textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | utorok 24. apríl 2018 | meniny: Juraj
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

24. 04. 2018
Lekáreň Dr. Max, Antona Bernoláka 2135/2, 01001 Žilina
25. 04. 2018
Lekáreň PARACELSUS, Bratislavská 1, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Univerzum / Karol Weisslechner Rosenfeldov palác (09:00-16:00)

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

Dalibor Bača: Definitívne nedokončené Nová synagóga v Žiline (13:00-19:00)

Toto je múzeum – 75 rokov PMZA Budatínsky hrad, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Verejné obstarávanie - ARCHÍV

Oznamujeme záujemcom/uchádzačom, že verejný obstarávateľ Mesto Žilina realizuje majoritné množstvo procesov verejného obstarávania na zabezpečenie nákupu tovarov a uzatvorenia zmlúv na poskytnutie služieb, prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému s následným ukončením elektronickou aukciou. Registrácia záujemcov/uchádzačov je možná prostredníctvom internetovej adresy www.eks.sk po splnení ďalších zákonných podmienok.

Z dôvodu opakujúcich sa nezodpovedných cenových ponúk na strane uchádzačov, ktorých výsledkom je zmarenie prebiehajúcich procesov verejného obstarávania, s následným opakovaním celého procesu, žiadame uchádzačov o dôsledné naštudovanie opisu predmetu zákazky ako aj zodpovedného prístupu k cenotvorbe. V prípade zmarenia procesu verejného obstarávania, bude si verejný obstarávateľ uplatňovať zmluvné pokuty v zmysle obchodných podmienok EKS.

Smernica mesta Žilina č. 3/2016 o verejnom obstarávaní


Všetky súhrnné správy verejného obstarávateľa Mesta Žilina ( § 9 Zákona č. 25/2006 Z. z., § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. a Elektronický kontraktačný systém)

  Rok 2018

 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 4. 2018 - 23. 4. 2018 ()

  Ekologické čistenie 1100 l kontajnerov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 4. 2018 - 23. 4. 2018 ()

  Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2019 -2023


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 4. 2018 - 23. 4. 2018 ()

  Organizačno – technické zabezpečenie Staromestských slávností 2018


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 3. 2018 - 13. 4. 2018 ()

  Chodník na ul. Obvodová, Žilina – Solinky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2018 - 11. 4. 2018 ()

  Monitoring médií – 8 mesiacov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2018 - 10. 4. 2018 ()

  Ekologické čistenie 1100 l kontajnerov

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 10.04.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka. Postup zadávania zákazky bude v najbližšej dobe opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 3. 2018 - 6. 4. 2018 ()

  Výroba a odvysielanie videospotov mesta Žilina v roku 2018


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 3. 2018 - 5. 4. 2018 ()

  Dodávka počítačky bankoviek


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 3. 2018 - 16. 4. 2018 ()

  Modernizácia hygienických zariadení MŠ Petzvalová


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 3. 2018 - 4. 4. 2018 ()

  Vypracovanie PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, projektu interiéru, inžinierskej činnosti a výkonu autorského dozoru pre akciu: Rekonštrukcia Kultúrneho domu, Žilina- Bytčica


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 3. 2018 - 6. 4. 2018 ()

  Chodník na ul. Obvodová, Žilina - Solinky

  Verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu, že predložené ponuky neumožňovali ich objektívne vyhodnotenie.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2018 - 26. 3. 2018 ()

  Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2018 - 13. 4. 2018 ()

  Rekonštrukcie detského ihriska – lesopark Chrasť


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2018 - 3. 4. 2018 ()

  Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2019 -2023


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2018 - 26. 3. 2018 ()

  Deratizácia v budovách a verejných priestranstvách vo vlastníctve alebo správe mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 3. 2018 - 26. 3. 2018 ()

  Výber nakladateľa s biologicky rozložiteľným odpadom zo zariadení školského stravovania, detských jaslí a jedální pre dôchodcov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko jediná preložená ponuka, nerešpektovala systém nacenenia kritéria (najnižšia cena na jednotku kg) hodnotenia ponúk podľa požiadavky verejného obstarávateľa.

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 3. 2018 - 19. 3. 2018 ()

  Stavebné úpravy spevnených plôch pred MKP Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 2. 2018 - 9. 3. 2018 ()

  Výroba a odvysielanie audiospotov mesta Žilina v roku 2018


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 2. 2018 - 9. 3. 2018 ()

  Výroba a odvysielanie videospotov mesta Žilina v roku 2018

  Verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu, že predložené ponuky neumožňovali ich objektívne vyhodnotenie.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 2. 2018 - 13. 3. 2018 ()

  Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2019 – 2023

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 13.03.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka. Postup zadávania zákazky bude v najbližšej dobe opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 2. 2018 - 9. 2. 2018 ()

  Profesionálne zachytenie a spracovanie digitálnych fotografických záznamov z kultúrnych a športových podujatí

  Verejné obstarávanie bolo zrušené. Predmetná súťaž sa bude opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 1. 2018 - 2. 2. 2018 ()

  Monitoring médií- 11 mesiacov

  Verejné obstarávanie bolo zrušené. Predmetná súťaž sa bude opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 1. 2018 - 6. 2. 2018 ()

  Nákup kníh


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 1. 2018 - 9. 2. 2018 ()

  Zabezpečenie asanačných služieb uhynutých zvierat


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 1. 2018 - 30. 1. 2018 ()

  Úradné premeranie spotreby paliva vozidiel MsÚ


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa čerstvej zeleniny, ovocia a zemiakov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa tukov, masla a vajec


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa strukovín, sterilizovanej a mrazenej zeleniny


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa mrazených rýb


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa kompótov, džemov a náplní


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa chleba a pečiva


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa hydiny


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa cestovín, múky, ryže cukru, sirupu a ostatných potravín


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 25. 1. 2018 ()

  Odťah vrakov motorových vozidiel

  Víťazný uchádzač : Milan Vaňovič – VANAUTO, Nový domov 19, Žilina Trnové : 2 999 EUR


   
 • Rok 2017

 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 12. 2017 - 8. 1. 2018 ()

  VÝMENA A OPRAVA KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCII S ODVEDENÍM DAŽĎOVEJ VODY

  Víťazný uchádzač :
  URBANSTAU s.r.o., Slanské Nové Mesto 210, 044 18 Košice – okolie, Cena bez DPH : 5 923,30 EUR /Cena s DPH 7 107,97 EUR


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 12. 2017 - 22. 12. 2017 ()

  Systém sledovania vozového parku založený na technológii GPS a GPRS


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 12. 2017 - 21. 12. 2017 ()

  Dodávka štartovacích blokov + kompatibilný dynamometer


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 12. 2017 - 22. 12. 2017 ()

  Zabezpečenie asanačných služieb uhynutých zvierat


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 13. 12. 2017 - 20. 12. 2017 ()

  Dodávka elektrickej energie


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 8. 12. 2017 - 15. 1. 2018 ()

  Komplexná letná a zimná údržba komunikácií


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania/Výzva na predkladanie ponúk, 5. 12. 2017 - 28. 12. 2017 ()


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 12. 2017 - 11. 12. 2017 ()

  Zabezpečenie asanačných služieb uhynutých zvierat


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 12. 2017 - 15. 12. 2017 ()

  Dodávka športových trofejí, medailí a pohárov v roku 2018


   
 • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 28. 11. 2017 - 11. 12. 2017 ()

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti – Žilina Invest

  Viac informácii : http://zilinainvest.sk/p/30/verejne-obstaravanie/aktualne-vyzvy


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 11. 2017 - 6. 12. 2017 ()

  Rekonštrukcia podlahy v garáži MsÚ v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 11. 2017 - 28. 11. 2017 ()

  ZŠ a MŠ Brodno, Žilina- debarierizácia objektu- I. etapa

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 1 písm. b. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 11. 2017 - 21. 12. 2017 ()

  Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement

  Verejné obstarávanie bolo zrušené.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 11. 2017 - 23. 11. 2017 ()

  Vytvorenie parkovacích miest, pri cintoríne Zádubnie


   
 • Prieskum trhu podľa článku V. Smernice mesta Žiliny č. 3/2016 o verejnom obstarávaní, 13. 11. 2017 - 27. 11. 2017 ()

  Výzva č.1 na dodanie služby:
  Analýza súčasného stavu interných predpisov organizácie, s termínom dodania do 31.12.2017

  Výzva č.2 na dodanie služby:
  Spracovanie web stránky organizácie k termínu 31.12.2017

  Výzva č.3 na dodanie služby:
  Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podľa par.21 zákona č. 124/2016 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

  Cenové ponuky zasielajte na email cvczilina@cvczilina.sk

  Informácie: PhDr. Eva Dobšovič Mjartan, kontakt 0918 68 30 79
   


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 11. 2017 - 24. 11. 2017 ()

  Balíčky pre seniorov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 11. 2017 - 15. 11. 2017 ()

  Vypracovanie a dodanie PD skutkového stavu a architektonickej štúdie pre akciu: Rekonštrukcia Kultúrneho domu, Žilina - Bytčica


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 11. 2017 - 13. 11. 2017 ()

  Workoutový street park na sídlisku Vlčince- Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 11. 2017 - 20. 11. 2017 ()

  Komplexné poistenie pre Mesto Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 10. 2017 - 13. 11. 2017 ()

  Zimná údržba objektov v správe správcovskej spoločnosti ŽILBYT, s. r. o., Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 10. 2017 - 6. 12. 2017 ()

  Poisťovacie služby / obstarávame pre spoločnosť Žilbyt s. r. o.


