textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 11. december 2017 | meniny: Hilda

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

11. 12. 2017
Lekáreň Dr. Max, Národná 11, 01001 Žilina
12. 12. 2017
Lekáreň NA BULVÁRI, Bernolákova 54, 01001 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
plaváreň

11. 12. 2017 | 06.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-09.00 8,5 dr.,/šírka 09.00-09.30 7,5 dr.,/šírka 09.30-10.30 5 dr.,/šírka 10.30-11.00 4,5 dr.,/šírka 11.00-12.00 5,5 dr., /šírka 13.00-14.30 7 dr.,14.30-15.00 6 dr.,)

11. 12. 2017 | 18.00-20.30 večerné plávanie

12. 12. 2017 | 06.00-15.00
(07.30-08.30 6 dr.,08.30-09.30 4 dr.,/šírka 09.30-10.30 6 dr.,/šírka 10.30-12.30 5,5 dr.,/šírka 13.00-14.00 7 dr.,14.00-15.00 6 dr.,)

celý program
kam dnes

Čas vianočný Makovického dom v Žiline

Toto je múzeum – 75 rokov PMZA Budatínsky hrad, Žilina

Čím kŕmiť vtákov v zime Budatínsky hrad, Žilina

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Verejné obstarávanie - ARCHÍV

Oznamujeme záujemcom/uchádzačom, že verejný obstarávateľ Mesto Žilina realizuje majoritné množstvo procesov verejného obstarávania na zabezpečenie nákupu tovarov a uzatvorenia zmlúv na poskytnutie služieb, prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému s následným ukončením elektronickou aukciou. Registrácia záujemcov/uchádzačov je možná prostredníctvom internetovej adresy www.eks.sk po splnení ďalších zákonných podmienok.

Z dôvodu opakujúcich sa nezodpovedných cenových ponúk na strane uchádzačov, ktorých výsledkom je zmarenie prebiehajúcich procesov verejného obstarávania, s následným opakovaním celého procesu, žiadame uchádzačov o dôsledné naštudovanie opisu predmetu zákazky ako aj zodpovedného prístupu k cenotvorbe. V prípade zmarenia procesu verejného obstarávania, bude si verejný obstarávateľ uplatňovať zmluvné pokuty v zmysle obchodných podmienok EKS.

Smernica mesta Žilina č. 3/2016 o verejnom obstarávaní


Všetky súhrnné správy verejného obstarávateľa Mesta Žilina ( § 9 Zákona č. 25/2006 Z. z., § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. a Elektronický kontraktačný systém)

  Rok 2017

 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 11. 2017 - 6. 12. 2017 ()

  Rekonštrukcia podlahy v garáži MsÚ v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 11. 2017 - 28. 11. 2017 ()

  ZŠ a MŠ Brodno, Žilina- debarierizácia objektu- I. etapa

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 1 písm. b. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 11. 2017 - 23. 11. 2017 ()

  Vytvorenie parkovacích miest, pri cintoríne Zádubnie


   
 • Prieskum trhu podľa článku V. Smernice mesta Žiliny č. 3/2016 o verejnom obstarávaní, 13. 11. 2017 - 27. 11. 2017 ()

  Výzva č.1 na dodanie služby:
  Analýza súčasného stavu interných predpisov organizácie, s termínom dodania do 31.12.2017

  Výzva č.2 na dodanie služby:
  Spracovanie web stránky organizácie k termínu 31.12.2017

  Výzva č.3 na dodanie služby:
  Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podľa par.21 zákona č. 124/2016 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

  Cenové ponuky zasielajte na email cvczilina@cvczilina.sk

  Informácie: PhDr. Eva Dobšovič Mjartan, kontakt 0918 68 30 79
   


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 11. 2017 - 24. 11. 2017 ()

  Balíčky pre seniorov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 11. 2017 - 15. 11. 2017 ()

  Vypracovanie a dodanie PD skutkového stavu a architektonickej štúdie pre akciu: Rekonštrukcia Kultúrneho domu, Žilina - Bytčica


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 11. 2017 - 13. 11. 2017 ()

  Workoutový street park na sídlisku Vlčince- Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 11. 2017 - 20. 11. 2017 ()

  Komplexné poistenie pre Mesto Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 10. 2017 - 13. 11. 2017 ()

  Zimná údržba objektov v správe správcovskej spoločnosti ŽILBYT, s. r. o., Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 10. 2017 - 6. 12. 2017 ()

  Poisťovacie služby / obstarávame pre spoločnosť Žilbyt s. r. o.


   
 • Predbežné oznámenie, 24. 10. 2017 - 30. 11. 2017 ()

  Dodávka elektrickej energie


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 10. 2017 - 24. 10. 2017 ()

  Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie

  Poradie úspešnosti

  1. ALLESMONT, s.r.o., O. Meszároša 740/10, Varín, 013 03, IČO 36436241, doručená : 23.10.2017, 07:55 hod.
   Cena : 197,37 EUR bez DPH (uchádzač uviedol cenu 12 040 EUR bez DPH, cena sa vydelila 9 týždňov 2017+52týždňov 2018)
  2. MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, IČO : 45325600, doručená : 24.10.2017, 11:11 hod.
   Cena : 310 EUR bez DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 10. 2017 - 15. 11. 2017 ()

  Lávka pre peších a cyklistov Brodno – Vranie


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 10. 2017 - 16. 10. 2017 ()

  Komplexné stavebné úpravy sociálnych zariadení vrátane rozvodov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 10. 2017 - 13. 10. 2017 ()

  Riešenie sanácie havarijného stavu strešného plášťa budovy budúcich dielní MDŽ na ulici Košická 2, Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 9. 2017 - 20. 10. 2017 ()

  Poskytovanie reklamných a mediálnych služieb v printových a elektronických médiách a v rádiách


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 9. 2017 - 6. 10. 2017 ()

  Vypracovanie strategického dokumentu s názvom: Akčný plán nízko-uhlíkovej mobility mesta Žilina a jeho funkčnej oblasti


   
 • Oznámenia o súťaži návrhov a súťažných podmienok na verejnú anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov, 22. 9. 2017 - 28. 11. 2017 ()

  Oznámenia o súťaži návrhov a súťažných podmienok na verejnú anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Areál športu DUBEŇ v Žiline“


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 9. 2017 - 27. 9. 2017 ()

  Odstránenie reklamných zariadení

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 1 písm. b. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 8. 2017 - 19. 9. 2017 ()

  Vypracovanie strategického dokumentu s názvom: Akčný plán nízko-uhlíkovej mobility mesta Žilina a jeho funkčnej oblasti

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 1 písm. b. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 8. 2017 - 28. 8. 2017 ()

  Spracovanie PD pre územné rozhodnutie, spracovanie zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA a vykonanie inžinierskej činnosti pre získanie právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu: Novostavba parkovacieho domu ul. Baničova, Hájik


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 8. 2017 - 21. 9. 2017 ()

  technické zabezpečenie Kultúrnych podujatí


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 8. 2017 - 15. 8. 2017 ()

  Dodávka a montáž cyklistického mobiliáru


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 7. 2017 - 14. 8. 2017 ()

  Výmena kotlov v administratívnej budove KRPZ Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 7. 2017 - 3. 8. 2017 ()

  Montáž a inštalácia 2 ks ECO DOG TOILET Staníc s prispôsobením k terénu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 7. 2017 - 31. 7. 2017 ()

  Betónové koše

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 2. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 20. 7. 2017 - 12. 9. 2017 ()

  Dodávka kompostérov pre domácnosti


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 7. 2017 - 7. 8. 2017 ()

  Stavebné práce na stavebných objektoch SO 01, SO 02, SO 06.2 a SO 07 – sad Pavla Dobšinského

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 7. 2017 - 25. 7. 2017 ( PDF )

  Dodávku a montáž streetbalových basketbalových kompletov na vonkajšie ihriská /sídlisko Solinky/


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 7. 2017 - 28. 7. 2017 ()

  Stavebné úpravy vnútorného bazéna Mestská krytá plaváreň v Žiline

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 2. V lehote na predkladanie ponúk, bola doručená len jedna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 7. 2017 - 31. 7. 2017 ()

  Stavebné úpravy sociálnych zariadení Mestská krytá plaváreň v Žiline

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 2. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 7. 2017 - 21. 7. 2017 ()

  Výroba a dodávka symbolov mestských častí Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 7. 2017 - 28. 7. 2017 ()

  Nákup kníh


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 7. 2017 - 20. 7. 2017 ()

  ZUŠ F. Špániho – rekonštrukcia sociálnych zariadení


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 7. 2017 - 12. 7. 2017 ()

  Čistenie a dezinfekcia kontajnerov na komunálny odpad


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 6. 2017 - 7. 7. 2017 ()

