textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 22. apríl 2021 | meniny: Slavomír
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

22. 04. 2021
Lekáreň na Bulvári, s.r.o., Antona Bernoláka 3722/54, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
23. 04. 2021
Lekáreň MEDISALUS, Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Glitch Krajská knižnica, Žilina

Dagmar Šubrtová: Rekultivácia Nová synagóga v Žiline

Veronika Hortová - výstava Krajská knižnica, Žilina

Čítajte s nami - Urob niečo pre svoju planétu U vás doma

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Verejné obstarávanie - ARCHÍV

Oznamujeme záujemcom/uchádzačom, že verejný obstarávateľ Mesto Žilina realizuje majoritné množstvo procesov verejného obstarávania na zabezpečenie nákupu tovarov a uzatvorenia zmlúv na poskytnutie služieb, prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému s následným ukončením elektronickou aukciou. Registrácia záujemcov/uchádzačov je možná prostredníctvom internetovej adresy www.eks.sk po splnení ďalších zákonných podmienok.

Z dôvodu opakujúcich sa nezodpovedných cenových ponúk na strane uchádzačov, ktorých výsledkom je zmarenie prebiehajúcich procesov verejného obstarávania, s následným opakovaním celého procesu, žiadame uchádzačov o dôsledné naštudovanie opisu predmetu zákazky ako aj zodpovedného prístupu k cenotvorbe. V prípade zmarenia procesu verejného obstarávania, bude si verejný obstarávateľ uplatňovať zmluvné pokuty v zmysle obchodných podmienok EKS.

Aktuálne platná legislatíva ukladá od 18.10.2018 povinnosť elektronickej komunikácie v celom procese verejného obstarávania (§ 20 Zákona 343/2015). Z uvedeného dôvodu, bude dňom 28.09.2018 Mesto Žilina plynule prechádzať do povinného termínu, na plnú elektronizáciu procesov verejného obstarávania. Mesto Žilina má ambíciu vykonávať všetky procesy elektronickými metódami (nadlimitné, podlimitné, zákazky s nízkou hodnotou). Pre uvedený proces bude Mesto Žilina využívať certifikovaný systém elektronického verejného obstarávania a elektronických aukcii dostupný na internetovom odkaze www.ezakazky.sk. V prechodnom období do uvedeného termínu, budú zverejňované zákazky kombinovane web/ezakazky prípadne web/vestník verejného obstarávania. Po povinnom termíne, bude vytvorený na webovom sídle www.zilina.sk generálny odkaz tak, aby sa jedným klikom uchádzač presmeroval na uvedený systém, priamo do všetkých zákaziek Mesta Žilina.

Smernica mesta Žilina č. 3/2019 o verejnom obstarávaní, dodatok č. 1 k smernici
Register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní


Všetky súhrnné správy verejného obstarávateľa Mesta Žilina ( § 9 Zákona č. 25/2006 Z. z., § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. a Elektronický kontraktačný systém)

  Rok 2021

 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 4. 2021 - 21. 4. 2021 ()

  Nákup kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=60234105


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 3. 2021 - 14. 4. 2021 ()

  PD, OAD, IČ :Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina – Vlčince

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=48929203


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 3. 2021 - 8. 4. 2021 ()

  Výsadba drevín na sídlisku Solinky, ID: 91192714

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=91192714


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 3. 2021 - 9. 4. 2021 ()

  Splašková kanalizácia na ul. Závodského pre potreby MŠ - NN prípojka k prečerpávaciemu zariadeniu

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=89499083

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria najnižšej ceny s DPH:
  1: KALORIM s.r.o.                        cena za predmet zákazky 19 384,45 Eur s DPH
  2: Stavebná mechanizácia, s.r.o.    cena za predmet zákazky 21 321,89 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2021 - 30. 3. 2021 ()

  Oprava a údržba mestských fontán a picích fontán

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=30861910

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria najnižšej ceny s DPH:
  1: EMEL SK, s.r.o.            cena za predmet zákazky 58 356,60 - Eur s DPH
  2: ERPOS, spol  s. r. o.       cena za predmet zákazky    71 356,80,- Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 3. 2021 - 26. 3. 2021 ()

  Oplotenie areálu – Detské jasle Puškinova 14, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=40759111


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 3. 2021 - 29. 3. 2021 ()

  Rekonštrukcia mosta na ul. Matice slovenskej, Žilina - Vlčince

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=85419210

  Ponuka jedného uchádzača nesplnila požiadavky na predmet zákazky.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria: Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
  1. OB - BELSTAV s.r.o. cena za predmet zákazky 92 126,20 EUR s DPH
  2. COLOSEO, s.r.o. cena za predmet zákazky 105 068,80 EUR s DPH
  3. EMEL SK s. r. o. cena za predmet zákazky 117 513,60 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 3. 2021 - 18. 3. 2021 ()

  Jednorazové overaly a ochranné štíty

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=76709447

  Celkové poradie uchádzačov  
  1: FOOD DELIVERY s. r. o., 34 200 Eur s DPH za celý predmet zákazky
  2: Peter Šesták – KANPEX, 37 260 Eur s DPH za celý predmet zákazky
  3: a-max oopp, s. r. o., 40 560 Eur s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 3. 2021 - 22. 3. 2021 ()

  SaTD, IČ: Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina - Hájik OPAKOVANÁ

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=14054608

  Poradie úspešnosti ponúk:
  1.    Mgr. Vladimír Dostal- VOST, cena: 3 300 Eur s DPH
  2.    INGSTAV Žilina s. r. o., cena: 3 600 Eur s DPH
  3.    Tomáš Pavlík s. r. o., cena: 4 322 Eur s DPH
  4.    ERPOS spol. s. r. o., cena: 11 700 Eur s DPH


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 26. 2. 2021 - 23. 3. 2021 ( PDF )

  Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 2. 2021 - 2. 3. 2021 ()

  Jednorazové čiapky, jednorazové plášte a návleky na obuv

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=62054460


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2021 - 8. 3. 2021 ()

  Rekonštrukcia sociálnych zariadení na MŠ Suvorovova

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=36828826

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
  1: FEROSTA a spol., s.r.o. cena za predmet zákazky 108 046,07 EUR s DPH
  2: BECO, spol. s r.o. cena za predmet zákazky 112 596,57 EUR s DPH
  3: KALORIM s.r.o. cena za predmet zákazky 114 425,07 EUR s DPH
  4: R.I.K. s. r. o. cena za predmet zákazky 119 257,38 EUR s DPH
  5: MM Trade SK s.r.o. cena za predmet zákazky 120 865,69 EUR s DPH
  6: OB - BELSTAV s.r.o. cena za predmet zákazky 123 237,31 EUR s DPH
  7: PP Living, s.r.o. cena za predmet zákazky 123 593,62 EUR s DPH
  8: Marek Benko s.r.o. cena za predmet zákazky 123 935,87 EUR s DPH
  9: ELINSS s.r.o. cena za predmet zákazky 127 329,18 EUR s DPH
  10: Lemont - Slovakia Žilina, s.r.o. cena za predmet zákazky 132 871,43 EUR s DPH
  11: ERPOS, spol. s r.o. cena za predmet zákazky 134 945,50 EUR s DPH
  12: GMC Company, s.r.o. cena za predmet zákazky 135 071,05 EUR s DPH
  13: PeHaeS cena za predmet zákazky 140 942,15 EUR s DPH
  14: KAMA Hydroizol, s.r.o. cena za predmet zákazky 141 360,00 EUR s DPH
  15: BTI s. r. o. cena za predmet zákazky 148 809,70 EUR s DPH
  16: EMEL SK s. r. o.H cena za predmet zákazky 153 488,11 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2021 - 3. 3. 2021 ()

  Vypracovanie a dodanie diela, resp. vykonanie diela v nasledovnom rozsahu: spracovanie PD, odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“) a vykonanie IČ pre stavbu: „Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene“

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=79800521


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2021 - 2. 3. 2021 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k. ú. Žilina LV č. 8912,1100 a Brodno LV č. 553

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=44352650


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 2. 2021 - 17. 2. 2021 ()

  Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2021/2022 na reprezentačné účely

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=91914662


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 2. 2021 - 5. 3. 2021 ()

  Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=58542074

  Z predmetu obstarávania nebol vylúčený žiadny uchádzač.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  Poradie uchádzačov:
  1. Orange Slovensko, a. s. 162 556,80 EUR s DPH za celý predmet zákazky
  2. O2 Slovakia, s. r. o. 177 010, 56 EUR s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 2. 2021 - 4. 2. 2021 ()

  Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpečného odpadu

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=70852334&


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 2. 2021 - 10. 2. 2021 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti Parkovací dom

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=29901350

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria najnižšej ceny s DPH:

  1: Ing. Adrián Bukovec    cena za predmet zákazky: 300,00 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 2. 2021 - 9. 2. 2021 ()

  Vypracovanie energetického auditu, PD pre SP - "Nadstavba a stavebné úpravy objektu jedálne na účely denného centra a pobytového zariadenia pre seniorov - Lichardova, Žilina"

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=65320591


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 2. 2021 - 11. 2. 2021 ()

  PD: Zmena organizácie dopravy v MČ Bánová a Závodie

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=93555049

  Poradie úspešnosti ponúk: 
  1. TICHÝ, s.r.o.                    12 480,0 Eur s DPH 
  2. DAQE Slovakia s.r.o.      14 940,0 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 2. 2021 - 10. 2. 2021 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti parc. č. KN-C 248/7

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=29621684

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria najnižšej ceny s DPH:

  1: Ing. Igor Niko NIKO    cena za predmet zákazky: 195,00 Eur s DPH

  2: Ing. Adrián Bukovec     cena za predmet zákazky: 220,00 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 1. 2021 - 3. 2. 2021 ()

  Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=54058103


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 1. 2021 - 29. 1. 2021 ()

  Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ - vnútrobloky Hliny VIII, IV a VII - ulica Lichardova, Čajaková, Jarná (NOVÁ)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=97582174

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria najnižšej ceny s DPH:

  Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Lichardova, Žilina – Hliny VIII 

  1: MEB architects s.r.o.    cena za predmet zákazky: 20 400 Eur s DPH
  2: ATELIER - 3A s.r.o.     cena za predmet zákazky: 22 200 Eur s DPH
  3: DAQE Slovakia s.r.o.   cena za predmet zákazky: 22 800 Eur s DPH
  4: IKARCH, s. r. o.           cena za predmet zákazky: 29 100 Eur s DPH

  Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Čajakova, Žilina – Hliny IV 

  1: MEB architects s.r.o.   cena za predmet zákazky: 15 600 Eur s DPH
  2: DAQE Slovakia s.r.o.  cena za predmet zákazky: 16 200 Eur s DPH
  2: ATELIER - 3A s.r.o.    cena za predmet zákazky: 16 200 Eur s DPH
  3: IKARCH, s. r. o.          cena za predmet zákazky: 24 000 Eur s DPH 

  Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina – Hliny VII 

  1: MEB architects s.r.o.   cena za predmet zákazky: 23 760 Eur s DPH
  2: DAQE Slovakia s.r.o.  cena za predmet zákazky: 24 240 Eur s DPH
  3: ATELIER - 3A s.r.o.    cena za predmet zákazky: 26 160 Eur s DPH
  4: IKARCH, s. r. o.          cena za predmet zákazky: 30 204 Eur s DPH 


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 1. 2021 - 25. 1. 2021 ()

  Zabezpečenie stravovania zamestnancov UHA formou stravovacích poukážok

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=43162495

  Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o VO”) Vám oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 2 zákona o VO zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky: Zabezpečenie stravovania zamestnancov UHA formou stravovacích poukážok, a to z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 1. 2021 - 25. 1. 2021 ()

  Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ - vnútrobloky Hliny VIII, IV a VII - ulica Lichardova, Čajaková, Jarná

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=41749652

  Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o VO”) Vám oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 2 zákona o VO zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky: Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ - vnútrobloky Hliny VIII, IV a VII - ulica Lichardova, Čajaková, Jarná, a to z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Proces verejného obstarávania bude verejný obstarávateľ v najbližšej dobe opakovať.


   
 • Rok 2020

 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 12. 2020 - 12. 1. 2021 ()

  Energetický audit, PD pre SP - "Nadstavba a stavebné úpravy objektu jedálne na účely denného centra a pobytového zariadenia pre seniorov - Lichardova, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=75549253


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 12. 2020 - 11. 1. 2021 ()

  Spracovanie PD, OAD a vykonanie IČ pre stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy KD na ul. Dolná Trnovská 1/5. Žilina - Trnové

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=85247035

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria najnižšej ceny s DPH:
  1: inggroup, s.r.o. cena za predmet zákazky 10 625,00 € s DPH / Nie je platca DPH.
  2: SOARCH, s.r.o. cena za predmet zákazky 11 700,00 € s DPH
  3: expo AIR, s.r.o. cena za predmet zákazky 13 050,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 12. 2020 - 13. 1. 2021 ()

  PD, OAD, IČ pre stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, 01009 Žilina- Bytčica 

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=88844001

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
  1: STOA arch. plus s.r.o.; 10 500,0 Eur s DPH
  2: inggroup, s.r.o.; 10 875,0 Eur s DPH
  3: AIP projekt, s.r.o.; 12 960,0 Eur s DPH
  4: IKARCH, s. r. o.; 24 000,0 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 12. 2020 - 18. 12. 2020 ()

  Zabezpečovanie starostlivosti pri umiestnení odchytených psov na území mesta Žilina do útulku pre spoločenské zvieratá

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=56106573&


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 12. 2020 - 28. 12. 2020 ()

  Servis motorových vozidiel

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=72442514


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 12. 2020 - 18. 12. 2020 ()

  Analýza odpadového hospodárstva a návrh optimálnych riešení nakladania s odpadmi v meste Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=13589796

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
  1. Ekolumi Slovakia, s.r.o.           cena za predmet zákazky 52 200,00 € s DPH
  2. JRK Slovensko, s.r.o.               cena za predmet zákazky 53 239,20 € s DPH
  3. MINION, s.r.o.                         cena za predmet zákazky 54 024,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2020 - 16. 12. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k.ú. Zádubnie

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=16823795

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov: 
  1: Ing. Igor Niko NIKO            cena za predmet zákazky 190,00 € s DPH
  2: Ing. Adrián Bukovec            cena za predmet zákazky 230,00 € s DPH 


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 12. 2020 - 10. 12. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena "in rem

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=70574154

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1: Ing. Adrián Bukovec cena za predmet zákazky 220,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 11. 2020 - 19. 12. 2020 ()

  Dobudovanie verejného osvetlenia, kamerového systému a wifi pripojenia na Pumptrackovej dráhe na Vodnom diele Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=97146025


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 11. 2020 - 7. 12. 2020 ()

  Dodávka a montáž univerzálneho kuchynského robota do jedálne

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=62162158

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1: Adam Chabada cena za predmet zákazky: 6 948,00 € s DPH
  2: OMES spol. s r.o. cena za predmet zákazky: 7 829,23€ s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 11. 2020 - 7. 12. 2020 ()

  Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=95212701

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1: Tamal s.r.o. cena za predmet zákazky 3 360,00 € s DPH
  2: Zdenka Chabadová – pracovné odevy cena za predmet zákazky: 3 598,01 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 11. 2020 - 4. 12. 2020 ()

  Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denný stacionár (Opakovaná)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=99167921

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1: VAREZ INTERIER, s.r.o. cena za predmet zákazky: 3 955,20 € s DPH
  2: ŠKOLEX, spol. s r. o. cena za predmet zákazky: 5 510,08 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 11. 2020 - 1. 12. 2020 ()

  Komparatívna analýza z mapovania pocitov (Klimatická pocitová mapa Žilina 2019) s analýzou satelitných snímok

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=64347625

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
  1: World from Space s.r.o. návrh na plnenie kritérií 10 680 EUR s DPH
  2: Enviconsult spol. s r.o. návrh na plnenie kritérií 10 740 EUR s DPH
  3: MAPA Slovakia Digital s. r. o. návrh na plnenie kritérií 11 124 EUR s DPH
  4: Architektonické štúdio Atrium s.r.o. návrh na plnenie kritérií 11 880 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 11. 2020 - 27. 11. 2020 ()

  Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=40317769

  Poradie úspešnosti ponúk:
  1. NDŽ s.r.o.; 7 763,60 Eur s DPH
  2. Peter Šesták-KANPEX; 7 978,22 Eur s DPH
  3. Výroba a obchod SVAGERKO s.r.o.; 8 177,52 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 11. 2020 - 30. 11. 2020 ()

   

  Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu

  ÚHA Žilina pozná úspešného uchádzača verejného obstarávania na zákazku: Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu, ktorého lehota na predkladanie ponúk bola ukončená dňa 30.11.2020 do 12:00 hod. miestneho času. Je ním tím autorizovaného architekta Ing. arch. Maroša Likavčana v spolupráci s autorizovaným krajinným architektom Ing. Matejom Jasenkom.
  Mesto Žilina tak bude môcť po dobu max. 2 rokov od podpísania Zmluvy o dielo s víťazmi riešiť jednotlivé zadania malého rozsahu vo verejnom priestore podľa potrieb verejného obstarávateľa tam, kde svojím malým rozsahom nie je efektívne vyhlasovať architektonicko – urbanisticko – krajinárske anonymné súťaže.  Maximálna odmena zákazky v celkovom rozsahu je bez DPH v sume 25.000,- €, vrátane DPH v sume 30.000,- €.
  Predmetom zákazky sú riešenia najmä:
  1. verejných priestorov a krajinnej architektúry jednotlivo do cca. 1.000 m2, napríklad areály obytných súborov, vnútrobloky, cintoríny, ulice a námestia, pešie zóny, parky, strešné záhrady a pod.,
  2. menších objektov jednotlivo do cca. 100 m2, napríklad pavilón, prístrešok, zastávka, schodisko, lávka, skleník, dielňa, šatne, toalety, vrátnica a pod.
   