   
 • Predbežné oznámenie, 24. 10. 2017 - 30. 11. 2017 ()

  Dodávka elektrickej energie


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 10. 2017 - 24. 10. 2017 ()

  Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie

  Poradie úspešnosti

  1. ALLESMONT, s.r.o., O. Meszároša 740/10, Varín, 013 03, IČO 36436241, doručená : 23.10.2017, 07:55 hod.
   Cena : 197,37 EUR bez DPH (uchádzač uviedol cenu 12 040 EUR bez DPH, cena sa vydelila 9 týždňov 2017+52týždňov 2018)
  2. MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, IČO : 45325600, doručená : 24.10.2017, 11:11 hod.
   Cena : 310 EUR bez DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 10. 2017 - 15. 11. 2017 ()

  Lávka pre peších a cyklistov Brodno – Vranie


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 10. 2017 - 16. 10. 2017 ()

  Komplexné stavebné úpravy sociálnych zariadení vrátane rozvodov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 10. 2017 - 13. 10. 2017 ()

  Riešenie sanácie havarijného stavu strešného plášťa budovy budúcich dielní MDŽ na ulici Košická 2, Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 9. 2017 - 20. 10. 2017 ()

  Poskytovanie reklamných a mediálnych služieb v printových a elektronických médiách a v rádiách


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 9. 2017 - 6. 10. 2017 ()

  Vypracovanie strategického dokumentu s názvom: Akčný plán nízko-uhlíkovej mobility mesta Žilina a jeho funkčnej oblasti


   
 • Oznámenia o súťaži návrhov a súťažných podmienok na verejnú anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov, 22. 9. 2017 - 28. 11. 2017 ()

  Oznámenia o súťaži návrhov a súťažných podmienok na verejnú anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Areál športu DUBEŇ v Žiline“


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 9. 2017 - 27. 9. 2017 ()

  Odstránenie reklamných zariadení

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 1 písm. b. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 8. 2017 - 19. 9. 2017 ()

  Vypracovanie strategického dokumentu s názvom: Akčný plán nízko-uhlíkovej mobility mesta Žilina a jeho funkčnej oblasti

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 1 písm. b. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 8. 2017 - 28. 8. 2017 ()

  Spracovanie PD pre územné rozhodnutie, spracovanie zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA a vykonanie inžinierskej činnosti pre získanie právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu: Novostavba parkovacieho domu ul. Baničova, Hájik


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 8. 2017 - 21. 9. 2017 ()

  technické zabezpečenie Kultúrnych podujatí


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 8. 2017 - 15. 8. 2017 ()

  Dodávka a montáž cyklistického mobiliáru


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 7. 2017 - 14. 8. 2017 ()

  Výmena kotlov v administratívnej budove KRPZ Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 7. 2017 - 3. 8. 2017 ()

  Montáž a inštalácia 2 ks ECO DOG TOILET Staníc s prispôsobením k terénu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 7. 2017 - 31. 7. 2017 ()

  Betónové koše

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 2. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 20. 7. 2017 - 12. 9. 2017 ()

  Dodávka kompostérov pre domácnosti


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 7. 2017 - 7. 8. 2017 ()

  Stavebné práce na stavebných objektoch SO 01, SO 02, SO 06.2 a SO 07 – sad Pavla Dobšinského

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 7. 2017 - 25. 7. 2017 ( PDF )

  Dodávku a montáž streetbalových basketbalových kompletov na vonkajšie ihriská /sídlisko Solinky/


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 7. 2017 - 28. 7. 2017 ()

  Stavebné úpravy vnútorného bazéna Mestská krytá plaváreň v Žiline

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 2. V lehote na predkladanie ponúk, bola doručená len jedna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 7. 2017 - 31. 7. 2017 ()

  Stavebné úpravy sociálnych zariadení Mestská krytá plaváreň v Žiline

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 2. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 7. 2017 - 21. 7. 2017 ()

  Výroba a dodávka symbolov mestských častí Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 7. 2017 - 28. 7. 2017 ()

  Nákup kníh


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 7. 2017 - 20. 7. 2017 ()

  ZUŠ F. Špániho – rekonštrukcia sociálnych zariadení


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 7. 2017 - 12. 7. 2017 ()

  Čistenie a dezinfekcia kontajnerov na komunálny odpad


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 6. 2017 - 7. 7. 2017 ()

  Výroba a inštalácia mobiliáru / Nadácia Lesopark


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 6. 2017 - 10. 7. 2017 ()

  Vyhliadková veža na Dubni (Žilina)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 6. 2017 - 19. 6. 2017 ()

  Výmena okien Blok A a schodisko“ (na ZŠ Karpatská)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 6. 2017 - 14. 6. 2017 ()

  Dodávka knihy: Stratená Žilina 1


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 6. 2017 - 26. 6. 2017 ()

  Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 5. 2017 - 2. 6. 2017 ()

  Výber dodávateľa ovocia a zeleniny do jedálne Nám. Borodáča a Lichardova


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 5. 2017 - 6. 6. 2017 ()

  Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 5. 2017 - 29. 5. 2017 ()

  Nákup detských kníh na reprezentačné a propagačné účely mesta Žilina v roku 2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 5. 2017 - 24. 5. 2017 ()

  Výber dodávateľa ovocia a zeleniny do jedálne Nám. Borodáča a Lichardova


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 5. 2017 - 23. 5. 2017 ()

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

  Víťazný uchádzač : Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava – 3 500 EUR


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 5. 2017 - 16. 6. 2017 ()

  Výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v meste Žilina – Staré mesto, Malá Praha, Bôrik
  Referenčné číslo: 8438/2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 5. 2017 - 19. 5. 2017 ()

  Zhotovenie informačných tabúľ v Žilinskom lesoparku


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 5. 2017 - 22. 5. 2017 ()

  Nákupný faktoring (Žilina Invest, s.r.o.)

  Verejný obstarávateľ oznamuje uchádzačom úpravu termínu Lehoty na predkladania žiadosti o účasť v elektronickej aukcii: Pôvodné znenie - Uchádzač doručí svoju žiadosť do 10.00 hod. dňa 22. 05. 2017 / nové znenie - Uchádzač doručí svoju žiadosť do 10.00 hod. dňa 26. 05. 2017 !

  V stanovenej lehote nebola predložená žiadna ponuka, súťaž zrušená.

  Verejná obchodná súťaž bola zverejnená :

  • Žilinský večerník č. 21/2017
  • Žilinec 10/2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2017 - 29. 5. 2017 ( PDF )

  Chodník popri ceste Budatín – Zádubnie : vetva A a vetva B


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2017 - 29. 5. 2017 ()

  Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 2. V lehote na predkladanie ponúk, bola doručená len jedna ponuka. Verejné obstarávanie na predmet zákazky sa bude opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2017 - 28. 4. 2017 ()

  Renovácia audio systému v zasadačke MÚ Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2017 - 29. 4. 2017 ()

  Nákupný faktoring (Žilina Invest, s.r.o.)

  Súťaž formou elektronickej aukcie, bola zrušená z dôvodu nedoručenia žiadnej ponuky. 


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 4. 2017 - 21. 4. 2017 ()

  Demontáž a likvidácia stávajúceho mobiliáru v Lesoparku Chrasť


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 3. 2017 - 13. 4. 2017 ()

  Dodanie a montáž cvičebných zostáv do exteriéru


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 3. 2017 - 12. 4. 2017 ()

  Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2017 - 22. 5. 2017 ()

  Novostavba polyfunkčného domu na ul. Daniela Dlabača v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 3. 2017 - 12. 4. 2017 ()

  Zhotovenie fontány v parku Ľudovíta Štúra


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 17. 3. 2017 - 21. 4. 2017 ()

  Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 3. 2017 - 24. 3. 2017 ()

  Výroba audiospotov Mesta Žilina v roku 2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 3. 2017 - 17. 3. 2017 ()

  Výber nakladateľa s biologicky rozložiteľným odpadom zo zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 2. 2017 - 6. 3. 2017 ()

  Dodanie tabuliek


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 2. 2017 - 1. 3. 2017 ()

  Demontáž veľkoplošnej LED obrazovky


   
 • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 13. 2. 2017 - 31. 3. 2017 ()

  predaj pozemkovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Gbeľanoch, kat. úz. Gbeľany

  Z dôvodu že o pozemky prejavil záujem Mobis Slovakia s.r.o.,ulica 1,013 02 Gbeľany bola súťaž zrušená. Následne sa začali rokovania vo veci odkúpenia uvedeného predmetu.