  Výroba a inštalácia mobiliáru / Nadácia Lesopark


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 6. 2017 - 10. 7. 2017 ()

  Vyhliadková veža na Dubni (Žilina)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 6. 2017 - 19. 6. 2017 ()

  Výmena okien Blok A a schodisko“ (na ZŠ Karpatská)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 6. 2017 - 14. 6. 2017 ()

  Dodávka knihy: Stratená Žilina 1


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 6. 2017 - 26. 6. 2017 ()

  Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 5. 2017 - 2. 6. 2017 ()

  Výber dodávateľa ovocia a zeleniny do jedálne Nám. Borodáča a Lichardova


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 5. 2017 - 6. 6. 2017 ()

  Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 5. 2017 - 29. 5. 2017 ()

  Nákup detských kníh na reprezentačné a propagačné účely mesta Žilina v roku 2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 5. 2017 - 24. 5. 2017 ()

  Výber dodávateľa ovocia a zeleniny do jedálne Nám. Borodáča a Lichardova


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 5. 2017 - 23. 5. 2017 ()

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

  Víťazný uchádzač : Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava – 3 500 EUR


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 5. 2017 - 16. 6. 2017 ()

  Výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v meste Žilina – Staré mesto, Malá Praha, Bôrik
  Referenčné číslo: 8438/2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 5. 2017 - 19. 5. 2017 ()

  Zhotovenie informačných tabúľ v Žilinskom lesoparku


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 5. 2017 - 22. 5. 2017 ()

  Nákupný faktoring (Žilina Invest, s.r.o.)

  Verejný obstarávateľ oznamuje uchádzačom úpravu termínu Lehoty na predkladania žiadosti o účasť v elektronickej aukcii: Pôvodné znenie - Uchádzač doručí svoju žiadosť do 10.00 hod. dňa 22. 05. 2017 / nové znenie - Uchádzač doručí svoju žiadosť do 10.00 hod. dňa 26. 05. 2017 !

  V stanovenej lehote nebola predložená žiadna ponuka, súťaž zrušená.

  Verejná obchodná súťaž bola zverejnená :

  • Žilinský večerník č. 21/2017
  • Žilinec 10/2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2017 - 29. 5. 2017 ( PDF )

  Chodník popri ceste Budatín – Zádubnie : vetva A a vetva B


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2017 - 29. 5. 2017 ()

  Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 2. V lehote na predkladanie ponúk, bola doručená len jedna ponuka. Verejné obstarávanie na predmet zákazky sa bude opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2017 - 28. 4. 2017 ()

  Renovácia audio systému v zasadačke MÚ Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2017 - 29. 4. 2017 ()

  Nákupný faktoring (Žilina Invest, s.r.o.)

  Súťaž formou elektronickej aukcie, bola zrušená z dôvodu nedoručenia žiadnej ponuky. 


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 4. 2017 - 21. 4. 2017 ()

  Demontáž a likvidácia stávajúceho mobiliáru v Lesoparku Chrasť


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 3. 2017 - 13. 4. 2017 ()

  Dodanie a montáž cvičebných zostáv do exteriéru


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 3. 2017 - 12. 4. 2017 ()

  Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2017 - 22. 5. 2017 ()

  Novostavba polyfunkčného domu na ul. Daniela Dlabača v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 3. 2017 - 12. 4. 2017 ()

  Zhotovenie fontány v parku Ľudovíta Štúra


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 17. 3. 2017 - 21. 4. 2017 ()

  Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 3. 2017 - 24. 3. 2017 ()

  Výroba audiospotov Mesta Žilina v roku 2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 3. 2017 - 17. 3. 2017 ()

  Výber nakladateľa s biologicky rozložiteľným odpadom zo zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 2. 2017 - 6. 3. 2017 ()

  Dodanie tabuliek


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 2. 2017 - 1. 3. 2017 ()

  Demontáž veľkoplošnej LED obrazovky


   
 • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 13. 2. 2017 - 31. 3. 2017 ()

  predaj pozemkovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Gbeľanoch, kat. úz. Gbeľany

  Z dôvodu že o pozemky prejavil záujem Mobis Slovakia s.r.o.,ulica 1,013 02 Gbeľany bola súťaž zrušená. Následne sa začali rokovania vo veci odkúpenia uvedeného predmetu.

  Verejná obchodná súťaž bola zverejnená :

  • Žilinský kuriér č. 02/2017
  • Žilinský večerník 11/2017
  • Mafra Slovakia (Hospodárske noviny) 17. 3. 2017
  • Petit press (Sme) 15. 3. 2017
  • Perex (Pravda) 20. 3. 2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 2. 2017 - 20. 2. 2017 ()

  Výber nakladateľa s biologicky rozložiteľným odpadom zo zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 1. 2017 - 30. 1. 2017 ()

  Dodanie podušiek do pečiatok


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ()

  Výmena okien na telocvični ZŠ


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 1. 2017 - 23. 1. 2017 ()

  Odťah vrakov motorových vozidiel


   
 • Rok 2016

 • Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, 13. 12. 2016 - 12. 1. 2017 ()

  predaj pozemku kataster Mojš


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 11. 2016 - 15. 12. 2016 ()

  Poisťovacie Služby


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 11. 2016 - 28. 11. 2016 ()

  Novostavba polyfunkčného domu na ul. Daniela Dlabača v Žiline


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, 9. 11. 2016 - 30. 11. 2016 ()

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti v Gbeľanoch


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 11. 2016 - 21. 11. 2016 ()

  Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 10. 2016 - 2. 11. 2016 ()

  Servis opráv ústredného vykurovania, vodovodného rozvodu, elektroinštalácie a kanalizácie pre ŽILBYT, s.r.o.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 10. 2016 - 31. 10. 2016 ()

  Zimná údržba- ŽILBYT, s.r.o., Žilina


   
 • Výzva o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, 12. 10. 2016 - 31. 10. 2016 ()

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti v Gbeľanoch (Vyhlasovateľom je Žilina Invest, s. r. o., Námestie obetí komunizmu č. 1, Žilina)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 10. 2016 - 25. 10. 2016 ()

  Mechanické zabezpečenie vstupu do pešej zóny v meste Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 9. 2016 - 13. 10. 2016 ()

  Rekonštrukcia a modernizácia bezdrôtového rozhlasu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 9. 2016 - 4. 10. 2016 ()

  Celomestská deratizácia na území mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 9. 2016 - 23. 9. 2016 ()

  Inžinierska činnosť - Revitalizáciu pietneho a oddychového odpočívadla "Bojisko" Stráňavy


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 9. 2016 - 22. 9. 2016 ()

  Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 9. 2016 - 21. 9. 2016 ()

  Vyhotovenie a dodanie blúzok pre zamestnankyne klientskeho centra


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 8. 2016 - 5. 9. 2016 ()

  Outdorový fitpark pre seniorov v dennom centre dôchodcov na ul. J. Borodača č.1. v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 8. 2016 - 8. 9. 2016 ()

  Vyhotovenie a dodanie blúzok pre zamestnankyne klientskeho centra


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 8. 2016 - 14. 9. 2016 ()

  Novostavba polyfunkčného domu na ul. Daniela Dlabača v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 7. 2016 - 5. 8. 2016 ()

  Generálna oprava zvonkohry na budove Radnice


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 7. 2016 - 9. 8. 2016 ()

  Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 7. 2016 - 4. 8. 2016 ()

  Dodávanie gastronomických produktov a doplnkového tovaru pre kultúrne a športové podujatia Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 7. 2016 - 4. 8. 2016 ()

  Zhotovenie prezentačných stojanov, informačných tabúľ, pamätnej tabule a upomienkových predmetov vrátane grafických návrhov v rámci projektu Rosenfeldov palác- nové centrum kultúry v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 7. 2016 - 1. 8. 2016 ()

  Urnový háj, Žilina- Bôrik, vojenský cintorín parc. č. 4899/2, 1. etapa


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 7. 2016 - 25. 7. 2016 ()

  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Generálna oprava zvonkohry na budove Radnice


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 7. 2016 - 15. 7. 2016 ()

  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Dodávanie gastronomických produktov a doplnkového tovaru pre kultúrne a športové podujatia Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk - civilná zákazka s nízkou hodnotou, 8. 7. 2016 - 22. 7. 2016 ()

  Zhotovenie letákov a brožúr vrátane grafických návrhov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 6. 2016 - 6. 7. 2016 ()

  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Dodávanie gastronomických produktov a doplnkového tovaru pre kultúrne a športové podujatia Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 6. 2016 - 24. 7. 2016 ()

  Zosuv pôdy Vranie - stabilizácia miestnej komunikácie, úseky II.-VI.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 6. 2016 - 24. 6. 2016 ()

  Úprava vzduchotechniky v kultúrnom dome v Trnovom


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2016 - 6. 6. 2016 ()