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 11. 2020 - 24. 11. 2020 ()

  Edukačno-relaxačný priestor – areál Základnej školy Limbová 30, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=80105743


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 11. 2020 - 23. 11. 2020 ()

  Výmena vodomerov SV a TÚV v bytových jednotkách a v nebytových priestorov v bytových domoch v majetku Mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=72853278&


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 11. 2020 - 23. 11. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=79246041

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1: Ing. Igor Niko NIKO cena za predmet zákazky: 200,00 € s DPH
  2: Ing. Adrián Bukovec cena za predmet zákazky: 350,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 11. 2020 - 24. 11. 2020 ()

  Vypracovanie energetických auditov pre vybrané budovy vo vlastníctve mesta

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=29014488


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 11. 2020 - 23. 11. 2020 ()

  Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denný stacionár

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=53470436

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denný stacionár “, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 12.11.2020, ID zákazky: 53470436 a to z dôvodu, že do dňa predkladania ponúk 23. 11. 2020 do 10:00 hod, nedostal ani jednu ponuku. Verejné obstarávanie sa bude v najbližšej dobe opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 11. 2020 - 20. 11. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=83061183

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1: Ing. Adrián Bukovec cena za predmet zákazky: 193,00 € s DPH
  2: Ing. Igor NIKO cena za predmet zákazky: 195,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 11. 2020 - 18. 11. 2020 ()

  Odstránenie billboardov z pozemkov a reklamných veží

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=22673676

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
  1. ZEBRA STUDIO s. r. o. Návrh na plnenie kritérií 10 675,20 EUR s DPH
  2. ERPOS, spol. s r.o. Návrh na plnenie kritérií 23 545,26 EUR s DPH
  3. IMONICE INVEST, s.r.o. Návrh na plnenie kritérií 24 219,00 EUR s DPH
  4. GADAM s. r. o. Návrh na plnenie kritérií 24 583,68 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 11. 2020 - 13. 11. 2020 ()

  Špeciálne tlačivá na miestne dane a komunálny odpad určené pre automatické spracovanie a obálkovanie

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=96419902

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1: KRPA Slovakia spol. s r.o. cena za predmet zákazky: 14 990,00 € bez DPH
  2: Next Form, spol. s r.o cena za predmet zákazky: 52 770,00 € bez DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 11. 2020 - 13. 11. 2020 ()

  Daňové tlačivá

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=52407097

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1: Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT cena za predmet zákazky: 1 748,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 10. 2020 - 16. 11. 2020 ()

  Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=59825132


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 10. 2020 - 9. 11. 2020 ()

  Nový vjazd na cintorín Hradisko, Žilina, 2. etapa

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=15781748

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1: ERPOS, spol. s r.o. cena za predmet zákazky: 5 837,38 € s DPH
  2: Žilinské komunikácie a.s. cena za predmet zákazky: 5 964,48 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 10. 2020 - 16. 11. 2020 ()

  Rekonštrukcia odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=19171902


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 10. 2020 - 10. 11. 2020 ()

  Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/dopravné služby

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=50937710


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 10. 2020 - 30. 10. 2020 ()

  Vypracovanie štúdie na plánované cyklotrasy v meste Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=15769096

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1: DAQE Slovakia s.r.o. cena za predmet zákazky: 7 500,00 € s DPH
  2: emPulse, s.r.o. cena za predmet zákazky: 7 680,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 10. 2020 - 9. 11. 2020 ( PDF )
  Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 10. 2020 - 23. 10. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti par. c. KN-C 5344/131

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=34536197

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Mgr.art. Sandra Pokorná, PhD cena za predmet zákazky: 195,00 € s DPH
  2. Ing. Adrián Bukovec cena za predmet zákazky: 203,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 10. 2020 - 23. 10. 2020 ()

  Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Novostavba MŠ ul. Cintorínska Žilina - Trnové

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=69791097

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
  1. STECHO constructions s. r. o. celková cena za predmet zákazky 36 250,00 EUR s DPH
  2. DAQE Slovakia s. r. o. celková cena za predmet zákazky 40 800,00 EUR s DPH
  3. ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s. r. o. celková cena za predmet zákazky 58 800,00 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 10. 2020 - 23. 10. 2020 ()

  Výroba a dodávka 8ks basketbalových konštrukcií

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=77342739


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 10. 2020 - 28. 10. 2020 ()

  Oprava a sfunkčnenie plynovej kotolne v bytovom dome

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=14109490


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 10. 2020 - 23. 10. 2020 ()

  Rozšírenie kamerového systému mesta Žilina - 2 bezpečnostné kamery ul. Smreková, Osiková

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=24400898

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. VJ control, s.r.o. cena za predmet zákazky: 17 242,80 € s DPH
  2. STOP LUP, s.r.o. cena za predmet zákazky: 18 285,43 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 10. 2020 - 23. 10. 2020 ()

  Komplexné majetkoprávne vysporiadanie a súvisiace služby

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=82013178&


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 10. 2020 - 19. 10. 2020 ()

  Vybudovanie kamerového systému, WIFI pripojenia a areálového osvetlenia vrátane prípojky NN na pumtrackovej dráhe

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=19567649

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vybudovanie kamerového systému, WIFI pripojenia a areálového osvetlenia vrátane prípojky NN na pumtrackovej dráhe“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 09.10.2020, ID zákazky: 19567649 a to z dôvodu, že v lehote na predkladanie ponúk do 19.10.2020 do 09:00 nebola predložená ani jedna ponuka. Verejný obstarávateľ bude verejné obstarávanie opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 7. 10. 2020 - 21. 10. 2020 ()

  Oprava, montáž a demontáž vianočnej výzdoby

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=64844083


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 7. 10. 2020 - 20. 10. 2020 ()

  Výmena a doplnenie hracích prvkov - detských ihrísk Budatín a Hájik

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=75510859

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. OCTAGO CORPORATION, j.s.a. cena za predmet zákazky: 12 422.03 € s DPH
  2. FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. cena za predmet zákazky: 13 200,00 € s DPH
  3. Veríme v Zábavu, s.r.o. cena za predmet zákazky: 13 788,00 € s DPH
  4. KOSTE PLUS, s.r.o. cena za predmet zákazky: 14 935,54 € s DPH
  5. DEXTRADE Žilina, s.r.o. cena za predmet zákazky: 16 776,00 € s DPH
  6. ERPOS, spol. s r.o. cena za predmet zákazky: 17 304,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 10. 2020 - 16. 10. 2020 ()

  Dodávka a montáž VZT zariadení do priestorov Jedálne Lichardova 44, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=47259625

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. APIAGRA, klimatizácia a vetranie spol. sr.o. cena za predmet zákazky: 7 496,14 € s DPH
  2. KALORIM s.r.o. cena za predmet zákazky: 7 867,27 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 10. 2020 - 23. 10. 2020 ( PDF )

  Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 10. 2020 - 16. 10. 2020 ()

  Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2021

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=40694885


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 10. 2020 - 16. 10. 2020 ()

  Vybudovanie nového chodníka pre peších na ul. Jarná, popred MŠ Hliny VII v Žiline

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=45994206

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1: B & B spol. s r.o. cena za predmet zákazky: 18 055,50 € s DPH
  2: JAS - ABM, s.r.o. cena za predmet zákazky: 20 462,15 € s DPH
  3: PMR STAVBY s.r.o. cena za predmet zákazky: 22 328,04 € s DPH
  4: TOPOR, s.r.o. cena za predmet zákazky: 22 470,13 € s DPH
  5: Stavebná mechanizácia, s.r.o. cena za predmet zákazky: 22 549,74 € s DPH
  6: R.I.K. s. r. o. cena za predmet zákazky: 22 720,51 € s DPH
  7: DRYADA garden, s.r.o. cena za predmet zákazky: 23 115,40 € s DPH
  8: ERPOS, spol. s r.o. cena za predmet zákazky: 23 394,41 € s DPH
  9: EKOSTAV GROUP, s.r.o. cena za predmet zákazky: 29 792,05 € s DPH
  10: Žilinské komunikácie a.s. cena za predmet zákazky: 30 360,11 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 10. 2020 - 12. 10. 2020 ()

  Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/dopravné služby

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=45286335

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Tlač schránkových novín, služby súvisiace s tlačou/dopravné služby“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 05.10.2020, ID zákazky: 45286335 a to z dôvodu, že do dňa predkladania ponúk 12. 10. 2020 do 09:00 hod, nedostal ani jednu ponuku. 


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 10. 2020 - 9. 10. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku - Spoločenská sála Kultúrneho domu Bytčica (Opakovaná)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=80389032

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vypracovanie znaleckého posudku - Spoločenská sála Kultúrneho domu Bytčica (Opakovaná)“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 01.10.2020, ID zákazky: 80389032 a to z dôvodu, že do dňa predkladania ponúk 09. 10. 2020 do 10:00 hod, nedostal ani jednu ponuku.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 10. 2020 - 15. 10. 2020 ()

  Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=46398720


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 9. 2020 - 30. 9. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku - Spoločenská sála Kultúrneho domu Bytčica

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=53485123

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vypracovanie znaleckého posudku - Spoločenská sála Kultúrneho domu Bytčica“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 23.09.2020, ID zákazky: 53485123 a to z dôvodu, že do dňa predkladania ponúk 30.09.2020 do 10:00 hod, nedostal ani jednu ponuku. Proces verejného obstarávania bude verejný obstarávateľ v najbližšej dobe opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 9. 2020 - 30. 9. 2020 ()

  Modernizácia hlavného vstupu Mestskej krytej plavárne a bezbariérového prístupu v súlade s požiadavkami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. – riešenie havarijného stavu vstupnej časti budovy Mestskej krytej plavárne v Žiline

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=23643921&


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 9. 2020 - 28. 9. 2020 ()

  Osvetlenie troch priechodov pre chodcov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina- Vlčince

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=39554335


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 9. 2020 - 18. 9. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku GP 30/2020, k.ú. Zádubnie

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=63354969

  Kritérium vyhodnotenia ponúk:
  Najnižšia cena s DPH Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Igor Niko NIKO cena za predmet zákazky: 195,00 € s DPH
  2. Ing. Adrián Bukovec cena za predmet zákazky: 205,00 € s DPH
  3. PeHaes, s.r.o. cena za predmet zákazky: 252,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 9. 2020 - 16. 9. 2020 ()

  Výstavba chodníka / Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=43807799&


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 9. 2020 - 18. 9. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku LV č. 1211, k.ú. Trnové

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=82742659

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Adrián Bukovec cena za predmet zákazky: 195,00 € s DPH
  2. Ing. Igor Niko NIKO cena za predmet zákazky: 200,00 € s DPH
  3. PeHaes, s.r.o. cena za predmet zákazky: 252,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 9. 2020 - 15. 9. 2020 ()

  Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=61501829

  Poradie úspešnosti ponúk:
  1. Melody Shop, s.r.o., 2 850,0 Eur s DPH
  2. Michal Bukviš- 3MO SOUND, 2 990,0 Eur s DPH
  3. SPICYBROWN s.r.o., 5 388,0 Eur s DPH


   
 • Otvorená výzva, 2. 9. 2020 - 14. 9. 2020 ( PDF )

  Grafické práce pri príležitosti kandidatúry mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2020

  Zasadnutie poroty: Zobraziť PDF


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 8. 2020 - 17. 9. 2020 ()

  Modernizácia osobných výťahov v objekte mestského úradu v Žiline

  https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/461994


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 8. 2020 - 28. 9. 2020 ()

  Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=88082284

  Oznámenie o zrušení verejného obstarávania.

  Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o VO”) Vám oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 2 zákona o VO zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb“.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 8. 2020 - 4. 9. 2020 ()

  Rekonštrukcia vykurovania Metskej polície v Žiline na ul. Hollého

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=50419712

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. MONSTAP ST s.r.o. cena za predmet zákazky: 40 811,90 € s DPH
  2. KALORIM s.r.o. cena za predmet zákazky: 46 582,97 € s DPH
  3. BALGAS s.r.o. cena za predmet zákazky: 48 551,52 € s DPH
  4. EASY technologies, s.r.o. cena za predmet zákazky: 56 643,48 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 8. 2020 - 4. 9. 2020 ()

  Stavebné úpravy sociálnych zariadení na MsÚ – 2,3,4 poschodie v budove A

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=69454189&


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 8. 2020 - 2. 9. 2020 ()

  Parkovisko medzi materskou školou a bytovým domom na ul. Na stanicu, Žilina - Bytčica

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=48399764

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. TOPOR, s.r.o. - cena za predmet zákazky: 101 392,20 € s DPH
  2. PMR STAVBY, s.r.o. - cena za predmet zákazky: 104 640,00 € s DPH
  3. B & B spol. s r.o. - cena za predmet zákazky: 107 191,44 € s DPH
  4. BTI s.r.o. - cena za predmet zákazky: 113 043,61 € s DPH
  5. OB – BELSTAV s.r.o. - cena za predmet zákazky: 118 680,96 € s DPH
  6. GMC Company, s.r.o. - cena za predmet zákazky: 121 126,38 € s DPH
  7. Š & Š Construct s.r.o. - cena za predmet zákazky: 128 498,53 € s DPH
  8. MIPE Invest s.r.o. - cena za predmet zákazky: 132 000,00 € s DPH
  9. IPSTAV, s.r.o. - cena za predmet zákazky: 132 049,86 € s DPH
  10. Stavebná mechanizácia, s.r.o. cena za predmet zákazky: 132 905,00 € s DPH
  11. ERPOS, spol. s r.o. - cena za predmet zákazky: 142 585,94 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 8. 2020 - 4. 9. 2020 ()

  Chodník na ul. K cintorínu, Žilina - Bánová

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=63686697&


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 8. 2020 - 25. 8. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku LV č. 422 k.ú. Strážov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=19897255

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov: 
  1. Ing. Adrián Bukovec - cena za predmet zákazky: 199,00 € s DPH
  2. PeHaeS,  s.r.o. - cena za predmet zákazky: 249,60 € s DPH 


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 8. 2020 - 14. 9. 2020 ()

  Odvoz a zhodnotenie BRKO/Ekologické čistenie 1100 l nádob

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=29476298

  Oznámenie o zrušení verejného obstarávania.

  Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o VO”) Vám oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) zákona o VO zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Odvoz a zhodnotenie BRKO/Ekologické čistenie 1 100 l nádob“ a to z dôvodu, že nebola predložená ani jedna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 8. 2020 - 25. 8. 2020 ()

  Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=59868701

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Anatex, s.r.o. - cena za predmet zákazky: 7 268,76 € s DPH
  2. Repre, spol. s r.o. - cena za predmet zákazky: 7 803,12 € s DPH
  3. Hauerland spol. s r.o. - cena za predmet zákazky: 8 360,52 € s DPH  
  4. IMI TRADE s.r.o. - cena za predmet zákazky: 8 656,13 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 8. 2020 - 17. 8. 2020 ()

  Vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkovacích miest na sídlisku Hájik, Vlčince, Hliny a Solinky

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=90508658

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. SATES, a.s. cena za predmet zákazky: 21 600,- € s DPH
  2. TICHÝ, s.r.o. cena za predmet zákazky: 23 400,- € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 8. 2020 - 24. 8. 2020 ()

  Dohľad a servis kamerového systému mesta Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=50115906

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov: 

  1. DSI DATA, a.s. - cena za predmet zákazky: 8 726,40 € s DPH
  2. VJ control, s.r.o. - cena za predmet zákazky: 8 928,00 € s DPH 
  3. BONUL, s.r.o. - cena za predmet zákazky: 9 000,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 8. 2020 - 19. 8. 2020 ()

  Rekonštrukcia viacúčelového ihriska, Oravská cesta - stavebné práce

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=49769591


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 8. 2020 - 7. 9. 2020 ()

  Dodanie nádob na biologický odpad, bio vriec a letákov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=17676868


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 8. 2020 - 20. 8. 2020 ()

  Oprava strechy Mestskej polície v Žiline na ul. Hollého 11A

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=47570355

  Poradie úspešnosti ponúk:
  1. B & B spol. s r.o., 21 398,59 € s DPH
  2. KAMA Hydroizol, s.r.o., 24 360,00 s DPH
  3. HSH izol s.r.o., 25 103,22 s DPH
  4. PeHaeS s.r.o., 25 129,72 s DPH
  5. ERPOS, spol. s r.o., 26 674,79 s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 8. 2020 - 28. 8. 2020 ()

  Lávka cez potok Všivák

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=33478938

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
  1. TOPOR, s.r.o. návrh na plnenie kritérií 10 981,20 EUR s DPH
  2: ERPOS, spol. s r.o. návrh na plnenie kritérií 15 042,25 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 8. 2020 - 17. 8. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov GP 41/2020 k.ú. Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=20702188

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. PeHaeS, s.r.o. cena za predmet zákazky: 300,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 8. 2020 - 13. 8. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov LV 2110, LV 1557

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=94432384

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. PeHaeS, s.r.o. cena za predmet zákazky: 414,00 € s DPH
  2. Ing. Adrián Bukovec cena za predmet zákazky: 415,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 8. 2020 - 11. 8. 2020 ()

  Stavebné úpravy MŠ, Ku škôlke č.196/11, Žilina- Zádubnie

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=99640373

  Poradie úspešnosti ponúk:

  1: JAS - ABM, s.r.o., 11 771,84 Eur s DPH
  2: IPSTAV, s.r.o., 12 960,00 Eur s DPH
  3: ELINSS s.r.o., 13 357,26 Eur s DPH
  4: ERPOS, spol. s r.o., 14 957,77 Eur s DPH
  5: Stavebná mechanizácia, s.r.o., 17 237,68 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 8. 2020 - 10. 8. 2020 ()