  Verejná obchodná súťaž bola zverejnená :

  • Žilinský kuriér č. 02/2017
  • Žilinský večerník 11/2017
  • Mafra Slovakia (Hospodárske noviny) 17. 3. 2017
  • Petit press (Sme) 15. 3. 2017
  • Perex (Pravda) 20. 3. 2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 2. 2017 - 20. 2. 2017 ()

  Výber nakladateľa s biologicky rozložiteľným odpadom zo zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 1. 2017 - 30. 1. 2017 ()

  Dodanie podušiek do pečiatok


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ()

  Výmena okien na telocvični ZŠ


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 1. 2017 - 23. 1. 2017 ()

  Odťah vrakov motorových vozidiel


   
 • Rok 2016

 • Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, 13. 12. 2016 - 12. 1. 2017 ()

  predaj pozemku kataster Mojš


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 11. 2016 - 15. 12. 2016 ()

  Poisťovacie Služby


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 11. 2016 - 28. 11. 2016 ()

  Novostavba polyfunkčného domu na ul. Daniela Dlabača v Žiline


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, 9. 11. 2016 - 30. 11. 2016 ()

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti v Gbeľanoch


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 11. 2016 - 21. 11. 2016 ()

  Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 10. 2016 - 2. 11. 2016 ()

  Servis opráv ústredného vykurovania, vodovodného rozvodu, elektroinštalácie a kanalizácie pre ŽILBYT, s.r.o.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 10. 2016 - 31. 10. 2016 ()

  Zimná údržba- ŽILBYT, s.r.o., Žilina


   
 • Výzva o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, 12. 10. 2016 - 31. 10. 2016 ()

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti v Gbeľanoch (Vyhlasovateľom je Žilina Invest, s. r. o., Námestie obetí komunizmu č. 1, Žilina)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 10. 2016 - 25. 10. 2016 ()

  Mechanické zabezpečenie vstupu do pešej zóny v meste Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 9. 2016 - 13. 10. 2016 ()

  Rekonštrukcia a modernizácia bezdrôtového rozhlasu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 9. 2016 - 4. 10. 2016 ()

  Celomestská deratizácia na území mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 9. 2016 - 23. 9. 2016 ()

  Inžinierska činnosť - Revitalizáciu pietneho a oddychového odpočívadla "Bojisko" Stráňavy


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 9. 2016 - 22. 9. 2016 ()

  Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 9. 2016 - 21. 9. 2016 ()

  Vyhotovenie a dodanie blúzok pre zamestnankyne klientskeho centra


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 8. 2016 - 5. 9. 2016 ()

  Outdorový fitpark pre seniorov v dennom centre dôchodcov na ul. J. Borodača č.1. v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 8. 2016 - 8. 9. 2016 ()

  Vyhotovenie a dodanie blúzok pre zamestnankyne klientskeho centra


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 8. 2016 - 14. 9. 2016 ()

  Novostavba polyfunkčného domu na ul. Daniela Dlabača v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 7. 2016 - 5. 8. 2016 ()

  Generálna oprava zvonkohry na budove Radnice


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 7. 2016 - 9. 8. 2016 ()

  Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 7. 2016 - 4. 8. 2016 ()

  Dodávanie gastronomických produktov a doplnkového tovaru pre kultúrne a športové podujatia Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 7. 2016 - 4. 8. 2016 ()

  Zhotovenie prezentačných stojanov, informačných tabúľ, pamätnej tabule a upomienkových predmetov vrátane grafických návrhov v rámci projektu Rosenfeldov palác- nové centrum kultúry v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 7. 2016 - 1. 8. 2016 ()

  Urnový háj, Žilina- Bôrik, vojenský cintorín parc. č. 4899/2, 1. etapa


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 7. 2016 - 25. 7. 2016 ()

  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Generálna oprava zvonkohry na budove Radnice


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 7. 2016 - 15. 7. 2016 ()

  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Dodávanie gastronomických produktov a doplnkového tovaru pre kultúrne a športové podujatia Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk - civilná zákazka s nízkou hodnotou, 8. 7. 2016 - 22. 7. 2016 ()

  Zhotovenie letákov a brožúr vrátane grafických návrhov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 6. 2016 - 6. 7. 2016 ()

  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Dodávanie gastronomických produktov a doplnkového tovaru pre kultúrne a športové podujatia Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 6. 2016 - 24. 7. 2016 ()

  Zosuv pôdy Vranie - stabilizácia miestnej komunikácie, úseky II.-VI.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 6. 2016 - 24. 6. 2016 ()

  Úprava vzduchotechniky v kultúrnom dome v Trnovom


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2016 - 6. 6. 2016 ()

  Odťahovanie autovrakov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 5. 2016 - 22. 6. 2016 ()

  Stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Arvaya v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 5. 2016 - 27. 5. 2016 ()

  Stavebné práce na výmene kotlov v budove Kultúrneho domu v Trnovom, č. parc. KN-C 666


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 5. 2016 - 30. 5. 2016 ()

  Vypracovanie PD na bezdrôtový rozhlas


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 5. 2016 - 8. 6. 2016 ()

  Rekonštrukcia a revitalizácia parku Ľ. Štúra


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 5. 2016 - 10. 5. 2016 ()
  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Právne služby - ŽILBYT


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 5. 2016 - 19. 5. 2016 ()

  Výmena okien na IV. N. P. v bloku „E“ Základnej školy na Limbovej ulici v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 5. 2016 - 11. 5. 2016 ()
  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2016 - 9. 5. 2016 ()

  Oprava strechy na budove kultúrneho domu v Žilinskej Lehote


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2016 - 9. 5. 2016 ()

  Oprava objektu šatní pri futbalovom ihrisku v Brodne


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2016 - 18. 5. 2016 ()

  Obnova hygienických zariadení MŠ Puškinova, Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2016 - 17. 5. 2016 ()

  Stavebné úpravy DJ Veľká Okružná, Žilina – 1. etapa


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 4. 2016 - 29. 4. 2016 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Stavebné úpravy kuchyne MŠ na ul. Varšavská, Žilina- Vlčince


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 3. 2016 - 4. 4. 2016 ()

  Nákupný faktoring


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 3. 2016 - 13. 4. 2016 ()

  Dodávka a inštalácia klimatizácie


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 3. 2016 - 4. 4. 2016 ()

  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v roku 2016


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 3. 2016 - 6. 4. 2016 ( PDF )

  Rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik a Hliny


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 2. 2016 - 25. 2. 2016 ( PDF )
  Vypracovanie komplexnej žiadosti a jej podanie na kontokorentný úver
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 2. 2016 - 25. 2. 2016 ( PDF )
  Vytvorenie a prevádzka webovej stránky www.zilinainvest.sk
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 2. 2016 - 22. 2. 2016 ( PDF )
  Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 2. 2016 - 12. 2. 2016 ( PDF )
  Odstránenie havarijného stavu dažďovej kanalizácie (Žilina Invest s.r.o.)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 2. 2016 - 16. 2. 2016 ( PDF )
  Odstránenie reklamných zariadení ( Vysvetlenie - Formát PDF , Foto (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 2. 2016 - 1. 3. 2016 ( PDF )

  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: Výmena okien na ZŠ Hájik – Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 2. 2016 - 29. 2. 2016 ( PDF )

  Odstránenie objektov s likvidáciou odpadu vo vlastníctve mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 1. 2016 - 1. 2. 2016 ( PDF )
  Dodávka materiálu pre stolárske práce
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 1. 2016 - 29. 1. 2016 ( PDF )
  Dodávka trofejí – medailí a pohárov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 1. 2016 - 29. 1. 2016 ( PDF )
  Výroba a dodávka pečiatok
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 1. 2016 - 1. 2. 2016 ( PDF )
  Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Košická 8392/2A a Obnova bytového domu ulica Predmestská č. 1610
   
 • Oznámenie o vyhlásení, 13. 1. 2016 - 1. 2. 2016 ( PDF )
  Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
   
 • Rok 2015

 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 23. 12. 2015 - 20. 1. 2016 ( PDF )
  GEODETICKÉ SLUŽBY
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 23. 12. 2015 - 20. 1. 2016 ( PDF )
  Systémová integrácia informačných technológii vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 12. 2015 - 22. 12. 2015 ( ZIP , PDF )
  Dodávka a montáž atypických kuchynských liniek pre bytový dom ul. Pri Rajčianke Zmluva o dielo ( Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Mliečne výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Hydina, ryby a rybie výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Mäso a mäsové výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Múka, cukor, ryža, cestoviny, olej na varenie, nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina, konzervované huby, konzervované ovocie, výrobky v konzerve, džemy a marmelády, ovocné želé; ovocné alebo orechové pyré a pasty/pretlaky, koreniny a chuťové prísady, cukrárske výrobky, strukoviny, paštéta ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Zemiaky, zelenina, ovocie, hlboko zmrazené výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Personálne zabezpečenie prevádzky Divadelnej kaviarne (výzva + návrh zmluvy)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 12. 2015 - 10. 12. 2015 ( PDF )
  Spracovanie svetelnotechnického merania (vrátene vzoru protokolu a zmluvy)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 11. 2015 - 11. 12. 2015 ()
  Poisťovacie služby pre spoločnosť ŽILBYT, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 11. 2015 - 30. 11. 2015 ( ZIP , PDF )
  Zimná údržba pre Žilbyt s.r.o. (v ZIP - Návrh zmluvy, prílohy, výkaz prác)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 11. 2015 - 25. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca- všeobecná hodnota nehnuteľnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 11. 2015 - 25. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca- vecné bremeno
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 11. 2015 - 25. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca- všeobecná hodnota nehnuteľnosti
   