  Odťahovanie autovrakov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 5. 2016 - 22. 6. 2016 ()

  Stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Arvaya v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 5. 2016 - 27. 5. 2016 ()

  Stavebné práce na výmene kotlov v budove Kultúrneho domu v Trnovom, č. parc. KN-C 666


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 5. 2016 - 30. 5. 2016 ()

  Vypracovanie PD na bezdrôtový rozhlas


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 5. 2016 - 8. 6. 2016 ()

  Rekonštrukcia a revitalizácia parku Ľ. Štúra


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 5. 2016 - 10. 5. 2016 ()
  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Právne služby - ŽILBYT


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 5. 2016 - 19. 5. 2016 ()

  Výmena okien na IV. N. P. v bloku „E“ Základnej školy na Limbovej ulici v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 5. 2016 - 11. 5. 2016 ()
  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2016 - 9. 5. 2016 ()

  Oprava strechy na budove kultúrneho domu v Žilinskej Lehote


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2016 - 9. 5. 2016 ()

  Oprava objektu šatní pri futbalovom ihrisku v Brodne


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2016 - 18. 5. 2016 ()

  Obnova hygienických zariadení MŠ Puškinova, Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2016 - 17. 5. 2016 ()

  Stavebné úpravy DJ Veľká Okružná, Žilina – 1. etapa


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 4. 2016 - 29. 4. 2016 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Stavebné úpravy kuchyne MŠ na ul. Varšavská, Žilina- Vlčince


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 3. 2016 - 4. 4. 2016 ()

  Nákupný faktoring


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 3. 2016 - 13. 4. 2016 ()

  Dodávka a inštalácia klimatizácie


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 3. 2016 - 4. 4. 2016 ()

  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v roku 2016


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 3. 2016 - 6. 4. 2016 ( PDF )

  Rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik a Hliny


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 2. 2016 - 25. 2. 2016 ( PDF )
  Vypracovanie komplexnej žiadosti a jej podanie na kontokorentný úver
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 2. 2016 - 25. 2. 2016 ( PDF )
  Vytvorenie a prevádzka webovej stránky www.zilinainvest.sk
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 2. 2016 - 22. 2. 2016 ( PDF )
  Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 2. 2016 - 12. 2. 2016 ( PDF )
  Odstránenie havarijného stavu dažďovej kanalizácie (Žilina Invest s.r.o.)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 2. 2016 - 16. 2. 2016 ( PDF )
  Odstránenie reklamných zariadení ( Vysvetlenie - Formát PDF , Foto (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 2. 2016 - 1. 3. 2016 ( PDF )

  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: Výmena okien na ZŠ Hájik – Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 2. 2016 - 29. 2. 2016 ( PDF )

  Odstránenie objektov s likvidáciou odpadu vo vlastníctve mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 1. 2016 - 1. 2. 2016 ( PDF )
  Dodávka materiálu pre stolárske práce
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 1. 2016 - 29. 1. 2016 ( PDF )
  Dodávka trofejí – medailí a pohárov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 1. 2016 - 29. 1. 2016 ( PDF )
  Výroba a dodávka pečiatok
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 1. 2016 - 1. 2. 2016 ( PDF )
  Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Košická 8392/2A a Obnova bytového domu ulica Predmestská č. 1610
   
 • Oznámenie o vyhlásení, 13. 1. 2016 - 1. 2. 2016 ( PDF )
  Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
   
 • Rok 2015

 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 23. 12. 2015 - 20. 1. 2016 ( PDF )
  GEODETICKÉ SLUŽBY
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 23. 12. 2015 - 20. 1. 2016 ( PDF )
  Systémová integrácia informačných technológii vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 12. 2015 - 22. 12. 2015 ( ZIP , PDF )
  Dodávka a montáž atypických kuchynských liniek pre bytový dom ul. Pri Rajčianke Zmluva o dielo ( Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Mliečne výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Hydina, ryby a rybie výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Mäso a mäsové výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Múka, cukor, ryža, cestoviny, olej na varenie, nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina, konzervované huby, konzervované ovocie, výrobky v konzerve, džemy a marmelády, ovocné želé; ovocné alebo orechové pyré a pasty/pretlaky, koreniny a chuťové prísady, cukrárske výrobky, strukoviny, paštéta ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Zemiaky, zelenina, ovocie, hlboko zmrazené výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Personálne zabezpečenie prevádzky Divadelnej kaviarne (výzva + návrh zmluvy)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 12. 2015 - 10. 12. 2015 ( PDF )
  Spracovanie svetelnotechnického merania (vrátene vzoru protokolu a zmluvy)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 11. 2015 - 11. 12. 2015 ()
  Poisťovacie služby pre spoločnosť ŽILBYT, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 11. 2015 - 30. 11. 2015 ( ZIP , PDF )
  Zimná údržba pre Žilbyt s.r.o. (v ZIP - Návrh zmluvy, prílohy, výkaz prác)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 11. 2015 - 25. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca- všeobecná hodnota nehnuteľnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 11. 2015 - 25. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca- vecné bremeno
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 11. 2015 - 25. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca- všeobecná hodnota nehnuteľnosti
   
 • Informácia o zrušení verejného obstarávania, 11. 11. 2015 - 18. 11. 2015 ()
  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina, zrušil použitý postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona pre predmety : Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku na ul. Dobšinského, Žilina – Vlčince (projektová dokumentácia) a Zimná údržba – ŽILBYT, s.r.o., Žilina. V uvedených zákazkách, vyhlásených na internetovej stránke verejného obstarávateľa www.zilina.sk, bola predložená len jedna ponuka.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 11. 2015 - 13. 11. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia vykurovania Dom smútku – Starý cintorín Žilina (Výzva, kalkulácia, projektová dokumentácia, návrh zmluvy)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 11. 2015 - 16. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 11. 2015 - 24. 11. 2015 ( PDF )
  Poisťovacie služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 11. 2015 - 13. 11. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia kotolne – Denné centrum A. Kmeťa 38, Žilina (výzva+prílohy)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 11. 2015 - 30. 11. 2015 ( PDF )
  Úprava okružnej križovatky na ul. Vysokoškolákov - Žilina, pri plavárni
   
 • Oznámenie o začatí súťaže, 30. 10. 2015 - 26. 1. 2016 ( PDF )
  návrhov - Žilina - Bulvár, Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov s udelením cien
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 10. 2015 - 6. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 26. 10. 2015 - 23. 11. 2015 ( PDF )
  Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 10. 2015 - 26. 10. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – hodnota cenných papierov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 10. 2015 - 26. 10. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – všeobecná hodnota nehnuteľností
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 10. 2015 - 26. 10. 2015 ( PDF )
  Odstránenie reklamných zariadení
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 10. 2015 - 29. 10. 2015 ()
  Zimná údržba – ŽILBYT, s.r.o., Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 10. 2015 - 20. 10. 2015 ( PDF )
  Bezdrôtový miestny rozhlas – Žilina časť Žilinská lehota (výzva, zmluva, položky bez cien)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 10. 2015 - 22. 10. 2015 ( PDF )
  Projektová dokumentácia – Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku na ul Dobšinského, Žilina – Vlčince
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 9. 2015 - 6. 10. 2015 ( PDF )
  Montáž a demontáž vianočnej výzdoby
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 23. 9. 2015 - 23. 11. 2015 ( PDF )
  Odstránenie mimoriadnej udalosti - cestné teleso v časti Žilina Vranie
   
 • Oznámenie o vyhlásení obchodnej súťaže podľa ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 22. 9. 2015 - 13. 10. 2015 ( PDF )
  Obytný súbor Krasňany, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 9. 2015 - 6. 10. 2015 ( PDF )
  Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane výkonu autorského dozoru
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 9. 2015 - 5. 10. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby – Výmena okien na ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 9. 2015 - 14. 9. 2015 ( PDF )
  „Služby znalca –všeobecná hodnota hnuteľností“ – murovaný stánok
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 9. 2015 - 16. 9. 2015 ( ZIP , PDF )
  Výber zhotoviteľa stavby - Odvodnenie ul. Na Hôrke – Považský Chlmec
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 9. 2015 - 10. 9. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – všeobecná hodnota hnuteľnosti – drevený stánok
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 9. 2015 - 8. 9. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – znalecký posudok všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 9. 2015 - 8. 9. 2015 ( PDF )
  Technické zabezpečenie kultúrnych podujatí (Predbežný harmonogram kultúrnych a športových podujatí_2015-2016 - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 8. 2015 - 10. 9. 2015 ( ZIP , PDF )
  Rekonštrukcia kotolne – Denné centrum A. Kmeťa 38, Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 8. 2015 - 22. 9. 2015 ( PDF )
  Realizácia 1. Etapy športových ihrísk na ZŠ ul. Karpatská – Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 8. 2015 - 15. 9. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu rekonštrukcie pešieho ťahu od podchodu po námestie Mladosti – Žilina Hájik, 2.etapa
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 21. 8. 2015 - 21. 10. 2015 ( PDF )
  Prestavba administratívnej budovy na byty Žilina pri Rajčianke parc. č. 3894/3
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 8. 2015 - 16. 9. 2015 ( PDF )
  Sadovnícke úpravy základnej školy na Hájiku v Žiline – Dažďová záhrada
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 19. 8. 2015 - 25. 8. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: „Stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Arvaya, v Žiline“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 8. 2015 - 24. 8. 2015 ( ZIP , PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia NN káblovej prípojky požiarnej zbrojnice DHZ Žilina – Bytčica
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 8. 2015 - 27. 8. 2015 ( PDF )
  Obnova sociálnych zariadení, ZŠ Karpatská 8063/11
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 8. 2015 - 14. 8. 2015 ( PDF )

