textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 24. január 2021 | meniny: Timotej
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

24. 01. 2021
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
25. 01. 2021
Lekáreň Dr. Max, OC MAX, Prielohy 907/9, 01007 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Požehnané Vianoce Sobášny palác, Bytča

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Foto Rek, tajomstvo jedného kufra Budatínsky hrad (kaplnka), Žilina

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia Budatínsky hrad, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

GRANTOV SYSTM MESTA ILINA PRE ROK 2009

GRANTOV SYSTM MESTA ILINA PRE ROK 2009

Systm poskytovania grantovch dotci Mesta ilina vznikol za elom:

  • zlepova kvalitu ivota a prostredia v iline

  • podporova participciu obanov na ivote v meste

  • podporova kultrny a portov ivot ilinanov, vzdelvanie a zmyslupln aktivity v socilnej, zdravotnej oblasti v meste ilina a v oblasti kvality prostredia v meste

  • zvyova filantropiu obanov mesta - darovanie asu, peaz, tovarov, sluieb alebo vedomost bez oakvania nejakej protihodnoty

  • rozvja partnersk spoluprcu mesta, obanov iliny, neziskovho sektora, ttnych, nboenskch a samosprvnych intitci a podnikateskho sektora

  • zvova objem finannch prostriedkov plyncich do oblasti kultry, vzdelvania, portu, ivotnho prostredia, socilnej a zdravotnej oblasti v iline prostrednctvom viaczdrojovho financovania projektov

  • zabezpeova o najviu transparentnos rozdeovania mestskch financi

Objem finannch prostriedkov v grantovom systme mesta v roku 2009 je 7 800 000,- Sk / 258 912

Vylenen finann prostriedky pochdzaj z rozpotu mesta a boli schvlen na Mestskom zastupitestve v iline v rmci schvaovania rozpotu mesta v decembri 2008.

  • 6 700 000,- Sk/ 222 399 je urench na podporu aktivt (projekty typu A)

  • 1 100 000,- Sk/ 36 513 je urench na intitucionlnu podporu neziskovch organizcii v meste (projekty typu B)

Spsob schvaovania grantovch dotci

Uchdzanie sa o podporu mesta je zaloen na vonej sai. Predloen projekty medzi sebou saia a s hodnoten odbornmi grantovmi komisiami. Grantov komisie s zloen z radov poslancov mestskho zastupitestva a nezvislch odbornkov, hodnotia iadosti o poskytnutie grantovch dotci na zklade jasnch a zverejnench kritri a odporaj ich na schvlenie alebo neschvlenie. lenovia grantovch komisi boli odshlasen mestskm zastupitestvom v decembri 2008. Proces otvrania prijatch oblok grantovho systmu bude prstupn aj verejnosti.
Zloenie grantovch komisi pre rok 2009
(formt Text formt PDF) 

Otzky iadateov a alie informcie:


e-mail: granty@zilina.sk,

tel:
0918 407 973 v pracovn dni do 16.00 hod.