 • Informácia o zrušení verejného obstarávania, 11. 11. 2015 - 18. 11. 2015 ()
  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina, zrušil použitý postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona pre predmety : Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku na ul. Dobšinského, Žilina – Vlčince (projektová dokumentácia) a Zimná údržba – ŽILBYT, s.r.o., Žilina. V uvedených zákazkách, vyhlásených na internetovej stránke verejného obstarávateľa www.zilina.sk, bola predložená len jedna ponuka.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 11. 2015 - 13. 11. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia vykurovania Dom smútku – Starý cintorín Žilina (Výzva, kalkulácia, projektová dokumentácia, návrh zmluvy)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 11. 2015 - 16. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 11. 2015 - 24. 11. 2015 ( PDF )
  Poisťovacie služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 11. 2015 - 13. 11. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia kotolne – Denné centrum A. Kmeťa 38, Žilina (výzva+prílohy)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 11. 2015 - 30. 11. 2015 ( PDF )
  Úprava okružnej križovatky na ul. Vysokoškolákov - Žilina, pri plavárni
   
 • Oznámenie o začatí súťaže, 30. 10. 2015 - 26. 1. 2016 ( PDF )
  návrhov - Žilina - Bulvár, Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov s udelením cien
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 10. 2015 - 6. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 26. 10. 2015 - 23. 11. 2015 ( PDF )
  Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 10. 2015 - 26. 10. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – hodnota cenných papierov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 10. 2015 - 26. 10. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – všeobecná hodnota nehnuteľností
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 10. 2015 - 26. 10. 2015 ( PDF )
  Odstránenie reklamných zariadení
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 10. 2015 - 29. 10. 2015 ()
  Zimná údržba – ŽILBYT, s.r.o., Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 10. 2015 - 20. 10. 2015 ( PDF )
  Bezdrôtový miestny rozhlas – Žilina časť Žilinská lehota (výzva, zmluva, položky bez cien)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 10. 2015 - 22. 10. 2015 ( PDF )
  Projektová dokumentácia – Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku na ul Dobšinského, Žilina – Vlčince
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 9. 2015 - 6. 10. 2015 ( PDF )
  Montáž a demontáž vianočnej výzdoby
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 23. 9. 2015 - 23. 11. 2015 ( PDF )
  Odstránenie mimoriadnej udalosti - cestné teleso v časti Žilina Vranie
   
 • Oznámenie o vyhlásení obchodnej súťaže podľa ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 22. 9. 2015 - 13. 10. 2015 ( PDF )
  Obytný súbor Krasňany, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 9. 2015 - 6. 10. 2015 ( PDF )
  Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane výkonu autorského dozoru
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 9. 2015 - 5. 10. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby – Výmena okien na ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 9. 2015 - 14. 9. 2015 ( PDF )
  „Služby znalca –všeobecná hodnota hnuteľností“ – murovaný stánok
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 9. 2015 - 16. 9. 2015 ( ZIP , PDF )
  Výber zhotoviteľa stavby - Odvodnenie ul. Na Hôrke – Považský Chlmec
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 9. 2015 - 10. 9. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – všeobecná hodnota hnuteľnosti – drevený stánok
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 9. 2015 - 8. 9. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – znalecký posudok všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 9. 2015 - 8. 9. 2015 ( PDF )
  Technické zabezpečenie kultúrnych podujatí (Predbežný harmonogram kultúrnych a športových podujatí_2015-2016 - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 8. 2015 - 10. 9. 2015 ( ZIP , PDF )
  Rekonštrukcia kotolne – Denné centrum A. Kmeťa 38, Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 8. 2015 - 22. 9. 2015 ( PDF )
  Realizácia 1. Etapy športových ihrísk na ZŠ ul. Karpatská – Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 8. 2015 - 15. 9. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu rekonštrukcie pešieho ťahu od podchodu po námestie Mladosti – Žilina Hájik, 2.etapa
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 21. 8. 2015 - 21. 10. 2015 ( PDF )
  Prestavba administratívnej budovy na byty Žilina pri Rajčianke parc. č. 3894/3
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 8. 2015 - 16. 9. 2015 ( PDF )
  Sadovnícke úpravy základnej školy na Hájiku v Žiline – Dažďová záhrada
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 19. 8. 2015 - 25. 8. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: „Stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Arvaya, v Žiline“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 8. 2015 - 24. 8. 2015 ( ZIP , PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia NN káblovej prípojky požiarnej zbrojnice DHZ Žilina – Bytčica
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 8. 2015 - 27. 8. 2015 ( PDF )
  Obnova sociálnych zariadení, ZŠ Karpatská 8063/11
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 8. 2015 - 14. 8. 2015 ( PDF )

   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2015, 3. 8. 2015 - 2. 10. 2015 ( PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 7. 2015 - 19. 8. 2015 ( PDF )
  LÁVKA A PRÍSTREŠOK NA KOPCI STRANÍK
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 23. 7. 2015 - 23. 9. 2015 ( PDF )
  Oprava sociálnych zariadení a priestorov ZŠ a MŠ ul. Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 7. 2015 - 20. 7. 2015 ( ZIP , PDF )
  Bezdrôtový miestny rozhlas pre mesto Žilina – časť Zádubnie
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 7. 2015 - 17. 7. 2015 ( ZIP , PDF )
  Vykonanie Archeologického výskumu : predstihový
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 7. 2015 - 16. 7. 2015 ( PDF )
  Služby znalca - znalecký posudok všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 7. 7. 2015 - 7. 9. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia zimného štadióna v Žiline
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 7. 7. 2015 - 7. 9. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia a modernizácia strojovne chladenia
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 7. 2015 - 13. 7. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 7. 2015 - 13. 7. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 30. 6. 2015 - 31. 8. 2015 ( PDF )
  Stavebné úpravy interiéru 2 poschodia bloku B ZŠ Limbová v Žiline so zmenou účelu využitia na 2 triedy MŠ
   
 • Predbežné oznámenie, 24. 6. 2015 - 14. 8. 2015 ( PDF )
  Systémová integrácia informačných technológii vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 6. 2015 - 2. 7. 2015 ( PDF )
  Využitie dažďovej vody v ZŠ Závodie
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 6. 2015 - 3. 7. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľ na realizáciu stavby: Výmena únikových dverí a okien na II.NP ZŠ Limbová
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 9. 6. 2015 - 12. 6. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 6. 2015 - 1. 7. 2015 ( PDF )
  Oprava sociálnych zariadení a priestorov ZŠ a MŠ ul. Dolná Trnovská 36, Žilina – Trnové
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 5. 6. 2015 - 5. 8. 2015 ( PDF )
  Nákup dvoch upravených osobných motorových vozidiel pre potreby MP Žilina
   
 • Predbežné oznámenie, 5. 6. 2015 - 5. 8. 2015 ( PDF )
  Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 6. 2015 - 5. 6. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 6. 2015 - 5. 6. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 5. 2015 - 5. 6. 2015 ( PDF )
  Detské ihriská a outdoorový fit park na sídliskách Solinky a Hájik – Žilina (Výkaz výmer - Formát PDF , Zmluva vzor - Formát PDF , Projektová dokumentácia - Formát ZIP )
  Vysvetlenie - Formát PDF

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 5. 2015 - 28. 5. 2015 ( PDF )
  Spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu(výzva+zmluva)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 5. 2015 - 28. 5. 2015 ( PDF )
  Dodávka a inštalácia ozvučenia Zimného štadióna v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 5. 2015 - 9. 6. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie Mestského divadla Žilina
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 13. 5. 2015 - 13. 7. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby : „Oprava a úpravy vstupu ZŠ Žilina Hájik“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 5. 2015 - 1. 6. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia a modernizácia strojovne chladenia (Redakčná oprava - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 5. 2015 - 11. 5. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 5. 2015 - 26. 5. 2015 ( PDF )
  Stavebné úpravy interiéru 2 poschodia bloku B ZŠ Limbová v Žiline so zmenou účelu využitia na 2 triedy MŠ
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 4. 2015 - 27. 4. 2015 ( PDF )
  Nákup dvoch upravených osobných motorových vozidiel pre potreby MP Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 4. 2015 - 13. 4. 2015 ( ZIP , PDF )
  Odstránenie reklamných zariadení
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 3. 2015 - 7. 4. 2015 ( ZIP , PDF )
  Stavebné úpravy jestvujúcej terasy objektu materskej školy
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2015 - 27. 3. 2015 ( PDF )
  „Služby znalca“ ( vecné bremeno)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2015 - 27. 3. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – znalecký posudok – hodnota nehnuteľnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 3. 2015 - 2. 4. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: Rekonštrukcia zimného štadióna v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 3. 2015 - 24. 3. 2015 ( PDF )
  Organizačno – technické zabezpečenie Staromestských slávností v 2015
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 3. 2015 - 26. 3. 2015 ( PDF )
  Údržba a servis motorových vozidiel typu Mercedes
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 2. 2015 - 2. 3. 2015 ( PDF )
  Distribúcia Radničných novín mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 2. 2015 - 23. 3. 2015 ( PDF )
  Údržba a servis motorových vozidiel
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 2. 2015 - 2. 3. 2015 ( PDF )
  Stavebné úpravy jestvujúcej terasy materskej školy (Prílohy - Formát ZIP )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2015 - 26. 2. 2015 ( PDF )
  Odťah vrakov motorových vozidiel
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2015 - 26. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – znalecký posudok – vecné bremeno
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2015 - 26. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – znalecký posudok – hodnota nehnuteľnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2015 - 16. 3. 2015 ( PDF )
  Stavebné úpravy strechy ZŠ a MŠ Gaštanová 56, Žilina, elokované pracovisko Na Stanicu 27, Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 2. 2015 - 9. 3. 2015 ( PDF )
  Oprava a úpravy vstupu ZŠ Žilina Hájik
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 2. 2015 - 10. 3. 2015 ( PDF )
  Zhotovenie dažďovej záhrady a retenčného jazera
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 2. 2015 - 2. 3. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: „Stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Arvaya, v Žiline“
   