   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2015, 3. 8. 2015 - 2. 10. 2015 ( PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 7. 2015 - 19. 8. 2015 ( PDF )
  LÁVKA A PRÍSTREŠOK NA KOPCI STRANÍK
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 23. 7. 2015 - 23. 9. 2015 ( PDF )
  Oprava sociálnych zariadení a priestorov ZŠ a MŠ ul. Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 7. 2015 - 20. 7. 2015 ( ZIP , PDF )
  Bezdrôtový miestny rozhlas pre mesto Žilina – časť Zádubnie
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 7. 2015 - 17. 7. 2015 ( ZIP , PDF )
  Vykonanie Archeologického výskumu : predstihový
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 7. 2015 - 16. 7. 2015 ( PDF )
  Služby znalca - znalecký posudok všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 7. 7. 2015 - 7. 9. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia zimného štadióna v Žiline
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 7. 7. 2015 - 7. 9. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia a modernizácia strojovne chladenia
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 7. 2015 - 13. 7. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 7. 2015 - 13. 7. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 30. 6. 2015 - 31. 8. 2015 ( PDF )
  Stavebné úpravy interiéru 2 poschodia bloku B ZŠ Limbová v Žiline so zmenou účelu využitia na 2 triedy MŠ
   
 • Predbežné oznámenie, 24. 6. 2015 - 14. 8. 2015 ( PDF )
  Systémová integrácia informačných technológii vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 6. 2015 - 2. 7. 2015 ( PDF )
  Využitie dažďovej vody v ZŠ Závodie
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 6. 2015 - 3. 7. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľ na realizáciu stavby: Výmena únikových dverí a okien na II.NP ZŠ Limbová
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 9. 6. 2015 - 12. 6. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 6. 2015 - 1. 7. 2015 ( PDF )
  Oprava sociálnych zariadení a priestorov ZŠ a MŠ ul. Dolná Trnovská 36, Žilina – Trnové
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 5. 6. 2015 - 5. 8. 2015 ( PDF )
  Nákup dvoch upravených osobných motorových vozidiel pre potreby MP Žilina
   
 • Predbežné oznámenie, 5. 6. 2015 - 5. 8. 2015 ( PDF )
  Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 6. 2015 - 5. 6. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 6. 2015 - 5. 6. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 5. 2015 - 5. 6. 2015 ( PDF )
  Detské ihriská a outdoorový fit park na sídliskách Solinky a Hájik – Žilina (Výkaz výmer - Formát PDF , Zmluva vzor - Formát PDF , Projektová dokumentácia - Formát ZIP )
  Vysvetlenie - Formát PDF

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 5. 2015 - 28. 5. 2015 ( PDF )
  Spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu(výzva+zmluva)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 5. 2015 - 28. 5. 2015 ( PDF )
  Dodávka a inštalácia ozvučenia Zimného štadióna v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 5. 2015 - 9. 6. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie Mestského divadla Žilina
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 13. 5. 2015 - 13. 7. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby : „Oprava a úpravy vstupu ZŠ Žilina Hájik“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 5. 2015 - 1. 6. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia a modernizácia strojovne chladenia (Redakčná oprava - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 5. 2015 - 11. 5. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 5. 2015 - 26. 5. 2015 ( PDF )
  Stavebné úpravy interiéru 2 poschodia bloku B ZŠ Limbová v Žiline so zmenou účelu využitia na 2 triedy MŠ
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 4. 2015 - 27. 4. 2015 ( PDF )
  Nákup dvoch upravených osobných motorových vozidiel pre potreby MP Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 4. 2015 - 13. 4. 2015 ( ZIP , PDF )
  Odstránenie reklamných zariadení
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 3. 2015 - 7. 4. 2015 ( ZIP , PDF )
  Stavebné úpravy jestvujúcej terasy objektu materskej školy
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2015 - 27. 3. 2015 ( PDF )
  „Služby znalca“ ( vecné bremeno)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2015 - 27. 3. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – znalecký posudok – hodnota nehnuteľnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 3. 2015 - 2. 4. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: Rekonštrukcia zimného štadióna v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 3. 2015 - 24. 3. 2015 ( PDF )
  Organizačno – technické zabezpečenie Staromestských slávností v 2015
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 3. 2015 - 26. 3. 2015 ( PDF )
  Údržba a servis motorových vozidiel typu Mercedes
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 2. 2015 - 2. 3. 2015 ( PDF )
  Distribúcia Radničných novín mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 2. 2015 - 23. 3. 2015 ( PDF )
  Údržba a servis motorových vozidiel
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 2. 2015 - 2. 3. 2015 ( PDF )
  Stavebné úpravy jestvujúcej terasy materskej školy (Prílohy - Formát ZIP )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2015 - 26. 2. 2015 ( PDF )
  Odťah vrakov motorových vozidiel
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2015 - 26. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – znalecký posudok – vecné bremeno
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2015 - 26. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – znalecký posudok – hodnota nehnuteľnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2015 - 16. 3. 2015 ( PDF )
  Stavebné úpravy strechy ZŠ a MŠ Gaštanová 56, Žilina, elokované pracovisko Na Stanicu 27, Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 2. 2015 - 9. 3. 2015 ( PDF )
  Oprava a úpravy vstupu ZŠ Žilina Hájik
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 2. 2015 - 10. 3. 2015 ( PDF )
  Zhotovenie dažďovej záhrady a retenčného jazera
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 2. 2015 - 2. 3. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: „Stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Arvaya, v Žiline“
   
 • Informácia o otváraní ponúk časť „Kritéria“, 3. 2. 2015 - 13. 2. 2015 ( PDF )
  Komplexné zabezpečenie nakladania s kuchynským odpadom
   
 • Informácia o otváraní ponúk časť „Kritéria“, 3. 2. 2015 - 13. 2. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 2. 2015 - 19. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca“ (znalecký posudok nebytových priestorov KD Bytčica) (Príloha 1a a 1b - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 2. 2015 - 10. 2. 2015 ( PDF )
  Vypracovanie právnej analýzy, (návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb-analýza - Formát PDF , Vysvetlenie - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 1. 2015 - 6. 2. 2015 ( PDF )
  Dodávka medailí a pohárov – trofejí
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 1. 2015 - 9. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca (znalecký posudok všeobecnej hodnoty vecného bremena)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 1. 2015 - 2. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 1. 2015 - 28. 1. 2015 ( PDF )
  Dodávka materiálu pre stolárske dielne
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 1. 2015 - 13. 2. 2015 ()
 • Externý projektový manažment – Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác(PDF)
 • Prezentačné predmety, inzercia, konferencie a podujatia– Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác (PDF)
 • Tlačiarenské služby – Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác (PDF)

 •  
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 1. 2015 - 30. 1. 2015 ()
 • Tvorba a údržba webovej podstránky projektu - Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky- Rosenfeldov palác (PDF)

 •  
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 1. 2015 - 16. 1. 2015 ( PDF )
  Vydávanie novín (Tlač)
  Vysvetlenie - Formát PDF
  Vydávanie novín (Tlač) - výzva Oprava (Formát PDF)

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 1. 2015 - 23. 1. 2015 ( PDF )
  Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu v Žiline
   