  Stavebné úpravy objektu súp. č. 8110, Žilina- Solinky

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=95945443

  Poradie úspešnosti ponúk:

  1. JAS - ABM, s.r.o., 34 229,0 Eur s DPH
  2. KALORIM s.r.o., 35 941,51 Eur s DPH
  3. Lu-Vas stavebno-obchodná spoločnosť, s.r.o., 36 242,37 Eur s DPH
  4. IPSTAV, s.r.o., 37 872,00 Eur s DPH
  5. Š&Š Construct s.r.o., 43 883,95 Eur s DPH
  6. ERPOS, spol. s r.o., 44 754,58 Eur s DPH
  7. QUANTAN s. r. o., 45 472,60 Eur s DPH
  8. Stavebná mechanizácia, s.r.o., 45 705,31 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 7. 2020 - 11. 8. 2020 ()

  Rekonštrukcia kanalizácie - Zimný štadión Žilina, I. a II. Etapa

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=66247073

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Tibor Latko LAROKS cena za predmet zákazky: 25 813,63 € s DPH
  2. TOPOR, s.r.o. cena za predmet zákazky: 25 887,83 € s DPH
  3. GFCH spol. s r. o. cena za predmet zákazky: 28 038,78 € s DPH
  4. ERPOS, spol. s r.o. cena za predmet zákazky: 34 227,55 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 7. 2020 - 3. 8. 2020 ()

  Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=25940140

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1: PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier Cena s DPH 904,15 Eur
  2: Výroba a obchod SVAGERKO s.r.o. Cena s DPH 907,92 Eur
  3: NDŽ s.r.o., Cena s DPH 967,94 Eur
  4: VALIN s.r.o. Cena s DPH 1055,83 Eur


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 7. 2020 - 12. 8. 2020 ()

  Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=99553928

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
  1.ERPOS, spol. s r. o. Cenová ponuka 38 007,28 EUR s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž, 23. 7. 2020 - 9. 9. 2020 ( PDF )

  Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 7. 2020 - 10. 8. 2020 ()

  Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=56637014


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 7. 2020 - 27. 7. 2020 ()

  Ekologické čistenie a dezinfekcia 1100 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=27924435

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. T+T, a.s. cena za predmet zákazky: 12 636,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 7. 2020 - 22. 7. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov GP 90/2019, LV č. 1100

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=64370261

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Adrián Bukovec cena za predmet zákazky: 415,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 7. 2020 - 15. 7. 2020 ()

  Zabezpečenie hasičskej výstroje (NOVÁ)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=79309517

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. Firesystem, s.r.o. cena za predmet zákazky: 5 057,40 € s DPH
  2. ProIZS SK s.r.o. cena za predmet zákazky: 5 201,02 € s DPH
  3. PYROSTOP Huliak s.r.o. cena za predmet zákazky: 5 419,20 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 7. 7. 2020 - 13. 7. 2020 ()

  Oplotenie športového areálu - ul. Oravská

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=65926971

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
  1. RLM GROUP, s. r. o. Cenová ponuka 9 999,30 EUR za celý predmet zákazky (uchádzač nie je platcom DPH)
  2. TOPOR, s. r. o. Cenová ponuka 11 278,80 EUR s DPH
  3. Stavebná mechanizácia, s. r. o. Cenová ponuka 11 622,00 EUR s DPH
  4. ERPOS, spol. s r. o. Cenová ponuka 12 097,45 EUR s DPH
  5. JAS - ABM, s. r. o. Cenová ponuka 12 635,52 EUR s DPH
  6. Tomáš Gondžár Cenová ponuka 13 198,68 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 7. 2020 - 9. 7. 2020 ()

  Stavebné úpravy administratívnej budovy UHA Žilina Horný Val 67


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 7. 2020 - 8. 7. 2020 ()

  Stavebný a technický dozor pre stavbu: Nadstavba a stavebné úpravy materskej školy Suvorovova v Žiline

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=63075806

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Poradie uchádzačov:
  1. Mgr. Vladimír Dostal - VOST Cenová ponuka: 5 100,00 EUR s DPH za celý predmet zákazky
  2. MCH dozoring s.r.o. Cenová ponuka: 5 320,00 EUR s DPH za celý predmet zákazky
  3.IBR Consulting SK s. r. o. Cenová ponuka: 6 960,00 EUR s DPH za celý predmet zákazky
  4. M - STAV Servis s. r. o. Cenová ponuka: 7 197,60 EUR s DPH za celý predmet zákazky
  5. STAVMOX, s.r.o. Cenová ponuka: 7 668,00 EUR s DPH za celý predmet zákazky
  6. Atelsys, s.r.o. Cenová ponuka: 7 800,00 EUR s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 6. 2020 - 23. 7. 2020 ( PDF )

  Asfaltovacie práce – oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 6. 2020 - 1. 7. 2020 ()

  Nákup originálnych kožených produktov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=30228068

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. KORAKO plus, s.r.o. cena za predmet zákazky: 708,00 € s DPH
  2. PANACEA, s.r.o. cena za predmet zákazky: 720,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 6. 2020 - 29. 6. 2020 ()

  PD "Priechod pre chodcov s nasvietením na Rosinskej ceste (pri Galimexe), Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=90023399

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Poradie uchádzačov:
  1. DAQE Slovakia s.r.o. cenová ponuka 2 856, 00 EUR s DPH
  2. FIDOP s.r.o. cenová ponuka 3 336, 00 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 6. 2020 - 1. 7. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Trnové LV 1211, parc. č. KN-C 921/7,8

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=31350609

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Trnové LV 1211, parc. č. KN-C 921/7,8“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 22.06.2020, ID zákazky: 31350609.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 6. 2020 - 1. 7. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Trnové LV 1211, parc. č. KN-C 923/8

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=65346453

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Trnové LV 1211, parc. č. KN-C 923/8“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 22.06.2020, ID zákazky: 65346453 a to z dôvodu, že nedostal ani jednu ponuku.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 6. 2020 - 19. 6. 2020 ( PDF )

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 6. 2020 - 8. 6. 2020 ()

  Nákup antibakteriálnych čističov na ruky a plochy

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=89592826


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 6. 2020 - 8. 6. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zádubnie

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=70945193

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Adrián Bukovec cena za predmet zákazky: 175,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 5. 2020 - 8. 6. 2020 ()

  Rekonštrukcia podchodu na ul, P. O. Hviezdoslava, Žilina – spracovanie PD, OAD, IČ

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=87403491

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Poradie uchádzačov:
  1. Structing, s.r.o. cena za celý predmet zákazky 38 586,00 EUR s DPH
  2. STECHO constructions s. r. o. cena za celý predmet zákazky 39 000,00 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 5. 2020 - 10. 6. 2020 ()

  Oprava havarijného stavu strechy MŠ Puškinova v MČ Žilina, Hliny 3

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=98783327

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Poradie uchádzačov:
  1. RLM Group, s. r. o. cena za celý predmet zákazky 7 001,73 EUR s DPH
  2. PeHaeS cena za celý predmet zákazky 7 176,30 EUR s DPH
  3. RENEX, s.r.o. cena za celý predmet zákazky 7 679,70 EUR s DPH
  4. IPSTAV, s.r.o. cena za celý predmet zákazky 7 785,84 EUR s DPH
  5. TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. cena za celý predmet zákazky 8 011,79 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 5. 2020 - 9. 6. 2020 ()

  Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=18305707

  Z predmetu obstarávania bola vylúčená 1 ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Poradie uchádzačov:
  1. KALORIM s. r. o. cenová ponuka 5 821,15 EUR s DPH za celý predmet zákazky
  2. PeHaeS cenová ponuka 6 456,16 EUR s DPH za celý predmet zákazky
  3. Valentín Vozar cenová ponuka 7 051,25 EUR s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 5. 2020 - 30. 6. 2020 ()

  Dodávka elektrickej energie

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=46709769


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 5. 2020 - 28. 5. 2020 ()

  Tlač propagačných materiálov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=40830749

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Poradie uchádzačov:
  1. printio, s.r.o. cena za predmet zákazky 7 693,12 EUR s DPH
  2. Bittner print, s.r.o. cena za predmet zákazky 8 981,30 EUR s DPH
  3. Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o. cena za predmet zákazky 9 374,40 EUR s DPH
  4. DOLIS GOEN, s.r.o. cena za predmet zákazky 10 323,70 EUR s DPH
  5. DMC, s.r.o. cena za predmet zákazky 12 318,48 EUR s DPH
  6. Mouton, s.r.o. cena za predmet zákazky 13 015,20 EUR s DPH
  7. Anatex, s.r.o. cena za predmet zákazky 19 677,31 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 5. 2020 - 25. 5. 2020 ()

  Vybavenie kontajnerových buniek pre ľudí bez domova a marginalizované komunity (NOVÁ)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=52537661

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Trans & Rent s.r.o. cena za predmet zákazky: 1 542,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 5. 2020 - 29. 5. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov k.ú. Zádubnie, k.ú. Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=35367395

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vypracovanie znaleckých posudkov k.ú. Zádubnie, k.ú. Žilina“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 21.05.2020, ID zákazky: 35367395 a to z dôvodu, že nedostal ani jednu ponuku.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 5. 2020 - 22. 5. 2020 ()

  Oprava dažďovej strešnej kanalizácie v budove krytého bazéna Mestskej krytej plavárne

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=97877954


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 5. 2020 - 20. 5. 2020 ()

  Vybavenie kontajnerových buniek pre ľudí bez domova a marginalizované komunity

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=39491123

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vybavenie kontajnerových buniek pre ľudí bez domova a marginalizované komunity“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 15.05.2020, ID zákazky: 39491123 a to z dôvodu, že bola predložená iba jedna ponuka a z dôvodu zmeny predmetu zákazky. Proces verejného obstarávania bude verejný obstarávateľ v najbližšej dobe opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 5. 2020 - 18. 5. 2020 ()

  Oprava izolácie nádrže na prepúšťanie vody

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=28035024


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 7. 5. 2020 - 20. 5. 2020 ()

  Servis kamerového systému mesta Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=29003809


   
 • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 7. 5. 2020 - 12. 5. 2020 ()

  Prenájom pozemkovej nehnuteľnosti


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 5. 2020 - 12. 5. 2020 ()

  Nákup ochranných rukavíc (vyšetrovacie)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=29167674

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Nákup ochranných rukavíc (vyšetrovacie)“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 06.05.2020, ID zákazky: 29167674 a to z dôvodu, že bola predložená iba jedna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 5. 2020 - 12. 5. 2020 ()

  Nákup dezinfekčného gélu

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=18355769

  Z predmetu obstarávania bola vylúčená jedna ponuka uchádzača, z dôvodu nesplnenia podmienok účasti.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Perfekt Distribution a.s. cena za predmet zákazky: 2 097,60 € s DPH
  2. BANCHEM , s.r.o. cena za predmet zákazky: 2 160,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 4. 2020 - 8. 5. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov (Inžinierske siete NN a Garáž – Jarná)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=29895752

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vypracovanie znaleckých posudkov (Inžinierske siete NN a Garáž - Jarná“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 16.04.2020, ID zákazky: 55264807 a to z dôvodu, že nedostal ani jednu ponuku.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 4. 2020 - 12. 5. 2020 ()

  Nákup kancelárskych potrieb

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=37902428

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. TSV - Papier Tibor Varga cenová ponuka za celý predmet zákazky 29 988,00 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 4. 2020 - 8. 5. 2020 ()

  Nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb pre Mestskú políciu

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=78776401

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických potrieb pre mestskú políciu“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 30.04.2020, ID zákazky: 78776401 a to z dôvodu, že nedostal ani jednu ponuku.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2020 - 11. 5. 2020 ()

  Nákup pekárenských výrobkov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=12262863


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 4. 2020 - 11. 5. 2020 ()

  Rekonštrukcia mostného objektu na miestnej komunikácii cez Liešovský potok v Žiline, Zádubnie

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=55417174

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Poradie uchádzačov:
  1. B & B spol. s r.o. Cenová ponuka: 27 939,66 € s DPH za celý predmet zákazky
  2. PROTREN, s.r.o. Cenová ponuka: 31 053,80 € s DPH za celý predmet zákazky
  3. ERPOS, spol. s r.o. Cenová ponuka: 32 460,44 € s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 4. 2020 - 11. 5. 2020 ()

  Osvetlenie lávky (schodiska) na ul. m. Rázusa, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=44888092

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Poradie uchádzačov:
  1. ERPOS, spol. s r. o. cenová ponuka 6 132,06 EUR s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 4. 2020 - 23. 4. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov (Inžinierske siete NN a Garáž – Jarná)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=55264807

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Vypracovanie znaleckých posudkov (Inžinierske siete NN a Garáž - Jarná“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 16.04.2020, ID zákazky: 55264807 a to z dôvodu, že nedostal ani jednu ponuku.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 4. 2020 - 23. 4. 2020 ()

  Dezinfekcia stojísk na komunálny odpad a vonkajšia, vnútorná dezinfekcia nádob na komunálny odpad

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=72792256


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 4. 2020 - 22. 4. 2020 ()

  Nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=31981380

  Výsledné poradie uchádzačov:

  Časť 1. Nákup kancelárskych potrieb
  1. Tibor Varga TSV PAPIER cena za celý predmet zákazky 417,36 EUR s DPH

  Časť 2. Nákup kancelárskeho papiera
  1. Tibor Varga TSV PAPIER cena za celý predmet zákazky 277,44 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 4. 2020 - 17. 4. 2020 ()

  Modernizácia výťahov, ZpS – Úsmev Osiková ul. Žilina - Solinky

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=47206953

  verejný obstarávateľ Mesto Žilina zrušil postup zadávania zákazky na predmet zákazky: „Modernizácia výťahov, ZpS – Osiková ul. Žilina – Solinky z dôvodu, že bola predložená iba jedna ponuka, ktorej uchádzač nesplnil podmienky účasti


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 4. 2020 - 20. 4. 2020 ()

  Dodávka a inštalácia bezstravenkového – čipového systému

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=35777576

  Výsledné poradie uchádzačov:

  1. Verejná informačná služba, spol. s r. o. cena za celý predmet zákazky 28 274,40 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 3. 2020 - 3. 4. 2020 ()

  Kaskádové kvetinové konštrukcie s výsadbou pre vybrané územia Mesta Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=23568445


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 3. 2020 - 14. 4. 2020 ()

  Dodávka hygienických potrieb

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=89755380

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier Cenová ponuka: 9 646.37 € s DPH
  2. Výroba a obchod SVAGERKO s.r.o. Cenová ponuka: 12 858,72 € s DPH
  3. FERMAT SK s.r.o. Cenová ponuka: 18 226,08 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 3. 2020 - 15. 4. 2020 ()

  Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=62323218


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 3. 2020 - 8. 4. 2020 ()

  Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely roku 2020

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=20320671

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  Kritérium najnižšia cena s DPH:

  ČASŤ 1.:
  1. Martinus, s. r. o. Cenová ponuka: 552,00 € s DPH za celý predmet zákazky
  2. Trans & Rent s.r.o. Cenová ponuka: 580,00 € s DPH za celý predmet zákazky
  3. UniKnihy.sk, s.r.o. Cenová ponuka: 594,00 € s DPH za celý predmet zákazky
  4. ZEBRA STUDIO s. r. o. Cenová ponuka: 703,20 € s DPH za celý predmet zákazky

  ČASŤ 2.:
  1. Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o. Cenová ponuka: 747,00 € s DPH za celý predmet zákazky
  2. Trans & Rent s.r.o. Cenová ponuka: 900,00 € s DPH za celý predmet zákazky
  3. Martinus, s. r. o. Cenová ponuka: 920,00 € s DPH za celý predmet zákazky
  4. UniKnihy.sk, s.r.o. Cenová ponuka: 968,00 € s DPH za celý predmet zákazky
  5. ZEBRA STUDIO s. r. o. Cenová ponuka: 1 051,20 € s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2020 - 8. 4. 2020 ()

  Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=90178971

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 2 Zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 19.03.2020, ID zákazky: 90178971 a to z dôvodu, že v priebehu verejného obstarávania
  sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Zistené dôvody môžu mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. Zároveň oznamujeme uchádzačom, že proces verejného obstarávania sa bude verejný obstarávateľ v najbližšej dobe opakovať za iných podmienok.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 3. 2020 - 27. 3. 2020 ()

  Spracovanie digitálnej ortofotomapy v plošnom rozsahu územia Mesta Žilina a jeho okolia

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=19389221


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 3. 2020 - 25. 3. 2020 ()

  Automatizovaný systém právnych informácií

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=92211330


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 3. 2020 - 8. 4. 2020 ()

  Dokument starostlivosti o dreviny pre územie Mesta Žilina

  https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/441914


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 3. 2020 - 31. 3. 2020 ()

  Mostný objekt na miestnej komunikácii cez Liešovský potok v Žiline, m.č. Zádubnie

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=93692234


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 3. 2020 - 1. 4. 2020 ()

  Zateplenie budovy – Materská škola Zástranie

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=79498257

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Tibor Latko LAROKS Cenová ponuka: 74 868.11 € s DPH
  2. HELUS, s.r.o. Cenová ponuka: 79 929.55 € s DPH
  3. B & B spol. s r.o. Cenová ponuka: 82 170.50 € s DPH
  4. BTI s. r. o. Cenová ponuka: 82 465.69 € s DPH
  5. IPSTAV, s.r.o. Cenová ponuka: 783 519.39 € s DPH
  6.OK-TEAM s.r.o. Cenová ponuka: 85 777.07 € s DPH
  7. OB - BELSTAV s.r.o. Cenová ponuka: 86 135.10 € s DPH
  8. KALORIM s.r.o. Cenová ponuka: 88 770.25 € s DPH
  9. OXUR s.r.o. Cenová ponuka: 91 139.63 € s DPH
  10.Stavebná mechanizácia, s.r.o. Cenová ponuka: 93 145.96 € s DPH
  11. AU - TRADE, s.r.o. Cenová ponuka: 95 771.88 € s DPH
  12. GMC Company, s.r.o. Cenová ponuka: 95 921.10 € s DPH
  13. KAMA Hydroizol, s.r.o. Cenová ponuka: 99 000.00 € s DPH
  14. EMEL SK s. r. o. Cenová ponuka: 116 037.30 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 3. 2020 - 20. 3. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku: Bratislavská ulica, súpisné č. 423

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=81803741

  Ku dňu predkladania ponúk 20. 03. 2020 do 10:00 hod. nebola prostredníctvom portálu eZakazky predložená ani jedna ponuka.