 • Informácia o otváraní ponúk časť „Kritéria“, 3. 2. 2015 - 13. 2. 2015 ( PDF )
  Komplexné zabezpečenie nakladania s kuchynským odpadom
   
 • Informácia o otváraní ponúk časť „Kritéria“, 3. 2. 2015 - 13. 2. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 2. 2015 - 19. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca“ (znalecký posudok nebytových priestorov KD Bytčica) (Príloha 1a a 1b - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 2. 2015 - 10. 2. 2015 ( PDF )
  Vypracovanie právnej analýzy, (návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb-analýza - Formát PDF , Vysvetlenie - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 1. 2015 - 6. 2. 2015 ( PDF )
  Dodávka medailí a pohárov – trofejí
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 1. 2015 - 9. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca (znalecký posudok všeobecnej hodnoty vecného bremena)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 1. 2015 - 2. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 1. 2015 - 28. 1. 2015 ( PDF )
  Dodávka materiálu pre stolárske dielne
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 1. 2015 - 13. 2. 2015 ()
 • Externý projektový manažment – Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác(PDF)
 • Prezentačné predmety, inzercia, konferencie a podujatia– Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác (PDF)
 • Tlačiarenské služby – Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác (PDF)

 •  
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 1. 2015 - 30. 1. 2015 ()
 • Tvorba a údržba webovej podstránky projektu - Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky- Rosenfeldov palác (PDF)

 •  
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 1. 2015 - 16. 1. 2015 ( PDF )
  Vydávanie novín (Tlač)
  Vysvetlenie - Formát PDF
  Vydávanie novín (Tlač) - výzva Oprava (Formát PDF)

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 1. 2015 - 23. 1. 2015 ( PDF )
  Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu v Žiline
   
 • Rok 2014

 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 12. 2014 - 9. 1. 2015 ( PDF )
  Komplexné zabezpečenie nakladania s kuchynským odpadom
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 12. 2014 - 29. 12. 2014 ( PDF )
  Právne služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 11. 2014 - 15. 12. 2014 ( PDF )
  Územný generel dopravy mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 11. 2014 - 28. 11. 2014 ( ZIP , PDF )
  Poisťovacie služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 11. 2014 - 21. 11. 2014 ( PDF )
  Zabezpečenie stravovania zamestnancov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 11. 2014 - 12. 11. 2014 ( PDF )
  Oprava strešnej krytiny a poškodených žľabov – DJ Hliny III
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 10. 2014 - 4. 11. 2014 ( PDF )
  Oprava, doplnenie, montáž a demontáž vianočnej výzdoby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 10. 2014 - 29. 10. 2014 ( ZIP , PDF )
  Búracie práce
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 10. 2014 - 30. 10. 2014 ( PDF )
  Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 10. 2014 - 13. 10. 2014 ( ZIP , PDF )
  Zimná údržba chodníkov schodov vrátane vstupov do domov v správe spoločnosti Žilbyt s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 9. 2014 - 2. 10. 2014 ( PDF )
  Výmena okien - Kultúrny dom Zástranie a Lichardova 44
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 9. 2014 - 6. 10. 2014 ( PDF )
  Deratizácia v budovách a zariadeniach mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 9. 2014 - 10. 10. 2014 ( PDF )
  Dodávka hygienických potrieb pre mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 9. 2014 - 19. 9. 2014 ( PDF )
  Rekonštrukcia strechy Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina (Vysvetlenie - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 9. 2014 - 25. 9. 2014 ( PDF )
  Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 8. 2014 - 28. 8. 2014 ( ZIP , PDF )
  Výmena zdrojov tepla – v kotolni ZŠ Mojšová Lúčka
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 8. 2014 - 2. 9. 2014 ( RTF , PDF )
  Odborné prehliadky elektrických zariadení
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 8. 2014 - 28. 8. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby „Chodník popri ceste I/64 od kostola po sídlo firmy Impecho, Žilina - Bytčica“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 8. 2014 - 14. 8. 2014 ( ZIP , PDF )
  Viacúčelové ihrisko – Bánová
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 7. 2014 - 28. 7. 2014 ( ZIP , PDF )
  Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
   
 • Dodávka kancelárskych potrieb, 1. 7. 2014 - 14. 7. 2014 ( MS Excel , ZIP , PDF )
  Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky "Dodávka kancelárskych potrieb"
   
 • Dodávka kancelárskeho papiera, 1. 7. 2014 - 15. 7. 2014 ( MS Excel , ZIP , PDF )
  Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Dodávka kancelárskeho papiera"
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 6. 2014 - 17. 7. 2014 ( PDF )
  Rekonštrukcia krytu na ulici Záchrastie – Bytčica a rekonštrukcia asfaltového krytu na ihriskách sídlisk v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 6. 2014 - 7. 7. 2014 ( PDF )
  Výmena vodomerov SV a TÚV (Zmluva - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 6. 2014 - 3. 7. 2014 ( ZIP , PDF )
  Revízie komínov v bytových domoch
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 6. 2014 - 16. 7. 2014 ( PDF )
  Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 6. 2014 - 30. 7. 2014 ( PDF )
  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - výstavba 2 bytových domov s príslušenstvom
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 6. 2014 - 16. 6. 2014 ( PDF )
  Zbúranie rodinného dvoj domu č. súpisné č. 2084 a 2085 na parcelách č. 4553/2 a 553/3, križovatka ulíc Kovalíka a Papánka v Žiline
   
 • Predbežné oznámenie, 5. 6. 2014 - 15. 9. 2014 ( PDF )
  Považský Chlmec – stoková sieť
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 6. 2014 - 24. 6. 2014 ( PDF )
  MŠ Bánová Do Stožky – nadstavba jedálne (Vysvetlenie SP - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 23. 6. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu nových parkovacích miest a úpravu plôch pre kontajnery na sídlisko Vlčince
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 23. 6. 2014 ( PDF )
  Úpravy miestnych komunikácií pre parkovanie, Žilina – Solinky
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 23. 6. 2014 ( PDF )
  Stavebné úpravy miestnych komunikácií pre parkovanie, Žilina – Hájik
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 10. 6. 2014 ( ZIP , PDF )
  MŠ Bajzova - Plynová kotolňa
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 6. 6. 2014 ( PDF )
  Dodávka blúzok pre pracovníčky klientského centra
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 9. 6. 2014 ( RTF , PDF )
  Dodávka čistiacich a hygienických potrieb pre mesto Žilina
  Zoznam potrieb (XLS)

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 6. 6. 2014 ( ZIP , PDF )
  Výstavba detských ihrísk na sídliskách mesta Žiliny: Vlčince, Hliny VII a mestskej časti Považský Chlmec (Vysvetlenie ihriská Formát PDF)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 5. 2014 - 12. 6. 2014 ( PDF )
  Rekonštrukcia krytu na ulici Záchrastie - Bytčica a rekonštrukcia asfaltového krytu na ihriskách sídlisk v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 5. 2014 - 13. 6. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu rekonštrukcie pešieho ťahu od podchodu po námestie Mladosti – Žilina Hájik
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 5. 2014 - 15. 5. 2014 ( ZIP , PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu viacúčelového ihriska a chodníka na ul. Kempelenova , Žilina – Hájik
   
 • Oznámenie o poradí úspešnosti ponúk, 9. 5. 2014 - 9. 7. 2014 ( PDF )
  Predmet zákazky: „Nákup výpočtovej techniky pre ZŠ Do Stošky 8, Žilina“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 5. 2014 - 30. 5. 2014 ( PDF )
  Prestavba administratívnej budovy na byty Žilina pri Rajčianke parc. č. 3894/3
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2014 - 20. 5. 2014 ( PDF )
  Stavebné úpravy tried ZŠ sv. Gorazda 1, Žilina na MŠ
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 4. 2014 - 7. 5. 2014 ( PDF )
  Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina
  (Príloha (PDF), Návrh zmluvy (PDF))

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 4. 2014 - 2. 5. 2014 ( PDF )
  Dodávka a montáž cykloprístreškov v meste Žilina
  (Príloha (ZIP), Návrh Zmluvy (PDF))

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 4. 2014 - 2. 5. 2014 ( PDF )
  Správa a údržba výmenníkovej stanice (Námestie obetí komunizmu č. 1) a plynovej kotolne (Radnica)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 4. 2014 - 30. 4. 2014 ( PDF )
  Nákup výpočtovej techniky pre Základnú školu, Do Stošky 8, 010 04 Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 4. 2014 - 2. 5. 2014 ( ZIP , PDF )
  Tlač propagačných materiálov pre kultúrne a športové podujatia mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 4. 2014 - 15. 5. 2014 ( PDF )
  Územný generel dopravy mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 4. 2014 - 15. 5. 2014 ( ZIP , PDF )
  Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina
   
 • Predbežné oznámenie, 15. 4. 2014 - 9. 6. 2014 ( PDF )
  Mesto Žilina - úspory energií metódou EPC
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 4. 2014 - 30. 4. 2014 ( ZIP , PDF )
  Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných častí mesta Žilina
   
 • Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 3. 4. 2014 - 19. 5. 2014 ( PDF )
  Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov (Súťažné podklady)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 4. 2014 - 30. 4. 2014 ( PDF )
  Vodný zdroj Studničky revitalizácia a rozšírenie parku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 3. 2014 - 5. 4. 2014 ( ZIP , PDF )
  Pripojenie Rastislavovej ulice na miestnu komunikáciu IBV Malý diel v Žiline
   
 • Oznámenie o redakčnej oprave, 31. 3. 2014 - 17. 4. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu parkovacích miest na sídliskách mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2014 - 29. 4. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu opráv plochých striech objektov v majetku Mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2014 - 16. 4. 2014 ( PDF )
  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 29.5.2014-31.5.2014 (Súťažné podklady)
   
 • Oznámenia o zrušení postupu na predmet, 25. 3. 2014 - 26. 5. 2014 ( PDF )
  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 29.5.2014-31.05.2014
   
 • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, 25. 3. 2014 - 26. 5. 2014 ( PDF )
  Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 3. 2014 - 15. 4. 2014 ( PDF )
  Tlač propagačných materiálov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 3. 2014 - 25. 3. 2014 ( PDF )
  Nákup výpočtovej techniky pre Základnú školu, Do Stošky 8, 010 04 Žilina
   
 • Oznámenia o zrušení postupu na predmet zákazky, 18. 3. 2014 - 19. 5. 2014 ( PDF )
  Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných častí mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 3. 2014 - 25. 3. 2014 ( PDF )
  „Verejný obstarávateľ Mesto Žilina zrušil použitý postup zadávania zákazky (§ 9 ods. 9) pre predmet : „Obnova fasády“ na Základnej umeleckej škole Ferka Špániho ulica Martinská č. 12, Žilina. Verejné obstarávanie sa bude opakovať po vyhodnotení súčasného stavu budovy a následne vypracovaného Výkazu výmera to z dôvodu, aby bolo možné ponuky transparentne vyhodnotiť s ohľadom na efektívne a hospodárne využívanie verejných prostriedkov.“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 3. 2014 - 31. 3. 2014 ( PDF )
  Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru (súťažné podklady - PDF , Obhliadka miesta - PDF , Vysvetlenie SP - PDF , Vysvetlenie SP II - PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 3. 2014 - 11. 4. 2014 ( ZIP , PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu parkovacích miest na sídliskách mesta Žilina (redakčná oprava - PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 2. 2014 - 26. 3. 2014 ( PDF )
  Organizačno – technické zabezpečenie slávnosti v dňoch 29.05.2014 – 31.05.2014 (súťažné podklady - PDF , Vysvetlenie - PDF)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 2. 2014 - 20. 2. 2014 ( PDF )
  Vedenie podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených (Žilbyt s.r.o.)
   
 • Mesto Žilina oznamuje, 27. 1. 2014 - 27. 3. 2014 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie IV. štvrťroka 2013
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 1. 2014 - 3. 2. 2014 ( PDF )
  Dodávka materiálu pre stolárske práce
   
 • Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk č. 18965 - MSS, Vestník č. 231/2013, 27. 1. 2014 - 27. 3. 2014 ( PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 1. 2014 - 28. 2. 2014 ( PDF )
  Vedenie podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených
   
 • Zrušenie postupu zadávania zákazky, 23. 1. 2014 - 24. 3. 2014 ()
  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina zrušil použitý postup zadávania zákazky (§ 9 ods. 9) pre predmet : Vedenie podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených realizovanú pre MKP s.r.o., Žilina. Verejné obstarávanie sa bude opakovať do 3 pracovných dní. Verejný obstarávateľ bude precíznejšie definovať kritérium hodnotenia ponúk a predmet obstarania tak, aby bolo možné ponuky transparentne vyhodnotiť s ohľadom na efektívne a hospodárne využívanie verejných prostriedkov.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 1. 2014 - 11. 2. 2014 ( PDF )
  Dodávka a montáž cykloprístreškov v meste Žilina ( Súťažné podklady - PDF , Projektová dokumentácia - ZIP )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 1. 2014 - 6. 2. 2014 ( ZIP , PDF )
  Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných časti mesta Žilina ( Vysvetlenie I - PDF, Vysvetlenie II - PDF , Vysvetlenie III - PDF , Vysvetlenie IV - PDF , Vysvetlenie V - PDF , Výkresy - PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2014 - 17. 1. 2014 ( PDF )
  Vedenie podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených
   
 • Rok 2013

 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 23. 12. 2013 - 20. 3. 2014 ( PDF )
  Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti ( žiadosť o nápravu - zamietnutie - PDF , súťažné podklady - PDF )
   
 • Výzva na účasť v elektronickej aukcii, 6. 12. 2013 - 10. 12. 2013 ( PDF )
   
 • Predbežné oznámenie, 27. 11. 2013 - 31. 1. 2014 ( PDF )
  Poskytnutie komplexných služieb v oblasti odpadového hospodárstva v meste Žilina
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 26. 11. 2013 - 10. 1. 2014 ( PDF )
  Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 11. 2013 - 5. 12. 2013 ( PDF )
  Poisťovacie služby ( prílohy - ZIP )
   
 • Oznámenie o výsledku elektronickej aukcie „ Vianočné trhy 2013“, 12. 11. 2013 - 13. 1. 2014 ( PDF )
  prenájom predajných stánkov na Mariánskom námestí v Žiline.
   
 • Oznámenie o výsledku elektronickej aukcie „ Vianočné trhy 2013“, 11. 11. 2013 - 10. 1. 2014 ( PDF )
  prenájom predajných miest na Námestí A. Hlinku v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 6. 11. 2013 - 14. 11. 2013 ( PDF )
  Generel cyklistickej dopravy mesta Žilina
   
 • Oznámenie o zrušení VO, 5. 11. 2013 - 6. 1. 2014 ( PDF )
  Údržba verejnej mestskej zelene mesta Žilina
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania , 5. 11. 2013 - 31. 3. 2014 ( PDF )
  Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žilina ( Písomné oznámenie výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením , Vysvetlenie v zmysle § 38 – VO č. 18090 – MUS - stanovisko )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 4. 11. 2013 - 11. 11. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž okien pre CVČ Zvolenská 20, Žilina
   
 • Oznámenie o zrušení VO, 28. 10. 2013 - 27. 12. 2013 ( PDF )
  Verejný obstarávateľ zrušil použitý postup verejného obstarávania z dôvodu zachovania princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti v zmysle § 46 ods. 2 nakoľko bola predložená len jedna ponuka. Proces verejného obstarávania sa bude opakovať do 90 dní - Letná a zimná údržba komunikácii Mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 25. 10. 2013 - 15. 11. 2013 ( PDF )
  Poisťovacie služby ( Súťažné podklady - PDF , prílohy - ZIP )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 22. 10. 2013 - 28. 10. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž cykloprístreškov v meste Žilina - práce ( podklady - ZIP )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 10. 2013 - 28. 10. 2013 ( PDF )
  Komplexné upratovacie služby budovy Žilbyt s.r.o.
   
 • Mesto Žilina, 17. 10. 2013 - 17. 12. 2013 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie III. štvrťroka 2013
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek podľa § 44, 10. 10. 2013 - 10. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  Propagácia rozvoja turizmu v Hornom Považí v rámci projektu „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 10. 2013 - 18. 10. 2013 ( PDF )
  Komplexná zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, schodov, prístreškov vchodov, vrátane vstupov do domov, ktoré sú v správe spoločnosti Žilbyt s.r.o. ( podklady - ZIP )
   
 • Oznámenia o uzavretí zmluvy, 7. 10. 2013 - 6. 12. 2013 ( PDF )
  Žilina – Bytčica, chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 24. 9. 2013 - 25. 11. 2013 ( PDF )
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek, 19. 9. 2013 - 19. 11. 2013 ( PDF )
  Grafické spracovanie, tlač publikácií a fotografií v rámci projektu „Účinné vzdelávanie deti z MRK a ich rodinných príslušníkov
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek, 19. 9. 2013 - 19. 11. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia kanalizácie KD Trnove
   
 • Oznámenie o uzatvorení zmluvy na predmet zákazky, 18. 9. 2013 - 18. 11. 2013 ( PDF )
  Mestský bezdrôtový rozhlas – Bytčica
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 9. 2013 - 30. 9. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestskej krytej plavárne s.r.o. a ŽILBYT, s. r. o formou stravovacích lístkov
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 9. 9. 2013 - 15. 10. 2013 ( PDF )
  Údržba verejnej mestskej zelene mesta Žilina, Súťažné podklady - PDF , Redakčná oprava - PDF , Súťažné podklady - oprava - PDF
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 9. 2013 - 27. 9. 2013 ( PDF )
  Opravy a údržba výťahov pre bytové domy v majetku Mesta Žilina, Súťažné podklady - PDF , Zoznam zdvíhacích zariadení - PDF
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 9. 2013 - 20. 9. 2013 ( PDF )
  Práce spojené s opravou obkladov a dlažby v bytových a nebytových priestoroch , Zmluva - PDF , Zoznam dlažby a kachličky - PDF
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 9. 2013 - 18. 9. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia jestvujúcej dažďovej a splaškovej kanalizácie – Kultúrny dom v Trnovom, Návrh zmlvy o dielo - PDF , Výkaz výmer - PDF
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek, 4. 9. 2013 - 4. 11. 2013 ( PDF )
  Servis opráv ústredného vykurovania, vodovodného rozvodu a elektroinštalácie pre ŽILBYT, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 8. 2013 - 6. 9. 2013 ( PDF )
  Komplexné hydraulické vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia (ďalej UK) v bytovom dome na ulici: Jedlíkova 3427/ 27, 29, 31 v Žiline
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - nadlimitná zákazka , 30. 8. 2013 - 30. 9. 2013 ( PDF )
  Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti ( Súťažné podklady - PDF )
   