 • Rok 2014

 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 12. 2014 - 9. 1. 2015 ( PDF )
  Komplexné zabezpečenie nakladania s kuchynským odpadom
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 12. 2014 - 29. 12. 2014 ( PDF )
  Právne služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 11. 2014 - 15. 12. 2014 ( PDF )
  Územný generel dopravy mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 11. 2014 - 28. 11. 2014 ( ZIP , PDF )
  Poisťovacie služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 11. 2014 - 21. 11. 2014 ( PDF )
  Zabezpečenie stravovania zamestnancov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 11. 2014 - 12. 11. 2014 ( PDF )
  Oprava strešnej krytiny a poškodených žľabov – DJ Hliny III
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 10. 2014 - 4. 11. 2014 ( PDF )
  Oprava, doplnenie, montáž a demontáž vianočnej výzdoby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 10. 2014 - 29. 10. 2014 ( ZIP , PDF )
  Búracie práce
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 10. 2014 - 30. 10. 2014 ( PDF )
  Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 10. 2014 - 13. 10. 2014 ( ZIP , PDF )
  Zimná údržba chodníkov schodov vrátane vstupov do domov v správe spoločnosti Žilbyt s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 9. 2014 - 2. 10. 2014 ( PDF )
  Výmena okien - Kultúrny dom Zástranie a Lichardova 44
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 9. 2014 - 6. 10. 2014 ( PDF )
  Deratizácia v budovách a zariadeniach mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 9. 2014 - 10. 10. 2014 ( PDF )
  Dodávka hygienických potrieb pre mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 9. 2014 - 19. 9. 2014 ( PDF )
  Rekonštrukcia strechy Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina (Vysvetlenie - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 9. 2014 - 25. 9. 2014 ( PDF )
  Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 8. 2014 - 28. 8. 2014 ( ZIP , PDF )
  Výmena zdrojov tepla – v kotolni ZŠ Mojšová Lúčka
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 8. 2014 - 2. 9. 2014 ( RTF , PDF )
  Odborné prehliadky elektrických zariadení
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 8. 2014 - 28. 8. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby „Chodník popri ceste I/64 od kostola po sídlo firmy Impecho, Žilina - Bytčica“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 8. 2014 - 14. 8. 2014 ( ZIP , PDF )
  Viacúčelové ihrisko – Bánová
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 7. 2014 - 28. 7. 2014 ( ZIP , PDF )
  Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
   
 • Dodávka kancelárskych potrieb, 1. 7. 2014 - 14. 7. 2014 ( MS Excel , ZIP , PDF )
  Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky "Dodávka kancelárskych potrieb"
   
 • Dodávka kancelárskeho papiera, 1. 7. 2014 - 15. 7. 2014 ( MS Excel , ZIP , PDF )
  Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Dodávka kancelárskeho papiera"
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 6. 2014 - 17. 7. 2014 ( PDF )
  Rekonštrukcia krytu na ulici Záchrastie – Bytčica a rekonštrukcia asfaltového krytu na ihriskách sídlisk v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 6. 2014 - 7. 7. 2014 ( PDF )
  Výmena vodomerov SV a TÚV (Zmluva - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 6. 2014 - 3. 7. 2014 ( ZIP , PDF )
  Revízie komínov v bytových domoch
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 6. 2014 - 16. 7. 2014 ( PDF )
  Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 6. 2014 - 30. 7. 2014 ( PDF )
  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - výstavba 2 bytových domov s príslušenstvom
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 6. 2014 - 16. 6. 2014 ( PDF )
  Zbúranie rodinného dvoj domu č. súpisné č. 2084 a 2085 na parcelách č. 4553/2 a 553/3, križovatka ulíc Kovalíka a Papánka v Žiline
   
 • Predbežné oznámenie, 5. 6. 2014 - 15. 9. 2014 ( PDF )
  Považský Chlmec – stoková sieť
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 6. 2014 - 24. 6. 2014 ( PDF )
  MŠ Bánová Do Stožky – nadstavba jedálne (Vysvetlenie SP - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 23. 6. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu nových parkovacích miest a úpravu plôch pre kontajnery na sídlisko Vlčince
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 23. 6. 2014 ( PDF )
  Úpravy miestnych komunikácií pre parkovanie, Žilina – Solinky
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 23. 6. 2014 ( PDF )
  Stavebné úpravy miestnych komunikácií pre parkovanie, Žilina – Hájik
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 10. 6. 2014 ( ZIP , PDF )
  MŠ Bajzova - Plynová kotolňa
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 6. 6. 2014 ( PDF )
  Dodávka blúzok pre pracovníčky klientského centra
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 9. 6. 2014 ( RTF , PDF )
  Dodávka čistiacich a hygienických potrieb pre mesto Žilina
  Zoznam potrieb (XLS)

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 6. 6. 2014 ( ZIP , PDF )
  Výstavba detských ihrísk na sídliskách mesta Žiliny: Vlčince, Hliny VII a mestskej časti Považský Chlmec (Vysvetlenie ihriská Formát PDF)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 5. 2014 - 12. 6. 2014 ( PDF )
  Rekonštrukcia krytu na ulici Záchrastie - Bytčica a rekonštrukcia asfaltového krytu na ihriskách sídlisk v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 5. 2014 - 13. 6. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu rekonštrukcie pešieho ťahu od podchodu po námestie Mladosti – Žilina Hájik
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 5. 2014 - 15. 5. 2014 ( ZIP , PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu viacúčelového ihriska a chodníka na ul. Kempelenova , Žilina – Hájik
   
 • Oznámenie o poradí úspešnosti ponúk, 9. 5. 2014 - 9. 7. 2014 ( PDF )
  Predmet zákazky: „Nákup výpočtovej techniky pre ZŠ Do Stošky 8, Žilina“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 5. 2014 - 30. 5. 2014 ( PDF )
  Prestavba administratívnej budovy na byty Žilina pri Rajčianke parc. č. 3894/3
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2014 - 20. 5. 2014 ( PDF )
  Stavebné úpravy tried ZŠ sv. Gorazda 1, Žilina na MŠ
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 4. 2014 - 7. 5. 2014 ( PDF )
  Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina
  (Príloha (PDF), Návrh zmluvy (PDF))

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 4. 2014 - 2. 5. 2014 ( PDF )
  Dodávka a montáž cykloprístreškov v meste Žilina
  (Príloha (ZIP), Návrh Zmluvy (PDF))

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 4. 2014 - 2. 5. 2014 ( PDF )
  Správa a údržba výmenníkovej stanice (Námestie obetí komunizmu č. 1) a plynovej kotolne (Radnica)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 4. 2014 - 30. 4. 2014 ( PDF )
  Nákup výpočtovej techniky pre Základnú školu, Do Stošky 8, 010 04 Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 4. 2014 - 2. 5. 2014 ( ZIP , PDF )
  Tlač propagačných materiálov pre kultúrne a športové podujatia mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 4. 2014 - 15. 5. 2014 ( PDF )
  Územný generel dopravy mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 4. 2014 - 15. 5. 2014 ( ZIP , PDF )
  Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina
   
 • Predbežné oznámenie, 15. 4. 2014 - 9. 6. 2014 ( PDF )
  Mesto Žilina - úspory energií metódou EPC
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 4. 2014 - 30. 4. 2014 ( ZIP , PDF )
  Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných častí mesta Žilina
   
 • Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 3. 4. 2014 - 19. 5. 2014 ( PDF )
  Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov (Súťažné podklady)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 4. 2014 - 30. 4. 2014 ( PDF )
  Vodný zdroj Studničky revitalizácia a rozšírenie parku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 3. 2014 - 5. 4. 2014 ( ZIP , PDF )
  Pripojenie Rastislavovej ulice na miestnu komunikáciu IBV Malý diel v Žiline
   
 • Oznámenie o redakčnej oprave, 31. 3. 2014 - 17. 4. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu parkovacích miest na sídliskách mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2014 - 29. 4. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu opráv plochých striech objektov v majetku Mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2014 - 16. 4. 2014 ( PDF )
  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 29.5.2014-31.5.2014 (Súťažné podklady)
   
 • Oznámenia o zrušení postupu na predmet, 25. 3. 2014 - 26. 5. 2014 ( PDF )
  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 29.5.2014-31.05.2014
   
 • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, 25. 3. 2014 - 26. 5. 2014 ( PDF )
  Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 3. 2014 - 15. 4. 2014 ( PDF )
  Tlač propagačných materiálov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 3. 2014 - 25. 3. 2014 ( PDF )
  Nákup výpočtovej techniky pre Základnú školu, Do Stošky 8, 010 04 Žilina
   
 • Oznámenia o zrušení postupu na predmet zákazky, 18. 3. 2014 - 19. 5. 2014 ( PDF )
  Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných častí mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 3. 2014 - 25. 3. 2014 ( PDF )
  „Verejný obstarávateľ Mesto Žilina zrušil použitý postup zadávania zákazky (§ 9 ods. 9) pre predmet : „Obnova fasády“ na Základnej umeleckej škole Ferka Špániho ulica Martinská č. 12, Žilina. Verejné obstarávanie sa bude opakovať po vyhodnotení súčasného stavu budovy a následne vypracovaného Výkazu výmera to z dôvodu, aby bolo možné ponuky transparentne vyhodnotiť s ohľadom na efektívne a hospodárne využívanie verejných prostriedkov.“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 3. 2014 - 31. 3. 2014 ( PDF )
  Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru (súťažné podklady - PDF , Obhliadka miesta - PDF , Vysvetlenie SP - PDF , Vysvetlenie SP II - PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 3. 2014 - 11. 4. 2014 ( ZIP , PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu parkovacích miest na sídliskách mesta Žilina (redakčná oprava - PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 2. 2014 - 26. 3. 2014 ( PDF )
  Organizačno – technické zabezpečenie slávnosti v dňoch 29.05.2014 – 31.05.2014 (súťažné podklady - PDF , Vysvetlenie - PDF)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 2. 2014 - 20. 2. 2014 ( PDF )
  Vedenie podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených (Žilbyt s.r.o.)
   