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/20015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z r u š i l.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 3. 2020 - 20. 3. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku: Administratívna budova na Hollého ulici, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=23508863

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Marián Mrázik – Reality cena za predmet zákazky: 220,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 3. 2020 - 7. 4. 2020 ()

  Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul.G. Lannuriena, Žilina- Hájik


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 3. 2020 - 25. 3. 2020 ()

  Polopodzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina - Hájik

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=16846169


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 3. 2020 - 25. 3. 2020 ()

  Modernizácia osobných výťahov v objekte Mestského úradu v Žiline

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=11819167

  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) z r u š i l verejné obstarávanie na predmet zákazky „Modernizácia osobných výťahov v objekte mestského úradu v Žiline“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 11.03.2020, ID zákazky: 11819167 a to z dôvodu, že nebolo predložených viac ako dve ponuky (predložená iba jedna ponuka). Zároveň oznamujeme uchádzačom, že proces verejného obstarávania sa bude v najbližšej dobe opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 3. 2020 - 24. 3. 2020 ()

  Zabezpečenie elektroinštalačných prác vrátane elektroinštalačného materiálu

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=88287443

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  Poradie uchádzačov:
  1. ERPOS, spol. s r.o.
  Návrh na plnenie kritérií:
  Kritérium a) Paušálna odmena za 1 hodinu práce 14,40 EUR s DPH
  Kritérium b) paušálna odmena za 1 hodinu pohotovosti 09,60 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 3. 2020 - 17. 3. 2020 ()

  Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov v rámci Operačných programov MDaV SR

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=73790302

   Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria najnižšej ceny s DPH/mesiac:
  1: Ing. Marek Horváth       cena za predmet zákazky: 3 400,00 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 3. 2020 - 24. 3. 2020 ()

  Prenájom prenosných toaliet, samostatných zábran a plotov na podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=87065841

  Ku dňu predkladania ponúk 24.03.2020 do 9:00 hod. boli verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického systému „eZákazky“ doručené tieto ponuky:
  1. TOI TOI & DIXI, s.r.o. 4 131,90 € / cena za celý predmet zákazky
  2. EVENT SERVICE, s.r.o 6 919,80 € / cena za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 3. 2020 - 16. 3. 2020 ()

  Dodávka farieb, maliarskych potrieb, čistiacich prostriedkov, plastových vriec, rukavíc a iného materiálu

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=40356127

  Ku dňu predkladania ponúk 13.03.2020 do 10:00 hod. nebola prostredníctvom portálu eZakazky predložená ani jedna ponuka, z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky z r u š i l.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 2. 2020 - 4. 3. 2020 ()

  „Vypracovanie znaleckých posudkov: Bratislavská ulica a LV 2235, 1100, k.ú. Žilina (opakovaná)“

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=82993595

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Igor Niko NIKO / cena za predmet zákazky: 620,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 2. 2020 - 3. 3. 2020 ()

  Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2020

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=17875948

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov: Poradie uchádzačov:
  1. Arubin, s. r. o. Návrh na plnenie kritérií: 44 000 EUR bez DPH/52 800 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 2. 2020 - 25. 2. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov: Bratislavská ulica a LV 2235, 1100, k.ú. Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=61812165

  Ku dňu predkladania ponúk 25. 02. 2020 do 10:00 hod. nebola prostredníctvom portálu eZakazky predložená ani jedna ponuka.

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/20015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z r u š i l.

  Zákazka sa bude v najbližšej dobe opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 2. 2020 - 21. 2. 2020 ()

  Propagácia príspevkov na sociálnej sieti - FACEBOOK Mesta Žilina v roku 2020

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=93387954

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. PROFICIO Marketing, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 1 715,00 € s DPH
  2. DEENZO, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 1 716,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 2. 2020 - 21. 2. 2020 ()

  Nákup originálnych ručne brúsených krištáľových produktov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=30936341

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Slovakia Crystal s.r.o. / cena za predmet zákazky: 1 260,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 7. 2. 2020 - 17. 2. 2020 ()

  Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2020/2021 na reprezentačné účely

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=74501284

  Ku dňu predkladania ponúk 17.02.2020 do 09:30 hod. boli prostredníctvom portálu eZakazky
  predložené na jednotlivé časti ponuky nasledovných uchádzačov:

  Časť I. Pekárenské a cukrárenské výrobky:
  FIN, spol. s r. o.

  Časť II: Studený/teplý bufet:
  CATERING JOSIP s. r. o.
  FIN, spol. s r. o.

  Časť III. Ostatné výrobky a služby:
  ZEBRA STUDIO s. r. o.
  FIN, spol. s r. o.

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača, ktorá bola predložená
  v lehote na predkladanie ponúk.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  Poradie uchádzačov:
  Časť I. Pekárenské a cukrárenské výrobky:
  1. FIN, spol. s r. o. Návrh na plnenie kritérií: 65,42 EUR bez DPH/78,50 EUR s DPH

  Časť II: Studený/teplý bufet:
  1. FIN, spol. s r. o. Návrh na plnenie kritérií: 165,62 EUR bez DPH/198,75 EUR s DPH
  2. CATERING JOSIP s. r. o. Návrh na plnenie kritérií: 276,60 EUR bez DPH/331,92 EUR s DPH

  Časť III. Ostatné výrobky a služby:
  1. FIN, spol. s r. o. Návrh na plnenie kritérií: 183,75 EUR bez DPH/220,50 EUR s DPH
  2. ZEBRA STUDIO s. r. o. Návrh na plnenie kritérií: 212,10 EUR bez DPH/254,52 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 2. 2020 - 14. 2. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov k.ú. Bytčica, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=55377698

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Igor Niko NIKO / cena za predmet zákazky: 400,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 1. 2020 - 7. 2. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku - Rodinný dom ul. J. Sklenára (NOVÁ)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=40514571

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Igor Niko NIKO / cena za predmet zákazky: 245,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 1. 2020 - 7. 2. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=68862705

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Igor Niko NIKO / cena za predmet zákazky: 440,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 1. 2020 - 7. 2. 2020 ()

  Vedenie podvojného účtovníctva, PaM, mzdy a ekonomických prác s tým spojených

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=56756374


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 1. 2020 - 30. 1. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=71867012

  Ku dňu predkladania ponúk 30. 01. 2020 do 10:00 hod. nebola prostredníctvom portálu eZakazky predložená ani jedna ponuka.

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/20015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z r u š i l.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 1. 2020 - 30. 1. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku - Rodinný dom ul. J. Sklenára

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=18412070

  Ku dňu predkladania ponúk 30. 01. 2020 do 10:00 hod. nebola prostredníctvom portálu eZakazky predložená ani jedna ponuka.

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/20015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z r u š i l.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2020 - 20. 1. 2020 ()

  Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bežnej prevádzky nákladných výťahov školských zariadení v správe mesta Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=49035019

  Poradie úspešnosti ponúk:
  1. RM-výťahy, s. r. o. / Celková cena 5 846,40 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2020 - 24. 1. 2020 ()

  Technická evidencia detských ihrísk a pieskovísk, športových ihrísk, lavičiek v meste Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=77127129


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 1. 2020 - 20. 1. 2020 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=21214015

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Igor Niko NIKO / cena za predmet zákazky: 980,00 € s DPH


   
 • Rok 2019

 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 12. 2019 - 30. 12. 2019 ()

  Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2020

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=35488877

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. FRONTINUS, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 6 528,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 12. 2019 - 20. 12. 2019 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=14468486

  Ku dňu predkladania ponúk 20. 12. 2019 do 10:00 hod. nebola prostredníctvom portálu eZakazky predložená ani jedna ponuka.

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/20015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z r u š i l.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 12. 2019 - 18. 12. 2019 ()

  Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie (Žilina Invest s.r.o.).

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=13368955


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 12. 2019 - 13. 12. 2019 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku II.

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=13471231

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Adriana Melišková / cena za predmet zákazky: 210,00 € s DPH
  2. Ing. Igor Niko NIKO / cena za predmet zákazky: 240,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 12. 2019 - 12. 12. 2019 ()

  Daňové tlačivá

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=11922217


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 12. 2019 - 18. 12. 2019 ()

  Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=66578810

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  Poradie uchádzačov:
  1. DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. 47 928,0000 € s DPH cena za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 12. 2019 - 16. 12. 2019 ()

  Dodávka a inštalácia elektronických informačných panelov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=63554769

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  Poradie uchádzačov:
  1. VJ control, s.r.o. cena za predmet zákazky 4 050,00 EUR s DPH
  2. AUTOCONT s.r.o. cena za predmet zákazky 4 972,80 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 12. 2019 - 10. 12. 2019 ()

  Vypracovanie znaleckého posudku

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=30292493

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Adriana Melišková / cena za predmet zákazky: 220,00 € s DPH
  2. Ing. Igor Niko NIKO / cena za predmet zákazky: 230,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 11. 2019 - 6. 12. 2019 ()

  Nákup dodávkového vozidla 1 ks

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=99047289


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 11. 2019 - 12. 12. 2019 ()

  Nákup – technický plyn - chlór vo fľašiach s obsahom 62,5 kg náplň

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=71653262


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 11. 2019 - 10. 12. 2019 ()

  Spracovanie projektovej dokumentácie - architektonickej štúdie: "Oddychová zóna a park Petzvalova - revitalizácia verejného priestoru

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=67240636

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. ATELIER – 3A, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 9 480,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 11. 2019 - 9. 12. 2019 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, autorský dozor, inžiniersku činnosť a realizáciu stavby pre stavbu: „Polopodzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina - Hájik

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=91118235


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 11. 2019 - 28. 11. 2019 ()

  Dodávka konvektomatu

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=32510996

  Z predmetu obstarávania bola vylúčená jedna ponuka uchádzača
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  Poradie uchádzačov:
  1. GastroCrop s. r. o. / Cenová ponuka: 7 869,13 € s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 11. 2019 - 3. 12. 2019 ()

  Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s profesionálnym odpalom dňa 1.1.2020

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=23215563

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. PROPYRO s.r.o. / cena za predmet zákazky: 1 800 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 11. 2019 - 27. 11. 2019 ()

  Doplnenie prvkov cyklistického mobiliaru v meste Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=18325038


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 11. 2019 - 28. 11. 2019 ()

  Dodávka elektrických kotlov a panvíc do jedální pre seniorov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=49872777

  Z predmetu obstarávania bola vylúčená jedna ponuka uchádzača
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  Poradie uchádzačov:
  1Adam Chabada, Žilina Cenová ponuka: 15 360,00 € s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 11. 2019 - 26. 11. 2019 ()

  Vybudovanie prístrešku v areáli futbalového ihriska, Žilina - Bytčica

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=92980201

  Z predmetu obstarávania bola vylúčená jedna ponuka uchádzača
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  Poradie uchádzačov:
  1. ERPOS, spol. s r. o. Cenová ponuka: 7 492,28 € s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 11. 2019 - 26. 11. 2019 ()

  Nákup tovaru fotoaparát 1 ks, objektív 1 ks

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=53422046


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 11. 2019 - 25. 11. 2019 ()

  Poskytovanie cateringových služieb/dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina na Vianočný koncert

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=75493381

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. CATERING JOSIP, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 2 815,20 € s DPH
  2. ZEBRA STUDIO, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 3 852,00 € s DPH
  3. SPICYBROWN, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 4 308,00 € s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 11. 2019 - 21. 11. 2019 ()

  Monitoring médií pre mesto Žilina v roku 2020

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=43805459

  Poradie úspešnosti ponúk:
  1. Slovakia Online s.r.o. / Celková cena za predmet zákazky: 2 736,00 € s DPH
  2. NEWTON Media, spol. s r.o. / Celková cena za predmet zákazky: 3 744,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 11. 2019 - 22. 11. 2019 ()

  Výroba a potlač dvoch prezentačných POP-UP stien

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=56124656

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. DOLIS GOEN, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 1 716,00 € s DPH
  2. Mouton, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 2 448,00 € s DPH
  3. M KREO, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 2 808,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 11. 2019 - 21. 11. 2019 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=83804303

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. Ing. Igor Niko NIKO / cena za predmet zákazky: 600,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 11. 2019 - 15. 11. 2019 ()

  Konvektomat (pre ÚSMEV- ZPS)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=39347644

  V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), Vám oznamujeme, že zákazku s nízkou hodnotou zrušil v zmysle § 57 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ kontrolou technických parametrov zistil, že umiestnenie zariadenia ako aj jeho transport či umiestnenie súčasnej vzduchotechniky, si vyžaduje inú špecifikáciu rozmerov. Proces verejného obstarávania, bude opakovať do 10 pracovných dní.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 11. 2019 - 20. 11. 2019 ()

  Nákup a dodávka špeciálnych tlačív na miestne dane a komunálny odpad určené pre automatické spracovanie a obálkovanie

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=64992862

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. Next Form, spol. s r.o. / cena za predmet zákazky: 19 176,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 11. 2019 - 21. 11. 2019 ()

  Spracovanie PD pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: „Kontajnerové stojiská na ul. Hečkova, Žilina – Hliny V

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=16656564

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. inggroup, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 8 550,00 € s DPH
  2. MEB architects, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 9 528,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 11. 2019 - 14. 11. 2019 ()

  Rekonštrukcia budovy MP Žilina – výmena výplní otvorov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=63260374

  Z predmetu obstarávania bola vylúčená jedna ponuka uchádzača
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  Poradie uchádzačov:

  1. FENSTER HAUS a.s. / Cenová ponuka: 56 095.34 € s DPH za celý predmet zákazky
  2. jai group s.r.o. / Cenová ponuka: 72 212.35 € s DPH za celý predmet zákazky
  3. GMC Company, s.r.o. / Cenová ponuka: 76 209.88 € s DPH za celý predmet zákazky
  4. MIPE Invest, s.r.o. / Cenová ponuka: 80 436.00 € s DPH za celý predmet zákazky

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 11. 2019 - 20. 11. 2019 ()

  Nákup a dodávka kancelárskeho papiera

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=21415307

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. TSV - Papier Tibor Varga / cena za predmet zákazky: 17 372,16 € s DPH
  2. NDŽ s.r.o / cena za predmet zákazky: 19 966,20 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 11. 2019 - 20. 11. 2019 ()

  Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=74931390

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. NDŽ s.r.o. / cena za predmet zákazky: 5 713,57 € s DPH
  2. Výroba a obchod SVAGERKO s.r.o. / cena za predmet zákazky: 9 539,84 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 11. 2019 - 15. 11. 2019 ()

  Dodávka a montáž lavičiek s operdlom

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=23628212

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Poradie úspešnosti uchádzačov:

  1. Intersystem EU s.r.o. / návrh na plnenie kritérií 244,80 EUR s DPH/1 ks
  2. REX, s.r.o. / návrh na plnenie kritérií 247,80 EUR s DPH/1 ks
  3. Trans & Rent s.r.o. / návrh na plnenie kritérií 408,00 EUR s DPH/1 ks
  4. FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. / návrh na plnenie kritérií 428,40 EUR s DPH/1 ks
  5. mmcité2 s. r. o. / návrh na plnenie kritérií 432,59 EUR s DPH/1 ks

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 11. 2019 - 11. 11. 2019 ()

  Dodávka a montáž futbalových brán na sídlisko Solinky - Osiková ulica

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=27817674


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 10. 2019 - 18. 11. 2019 ( PDF )

  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“, pre stavebné povolenie (DSP) a pre realizáciu stavby (DRP) vrátane projektu interiéru


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 10. 2019 - 8. 11. 2019 ()

  Oplotenie ihríska Hájik-Korzo, Predmestská a Veľká Okružná

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=14080010

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Úspešný uchádzač:
  1. PeHaeS, s. r. o. / cena za poskytnutie služby 17 886,22 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 10. 2019 - 8. 11. 2019 ()

  Dodávka malých dodávkových trojmiestnych automobilov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=35684522

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  Poradie uchádzačov:
  1. FINAL - CD spol. s r. o. / cenová ponuka za celý predmet zákazky 61 597,80 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 10. 2019 - 6. 11. 2019 ()

  Nákup dodávkového vozidla

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=17590624


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 10. 2019 - 31. 10. 2019 ()

  Dodávka, montáž dataprojektoru a projekčného plátna + prepojenie na jestvujúcu zvukovú aparatúru do veľkej zasadačky MsÚ

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=59167523


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 10. 2019 - 31. 10. 2019 ()

  Vybudovanie prístrešku v areáli futbalového ihriska, Žilina - Bytčica

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=87731317


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 10. 2019 - 29. 10. 2019 ()

  Rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra 2019 – DJ veľká okružná

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=30464846


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 10. 2019 - 28. 10. 2019 ()

  Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=99313213


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 10. 2019 - 4. 11. 2019 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203 (NOVÁ)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=79919606

  Ku dňu predkladania ponúk 04. 11. 2019 do 10:00 hod. nebola prostredníctvom portálu eZakazky predložená ani jedna ponuka.