 • Oznámenie o uzatvorení zmluvy na predmet zákazky, 28. 8. 2013 - 28. 10. 2013 ( PDF )
  Dodávka školského nábytku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 8. 2013 - 12. 9. 2013 ( PDF )
  Grafické spracovanie, tlač publikácií a fotografií v rámci projektu „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov ( Návrh ZoD )
   
 • Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, 27. 8. 2013 - 28. 10. 2013 ( PDF )
  Údržba a opravy motorových vozidiel
   
 • Oznámenia o uzavretí zmluvy, 26. 8. 2013 - 25. 10. 2013 ( PDF )
  Prepravné služby
   
 • Predbežné oznámenie vestník EÚ/UVO, 26. 8. 2013 - 26. 9. 2013 ( PDF )
  Vybudovanie, správa a prevádzka parkovísk na sídlisku Solinky v Žiline formou PPP projektu
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 8. 2013 - 2. 9. 2013 ( PDF )
  Hydraulické vyregulovanie sústavy budovy ZŠ na Hollého ulici ( Príloha (Formát ZIP) a ( Návrh ZoD (Formát RTF)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 8. 2013 - 30. 8. 2013 ( PDF )
  Servis opráv ústredného vykurovania, vodovodného rozvodu a elektroinštalácie pre ŽILBYT, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 8. 2013 - 30. 8. 2013 ( PDF )
  Komplexnú týždennú kontrolu - starostlivosť, zabezpečujúcu kontrolu funkčnosti a bezpečnosti prevádzky výťahov pre bytové domy v majetku mesta Žilina a v správe spoločnosti Žilbyt s.r.o.
   
 • INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY), 21. 8. 2013 - 21. 10. 2013 ( PDF )
  Stavebné úpravy ZŠ Jarná
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 8. 2013 - 23. 8. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestskej krytej plavárne s.r.o. formou stravovacích lístkov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 8. 2013 - 30. 8. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber ( Ostatné (Formát PDF)
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy na predmet zákazky, 12. 8. 2013 - 11. 10. 2013 ( PDF )
  Nákup elektrospotrebičov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 8. 2013 - 21. 8. 2013 ( PDF )
  Zváračské a montážne práce na technologických zariadeniach Mestskej krytej plavárne, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 5. 8. 2013 - 21. 8. 2013 ( PDF )
  Žilina – Bytčica, chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP ( Súťažné podklady - PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 30. 7. 2013 - 12. 8. 2013 ( PDF )
  Výber odberateľa (sprostredkovateľa) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Dodávka a montáž tabuliek so systémom QR kódov, 26. 7. 2013 - 26. 8. 2013 ( PDF )
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 25. 7. 2013 - 25. 9. 2013 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2013
   
 • Predbežné oznámenie , 24. 7. 2013 - 29. 7. 2013 ( PDF )
  Systémová integrácia informačných technológii vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 7. 2013 - 29. 7. 2013 ( PDF )
  Úprava priľahlých priestorov ul. Národná ( Príloha (Formát ZIP)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 10. 7. 2013 - 15. 7. 2013 ( PDF )
  Základná škola Karpatská 8063/11, Žilina ( Podklady pre uchádzača (Formát ZIP)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 7. 2013 - 24. 7. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž tabuliek QR kódov
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy, 4. 7. 2013 - 4. 9. 2013 ( PDF )
  Základná škola Gaštanová, Žilina - prestavba
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 7. 2013 - 18. 7. 2013 ( PDF )
  Stavebné úpravy – Základná škola s materskou školou, Hliny VII, Žilina – Jarná ul.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 6. 2013 - 23. 7. 2013 ( PDF )
  Dodávka školského nábytku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 6. 2013 - 22. 7. 2013 ( PDF )
  Prepravné služby
   
 • Predbežné oznámenie, 27. 6. 2013 - 26. 7. 2013 ( PDF )
  Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti
   
 • Predbežné oznámenie, 27. 6. 2013 - 26. 7. 2013 ( PDF )
  Údržba verejnej mestskej zelene mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 6. 2013 - 28. 6. 2013 ( PDF )
  Dodávka školského nábytku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 7. 6. 2013 - 21. 6. 2013 ( PDF )
  Zbúranie rodinných domov č. 3699, 1782 a 1783 na ceste k Paľovej búde v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 3. 6. 2013 - 5. 6. 2013 ( PDF )
  Búracie práce na ceste k Paľovej búde
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 5. 2013 - 21. 6. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž zariadenia detských ihrísk
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 5. 2013 - 19. 6. 2013 ( PDF )
  Údržba a opravy motorových vozidiel
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 5. 2013 - 19. 6. 2013 ( PDF )
  Stavebné úpravy – základná škola s materskou školou, Žilina - Zádubnie
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy, 28. 5. 2013 - 29. 7. 2013 ( PDF )
  Výroba a osadenie infopanelov OOCR Malá Fatra
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 5. 2013 - 18. 6. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia vstupných priestorov Mestskej plavárne v Žiline
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy na predmet zákazky, 21. 5. 2013 - 22. 7. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie elektroinštalácie počas organizácie kultúrnospoločenských podujatí
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 5. 2013 - 10. 6. 2013 ( PDF )
  Základná škola Gaštanová, Žilina - prestavba
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy na predmet zákazky, 21. 5. 2013 - 22. 7. 2013 ( PDF )
  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 30.05.2013-01.06.2013
   
 • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, 13. 5. 2013 - 12. 7. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia pešej zóny ulice Národná v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 6. 5. 2013 - 15. 5. 2013 ( PDF )
  Zbúranie dvoch rodinných domov na ulici Čulenovej v Žiline ( Príloha (Formát PDF))
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 26. 4. 2013 - 6. 5. 2013 ( PDF )
  Projektová dokumentácia pre vykonanie prác na rekonštrukciu oplotenia starého cintorína na ul. M. Rázusa v Žiline ( príloha ZOD (Formát RTF)), ( Statický posudok (Formát PDF))
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 4. 2013 - 15. 5. 2013 ( PDF )
  Nákup elektrospotrebičov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 4. 2013 - 17. 5. 2013 ( PDF )
  Práce a údržba na technologických zariadeniach Mestskej krytej plavárne, s.r.o.
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 25. 4. 2013 - 25. 6. 2013 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie I. štvrťroka 2013
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 4. 2013 - 6. 5. 2013 ( PDF )
  Bezdrôtový, miestny rozhlas – Bytčica“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 4. 2013 - 17. 4. 2013 ( PDF )
  Archívne regále
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 4. 2013 - 26. 4. 2013 ( PDF )
  Tlačiarenské služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 4. 2013 - 3. 5. 2013 ( PDF )
  Generel cyklistickej dopravy mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 4. 2013 - 3. 5. 2013 ( PDF )
  Pozemná preprava osôb a preprava batožín na území SR a v zahraničí
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 25. 3. 2013 - 28. 3. 2013 ( PDF )
  Zvierací cintorín v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 20. 3. 2013 - 10. 4. 2013 ( PDF )
  Výroba a osadenie infopanelov OOCR Malá Fatra
   
 • Vysvetlenie k Výzve na predkladanie ponúk na predmet zákazky s nízkou hodnotou, 20. 3. 2013 - 20. 5. 2013 ( PDF )
  Vzdelávacie kurzy v rámci projektu „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 14. 3. 2013 - 2. 4. 2013 ( PDF )
  Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov
   
 • Oznámenie výsledku, 13. 3. 2013 - 15. 3. 2013 ( PDF )
  Úprava priestorov budovy na Lichardovej ulici
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 28. 2. 2013 - 21. 3. 2013 ( PDF )
  Nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu v rámci projektu „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 25. 2. 2013 - 20. 3. 2013 ( PDF )
  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 30.05.2013-01.06.2013
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 25. 2. 2013 - 18. 3. 2013 ( PDF )
  Prepravné služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 25. 2. 2013 - 18. 3. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie elektroinštalácie počas organizácie kultúrnospoločenských podujatí
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 18. 2. 2013 - 19. 2. 2013 ( PDF )
  Nákup pneumatík
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 15. 2. 2013 - 19. 2. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie materiálu pre stolárske práce
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 11. 2. 2013 - 18. 3. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia pešej zóny ulice Národná v Žiline, podlimitná zákazka
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 7. 2. 2013 - 11. 2. 2013 ( PDF )
  Odstránenie reklamných a informačných plôch
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 29. 1. 2013 - 29. 3. 2013 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie IV. štvrťroka 2012
   
 • Mesto Žilina oznamuje, 23. 1. 2013 - 31. 12. 2013 ( PDF )
  Plán verejného obstarávania pre rok 2013
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 22. 1. 2013 - 18. 2. 2013 ( PDF )
  Záchytné parkovisko v Mojši
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 21. 1. 2013 - 12. 2. 2013 ( PDF )
  Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého ul. v Žiline
   