 • Mesto Žilina oznamuje, 27. 1. 2014 - 27. 3. 2014 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie IV. štvrťroka 2013
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 1. 2014 - 3. 2. 2014 ( PDF )
  Dodávka materiálu pre stolárske práce
   
 • Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk č. 18965 - MSS, Vestník č. 231/2013, 27. 1. 2014 - 27. 3. 2014 ( PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 1. 2014 - 28. 2. 2014 ( PDF )
  Vedenie podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených
   
 • Zrušenie postupu zadávania zákazky, 23. 1. 2014 - 24. 3. 2014 ()
  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina zrušil použitý postup zadávania zákazky (§ 9 ods. 9) pre predmet : Vedenie podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených realizovanú pre MKP s.r.o., Žilina. Verejné obstarávanie sa bude opakovať do 3 pracovných dní. Verejný obstarávateľ bude precíznejšie definovať kritérium hodnotenia ponúk a predmet obstarania tak, aby bolo možné ponuky transparentne vyhodnotiť s ohľadom na efektívne a hospodárne využívanie verejných prostriedkov.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 1. 2014 - 11. 2. 2014 ( PDF )
  Dodávka a montáž cykloprístreškov v meste Žilina ( Súťažné podklady - PDF , Projektová dokumentácia - ZIP )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 1. 2014 - 6. 2. 2014 ( ZIP , PDF )
  Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných časti mesta Žilina ( Vysvetlenie I - PDF, Vysvetlenie II - PDF , Vysvetlenie III - PDF , Vysvetlenie IV - PDF , Vysvetlenie V - PDF , Výkresy - PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2014 - 17. 1. 2014 ( PDF )
  Vedenie podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených
   
 • Rok 2013

 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 23. 12. 2013 - 20. 3. 2014 ( PDF )
  Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti ( žiadosť o nápravu - zamietnutie - PDF , súťažné podklady - PDF )
   
 • Výzva na účasť v elektronickej aukcii, 6. 12. 2013 - 10. 12. 2013 ( PDF )
   
 • Predbežné oznámenie, 27. 11. 2013 - 31. 1. 2014 ( PDF )
  Poskytnutie komplexných služieb v oblasti odpadového hospodárstva v meste Žilina
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 26. 11. 2013 - 10. 1. 2014 ( PDF )
  Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 11. 2013 - 5. 12. 2013 ( PDF )
  Poisťovacie služby ( prílohy - ZIP )
   
 • Oznámenie o výsledku elektronickej aukcie „ Vianočné trhy 2013“, 12. 11. 2013 - 13. 1. 2014 ( PDF )
  prenájom predajných stánkov na Mariánskom námestí v Žiline.
   
 • Oznámenie o výsledku elektronickej aukcie „ Vianočné trhy 2013“, 11. 11. 2013 - 10. 1. 2014 ( PDF )
  prenájom predajných miest na Námestí A. Hlinku v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 6. 11. 2013 - 14. 11. 2013 ( PDF )
  Generel cyklistickej dopravy mesta Žilina
   
 • Oznámenie o zrušení VO, 5. 11. 2013 - 6. 1. 2014 ( PDF )
  Údržba verejnej mestskej zelene mesta Žilina
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania , 5. 11. 2013 - 31. 3. 2014 ( PDF )
  Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žilina ( Písomné oznámenie výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením , Vysvetlenie v zmysle § 38 – VO č. 18090 – MUS - stanovisko )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 4. 11. 2013 - 11. 11. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž okien pre CVČ Zvolenská 20, Žilina
   
 • Oznámenie o zrušení VO, 28. 10. 2013 - 27. 12. 2013 ( PDF )
  Verejný obstarávateľ zrušil použitý postup verejného obstarávania z dôvodu zachovania princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti v zmysle § 46 ods. 2 nakoľko bola predložená len jedna ponuka. Proces verejného obstarávania sa bude opakovať do 90 dní - Letná a zimná údržba komunikácii Mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 25. 10. 2013 - 15. 11. 2013 ( PDF )
  Poisťovacie služby ( Súťažné podklady - PDF , prílohy - ZIP )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 22. 10. 2013 - 28. 10. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž cykloprístreškov v meste Žilina - práce ( podklady - ZIP )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 10. 2013 - 28. 10. 2013 ( PDF )
  Komplexné upratovacie služby budovy Žilbyt s.r.o.
   
 • Mesto Žilina, 17. 10. 2013 - 17. 12. 2013 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie III. štvrťroka 2013
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek podľa § 44, 10. 10. 2013 - 10. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  Propagácia rozvoja turizmu v Hornom Považí v rámci projektu „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 10. 2013 - 18. 10. 2013 ( PDF )
  Komplexná zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, schodov, prístreškov vchodov, vrátane vstupov do domov, ktoré sú v správe spoločnosti Žilbyt s.r.o. ( podklady - ZIP )
   
 • Oznámenia o uzavretí zmluvy, 7. 10. 2013 - 6. 12. 2013 ( PDF )
  Žilina – Bytčica, chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 24. 9. 2013 - 25. 11. 2013 ( PDF )
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek, 19. 9. 2013 - 19. 11. 2013 ( PDF )
  Grafické spracovanie, tlač publikácií a fotografií v rámci projektu „Účinné vzdelávanie deti z MRK a ich rodinných príslušníkov
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek, 19. 9. 2013 - 19. 11. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia kanalizácie KD Trnove
   
 • Oznámenie o uzatvorení zmluvy na predmet zákazky, 18. 9. 2013 - 18. 11. 2013 ( PDF )
  Mestský bezdrôtový rozhlas – Bytčica
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 9. 2013 - 30. 9. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestskej krytej plavárne s.r.o. a ŽILBYT, s. r. o formou stravovacích lístkov
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 9. 9. 2013 - 15. 10. 2013 ( PDF )
  Údržba verejnej mestskej zelene mesta Žilina, Súťažné podklady - PDF , Redakčná oprava - PDF , Súťažné podklady - oprava - PDF
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 9. 2013 - 27. 9. 2013 ( PDF )
  Opravy a údržba výťahov pre bytové domy v majetku Mesta Žilina, Súťažné podklady - PDF , Zoznam zdvíhacích zariadení - PDF
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 9. 2013 - 20. 9. 2013 ( PDF )
  Práce spojené s opravou obkladov a dlažby v bytových a nebytových priestoroch , Zmluva - PDF , Zoznam dlažby a kachličky - PDF
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 9. 2013 - 18. 9. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia jestvujúcej dažďovej a splaškovej kanalizácie – Kultúrny dom v Trnovom, Návrh zmlvy o dielo - PDF , Výkaz výmer - PDF
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek, 4. 9. 2013 - 4. 11. 2013 ( PDF )
  Servis opráv ústredného vykurovania, vodovodného rozvodu a elektroinštalácie pre ŽILBYT, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 8. 2013 - 6. 9. 2013 ( PDF )
  Komplexné hydraulické vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia (ďalej UK) v bytovom dome na ulici: Jedlíkova 3427/ 27, 29, 31 v Žiline
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - nadlimitná zákazka , 30. 8. 2013 - 30. 9. 2013 ( PDF )
  Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti ( Súťažné podklady - PDF )
   
 • Oznámenie o uzatvorení zmluvy na predmet zákazky, 28. 8. 2013 - 28. 10. 2013 ( PDF )
  Dodávka školského nábytku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 8. 2013 - 12. 9. 2013 ( PDF )
  Grafické spracovanie, tlač publikácií a fotografií v rámci projektu „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov ( Návrh ZoD )
   
 • Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, 27. 8. 2013 - 28. 10. 2013 ( PDF )
  Údržba a opravy motorových vozidiel
   
 • Oznámenia o uzavretí zmluvy, 26. 8. 2013 - 25. 10. 2013 ( PDF )
  Prepravné služby
   
 • Predbežné oznámenie vestník EÚ/UVO, 26. 8. 2013 - 26. 9. 2013 ( PDF )
  Vybudovanie, správa a prevádzka parkovísk na sídlisku Solinky v Žiline formou PPP projektu
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 8. 2013 - 2. 9. 2013 ( PDF )
  Hydraulické vyregulovanie sústavy budovy ZŠ na Hollého ulici ( Príloha (Formát ZIP) a ( Návrh ZoD (Formát RTF)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 8. 2013 - 30. 8. 2013 ( PDF )
  Servis opráv ústredného vykurovania, vodovodného rozvodu a elektroinštalácie pre ŽILBYT, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 8. 2013 - 30. 8. 2013 ( PDF )
  Komplexnú týždennú kontrolu - starostlivosť, zabezpečujúcu kontrolu funkčnosti a bezpečnosti prevádzky výťahov pre bytové domy v majetku mesta Žilina a v správe spoločnosti Žilbyt s.r.o.
   
 • INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY), 21. 8. 2013 - 21. 10. 2013 ( PDF )
  Stavebné úpravy ZŠ Jarná
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 8. 2013 - 23. 8. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestskej krytej plavárne s.r.o. formou stravovacích lístkov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 8. 2013 - 30. 8. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber ( Ostatné (Formát PDF)
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy na predmet zákazky, 12. 8. 2013 - 11. 10. 2013 ( PDF )
  Nákup elektrospotrebičov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 8. 2013 - 21. 8. 2013 ( PDF )
  Zváračské a montážne práce na technologických zariadeniach Mestskej krytej plavárne, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 5. 8. 2013 - 21. 8. 2013 ( PDF )
  Žilina – Bytčica, chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP ( Súťažné podklady - PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 30. 7. 2013 - 12. 8. 2013 ( PDF )
  Výber odberateľa (sprostredkovateľa) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Dodávka a montáž tabuliek so systémom QR kódov, 26. 7. 2013 - 26. 8. 2013 ( PDF )
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 25. 7. 2013 - 25. 9. 2013 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2013
   
 • Predbežné oznámenie , 24. 7. 2013 - 29. 7. 2013 ( PDF )
  Systémová integrácia informačných technológii vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 7. 2013 - 29. 7. 2013 ( PDF )
  Úprava priľahlých priestorov ul. Národná ( Príloha (Formát ZIP)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 10. 7. 2013 - 15. 7. 2013 ( PDF )
  Základná škola Karpatská 8063/11, Žilina ( Podklady pre uchádzača (Formát ZIP)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 7. 2013 - 24. 7. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž tabuliek QR kódov
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy, 4. 7. 2013 - 4. 9. 2013 ( PDF )
  Základná škola Gaštanová, Žilina - prestavba
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 7. 2013 - 18. 7. 2013 ( PDF )
  Stavebné úpravy – Základná škola s materskou školou, Hliny VII, Žilina – Jarná ul.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 6. 2013 - 23. 7. 2013 ( PDF )
  Dodávka školského nábytku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 6. 2013 - 22. 7. 2013 ( PDF )
  Prepravné služby
   
 • Predbežné oznámenie, 27. 6. 2013 - 26. 7. 2013 ( PDF )
  Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti
   
 • Predbežné oznámenie, 27. 6. 2013 - 26. 7. 2013 ( PDF )
  Údržba verejnej mestskej zelene mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 6. 2013 - 28. 6. 2013 ( PDF )
  Dodávka školského nábytku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 7. 6. 2013 - 21. 6. 2013 ( PDF )
  Zbúranie rodinných domov č. 3699, 1782 a 1783 na ceste k Paľovej búde v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 3. 6. 2013 - 5. 6. 2013 ( PDF )
  Búracie práce na ceste k Paľovej búde
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 5. 2013 - 21. 6. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž zariadenia detských ihrísk
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 5. 2013 - 19. 6. 2013 ( PDF )
  Údržba a opravy motorových vozidiel
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 5. 2013 - 19. 6. 2013 ( PDF )
  Stavebné úpravy – základná škola s materskou školou, Žilina - Zádubnie
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy, 28. 5. 2013 - 29. 7. 2013 ( PDF )
  Výroba a osadenie infopanelov OOCR Malá Fatra
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 5. 2013 - 18. 6. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia vstupných priestorov Mestskej plavárne v Žiline
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy na predmet zákazky, 21. 5. 2013 - 22. 7. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie elektroinštalácie počas organizácie kultúrnospoločenských podujatí
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 5. 2013 - 10. 6. 2013 ( PDF )
  Základná škola Gaštanová, Žilina - prestavba
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy na predmet zákazky, 21. 5. 2013 - 22. 7. 2013 ( PDF )
  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 30.05.2013-01.06.2013
   
 • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, 13. 5. 2013 - 12. 7. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia pešej zóny ulice Národná v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 6. 5. 2013 - 15. 5. 2013 ( PDF )
  Zbúranie dvoch rodinných domov na ulici Čulenovej v Žiline ( Príloha (Formát PDF))
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 26. 4. 2013 - 6. 5. 2013 ( PDF )
  Projektová dokumentácia pre vykonanie prác na rekonštrukciu oplotenia starého cintorína na ul. M. Rázusa v Žiline ( príloha ZOD (Formát RTF)), ( Statický posudok (Formát PDF))
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 4. 2013 - 15. 5. 2013 ( PDF )
  Nákup elektrospotrebičov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 4. 2013 - 17. 5. 2013 ( PDF )
  Práce a údržba na technologických zariadeniach Mestskej krytej plavárne, s.r.o.
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 25. 4. 2013 - 25. 6. 2013 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie I. štvrťroka 2013
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 4. 2013 - 6. 5. 2013 ( PDF )
  Bezdrôtový, miestny rozhlas – Bytčica“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 4. 2013 - 17. 4. 2013 ( PDF )
  Archívne regále
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 4. 2013 - 26. 4. 2013 ( PDF )
  Tlačiarenské služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 4. 2013 - 3. 5. 2013 ( PDF )
  Generel cyklistickej dopravy mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 4. 2013 - 3. 5. 2013 ( PDF )
  Pozemná preprava osôb a preprava batožín na území SR a v zahraničí
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 25. 3. 2013 - 28. 3. 2013 ( PDF )
  Zvierací cintorín v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 20. 3. 2013 - 10. 4. 2013 ( PDF )
  Výroba a osadenie infopanelov OOCR Malá Fatra
   
 • Vysvetlenie k Výzve na predkladanie ponúk na predmet zákazky s nízkou hodnotou, 20. 3. 2013 - 20. 5. 2013 ( PDF )
  Vzdelávacie kurzy v rámci projektu „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 14. 3. 2013 - 2. 4. 2013 ( PDF )
  Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov
   
 • Oznámenie výsledku, 13. 3. 2013 - 15. 3. 2013 ( PDF )
  Úprava priestorov budovy na Lichardovej ulici
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 28. 2. 2013 - 21. 3. 2013 ( PDF )
  Nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu v rámci projektu „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 25. 2. 2013 - 20. 3. 2013 ( PDF )
  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 30.05.2013-01.06.2013
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 25. 2. 2013 - 18. 3. 2013 ( PDF )
  Prepravné služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 25. 2. 2013 - 18. 3. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie elektroinštalácie počas organizácie kultúrnospoločenských podujatí
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 18. 2. 2013 - 19. 2. 2013 ( PDF )
  Nákup pneumatík
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 15. 2. 2013 - 19. 2. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie materiálu pre stolárske práce
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 11. 2. 2013 - 18. 3. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia pešej zóny ulice Národná v Žiline, podlimitná zákazka
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 7. 2. 2013 - 11. 2. 2013 ( PDF )
  Odstránenie reklamných a informačných plôch
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 29. 1. 2013 - 29. 3. 2013 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie IV. štvrťroka 2012
   
 • Mesto Žilina oznamuje, 23. 1. 2013 - 31. 12. 2013 ( PDF )
  Plán verejného obstarávania pre rok 2013
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 22. 1. 2013 - 18. 2. 2013 ( PDF )
  Záchytné parkovisko v Mojši
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 21. 1. 2013 - 12. 2. 2013 ( PDF )
  Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého ul. v Žiline
   
 • Okresný súd Žilina, 9. 1. 2013 - 24. 1. 2013 ( PDF )
  (24) v dedičkej veci po poručiteľovi menom Ján Boško, upovedomuje dediča menom Pavol Porubčanský, nar. 1968
   