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/20015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z r u š i l.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 10. 2019 - 4. 11. 2019 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=73011366

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. Ing. Adriana Melišková / cena za predmet zákazky: 385,00 € s DPH
  2. Ing. Igor Niko NIKO / cena za predmet zákazky: 400,00 € s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 10. 2019 - 31. 10. 2019 ()

  Rekonštrukcia budovy MP Žilina – výmena výplní otvorov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=48341945

  Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky (PDF)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 10. 2019 - 25. 10. 2019 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=61732770


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 10. 2019 - 24. 10. 2019 ()

  Dôkazný alkohol tester s príslušenstvom

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=79364802


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 10. 2019 - 23. 10. 2019 ()

  PD pre stavebné povolenie a odborný autorský dozor pre stavbu: "Rekonštrukcia mostu na ul . Matici Slovenskej a lávky ul. Obchodná" a diagnostika pre stavbu: "Rekonštrukcia mostu na ul. Sv. Cyrila a Metoda

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=14503858

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. Structing, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 19 421,05 € s DPH
  2. DAQE SLOVAKIA, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 55 200,00 € s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 10. 2019 - 23. 10. 2019 ()

  Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Vybudovanie vjazdu na existujúce parkovisko ZŠ Oravská, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=14091600

  Ku dňu predkladania ponúk 23.10.2019 do 10:00 hod. nebola prostredníctvom portálu eZakazky predložená ani jedna ponuka.

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/20015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z r u š i l.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 10. 2019 - 28. 10. 2019 ()

  Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch veku dieťaťa, denné centrá, denný stacionár a komunitné centrum

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=40378620

  Ku dňu predkladania ponúk 28.10.2019 do 10:00 hod. nebola prostredníctvom portálu eZakazky predložená ani jedna ponuka.

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/20015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z r u š i l.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 10. 2019 - 28. 10. 2019 ()

  Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálne, denný stacionár, denné centrá, komunitné centrum a zamestnancov opatrovateľskej služby

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=41295168

  Ku dňu predkladania ponúk 28.10.2019 do 10:00 hod. boli prostredníctvom portálu eZakazky predložené 3 ponuky.

  Z premetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuky. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH. Poradie uchádzačov:

  Poradie uchádzačov:
  1. Výroba a obchod SVAGERKO s.r.o. cena za celý predmet zákazky 4 374,29 EUR s DPH
  2. NDŽ s.r.o., cena za celý predmet zákazky 4 911,38 EUR s DPH
  3. Trans & Rent s.r.o. cena za celý predmet zákazky 7 961,36 EUR s DPH

  V Žiline, dňa 29.10.2019


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 10. 2019 - 21. 10. 2019 ()

  Nákup hudobných nástrojov a prísl.

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=63700603


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 10. 2019 - 21. 10. 2019 ()

  Zvukový trenažér a prístroj pre cvičenie konvergencie

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=81692343


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 10. 2019 - 21. 10. 2019 ()

  Magnetická tabuľa 2 ks

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=51008484


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 10. 2019 - 21. 10. 2019 ()

  Tlač cyklistických preukazov a falcových letákov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=50192022

  Z predmetu obstarávania bola vylúčená jedna ponuka uchádzača
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. CORETA, a. s. cena za celý predmet zákazky 516,00 EUR s DPH

  V Žiline, dňa 24.10.2019


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 10. 2019 - 21. 10. 2019 ()

  Dodanie tovaru : Notebook, projektor, roleta s elektrickým motorom

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=24301858


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 10. 2019 - 21. 10. 2019 ()

  Hyperbloky - Molitanové prvky

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=29008403


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 10. 2019 - 21. 10. 2019 ()

  Interaktívny systém Vivitek/ekvivalent (so vstavaným PC)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=62249252


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 10. 2019 - 21. 10. 2019 ()

  „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203“

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=89870410

  Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku.
  Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 odst. (1) písmeno b).


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 10. 2019 - 17. 10. 2019 ()

  Rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra 2019 – DJ veľká okružná

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=81093533

  Ku dňu predkladania ponúk 17.10.2019 do 09:00 hod. nebola prostredníctvom portálu eZakazky predložená ani jedna ponuka.

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/20015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zrušil.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 10. 2019 - 17. 10. 2019 ()

  Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Osiková v MČ Žilina – Solinky 2019

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=68898540


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 10. 2019 - 17. 10. 2019 ()

  Zostava Biomag Lumina FSX / Ekvivalent

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=69382059


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 10. 2019 - 18. 10. 2019 ()

  Tlač schránkových novín a služby súvisiace s tlačou / dopravné služby

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=47663957

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. Petit Press, a. s. / cena za predmet zákazky: 19 758,18 € s DPH
  2. MEDIAL Net s.r.o. / cena za predmet zákazky: 23 961,60 € s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 10. 2019 - 25. 10. 2019 ()

  Komplexné poistenie pre Mesto Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=showProfile&ItemID=74694645


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 7. 10. 2019 - 15. 10. 2019 ()

  Úprava stykovej križovatky ulíc A. Rudnaya, Centrálna a Borová v Žiline

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=61341432

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. ERPOS, spol. s r.o. cena za celý predmet zákazky 94 228,10 EUR s DPH

  V Žiline, dňa 24.10.2019


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 10. 2019 - 14. 10. 2019 ()

  MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=52568054


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 10. 2019 - 15. 10. 2019 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=75687818

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. Ing. Igor Niko NIKO / cena za predmet zákazky: 780,00 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 10. 2019 - 18. 10. 2019 ()

  Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=77720187


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 10. 2019 - 14. 10. 2019 ()

  ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Trnové – zateplenie budovy ZŠ a rek. a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ I.Etapa - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=39867747


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 10. 2019 - 11. 10. 2019 ()

  Vybudovanie chodníka na cintoríne v Žiline - Vranie 2019

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=23094332


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 10. 2019 - 11. 10. 2019 ()

  Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bezpečnej prevádzky výťahov pre bytové domy v majetku mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. vrátane súčinnosti pri technickej inšpekcii výťahov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=77107792

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. OTIS Výťahy, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 2 368,33 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 9. 2019 - 7. 10. 2019 ()

  Herné prvky na detských ihriskách Žilina - Hliny, Solinky, ul. Predmestská, Strážov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=77407568


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 9. 2019 - 7. 10. 2019 ()

  Doprava, montáž a demontáž vianočnej výzdoby

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=69570794


  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. ERPOS, spol. s r. o. cena za poskytnutie služby 23 735,30 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 9. 2019 - 4. 10. 2019 ()

  Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=22219610


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 9. 2019 - 4. 10. 2019 ()

  „ÚPRAVA ČASTI MK NA UL. VEĽKÁ OKRUŽNÁ, ZASTÁVKA MHD OPROTI OC AUPARK, VÝMENA ZASTÁVKOVÉHO PRÍSTREŠKU“

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=96527886


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 9. 2019 - 4. 10. 2019 ()

  Odstránenie ruderálného porastu. (NOVÁ)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=93142815


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 9. 2019 - 25. 9. 2019 ()

  Výroba, montáž, oprava, údržba, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 - 2022

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=57926931


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 9. 2019 - 30. 9. 2019 ()

  Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=22219610

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená ani jedna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  Poradie úspešnosti uchádzačov:
  1. DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. cena za predmet zákazky 54 600,0001 EUR s DPH
  2. Ticket Service, s.r.o. cena za predmet zákazky 55 147,7980 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 9. 2019 - 24. 9. 2019 ()

  Odstránenie ruderálného porastu

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=84418448


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 9. 2019 - 20. 9. 2019 ()

  Nákup propagačných materiálov mesta Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=24768271


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 9. 2019 - 20. 9. 2019 ()

  Výmena okien v administratívnej budove na ul. Veľká Okružná 1314/31 Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=45263819

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená ani jedna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  Poradie uchádzačov:
  Poradie úspešnosti uchádzačov podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk:

  1. FENSTER HAUS a.s. celková cena za predmet zákazky 69 707,45 EUR s DPH
  2. Williman, s. r. o. celková cena za predmet zákazky 76 030,80 EUR s DPH
  3. MIPE Invest, s.r.o. celková cena za predmet zákazky 80 544,00 EUR s DPH
  4. Okienkovo s. r. o. celková cena za predmet zákazky 82 500,00 EUR s DPH
  5. PROFIOKNO SK s.r.o. celková cena za predmet zákazky 85 147,25 EUR s DPH
  6. KC MULTIPLAST s.r.o. celková cena za predmet zákazky 95 911,21 EUR s DPH
  7. Stavebná mechanizácia, s.r.o. celková cena za predmet zákazky 96 981,17 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 9. 2019 - 17. 9. 2019 ()

  Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=25550815


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 9. 2019 - 20. 9. 2019 ()

  Oplotenie cintorína Žilina - Budatín

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=34466889

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená ani jedna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  Poradie uchádzačov:
  1. PeHaeS, s. r. o. cena za predmet zákazky 12 540,00 EUR s DPH
  2. Trans & Rent s.r.o. cena za predmet zákazky 12 804,20 EUR s DPH
  3. Stavebná mechanizácia, s.r.o. cena za predmet zákazky 12 931,00 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 8. 2019 - 11. 9. 2019 ()

  Oprava lavičiek na sídlisku Hájik

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=83515885


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 8. 2019 - 9. 9. 2019 ()

  Vypracovanie projektovej dokumentácie zmena organizácie dopravy (návrh na zjednosmernenie ulíc) v mestskej časti Žilina – Bôrik

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=56584350


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 8. 2019 - 11. 9. 2019 ()

  Vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk Žilina – Hájik SO 02; SO 03; SO 06; SO 09

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=27920143


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 8. 2019 - 3. 9. 2019 ()

  Doplnenie a aktualizácia pasportu zelene mesta Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=31715998


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 8. 2019 - 10. 9. 2019 ( PDF )

  Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 21. 8. 2019 - 17. 9. 2019 ( PDF )

  Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 8. 2019 - 21. 8. 2019 ()

  Rekonštrukcia detského pieskoviska, Žilina – Solinky, vnútroblok medzi ul. Obvodová a Smreková

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=50584635

  Ku dňu predkladania ponúk 21.8.2019.2019 do 09.00 hod. bola prostredníctvom portálu eZakazky predložená 1 ponuka.
  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia detského pieskoviska, Žilina – Solinky, vnútroblok medzi ul. Obvodová a Smreková“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 14.08.2019, ID zákazky: 50584635 a to z dôvodu, že nebolo predložených viac ako dve ponuky a navrhovaná cena v predloženej ponuke je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. Zároveň oznamujeme uchádzačom, že proces sa bude opakovať za zmenených podmienok predmetu zákazky.

  22.08.2019


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 8. 2019 - 23. 8. 2019 ()

  Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy (NOVÁ)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=67944175


   
 • Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácii, 5. 8. 2019 - 7. 8. 2019 ( PDF )

  Trhové konzultácie


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 8. 2019 - 12. 8. 2019 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=68402127


  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. Ing. Igor Niko NIKO / cena za predmet zákazky 1 290,- Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 7. 2019 - 12. 8. 2019 ()

  Prestrešenie mobilných toaliet Park Ľ. Štúra

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=50000751

  1. ERPOS spol. s r.o. / cena za predmet zákazky 7 945,60 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 7. 2019 - 12. 8. 2019 ()

  Demolácia objektu na cintoríne v Bánovej

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=77438806

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. ERPOS spol. s.r.o. / cena za predmet zákazky 3 060,- Eur s DPH
  2. Stavebná mechanizácia, s.r.o. / cena za predmet zákazky 3 468,- Eur s DPH
  3. TOPOR, s.r.o. / cena za predmet zákazky 3 576,- Eur s DPH
  4. Ing. Tibor Latko LAROKS / cena za predmet zákazky 5 759,53 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 7. 2019 - 9. 8. 2019 ()

  Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť - MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=10701996

  „Verejný obstarávateľ Mesto Žilina Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stavebný a technický dozor a Inžinierska činnosť – MŠ Zádubnie, Zateplenie budovy vrátane opravy“, Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 30.7.2019, ID zákazky: 10701996“

  Lehota na predkladanie ponúk do 9.8.2019 do 09:00 hod.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 7. 2019 - 9. 8. 2019 ()

  MŠ Dedinská - Strážov, rekonštrukcia strechy, ihriska, vstupu do kotolne

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=89607654

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. ERPOS spol. s.r.o. / cena za predmet zákazky 72 618,10 Eur s DPH
  2. UniBuild, spol. s r.o. / cena za predmet zákazky 76 341,80 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 7. 2019 - 29. 7. 2019 ()

  MŠ Zádubnie, Ku škôlke 196/11 - Zateplenie budovy vrátane opravy

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=90656389

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená ani jedna ponuka uchádzača.
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  Poradie uchádzačov:

  1. SINVEX s. r. o. cena za predmet zákazky193 005,12 EUR s DPH
  2. IPSTAV, s. r. o. cena za predmet zákazky 194 040,00 EUR s DPH
  3. ERPOS, spol. s r. o. cena za predmet zákazky 206 014,60 EUR s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 7. 2019 - 30. 7. 2019 ()

  Oplotenie multifunkčného ihriska na ZŠ Limbová

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=40479755

  Informácie o výsledku zákazky: 

  1. SINVEX s.r.o. 8 995,49 € s DPH
  2. Trans & Rent s.r.o. 9 213,47 € s DPH
  3. JAS-ABM, s.r.o. 9 983,90 € s DPH
  4. PeHaeS, s.r.o. 9 906,54 € s DPH
  5. TOMASTAV s.r.o. 10 866,0 € s DPH
  6. ERPOS, spol. s r.o. 11 292,72 € s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 7. 2019 - 1. 8. 2019 ()

  Revitalizácia športového ihriska, ZŠ Oravská, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=98291622

  1. VAAT spol. s r. o. / Cenová ponuka: 139 120,84 € s DPH
  2. SPORT NITRA s. r. o. / Cenová ponuka: 153 572,8 € s DPH
  3. SINVEX s. r. o. / Cenová ponuka: 159 658,2 € s DPH
  4. ERPOS, spol. s r. o. / Cenová ponuka: 159 723,66 € s DPH
  5. M.Cup Production s. r. o. / Cenová ponuka: 161 020,68 € s DPH
  6. ŠPORTFINAL s. r. o. / Cenová ponuka: 166 694,9 € s DPH
  7. JAS - ABM, s.r.o. / Cenová ponuka: 173 424,25 € s DPH
  8. POLY - SLOVAKIA, s. r. o. / Cenová ponuka: 175 456,86 € s DPH
  9. SPORT SERVICE, s. r. o. / Cenová ponuka: 177 467,16 € s DPH
  10. B & B spol. s r. o. / Cenová ponuka: 222 635,06 € s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 7. 2019 - 19. 7. 2019 ()

  Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina (Opakovaná)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=38328918


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 7. 2019 - 19. 7. 2019 ()

  Digitálna termálna ortofotomapa mesta Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=23503866


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 7. 2019 - 23. 7. 2019 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby a autorský dozor pre stavbu: "ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina - Trnové - zateplenie budovy ZŠ, rekonštrukcia a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=64732410

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. Ing. Jana Škodová ZooM atelier, / cena za predmet zákazky 11 560,- Eur s DPH
  2. RASAND ateliér spol. s r.o., / cena za predmet zákazky 12 240,- Eur s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 7. 2019 - 23. 7. 2019 ()

  Poskytnutie služieb vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy osôb autobusom/mikrobusom

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=71999217

  Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku.
  Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 odst. (1) písmeno b).