 • Okresný súd Žilina, 9. 1. 2013 - 24. 1. 2013 ( PDF )
  (24) v dedičkej veci po poručiteľovi menom Ján Boško, upovedomuje dediča menom Pavol Porubčanský, nar. 1968
   
 • Rok 2012

 • Podprahová metóda verejného obstarávania, 19. 12. 2012 - 9. 1. 2013 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnej tendrovej dokumentácie rekonštrukcie Radnice mesta Žiliny
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 12. 12. 2012 - 17. 12. 2012 ( PDF )
  Servis opráv ústredného vykurovania, vodovodného rozvodu, elektroinštalácie a kanalizácie pre Žilbyt s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 12. 12. 2012 - 17. 12. 2012 ( PDF )
  Údržba a revízie komínov v bytových domoch Žilbyt s.r.o. na rok 2013, vrátane dodávky potrebných náhradných dielov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 9. 11. 2012 - 13. 11. 2012 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na spracovanie architektonickej štúdie novostavby materskej školy v Trnovom a školského areálu
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 9. 11. 2012 - 15. 11. 2012 ( PDF )
  Zhotovenie základovej konštrukcie pre osadenie mája
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 31. 10. 2012 - 7. 11. 2012 ( PDF )
  Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome v Trnovom
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 29. 10. 2012 - 28. 12. 2012 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie III. štvrťroka 2012
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, zákazka s nízkou hodnotou , 26. 10. 2012 - 6. 11. 2012 ( PDF )
  Reprezentatívna kniha pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 25. 10. 2012 - 2. 11. 2012 ( PDF )
  Rekonštrukcia vzduchotechniky pre ZŠ Hollého (vrátane príloh)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 25. 10. 2012 - 2. 11. 2012 ( ZIP )
  Osadenie zábradlia na cintoríne v Považskom Chlmci (vratane)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 8. 10. 2012 - 23. 10. 2012 ( PDF )
  Oprava miestnych komunikácii ul. Lipovecká a ul. Na Záchrastí v Žiline
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného, 17. 9. 2012 - 22. 10. 2012 ( PDF )
  Nákup gastro zariadení
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 11. 9. 2012 - 5. 10. 2012 ( PDF )
  Nákup hygienických potrieb
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 10. 9. 2012 - 20. 9. 2012 ( PDF )
  Deratizácia v budovách a zariadeniach mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 10. 9. 2012 - 27. 9. 2012 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na sanáciu striech budovy Mestského úradu v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 6. 9. 2012 - 18. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  Výber zhotoviteľa na výmenu okien a dverí na budovách, ktorých vlastníkom je Mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 8. 2012 - 4. 9. 2012 ( PDF )
  Zimný štadión MsHK Žilina – núdzové osvetlenie (Prílohy vo formáte zip)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou , 13. 8. 2012 - 24. 8. 2012 ( PDF )
  Stavebné úpravy pre osadenie a osadenie sochy Ľ. Štúra (Prílohy vo formáte zip)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 27. 7. 2012 - 20. 8. 2012 ( PDF )
  Dodávka a montáž stojanov na bicykle
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 27. 7. 2012 - 28. 8. 2012 ( PDF )
  Kamerový systém Mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina vyhlasuje podprahovú metódu verejného obstarávania , 26. 7. 2012 - 14. 8. 2012 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu opráv plochých striech objektov v majetku Mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina vyhlasuje podprahovú metódu verejného obstarávania , 26. 7. 2012 - 14. 8. 2012 ( PDF )
  Stavebné úpravy Kultúrny dom v mestskej časti Žilina - Vranie
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 26. 7. 2012 - 27. 8. 2012 ( PDF )
  Ručné a strojové čistenie mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 26. 7. 2012 - 15. 8. 2012 ( PDF )
  Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu -Mesto Žilina – časť Trnove
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 23. 7. 2012 - 7. 8. 2012 ( PDF )
  Dokument Zelený akčný plán mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 17. 7. 2012 - 17. 9. 2012 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2012
   
 • Výzva na predkladanie ponúk – podprahová zákazka , 4. 7. 2012 - 13. 7. 2012 ( PDF )
  Úprava strešného plášťa Domu smútku v Mojšovej Lúčke
   
 • Výzva na predkladanie ponúk – podprahová zákazka , 12. 6. 2012 - 21. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  STAVEBNÉ ÚPRAVY DIENI NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE UL. V. JAVORKU 32, V ŽILINE
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 11. 6. 2012 - 19. 6. 2012 ( PDF )
  Nákup kancelárskych potrieb
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 7. 6. 2012 - 2. 7. 2012 ( PDF )
  Nákup kancelárskeho papiera
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 1. 6. 2012 - 14. 6. 2012 ( PDF )
  Nákup čistiacich potrieb
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 24. 5. 2012 - 31. 5. 2012 ( PDF )
  Realizačná projektová dokumentácia generálnej opravy mosta a podchodu na ul. Mateja Bela podľa správy o základnej diagnostike mosta/podchodu na Slnečnom námestí na Hájiku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 22. 5. 2012 - 29. 5. 2012 ( PDF )
  Mobilný terminál pre MP v počte 5 ks
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 18. 5. 2012 - 26. 5. 2012 ( PDF )
  Tlačiarenské služby
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Nadlimitná zákazka, 4. 5. 2012 - 31. 5. 2012 ( PDF )
  Údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina v r.2012-2016
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 4. 5. 2012 - 15. 5. 2012 ( PDF )
  Projektová dokumentácia bezdrôtového rozhlasu mesto Žilina – časť Trnové
   
 • Zákazka s nízkou hodnotou, 2. 5. 2012 - 16. 5. 2012 ( PDF )
  Projektová dokumentácia na vykonanie prác na rekonštrukciu schodiska zo Závodia na sídlisko Hájik po podchod pod ulicou M. Belu a schodiska na Slnečnom námestí od podchodu po Námestie mladosti na sídlisku Hájik
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 26. 4. 2012 - 26. 6. 2012 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie I. štvrťroka 2012
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 18. 4. 2012 - 26. 4. 2012 ( PDF )
  Central MeetBike
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 16. 4. 2012 - 18. 5. 2012 ( PDF )
  Kamerový systém Mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 29. 3. 2012 - 30. 6. 2012 ( PDF )
  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie pešej zóny ulice Národna v Žiline
   
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky, 29. 3. 2012 - 13. 4. 2012 ( PDF )
  Nákup digitálneho frankovacieho stroja
   
 • Výzva na predloženie ponuky, 26. 3. 2012 - 4. 6. 2012 ( PDF )
  Organizačno - technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 31.05.2012 - 02.06.2012 v Žiline
   
 • Predbežné oznámenie, 2. 3. 2012 - 2. 5. 2012 ( PDF )
  Údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina v r.2012-2016
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 16. 1. 2012 - 16. 3. 2012 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie IV. štvrťroka 2011
   
 • Rok 2011

 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 5. 12. 2011 - 9. 12. 2011 ( PDF )
  Nákup školského zariadenia tried základnej školy
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 12. 10. 2011 - 12. 12. 2011 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie III. štvrťroka 2011
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 8. 2011 - 13. 8. 2011 ( PDF )
  Deratizácia v budovách mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 6. 7. 2011 - 6. 9. 2011 ( RTF , PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2011
   
 • Mesto Žilina vyhlasuje , 22. 6. 2011 - 27. 6. 2011 ( PDF )
  výzvu na predloženie cenovej ponuky na spracovanie polepov vozidiel
   
 • Výzva na predloženie ponuky, 14. 6. 2011 - 20. 6. 2011 ( PDF )
  Oprava strechy Kultúrneho domu v Zástraní č. 60
   
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk, 8. 6. 2011 - 13. 6. 2011 ( PDF )
  na vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie dopravného značenia týchto železničných priecestí v meste Žilina
   
 • Oznámenie o zrušení nadlimitnej zákazky, 12. 4. 2011 - 12. 5. 2011 ( PDF )
  Výzva na predkladanie ponúk - Nadlimitná zákazka zadávaná postupom podprahovej zákazky - neprioritné služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahovej zákazky na poskytnutie služby, 6. 4. 2011 - 12. 4. 2011 ( PDF )
  Poskytnutie služby externého manažmentu na akcii „Považský Chlmec - stoková sieť“, ktoré spočíva v poradenstve pri implementácií projektu a investičného dozoru počas implementácie.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk v ramci zákazky zadávanej postupom zadávania "Podprahových zákaziek" , 25. 3. 2011 - 5. 4. 2011 ( PDF )
  Poradenstvo pri zavedení systému riadenia čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov MsÚ Žilina
   
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk, 22. 3. 2011 - 30. 3. 2011 ( PDF )
  Opravu mostíka v prímestskej časti Brodno
   
 • Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky - Podprahová zákazka, 15. 3. 2011 - 12. 1. 2016 ( PDF )
  Finančný audit mesta
   
 • Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác, 7. 2. 2011 - 12. 1. 2016 ( PDF )
  Rekonštrukcia budovy na Kuzmányho ulici 105, Žilina – Centrum voľného času Spektrum
   
 • Výzva na predkladanie ponúk - Podprahová zákazka, 2. 2. 2011 - 25. 2. 2011 ( PDF )
  Finančný audit mesta
   
 • Oznámenie o zrušení podprahovej zákazky, 25. 1. 2011 - 12. 1. 2016 ( PDF )
  Externý právny audit vybraných zmlúv a projektov.