 • Rok 2012

 • Podprahová metóda verejného obstarávania, 19. 12. 2012 - 9. 1. 2013 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnej tendrovej dokumentácie rekonštrukcie Radnice mesta Žiliny
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 12. 12. 2012 - 17. 12. 2012 ( PDF )
  Servis opráv ústredného vykurovania, vodovodného rozvodu, elektroinštalácie a kanalizácie pre Žilbyt s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 12. 12. 2012 - 17. 12. 2012 ( PDF )
  Údržba a revízie komínov v bytových domoch Žilbyt s.r.o. na rok 2013, vrátane dodávky potrebných náhradných dielov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 9. 11. 2012 - 13. 11. 2012 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na spracovanie architektonickej štúdie novostavby materskej školy v Trnovom a školského areálu
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 9. 11. 2012 - 15. 11. 2012 ( PDF )
  Zhotovenie základovej konštrukcie pre osadenie mája
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 31. 10. 2012 - 7. 11. 2012 ( PDF )
  Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome v Trnovom
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 29. 10. 2012 - 28. 12. 2012 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie III. štvrťroka 2012
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, zákazka s nízkou hodnotou , 26. 10. 2012 - 6. 11. 2012 ( PDF )
  Reprezentatívna kniha pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 25. 10. 2012 - 2. 11. 2012 ( PDF )
  Rekonštrukcia vzduchotechniky pre ZŠ Hollého (vrátane príloh)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 25. 10. 2012 - 2. 11. 2012 ( ZIP )
  Osadenie zábradlia na cintoríne v Považskom Chlmci (vratane)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 8. 10. 2012 - 23. 10. 2012 ( PDF )
  Oprava miestnych komunikácii ul. Lipovecká a ul. Na Záchrastí v Žiline
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného, 17. 9. 2012 - 22. 10. 2012 ( PDF )
  Nákup gastro zariadení
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 11. 9. 2012 - 5. 10. 2012 ( PDF )
  Nákup hygienických potrieb
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 10. 9. 2012 - 20. 9. 2012 ( PDF )
  Deratizácia v budovách a zariadeniach mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 10. 9. 2012 - 27. 9. 2012 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na sanáciu striech budovy Mestského úradu v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 6. 9. 2012 - 18. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  Výber zhotoviteľa na výmenu okien a dverí na budovách, ktorých vlastníkom je Mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 8. 2012 - 4. 9. 2012 ( PDF )
  Zimný štadión MsHK Žilina – núdzové osvetlenie (Prílohy vo formáte zip)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou , 13. 8. 2012 - 24. 8. 2012 ( PDF )
  Stavebné úpravy pre osadenie a osadenie sochy Ľ. Štúra (Prílohy vo formáte zip)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 27. 7. 2012 - 20. 8. 2012 ( PDF )
  Dodávka a montáž stojanov na bicykle
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 27. 7. 2012 - 28. 8. 2012 ( PDF )
  Kamerový systém Mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina vyhlasuje podprahovú metódu verejného obstarávania , 26. 7. 2012 - 14. 8. 2012 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu opráv plochých striech objektov v majetku Mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina vyhlasuje podprahovú metódu verejného obstarávania , 26. 7. 2012 - 14. 8. 2012 ( PDF )
  Stavebné úpravy Kultúrny dom v mestskej časti Žilina - Vranie
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 26. 7. 2012 - 27. 8. 2012 ( PDF )
  Ručné a strojové čistenie mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 26. 7. 2012 - 15. 8. 2012 ( PDF )
  Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu -Mesto Žilina – časť Trnove
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 23. 7. 2012 - 7. 8. 2012 ( PDF )
  Dokument Zelený akčný plán mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 17. 7. 2012 - 17. 9. 2012 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2012
   
 • Výzva na predkladanie ponúk – podprahová zákazka , 4. 7. 2012 - 13. 7. 2012 ( PDF )
  Úprava strešného plášťa Domu smútku v Mojšovej Lúčke
   
 • Výzva na predkladanie ponúk – podprahová zákazka , 12. 6. 2012 - 21. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  STAVEBNÉ ÚPRAVY DIENI NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE UL. V. JAVORKU 32, V ŽILINE
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 11. 6. 2012 - 19. 6. 2012 ( PDF )
  Nákup kancelárskych potrieb
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 7. 6. 2012 - 2. 7. 2012 ( PDF )
  Nákup kancelárskeho papiera
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 1. 6. 2012 - 14. 6. 2012 ( PDF )
  Nákup čistiacich potrieb
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 24. 5. 2012 - 31. 5. 2012 ( PDF )
  Realizačná projektová dokumentácia generálnej opravy mosta a podchodu na ul. Mateja Bela podľa správy o základnej diagnostike mosta/podchodu na Slnečnom námestí na Hájiku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 22. 5. 2012 - 29. 5. 2012 ( PDF )
  Mobilný terminál pre MP v počte 5 ks
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 18. 5. 2012 - 26. 5. 2012 ( PDF )
  Tlačiarenské služby
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Nadlimitná zákazka, 4. 5. 2012 - 31. 5. 2012 ( PDF )
  Údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina v r.2012-2016
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 4. 5. 2012 - 15. 5. 2012 ( PDF )
  Projektová dokumentácia bezdrôtového rozhlasu mesto Žilina – časť Trnové
   
 • Zákazka s nízkou hodnotou, 2. 5. 2012 - 16. 5. 2012 ( PDF )
  Projektová dokumentácia na vykonanie prác na rekonštrukciu schodiska zo Závodia na sídlisko Hájik po podchod pod ulicou M. Belu a schodiska na Slnečnom námestí od podchodu po Námestie mladosti na sídlisku Hájik
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 26. 4. 2012 - 26. 6. 2012 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie I. štvrťroka 2012
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 18. 4. 2012 - 26. 4. 2012 ( PDF )
  Central MeetBike
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 16. 4. 2012 - 18. 5. 2012 ( PDF )
  Kamerový systém Mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 29. 3. 2012 - 30. 6. 2012 ( PDF )
  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie pešej zóny ulice Národna v Žiline
   
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky, 29. 3. 2012 - 13. 4. 2012 ( PDF )
  Nákup digitálneho frankovacieho stroja
   
 • Výzva na predloženie ponuky, 26. 3. 2012 - 4. 6. 2012 ( PDF )
  Organizačno - technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 31.05.2012 - 02.06.2012 v Žiline
   
 • Predbežné oznámenie, 2. 3. 2012 - 2. 5. 2012 ( PDF )
  Údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina v r.2012-2016
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 16. 1. 2012 - 16. 3. 2012 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie IV. štvrťroka 2011
   
 • Rok 2011

 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 5. 12. 2011 - 9. 12. 2011 ( PDF )
  Nákup školského zariadenia tried základnej školy
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 12. 10. 2011 - 12. 12. 2011 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie III. štvrťroka 2011
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 8. 2011 - 13. 8. 2011 ( PDF )
  Deratizácia v budovách mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 6. 7. 2011 - 6. 9. 2011 ( RTF , PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2011
   
 • Mesto Žilina vyhlasuje , 22. 6. 2011 - 27. 6. 2011 ( PDF )
  výzvu na predloženie cenovej ponuky na spracovanie polepov vozidiel
   
 • Výzva na predloženie ponuky, 14. 6. 2011 - 20. 6. 2011 ( PDF )
  Oprava strechy Kultúrneho domu v Zástraní č. 60
   
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk, 8. 6. 2011 - 13. 6. 2011 ( PDF )
  na vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie dopravného značenia týchto železničných priecestí v meste Žilina
   
 • Oznámenie o zrušení nadlimitnej zákazky, 12. 4. 2011 - 12. 5. 2011 ( PDF )
  Výzva na predkladanie ponúk - Nadlimitná zákazka zadávaná postupom podprahovej zákazky - neprioritné služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahovej zákazky na poskytnutie služby, 6. 4. 2011 - 12. 4. 2011 ( PDF )
  Poskytnutie služby externého manažmentu na akcii „Považský Chlmec - stoková sieť“, ktoré spočíva v poradenstve pri implementácií projektu a investičného dozoru počas implementácie.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk v ramci zákazky zadávanej postupom zadávania "Podprahových zákaziek" , 25. 3. 2011 - 5. 4. 2011 ( PDF )
  Poradenstvo pri zavedení systému riadenia čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov MsÚ Žilina
   
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk, 22. 3. 2011 - 30. 3. 2011 ( PDF )
  Opravu mostíka v prímestskej časti Brodno
   
 • Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky - Podprahová zákazka, 15. 3. 2011 - 12. 1. 2016 ( PDF )
  Finančný audit mesta
   
 • Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác, 7. 2. 2011 - 12. 1. 2016 ( PDF )
  Rekonštrukcia budovy na Kuzmányho ulici 105, Žilina – Centrum voľného času Spektrum
   
 • Výzva na predkladanie ponúk - Podprahová zákazka, 2. 2. 2011 - 25. 2. 2011 ( PDF )
  Finančný audit mesta
   
 • Oznámenie o zrušení podprahovej zákazky, 25. 1. 2011 - 12. 1. 2016 ( PDF )
  Externý právny audit vybraných zmlúv a projektov.