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 7. 2019 - 16. 7. 2019 ()

   Montáž, oprava a údržba, demontáž materiálneho vybavenia podujatia Vianočné trhy 2019 – 2022

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=showProfile&ItemID=90311260


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 7. 2019 - 12. 7. 2019 ()

   Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, autorský dozor a inžiniersku činnosť pre stavbu: „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina“

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=PublicItemList


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 6. 2019 - 12. 7. 2019 ()

  Revitalizácia zdevastovaných betónovo asfaltových plôch v MČ Žilina – Vlčince

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=78588418

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. JAS – ABM, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 189,- € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 6. 2019 - 15. 7. 2019 ()

  Ekologické čistenie 1100 l kontajnerov na zmesový komunálny odpad využívaných fyzickými osobami v bytových domoch na území mesta Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=54461532

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. T + T, a.s. / cena za predmet zákazky: 11 424,- € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 6. 2019 - 15. 7. 2019 ()

  Oplotenie cintorína Žilina – Budatín

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=46879637

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. B & B spol. s r.o. / cena za predmet zákazky: 10 546,54 € s DPH
  2. Stavebná mechanizácia, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 12 528,00 € s DPH
  3. Ing. Tibor Latko LAROKS / cena za predmet zákazky: 16 794,89 € s DPH
  4. SINVEX s.r.o. / cena za predmet zákazky: 23 444,24 € s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 6. 2019 - 19. 7. 2019 ()

  Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=17253696


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 6. 2019 - 5. 7. 2019 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Lávky ponad potok Trnovka, Žilina-Trnové (Rosinky)“

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=84471687

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. DAQE Slovakia s.r.o. / cena za predmet zákazky: 7 636,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 6. 2019 - 5. 7. 2019 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=34569626

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Igor Niko NIKO / cena za predmet zákazky: 1 530,- € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 6. 2019 - 30. 7. 2019 ()

  Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=14694892


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 6. 2019 - 1. 7. 2019 ()

  Stavebné úpravy vzduchotechniky ZŠ Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=69166485

  Z predmetu obstarávania bola vylúčená jedna ponuka uchádzača OMES spol. s r. o.. Uchádzač nesplnil požiadavky na predmet zákazky - lehota dodania predmetu zákazky. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  Poradie uchádzačov:

  1. Sokol trade spol. s r. o. / cena za predmet zákazky 53 589,94 EUR s DPH
  2. PeHaeS, s. r. o. / cena za predmet zákazky 55 658,93 EUR s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 6. 2019 - 1. 7. 2019 ()

  Stavebné úpravy vzduchotechniky ZŠ Martinská 20, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=98283071

  Z predmetu obstarávania bola vylúčená jedna ponuka uchádzača OMES spol. s r. o.. Uchádzač nesplnil požiadavky na predmet zákazky - lehota dodania predmetu zákazky. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  Poradie uchádzačov:

  1. Sokol trade spol. s r. o. cena za predmet zákazky 93 512,70 EUR s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 6. 2019 - 12. 7. 2019 ()

  Nákup a dodanie ochranných pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=73057285

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. KORAKO plus, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 37 549,56 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 6. 2019 - 25. 6. 2019 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby-Lávky ponad potok Trnovka, Žilina-Trnové (Rosinky)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=56676924

  V lehote na predkladanie ponúk nebola predložená ani jedna ponuka, verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods.1 písm. b) Zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zrušil.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 6. 2019 - 25. 6. 2019 ()

  Revitalizácia trávnatej plochy - vnútro blok ul. Jaseňová

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=85008142


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 6. 2019 - 27. 6. 2019 ()

  Stavebné úpravy vzduchotechniky Školská 49, Závodie, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=40964075

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Sokol trade spol. s r.o. / cena za predmet zákazky: 69 579,00 € s DPH
  2. ERPOS, spol. s r.o. / cena za predmet zákazky: 90 023,74 € s DPH
  3. OMES spol. s r.o. / cena za predmet zákazky: 97 500,44 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 6. 2019 - 27. 6. 2019 ()

  Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ a MŠ sv. Gorazda, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=57817841


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 6. 2019 - 25. 6. 2019 ()

  Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=59248195

  Kritérium vyhodnotenia ponúk:
  Najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky.

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. A.I.I. Technické služby s. r. o. / 50 253,775 EUR bez DPH 
  2. Naofri s.r.o. / 56 438,855 bez DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 6. 2019 - 26. 6. 2019 ()

  Spracovanie zámeru pre zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre navrhovanú činnosť pre stavbu - "Urnový háj, Žilina - Mojšová Lúčka

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=51052190

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ekolumi Slovakia, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 1 980,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 6. 2019 - 24. 6. 2019 ()

  Stavebné úpravy vzduchotechniky školskej jedálne – ZŠ Námestie Mladosti

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=29353764

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  D&K klima s.r.o / 133 861,18 € s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 6. 2019 - 19. 6. 2019 ( PDF )

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti (Žilina Invest s.r.o.)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 6. 2019 - 18. 6. 2019 ()

  Dodávka farieb, maliarskych potrieb, čistiacich prostriedkov, plastových vriec, rukavíc a materiálu

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=92389932

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov: 
  1. JUEL, s. r. o. / 6 034,37 € s DPH
  2. STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. / 6 291,55 € s DPH
  3. King Stone s.r.o. / 7 594,80 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 6. 2019 - 17. 6. 2019 ()

  Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Čajakova, Hliny IV, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=95901817

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Mgr. Vladimír Dostal - VOST / cena za predmet zákazky: 3 700,00 € s DPH
  2. MCH dozoring s.r.o. / cena za predmet zákazky: 4 000,00 € s DPH
  3. IBR Consulting SK s. r. o. / cena za predmet zákazky: 4 788,00 € s DPH
  4. Ing. Tibor Latko LAROKS / cena za predmet zákazky: 5 040,00 € s DPH
  5. Ing. Peter Majčin – RIS / cena za predmet zákazky: 5 800,00 € s DPH
  6. Atelsys, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 6 000,00 € s DPH
  6. Ing. Ján Repka / cena za predmet zákazky: 6 000,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 6. 2019 - 17. 6. 2019 ()

  Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy MŠ na ul. Trnavská, Žilina – Vlčince

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=17378099

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Mgr. Vladimír Dostal - VOST / cena za predmet zákazky: 3 800,00 € s DPH
  2. IBR Consulting SK s. r. o. / cena za predmet zákazky: 4 788,00 € s DPH
  3. Ing. Tibor Latko LAROKS / cena za predmet zákazky: 5 040,00 € s DPH
  4. KME, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 5 499,00 € s DPH
  5. Ing. Peter Majčin – RIS / cena za predmet zákazky: 5 800,00 € s DPH
  6. MCH dozoring s.r.o. / cena za predmet zákazky: 6 000,00 € s DPH
  6. Atelsys, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 6 000,00 € s DPH
  6. Ing. Ján Repka / cena za predmet zákazky: 6 000,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 6. 2019 - 14. 6. 2019 ()

  Výučba v rámci predmetu Informatika - podpora klasifikovanej výučby tvorby aplikácií pre Android v rámci predmetu alebo semináru s predmetom vyučovania “Informatika”

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=96145703


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 6. 2019 - 28. 6. 2019 ()

  Diagnostika podchodu Hviezdoslavova – ŽSR

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=61016496


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 6. 2019 - 14. 6. 2019 ()

  Poskytovanie cateringových služieb/dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2019 na reprezentačné účely

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=82511927

  V lehote predkladania ponúk nebola predložená ani jedna ponuka, verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zrušil.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 5. 2019 - 11. 6. 2019 ()

  Oprava havarijného stavu fontány na sídlisku Hájik v pešej trase V-Z

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=92886653


  Z predmetu obstarávania bola vylúčená jedna ponuka uchádzača
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. SINVEX s. r. o. cena za predmet zákazky 13 820,59 EUR s DPH
  2. ERPOS, spol. s r. o. cena za predmet zákazky 21 462,84 EUR s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 5. 2019 - 14. 6. 2019 ()

  Stavebný a technický dozor, Inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: "Komplexná obnova a stavebné úpravy domu na ul. Predmestská č. 1610 v Žiline

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=72893922

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. MCH dozoring s.r.o / cena za predmet zákazky: 1 450,00 € s DPH
  2. Mgr. Vladimír Dostal - VOST / cena za predmet zákazky: 1 650,00 € s DPH
  3. IBR Consulting SK s. r. o. / cena za predmet zákazky: 2 388,00 € s DPH
  4. M - STAV Servis s. r. o.. / cena za predmet zákazky: 2 520,00 € s DPH
  5. Atelsys, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 3 000,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2019 - 14. 6. 2019 ()

  Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=90520280


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 5. 2019 - 10. 6. 2019 ()

  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a inžiniersku činnosť pre stavbu: "Cyklotrasa V1 (centrum - Hájik) od ul. Veľká Okružná po schody pod Hájikom, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=66079280

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. emPulse, s.r.o. / cena za predmet zákazky: 31 832,40 € s DPH
  2. Ing. Martin Svetlánsky / cena za predmet zákazky: 31 888,00 € s DPH
  3. DAQE Slovakia s.r.o. / cena za predmet zákazky: 37 620,00 € s DPH
  4. Cykloprojekt s.r.o. / cena za predmet zákazky: 38 040,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 5. 2019 - 14. 6. 2019 ()

  Revitalizácia zdevastovaných betónovo asfaltových plôch v MČ Žilina – Vlčince

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=21974436

  Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku.
  Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 odst. (1) písmeno b).


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 5. 2019 - 11. 6. 2019 ()

  Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trnovom

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=89460560

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. STAVREAL-SLOVAKIA, s.r.o. / 12 576,19 € s DPH
  2. PAMSTAV, s.r.o. / 13 037,69 € s DPH
  3. SINVEX s.r.o. / 13 878,06 € s DPH
  4. PeHaeS, s.r.o. / 14 398,80 € s DPH
  5. Ing. Tibor Latko LAROKS / 14 761,92 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 5. 2019 - 7. 6. 2019 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Materská škola Zástranie- zateplenie budovy

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=76353484

  Poradie úspešnosti ponúk:
  1. Ing.arch. Monika Tylková, autorizovaný architekt 3 179 € s DPH
  2. PRIMA PROJEKT - SK s. r. o 3 500 € s DPH
  3. Ing. Branislav Ďurkáč 3 780 € s DPH
  4. ArchArt, s. r. o. 4 200 € s DPH
  5. Ing. Marek Vereš 4 280 € s DPH
  6. HEAD Studio s. r. o. 5 000 € s DPH
  7. emProject, s. r. o. 5 348,68 € s DPH
  8. IKARCH, s. r. o. 6 000 € s DPH
  9. eM.Ve, s. r. o. 7 200 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 5. 2019 - 31. 5. 2019 ()

  Vybudovanie verejnej nabíjacej stanice pre elektromobily a elektrobicykle pred Mestským úradom v Žiline

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=83020938

  Víťazný uchádzač:
  ERPOS spol. s r. o. / 10 816,72 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 5. 2019 - 23. 5. 2019 ( PDF )
  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 5. 2019 - 24. 5. 2019 ()

  Obnova chodníkov na sídlisku Solinky, vnútro blok ul. Javorová

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=61010519

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. Žilinské Komunikácie a. s. cena za predmet zákazky 13 374,00 EUR s DPH
  2. ERPOS, spol. s r. o. cena za predmet zákazky 15 540,36 EUR s DPH
  3. TOPOR, s. r. o. cena za predmet zákazky 15 940,32 EUR s DPH
  4. PeHaeS, s. r. o. cena za predmet zákazky 15 953,78 EUR s DPH

  V Žiline, dňa 28.05.2019


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 5. 2019 - 27. 5. 2019 ()

  Hasičská zbrojnica, Žilina – Bytčica, stavebné úpravy

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=23604721

  Poradie úspešnosti ponúk :
  1.KALORIM s.r.o. 759, 023 41 Nesluša Cenová ponuka: 21 913,69 € s DPH za celý predmet zákazky
  2.PeHaeS Štrková 4 0948565160, 01188 ŽILINA Cenová ponuka: 22 597,06 € s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 5. 2019 - 24. 5. 2019 ()

  Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=57960630

  Víťazný uchádzač: Archívna a registratúrna spoločnosť s. r. o. Celková cena s DPH 22 464,0 €


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 5. 2019 - 30. 5. 2019 ()

  Obálkovacie zariadenie Pressure seal na obálkovanie špeciálnych tlačív na miestne dane a komunálny odpad

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=18516810

  Víťazná ponuka Next Form, spol. s r.o. Cena s DPH 24 600.00 Eur


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 5. 2019 - 10. 5. 2019 ()

  Digitálny fotografický a video záznam kultúrnych a športových podujatí

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=35256104

  Verejný obstarávateľ oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 2 zákona č 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, postup zadávania zákazky na predmet: Digitálny fotografický a video záznam kultúrnych a športových podujatí“, ID Výzvy na predkladanie ponúk: 35256104 z r u š i l.

  Odôvodnenie:
  Verejný obstarávateľ pristúpil k zrušeniu zadávania zákazky y dôvodu, že zmenili okolnosti, za ktorých verejné obstarávanie bolo vyhlásené. Verejný obstarávateľ poskytovanie služby zabezpečí prostredníctvom vlastných personálnych zdrojov a postup zadávania zákazky nebude opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 4. 2019 - 15. 5. 2019 ()

  Vypracovanie znaleckých posudkov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=22742399

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Ing. Adriana Melišková cena za predmet zákazky: 2 340,00 € s DPH
  2. Ing. Igor Niko, NIKO cena za predmet zákazky: 2 450,00 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2019 - 17. 5. 2019 ()

  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=40186663


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2019 - 20. 5. 2019 ()

  Zákazka s nízkou hodnotou - Nákup pekárenských výrobkov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&ItemID=86001914

  Poradie úspešnosti ponúk :
  1.P E Z A a.s. K cintorínu 47, 011 49 Žilina – Bánová, Cenová ponuka: 8 916,47 € s DPH za celý predmet zákazky.
  2.PEKÁREŇ NA KLÁSKU, s.r.o. Jablonové 245, 013 52 Jablonové, Cenová ponuka: 12 395,66 € s DPH za celý predmet zákazky.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 4. 2019 - 9. 5. 2019 ()

  Úprava povrchu kosením mestských pohrebísk 

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=79439854

  Ku dňu predkladania ponúk 09.05.2019.2019 do 09.00 hod. nebola prostredníctvom portálu eZakazky predložená žiadna ponuka.
  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení z r u š i l.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 4. 2019 - 3. 5. 2019 ()

   Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby: „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová"

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=40186663

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. PRIMA PROJEKT – SK s. r. o. cena za predmet zákazky 1 800,00 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 4. 2019 - 3. 5. 2019 ()

   Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie stavby: „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina - Bánová"

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=40186663


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 4. 2019 - 6. 5. 2019 ()

  Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=41584852    

  Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. ERPOS, spol. s r. o. cena za predmet zákazky 15 270,00 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 4. 2019 - 18. 4. 2019 ()

  Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trnovom

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=56316300


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 4. 2019 - 17. 4. 2019 ()

  Nákup propagačných materiálov mesta Žilina (NOVÁ)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=19427151


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 4. 2019 - 17. 4. 2019 ()

  Oplotenie detského ihriska na ul. Černovskej, Žilina - Vlčince

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=17797412

  Z predmetu obstarávania bola vylúčená jedna ponuka uchádzača
  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH
  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. Ing. Tibor Latko - LAROKS cena za predmet zákazky 4 798,73 EUR s DPH
  2. ERPOS, spol. s r. o. cena za predmet zákazky 5 758,76 EUR s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 4. 2019 - 5. 4. 2019 ()

  Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 465/6

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=70253910

  Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku. Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 odst. 1 písmeno b)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 4. 2019 - 10. 4. 2019 ()

  Stanovenie všeobecnej hodnoty bytu č. 3 (LV č.166)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=31605097

  Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku.
  Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 odst. (1) písmeno b).


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 4. 2019 - 8. 4. 2019 ()

  Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=92928221

  Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku. Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 odst. 1 písmeno b)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 4. 2019 - 12. 4. 2019 ()

  Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 265/10, Trnové

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=59875254

  Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku. / Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 odst. (1) písmeno b).


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2019 - 8. 4. 2019 ()

  Rekonštrukcia cvičebného priestoru v Základnej škole, ulica Martinská 20, 010 08 Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=20332426

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. Peter Galvánek-Bytex cena za predmet zákazky 26 770,50 EUR s DPH
  2. KORATEX a. s. cena za predmet zákazky 29 903,58 EUR s DPH
  3. Pavol Plachý - PARKETY cena za predmet zákazky 31 184,40 EUR s DPH
  4. M.Cup Production s.r.o. cena za predmet zákazky 46 173,72 EUR s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2019 - 10. 4. 2019 ()

  Servis motorových vozidiel

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=91903500

  Víťazná ponuka AutoFlex, s.r.o. Cena s DPH za normohodinu práce: 8,50 Eur.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 3. 2019 - 29. 3. 2019 ()

  Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti formou znaleckého posudku

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=50214429

  Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku. Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 1 písmeno b).


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 3. 2019 - 27. 3. 2019 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina"

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=37054326

  Víťazná ponuka Ing. Jana Škodová ZooM atelier. Cena s DPH 10 540,- Eur.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 3. 2019 - 29. 3. 2019 ()

  Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 3771/3

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=58319720

  Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku.
  Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 odst. (1) písmeno b).


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 3. 2019 - 2. 4. 2019 ()

  Nákup propagačných materiálov mesta Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=67490140

  Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku.
  Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 odst. (1) písmeno b).


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 3. 2019 - 25. 3. 2019 ()

  Poskytnutie dočasných užívacích práv k počítačovému programu na monitoring subjektov v Obchodnom vestníku

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=40517113

  Úspešný uchádzač: SIOX s. r. o.; Celková cena za predmet zákazky je 20 934,0 eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 3. 2019 - 21. 3. 2019 ()

  Rozvoz kompostérov pre domácnosti

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=45804230

  Poradie úspešnosti ponúk
  1. LEO Trans s.r.o. Priemyselná 8523/2A, 010 01 Žilina Cenová ponuka: 3 400 € s DPH za celý predmet zákazky
  2. HAKOS Spedition s.r.o. Závodského 9, 010 04 Žilina Cenová ponuka: 4 500 € s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 3. 2019 - 26. 3. 2019 ()

  Komunikačný systém sestra - klient (ÚSMEV-zariadenie pre seniorov)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=36353959


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 3. 2019 - 27. 3. 2019 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=68823183

  Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku. 

  Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 odst. (1) písmeno b).


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 3. 2019 - 27. 3. 2019 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Stavebné úpravy vzduchotechniky kuchýň Základných škôl“

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=34199697

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. OMES spol. s r. o. celková cena za predmet zákazky 5 640,00 EUR s DPH
  2. STOPKRIMI s. r. o. celková cena za predmet zákazky 5 643,60 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 3. 2019 - 18. 3. 2019 ()

  Výzva na predkladanie ponúk : Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „ZŠ, nám. Mladosti – stavebné úpravy vzduchotechniky školskej jedálne“.

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm

  Poradie úspešnosti ponúk:

  1.eM.Ve, s.r.o. Dubová 11, 01007 Žilina
  Cenová ponuka: 3 840 € s DPH za celý predmet zákazky.

  2.OMES spol. s r.o. Divina – Lúky 27, 013 31 Divina
  Cenová ponuka: 4 380 € s DPH za celý predmet zákazky.

