja partnersk spoluprcu mesta, obanov iliny, neziskovho sektora, ttnych, nboenskch a samosprvnych intitci a podnikateskho sektora

  • zvova objem finannch prostriedkov plyncich do oblasti kultry, vzdelvania, portu, ivotnho prostredia, socilnej a zdravotnej oblasti v iline prostrednctvom viaczdrojovho financovania projektov

  • zabezpeova o najviu transparentnos rozdeovania mestskch financi

Objem finannch prostriedkov v grantovom systme mesta v roku 2009 je 7 800 000,- Sk / 258 912

Vylenen finann prostriedky pochdzaj z rozpotu mesta a boli schvlen na Mestskom zastupitestve v iline v rmci schvaovania rozpotu mesta v decembri 2008.

  • 6 700 000,- Sk/ 222 399 je urench na podporu aktivt (projekty typu A)

  • 1 100 000,- Sk/ 36 513 je urench na intitucionlnu podporu neziskovch organizcii v meste (projekty typu B)

Spsob schvaovania grantovch dotci

Uchdzanie sa o podporu mesta je zaloen na vonej sai. Predloen projekty medzi sebou saia a s hodnoten odbornmi grantovmi komisiami. Grantov komisie s zloen z radov poslancov mestskho zastupitestva a nezvislch odbornkov, hodnotia iadosti o poskytnutie grantovch dotci na zklade jasnch a zverejnench kritri a odporaj ich na schvlenie alebo neschvlenie. lenovia grantovch komisi boli odshlasen mestskm zastupitestvom v decembri 2008. Proces otvrania prijatch oblok grantovho systmu bude prstupn aj verejnosti.
Zloenie grantovch komisi pre rok 2009
(formt Text formt PDF) 

Otzky iadateov a alie informcie:


e-mail: granty@zilina.sk,

tel:
0918 407 973 v pracovn dni do 16.00 hod.