  3.STUDIO A. P. P., s.r.o. Rudinská cesta 901, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  Cenová ponuka: 5 760 € s DPH za celý predmet zákazky.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 3. 2019 - 29. 3. 2019 ()

   Výzva na predkladanie ponúk : Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=PublicItemList


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 3. 2019 - 25. 3. 2019 ()

  Oprava a údržba mestských fontán a picích fontán

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=80016988

  Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. ERPOS, spol. s r. o. cena za poskytnutie služby 59 856,00 EUR s DPH
  2. Marek Lapoš cena za poskytnutie služby 59 892,00 EUR s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 3. 2019 - 18. 3. 2019 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Komplexná obnova a stavebné úpravy budovy CVČ na ul. Zvolenská, Žilina - Vlčince 

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=26028120

  Poradie úspešnosti uchádzačov:
  1.Ing. Jana Škodová ZooM atelier Berlínska 1679/2, 01008 Žilina; Cenová ponuka: 11 220 € s DPH
  2. eM.Ve, s.r.o. Dubová 11 , 01007 Žilina; Cenová ponuka: 12 600 € s DPH
  3.STUDIO A. P. P., s.r.o. Rudinská cesta 901, 024 01 Kysucké Nové Mesto; Cenová ponuka: 13 440 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 3. 2019 - 15. 3. 2019 ()

  Hlavná ročná kontrola detských ihrísk a športovísk

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=24807898

  1.RKDI, s.r.o. – úspešný uchádzač Podunajská 22, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice Cenová ponuka: 3 945 € s DPH

  2.Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk spol. s r.o. Sidónie Sakalovej 171, 014 01 Bytča Cenová ponuka: 3 994 € s DPH

  3.AGGER, s.r.o. Majerná 10730/15, 036 01 Martin Cenová ponuka: 5 040 € s DPH

  4.DEXTRADE Žilina, s.r.o. Kamenná 9, 01001 Žilina Cenová ponuka: 6 026,4 € s DPH

  5.Miroslav Jančařík Limbová 3058/19, 01007 Žilina Cenová ponuka: 6 977 € s DPH

  6.EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava Cenová ponuka: 7 728 € s DPH

  7.Milan Michlik - MIDENAS 231, 04457 Sokoľany DEXTRADE Žilina, s.r.o. Kamenná 9, 01001 Žilina info@dextrade.sk Cenová ponuka: 8 378 € s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 3. 2019 - 11. 3. 2019 ()

  Viacúčelové športové ihrisko v Základnej škole s materskou školou sv. Gorazda 1, Žilina

  Výzva multifunkčné ihrisko - dokumentácia: Zobraziť PDF 


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 2. 2019 - 18. 3. 2019 ()

  Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=54271232

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. ERPOS, spol. s r. o. cena za predmet zákazky 12 875,00 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 2. 2019 - 11. 3. 2019 ()

  On-line reklama pre mesto Žilina v roku 2019

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=64878685

  Poradie úspešnosti ponúk:
  1. M KREO, s.r.o. Cenová ponuka: 3 900 € s DPH za celý predmet zákazky
  2. BOOST AGENCY s. r. o. Cenová ponuka: 6 330 € s DPH za celý predmet zákazky
  3.Naofri s. r. o. Cenová ponuka: 6 600 € s DPH za celý predmet zákazky
  4. INAQ s.r.o. Cenová ponuka: 6 900 € s DPH za celý predmet zákazky
  5. Trans & Rent s.r.o. Cenová ponuka: 7 317,6 € s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 2. 2019 - 18. 3. 2019 ()

  Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2019

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=55284194

  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:
  1. Morning Net, s. r. o. celková cena za predmet zákazky 52 800,00 EUR s DPH
  2. CREATIVE PRO a. s. celková cena za predmet zákazky 52 999,20 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 2. 2019 - 11. 3. 2019 ()

  Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností zapísaných na LV č. 1100 v k.ú. Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=25165949

  Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku.

  Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 odst. (1) písmeno b).


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 2. 2019 - 4. 3. 2019 ()

  Výroba a odvysielanie audiospotov a poskytnutie mediálneho priestoru pre mesto Žilina v regionálnom rádiu v roku 2019

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=30387769

  Víťazný uchádzač: FRONTINUS s.r.o cena s DPH je 5 304,0 Eur


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 2. 2019 - 4. 3. 2019 ()

  Hasičská zbrojnica Žilina – Brodno – rekonštrukcia strechy

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=15749229

  Víťazná ponuka RN-roofs s.r.o., Cena s DPH 16 897,72 Eur.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 2. 2019 - 11. 3. 2019 ()

  Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=33144236

  Úspešný uchádzač :

  1.ERPOS, spol. s r.o.
  Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
  Cenová ponuka: 119 292.29 € s DPH za celý predmet zákazky

  Ďalšie poradie úspešnosti ponúk :

  2.Tradestone Slovakia s.r.o.
  Leoša Janáčka 10, 917 01 Trnava
  Cenová ponuka: 131 278,75 € s DPH za celý predmet zákazky
  - Uchádzač splnil podmienky účasti.

  3.Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
  Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
  Cenová ponuka: 131 891,51 € s DPH za celý predmet zákazky
  - Uchádzač splnil podmienky účasti.

  4.ELYSIUM CONSULTING s.r.o.
  Antona Bernoláka 46, 010 01 Žilina
  Cenová ponuka: 140 025,95 € s DPH za celý predmet zákazky
  - Uchádzač splnil podmienky účasti.

  5.Žilinské komunikácie a.s.
  Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
  Cenová ponuka: 146 142,83 € s DPH za celý predmet zákazky
  - Uchádzač splnil podmienky účasti.

  6.TOPOR, s.r.o.
  1398, 013 06 Terchová
  Cenová ponuka: 148 579,35 € s DPH za celý predmet zákazky
  - Uchádzač splnil podmienky účasti.

  7.HASTRA s.r.o.
  Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
  Cenová ponuka: 155 868,24 € s DPH za celý predmet zákazky
  - Uchádzač splnil podmienky účasti.

  8.Fondstav s.r.o.
  Betliarska, 851 07 Bratislava - Petržalka
  Cenová ponuka: 156 000,12 € s DPH za celý predmet zákazky
  - Uchádzač splnil podmienky účasti.

  9.STAVREAL - SLOVAKIA, s.r.o.
  Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto
  Cenová ponuka: 158 434,78 € s DPH za celý predmet zákazky
  - Uchádzač splnil podmienky účasti.

  10.SATES, a.s.
  Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica
  Cenová ponuka: 164 868,44 € s DPH za celý predmet zákazky
  - Uchádzač splnil podmienky účasti.

  11.PeHaeS
  Štrková 4 0948565160, 01188 ŽILINA
  Cenová ponuka: 165 602,18 € s DPH za celý predmet zákazky
  - Uchádzač splnil podmienky účasti.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 2. 2019 - 28. 2. 2019 ()

  Dodávanie gastronomických produktov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=98267573

  Víťazná ponuka FIN, spol. s r. o., Cena s DPH 8 754,00 Eur.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 2. 2019 - 4. 3. 2019 ()

  Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci Mesta Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=54811815

  Obchodné meno: cena za predmet zákazky s DPH:
  1. DSI DATA, a. s. 14 400,00 eur s DPH
  2. VJ control, s. r. o. 14 499,60 eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 2. 2019 - 20. 2. 2019 ()

  Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=92989929

  Víťazný uchádzač: Ing. Igor Niko NIKO, cenová ponuka 120,0 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 2. 2019 - 20. 2. 2019 ()

  Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=84083570

  Víťazný uchádzač: Ing. Igor Niko NIKO, cenová ponuka 120,0 Eur s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 2. 2019 - 20. 2. 2019 ()

  Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností formou znaleckého posudku

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=41117158

  Víťazná ponuka Ing. Igor Niko NIKO, Cena s DPH 120,00 Eur.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 2. 2019 - 28. 2. 2019 ()

  Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=73980069

  Poradie úspešnosti uchádzačov:

  1. Dušan Lizák Cenová ponuka: 9 355,54 € s DPH predmet zákazky
  2. Tabstav, s.r.o. Cenová ponuka: 10 920,00 € s DPH predmet zákazky
  3. KTSTAV s.r.o. Cenová ponuka: 12 412,40 € s DPH predmet zákazky
  4. ELYSIUM CONSULTING s.r.o. Cenová ponuka: 12 516,35 € s DPH predmet zákazky
  5. FEROSTA a spol., s.r.o. Cenová ponuka: 12 865,48 € s DPH predmet zákazky
  6. MiNe - Stav s.r.o. Cenová ponuka: 14 444,08 € s DPH predmet zákazky
  7. LB - VEGA, s. r. o. Cenová ponuka: 14 603,42 € s DPH predmet zákazky
  8. ERPOS, spol. s r.o. Cenová ponuka: 14 931,23 € s DPH predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 2. 2019 - 15. 2. 2019 ()

  Odťah vrakov motorových vozidiel

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=27515426

  Víťazná ponuka: Milan Vaňovič- VANAUTO, cenová ponuka 2999,0 Eur bez DPH (uchádzač nie je plátca DPH)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 2. 2019 - 26. 2. 2019 ()

  Oprava a údržba mestských fontán a picích fontán

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=29636318

  Zrušenie postupu zadávania zákazky (PDF)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 1. 2019 - 14. 2. 2019 ()

  Prenájom prenosných toaliet, samo stojacích zábran a plotov

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=57298871


  Vyhodnotenie a poradie úspešnosti ponúk uchádzačov:

  1. TOI TOI & DIXI, s. r. o. celková cena za predmet zákazky 4 811,52 EUR s DPH
  2. EVENT SERVICE, s. r. o. celková cena za predmet zákazky 4 928,04 EUR s DPH

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 1. 2019 - 1. 2. 2019 ()

  PREFERENCIA MHD V MESTE ŽILINA, Úprava stykovej križovatky ulíc V. Spanyola a J. Fándlyho v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 1. 2019 - 31. 1. 2019 ()

  Prieskum trhu - Rekonštrukcia ležatého rozvodu vody v Mestskom divadle v Žiline

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=44692630

  Poradie úspešnosti ponúk:
  1.KALORIM s.r.o. 759, 023 41 Nesluša,
  Cenová ponuka: 11 400 € s DPH za celý predmet zákazky

  2.STUDIO S, s.r.o. Severná 19, 974 01 Banská Bystrica,
  Cenová ponuka: 12 553,34 € s DPH za celý predmet zákazky

  3.Peter Rupek 294, 95614 Oponice,
  Cenová ponuka: 12 926,57 € s DPH za celý predmet zákazky

  4.JMKTN s.r.o. Na Hôrke 479/33, 010 03 Žilina
  Cenová ponuka: 13 200 € s DPH za celý predmet zákazky

  5.KT-STAV s.r.o. Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica
  Cenová ponuka: 14 438,38 € s DPH za celý predmet zákazky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 1. 2019 - 28. 1. 2019 ()

  Vypracovanie a dodanie štúdie vyhodnocujúcej prínos inteligentného parkovacieho systému v lokalite centrum Žilina.“ Projekt financovaný : „Smart Solutions supporting Low Emission Zones and other low – carbon mobility Policies in EU cities“, akronym a číslo projektu SOLEZ, CE243 v oblasti zavádzania inteligentného parkovania“. Program Interreg Central Europe

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=79916037

  Poradie úspešnosti :

  1.Výskumný ústav dopravný a.s Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina, Cenová ponuka: 20 800 € s DPH za celý predmet zákazky.
  2.AGIS Slovakia, spol. s r.o. Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava, Cenová ponuka: 29 880 € s DPH za celý predmet zákazky.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 1. 2019 - 25. 1. 2019 ()

  Monitoring médií poskytovaný na dobu 11 mesiacov (február – december 2019)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=90573843

  Víťazná ponuka Slovakia Online, s.r.o. Cena bez DPH 3 080,00 Eur, Cena s DPH 3 696,00 Eur.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 1. 2019 - 18. 1. 2019 ()

  Dodávanie nealkoholických nápojov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované Mestom Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=85021738

  Víťazná ponuka INMEDIA spol. s r.o, , Cena s DPH 1 884,19 Eur.


   
 • Rok 2018

 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 12. 2018 - 27. 12. 2018 ()

  ZŠ a MŠ Brodno – dostavba sociálnych zariadení v materskej škole

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=79511497


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 12. 2018 - 7. 1. 2019 ()

  Hasičská zbrojnica Žilina - Brodno, rekonštrukcia strechy

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=52218228


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 12. 2018 - 14. 12. 2018 ()

  Oplotenie cintorína Žilina – Budatín, Východná časť

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=12992788


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 12. 2018 - 14. 12. 2018 ()

  Oprava unimobuniek Komunitného centra

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=92688317


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 12. 2018 - 7. 12. 2018 ()

  Projektová dokumentácia na vybudovanie osvetlenia, kamerového systému a wifi pripojenia v Bikeparku na Vodnom diele Žilina vrátane odborného autorského dozoru

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=80102883

  Ku dňu predkladania ponúk 07.12.2018 do 10:00 hod. bola doručená ponuka od uchádzača:
  1. 3FORM s.r.o. 4 200,00 EUR s DPH (nie je platca DPH)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 11. 2018 - 28. 11. 2018 ()

  Nákup pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov

  Ku dňu predkladania ponúk 28.11.2018 do 9:00 hod. boli doručené ponuky od uchádzačov:
  1. Zdenka Chabadová 3 928,90 EUR s DPH (nie je platca DPH)
  2. Róbert Adamov s. r. o. 4 797, 84 EUR s DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 11. 2018 - 23. 11. 2018 ()

  Dodávka kuchynského tovaru a materiálu pre Jedálne Námestie J. Borodáča 1, a Jedálne Lichardova 44, Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=97367187

  Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu nedoručenia cenovej ponuky.


   
 • Odbor životného prostredia, 8. 11. 2018 - 22. 11. 2018 ()

  Projektová dokumentácia na vybudovanie osvetlenia, kamerového systému a wifi pripojenia v Bikeparku na Vodnom diele Žilina vrátane odborného autorského dozoru.

  https://www.ezakazky.sk/admin/index.cfm?Module=Item&Page=ItemList

  Víťazný uchádzač: Ing. Roman Zvrškovec, 3FORM, s.r.o.
  Cena za predmet zákazky 4200,00 Eur bez DPH (uchádzač nie je platca DPH)

  Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu, že vybratý uchádzač nedokáže dodať projektovú dokumentáciu v požadovanom termíne. Verejný obstarávateľ bude zákazku opakovať v čo najbližšom termíne.


   
 • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 7. 11. 2018 - 23. 11. 2018 ()

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti (Žilina Invest s.r.o.)

  V súlade s § 283 Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), Vyhlasovateľ Žilina Invest, s.r.o., upravuje a mení znenie bodu č. 7 Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže Predaj pozemkovej nehnuteľnosti zo dňa 02.11.2018 a 07.11.2018 nasledovne :
  Pôvodné znenie : 7. Uskutočnenie elektronickej aukcie: do 5 dní od uplynutia lehoty na doručenie návrhov. Výzva na účasť na elektronickej aukcii bude zaslaná elektronickou poštou len tým účastníkom, ktorí v lehote stanovenej touto výzvou predložili návrh.
  Nové znenie : 7. Uskutočnenie elektronickej aukcie: do 15 dní od uplynutia lehoty na doručenie návrhov. Výzva na účasť na elektronickej aukcii bude zaslaná elektronickou poštou len tým účastníkom, ktorí v lehote stanovenej touto výzvou predložili návrh.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 7. 11. 2018 - 23. 11. 2018 ()

  Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia detských jaslí, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=14120779

  Víťazná ponuka NDŽ s.r.o., Cena bez DPH 2 476,025 Eur, Cena s DPH 2 971,23 Eur.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 11. 2018 - 20. 11. 2018 ()

  Komplexné zabezpečenie novoročného ohňostroja s profesionálnym odpadom dňa 1.1.2019

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=76261368

  Víťazná ponuka: Ing. Petra Masárová – PYROEX, Cena bez DPH 1 890,00.


   
 • Obchodná verejná súťaž, 5. 11. 2018 - 19. 11. 2018 ()

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti (Žilina Invest s.r.o.)

  V súlade s § 283 Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), Vyhlasovateľ Žilina Invest, s.r.o., upravuje a mení znenie bodu č. 7 Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže Predaj pozemkovej nehnuteľnosti zo dňa 02.11.2018 a 07.11.2018 nasledovne : 
  Pôvodné znenie : 7. Uskutočnenie elektronickej aukcie: do 5 dní od uplynutia lehoty na doručenie návrhov. Výzva na účasť na elektronickej aukcii bude zaslaná elektronickou poštou len tým účastníkom, ktorí v lehote stanovenej touto výzvou predložili návrh. 
  Nové znenie : 7. Uskutočnenie elektronickej aukcie: do 15 dní od uplynutia lehoty na doručenie návrhov. Výzva na účasť na elektronickej aukcii bude zaslaná elektronickou poštou len tým účastníkom, ktorí v lehote stanovenej touto výzvou predložili návrh.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 10. 2018 - 5. 11. 2018 ()

  Notebook 1 ks (Žilina Invest)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 10. 2018 - 31. 10. 2018 ()

  Informačno – navigačný systém pre mestskú časť Žilina – Mojšová Lúčka   https://www.ezakazky.sk


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 10. 2018 - 31. 10. 2018 ()

  Osadenie mechanických otočných závor a stĺpika   https://www.ezakazky.sk


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 10. 2018 - 29. 10. 2018 ()

  Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu: „Novostavba parkovacích domov na ul. Obvodová pri kruhovom objazde HM Metro a zastávke MHD Smreková, Žilina - Solinky   https://www.ezakazky.sk

  Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu nedoručenia cenovej ponuky.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 10. 2018 - 29. 10. 2018 ()

  Vypracovanie PD pre stavbu: Rekonštrukcia chodníka na ul. Oslobodenia, Žilina - Bánová, od križovatky ul. Hôrecká a Juraja Závodského po kostol https://www.ezakazky.sk

  Víťazná ponuka: DAQE Slovakia s.r.o., Cena bez DPH 4 150,00 Eur, Cena s DPH 4 980,00 Eur.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 10. 2018 - 26. 10. 2018 ()

  Hlavná ročná kontrola detských ihrísk   https://www.ezakazky.sk

  Úspešný uchádzač
  Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk spol. s r.o. Sidónie Sakalovej 171, 014 01 Bytča Gréta Hôrecká horecka@intersystemeu.sk Cena : 4 494,00 EUR nie je plátca DPH

  Ďalšie poradie :
  RKDI, s.r.o. Podunajská 22, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice Ľuboš Vachulík info@rkdi.sk Cena : 4 992,00 EUR nie je plátca DPH
  Zamart s.r.o. Považská 1707/39, 911 01 Trenčín Martin Žáčik zamart@zamart.sk Cena : 6 630,00 EUR nie je plátca DPH
  AGGER, s.r.o. Majerná 10730/15, 036 01 Martin Tomáš Kavulek obstaravanie@agger.sk Cena bez DPH 6 000,00 EUR / Cena s DPH 7 200,00 EUR
  DEXTRADE Žilina, s.r.o. Kamenná 9, 01001 Žilina Peter Ganoczy Ganoczy@dextrade.sk Cena bez DPH 6 120,00 EUR / Cena s DPH 7 344,00 EUR
  E K O T E C spol. s r.o. Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava martin sokol info@ekotec.sk Cena bez DPH 6 486,00 EUR / Cena s DPH 7 783,20 EUR
  PLAYSYSTEM servis s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice - mestská časť Sever Jaroslav Bavlšik servis@playsystem.sk Cena : 8 225,00 EUR nie je plátca DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 10. 2018 - 29. 10. 2018 ()

  Oprava, montáž a demontáž vianočnej výzdoby   https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=18457575


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 10. 2018 - 26. 10. 2018 ()

  Vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ V Trnovom   https://www.ezakazky.sk


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 10. 2018 - 22. 10. 2018 ()

  Oprava stožiarov VO v počte 2 ks (Žilina Invest)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 10. 2018 - 19. 10. 2018 ()

  PD k stavbe Parkovisko medzi MŠ a BD na ul. Na stanicu, Žilina-Bytčica:  https://www.ezakazky.sk


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 10. 2018 - 15. 10. 2018 ()

  Notebook 1 ks (Žilina Invest)

  • Výzva (PDF)
  • Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu nedoručenia žiadnej ponuky.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 10. 2018 - 9. 10. 2018 ()

  Zabezpečenie a osadenie dopravného značenia (Žilina Invest)

  1. ZNAČKY s.r.o., J. Ťatliatka 1785, 026 01 Dolný Kubín cena bez DPH 2 287,70 EUR
  2. ZNAK spol. s.r.o., Námestie slobody 1407/5, 020 01Púchov cena bez DPH 2 450,00 EUR


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 9. 2018 - 8. 10. 2018 ()

  Vykonanie revízií elektro v zmysle STN, Oprava stĺpov VO v počte 2 ks

  Lehota predkladania ponúk na Vykonanie elektro revízií v zmysle platných STN (Žilina Invest) sa upravuje z lehoty 04. 10. 2018 na 08.10.2018 do 10:00 hod.


  Vyhodnotenie vykonanie revízií

  1. Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o., Buzallkova č. 10, 831 07 Bratislava, cena bez DPH 2 500 EUR cena s DPH 3 000 EUR.(víťazný uchádzač)
  2. JARS elektro, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina, cena bez DPH 2 650,00 EUR cena s DPH 3 180,00 EUR.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 9. 2018 - 16. 10. 2018 ()

  Multifunkčné ihriská


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 9. 2018 - 16. 10. 2018 ()

   Výmena trávnika


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 9. 2018 - 16. 10. 2018 ()

   Športom proti extrémizmu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 9. 2018 - 28. 9. 2018 ()

  Vybudovanie dreveného prístrešku ( altánku ) v mestskej časti Žilinská Lehota

  Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu nedoručenia cenovej ponuky.


   
 • Verejná obchodná súťaž, 20. 9. 2018 - 1. 10. 2018 ()

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti (Žilina Invest)

  Vyhlasovateľ Žilina Invest s.r.o., v zmysle bodu č. 9 Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, oznamuje uchádzačom, že predmetná verejná obchodná súťaž bola zrušená. Zrušenie si vyžiadala skutočnosť, že o podanie ponuky a účasť v elektronickej aukcii prejavilo záujem vyšší počet záujemcov, ako predložilo ponuku v pôvodnej lehote. Žilina Invest s.r.o., s ohľadom na účel - maximálne hospodárneho nakladania s majetkov organizácie a dosiahnutia efektívneho zisku finančných prostriedkov, pristúpil k opakovaniu súťaže. Vyhlasovateľ Žilina Invest s.r.o., bude opakovať predmetnú súťaž s elektronickou aukciou do 30 dní.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 9. 2018 - 26. 9. 2018 ()

  Úprava koruny stromov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 9. 2018 - 4. 10. 2018 ()

  Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre stavbu: Novostavba parkovacích domov na ul. Obvodová pri kruhovom objazde HM Metro a zastávke MHD Smreková, Žilina – Solinky

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 04.10.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 9. 2018 - 26. 9. 2018 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu stavby - „Parkovisko medzi ulicami Tulská a Ustecká, Žilina - Vlčince“


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 9. 2018 - 21. 9. 2018 ()

  Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 9. 2018 - 20. 9. 2018 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: „Urnový háj na cintoríne v Žiline – Mojšová Lúčka“


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 9. 2018 - 17. 9. 2018 ()

  Vegetačné úpravy pri realizácii stavebných úprav spevnenej plochy pred MKP Žilina

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 17.09.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 7. 9. 2018 - 17. 9. 2018 ()

  Debarierizácia ZŠ a MŠ Brodno


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 8. 2018 - 17. 9. 2018 ()

  Vianočné trhy 2018 – organizačné, technické a materiálne zabezpečenie


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 8. 2018 - 7. 9. 2018 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou pre realizáciu stavby - „Parkovisko medzi ulicami Tulská a Ustecká, Žilina - Vlčince“

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 07.09.2018 do 10:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka. Postup zadávania zákazky sa bude opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 8. 2018 - 12. 9. 2018 ()

  PD pre ohlásenie stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: Rekonštrukcia chodníkov v časti Žilina-staré mesto, Bôrik, Hliny, Vlčince, Solinky, Závodie

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 12.09.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka. Postup zadávania zákazky sa bude opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 8. 2018 - 7. 9. 2018 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: „Urnový háj na cintoríne v Žiline – Mojšová Lúčka

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 07.09.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka. Jediná ponuka bola doručená dňa 10.09.2018, t. j. po lehote predkladania ponúk. Z tohto dôvodu bolo verejné obstarávanie neúspešné a bude sa opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 8. 2018 - 7. 9. 2018 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Stavebné úpravy telocvične na ZŠ Jarná v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 8. 2018 - 28. 8. 2018 ()

  Uskladnenie a rozvoz kompostérov do vybraných mestských častí

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 28.08.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 8. 2018 - 30. 8. 2018 ( PDF )

  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „ZŠ a MŠ Brodno – dostavba sociálnych zariadení v materskej škole

  Ku dňu predkladania ponúk 308.08.2018 do 09:00 hod. nebola predložená žiadna ponuka, verejný obstarávateľ pristúpil k zrušeniu postupu zadávania zákazky v zmysle§ 57 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 8. 2018 - 11. 9. 2018 ()

  Rekonštrukcia detského ihriska – lesopark Chrasť, exteriér, picia fontána


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 8. 2018 - 23. 8. 2018 ()

  Výmena vykurovacích telies v administratívnej budove na ulici Veľká Okružná


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 8. 2018 - 23. 8. 2018 ()

  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk, Žilina-Hájik


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 8. 2018 - 20. 8. 2018 ()

  Projekt dopravného riešenia jestvujúcej spevnenej plochy v mestskej časti Strážov

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 20.08.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 8. 2018 - 10. 8. 2018 ()

  Ekologické čistenie 1100 l kontajnerov

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 10.08.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 8. 2018 - 20. 8. 2018 ()

   Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 7. 2018 - 7. 8. 2018 ()

  ON LINE rezervačný systém predaja vstupeniek pre potreby Mestského divadla


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 7. 2018 - 6. 8. 2018 ()

  Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a inžiniersku činnosť pre stavbu: Revitalizácia sadu SNP v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 7. 2018 - 8. 8. 2018 ()

  Vybudovanie a doplnenie detských ihrísk v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 7. 2018 - 31. 7. 2018 ()

  Služby veterinárnej starostlivosti


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 7. 2018 - 9. 8. 2018 ()

  Organizačné, technické a materiálne zabezpečenie Vianočných trhov 2018


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 7. 2018 - 31. 7. 2018 ()

  Projekt dopravného riešenia jestvujúcej spevnenej plochy v mestskej časti Strážov

  • Výzva (PDF)
  • Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 31.07.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 7. 2018 - 27. 7. 2018 ()

  „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dozoru pre stavbu: Novostavba Domu Smútku, Žilina – Trnové“


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 7. 2018 - 26. 7. 2018 ()

  VÝMENA A OPRAVA KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCII S ODVEDENÍM DAŽĎOVEJ VODY

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 26.07.2018 do 10:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 7. 2018 - 16. 7. 2018 ()

  Vypracovanie PD na stavbu Úprava časti MK na ul. Veľká Okružná, zástavka MHD oproti OC Aupark“


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 7. 2018 - 31. 7. 2018 ()

  Rekonštrukcia ulice Kamenná, Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 7. 2018 - 26. 7. 2018 ()

  Revitalizácia verejného priestoru na ul. J. Závodského, Žilina – Závodie


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 6. 2018 - 6. 7. 2018 ()

   VÝMENA A OPRAVA KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCII S ODVEDENÍM DAŽĎOVEJ VODY


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 6. 2018 - 4. 7. 2018 ()

   Vybudovanie workoutového ihriska v Mojšovej Lúčke


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 6. 2018 - 6. 7. 2018 ()

  „Dobudovanie ihriska Mojšová Lúčka, vrátane bežeckej dráhy pre DHZ“


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 6. 2018 - 6. 7. 2018 ()

   „Doplnenie basketbalových košov a hokejových brán.“


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 6. 2018 - 15. 7. 2018 ()

  Skatepark s workouto-parkourovým ihriskom


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 6. 2018 - 26. 6. 2018 ()

  Stavebné úpravy objektu MŠ Dedinská, Žilina-Strážov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 6. 2018 - 8. 7. 2018 ()

  Parkoviská Žilina – Vlčince, Solinky, Hájik, Bytčica 


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 6. 2018 - 19. 6. 2018 ()

  Nákup kníh na reprezentačné účely mesta Žilina


   
 • Obchodná verejná súťaž, 5. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ()

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti (Žilina Invest spol.s.r.o.)

  Lehota podávania návrhov sa v bode č. 5 predlžuje z 27.06.2018 do 12:00 hod. na nový termín 13.07.2018 do 12:00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia návrhu vyhlasovateľovi).

  Obchodná verejná súťaž bola neúspešná z dôvodu, že nebola doručená ani jedna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 5. 2018 - 15. 6. 2018 ()

  Workoutová zostava vrátane dopadovej plochy, Vlčince – Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 5. 2018 - 8. 6. 2018 ()

  Tlač propagačných materiálov pre kultúrne a športové podujatia mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 5. 2018 - 7. 6. 2018 ()

  Koordinácia a zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí pre stavbu: Stavebné úpravy – Rekonštrukcia verejného osvetlenia Žilina – časť sídlisko Solinky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 5. 2018 - 25. 6. 2018 ()

  Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca, spájajúca mestské časti Brodno a Vranie


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 5. 2018 - 30. 5. 2018 ()

  Poistenie


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 5. 2018 - 30. 5. 2018 ()

  Rekonštrukcia strechy, Materská škola Zástranie - Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 5. 2018 - 28. 5. 2018 ()

  Detské ihrisko Bytčica – dopadová plocha

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 28.05.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka. Postup zadávania zákazky bude v najbližšej dobe opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 5. 2018 - 28. 5. 2018 ()

  Nákup podlahovej krytiny pre vonkajší bazén


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 5. 2018 - 21. 5. 2018 ()

  Koordinácia a zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí pre stavbu: Stavebné úpravy – Rekonštrukcia verejného osvetlenia Žilina – časť sídlisko Solinky

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 21.05.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka. Postup zadávania zákazky bude v najbližšej dobe opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 5. 2018 - 28. 5. 2018 ()

  Rekonštrukcia rádiovej siete mestskej polície z analógovej na digitálnu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 4. 2018 - 15. 5. 2018 ()

  Rekonštrukcia strechy, Materská škola Zástranie - Žilina

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle §57 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní, a to z dôvodu zmeny okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené (zmena zmluvných podmienok). Verejný obstarávateľ bude verejné obstarávanie opakovať do 7 pracovných dní.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 4. 2018 - 9. 5. 2018 ()

  Dodávanie gastronomických produktov pre kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom Žilina

  Verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu, že predložená ponuka presahovala finančné možnosti verejného obstarávateľa.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 4. 2018 - 3. 5. 2018 ()

  Inžinierska činnosť a spracovanie projektu dočasného dopravného značenia pre stavbu: „Stavebné úpravy – Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť sídlisko Solinky“

  Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o VO”) Vám oznamuje, že v zmysle § 57 ods. 2 zákona o VO zrušil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Inžinierska činnosť a spracovanie projektu dočasného dopravného značenia pre stavbu: “Stavebné úpravy – Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť sídlisko Solinky“. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na stránke www.zilina.sk dňa 25.04.2018.

  Verejný obstarávateľ Vám zároveň oznamuje, že postup zadávania zákazky nebude opakovať.

  Odôvodnenie:
  Verejný obstarávateľ sa rozhodol postup zadávania zákazky zrušiť z dôvodu, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo. Predmetnú inžiniersku činnosť zabezpečí v rámci kapcít vlastných pracovných sil.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 4. 2018 - 24. 4. 2018 ()

  Profesionálne zachytenie a spracovanie digitálneho fotografického a video záznamu z kultúrnych a športových podujatí organizovaných resp. spoluorganizovaných mestom Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 4. 2018 - 23. 4. 2018 ()

  Ekologické čistenie 1100 l kontajnerov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 4. 2018 - 23. 4. 2018 ()

  Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2019 -2023


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 4. 2018 - 23. 4. 2018 ()

  Organizačno – technické zabezpečenie Staromestských slávností 2018


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 3. 2018 - 13. 4. 2018 ()

  Chodník na ul. Obvodová, Žilina – Solinky


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2018 - 11. 4. 2018 ()

  Monitoring médií – 8 mesiacov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2018 - 10. 4. 2018 ()

  Ekologické čistenie 1100 l kontajnerov

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 10.04.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka. Postup zadávania zákazky bude v najbližšej dobe opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 3. 2018 - 6. 4. 2018 ()

  Výroba a odvysielanie videospotov mesta Žilina v roku 2018


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 3. 2018 - 5. 4. 2018 ()

  Dodávka počítačky bankoviek


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 3. 2018 - 16. 4. 2018 ()

  Modernizácia hygienických zariadení MŠ Petzvalová


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 3. 2018 - 4. 4. 2018 ()

  Vypracovanie PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, projektu interiéru, inžinierskej činnosti a výkonu autorského dozoru pre akciu: Rekonštrukcia Kultúrneho domu, Žilina- Bytčica


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 3. 2018 - 6. 4. 2018 ()

  Chodník na ul. Obvodová, Žilina - Solinky

  Verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu, že predložené ponuky neumožňovali ich objektívne vyhodnotenie.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2018 - 26. 3. 2018 ()

  Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2018 - 13. 4. 2018 ()

  Rekonštrukcie detského ihriska – lesopark Chrasť


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2018 - 3. 4. 2018 ()

  Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2019 -2023


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2018 - 26. 3. 2018 ()

  Deratizácia v budovách a verejných priestranstvách vo vlastníctve alebo správe mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 3. 2018 - 26. 3. 2018 ()

  Výber nakladateľa s biologicky rozložiteľným odpadom zo zariadení školského stravovania, detských jaslí a jedální pre dôchodcov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko jediná preložená ponuka, nerešpektovala systém nacenenia kritéria (najnižšia cena na jednotku kg) hodnotenia ponúk podľa požiadavky verejného obstarávateľa.

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 3. 2018 - 19. 3. 2018 ()

  Stavebné úpravy spevnených plôch pred MKP Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 2. 2018 - 9. 3. 2018 ()

  Výroba a odvysielanie audiospotov mesta Žilina v roku 2018


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 2. 2018 - 9. 3. 2018 ()

  Výroba a odvysielanie videospotov mesta Žilina v roku 2018

  Verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu, že predložené ponuky neumožňovali ich objektívne vyhodnotenie.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 2. 2018 - 13. 3. 2018 ()

  Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2019 – 2023

  Verejný obstarávateľ postup zadávania zákazky zrušil, ku dňu predkladania ponúk 13.03.2018 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka. Postup zadávania zákazky bude v najbližšej dobe opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 2. 2018 - 9. 2. 2018 ()

  Profesionálne zachytenie a spracovanie digitálnych fotografických záznamov z kultúrnych a športových podujatí

  Verejné obstarávanie bolo zrušené. Predmetná súťaž sa bude opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 1. 2018 - 2. 2. 2018 ()

  Monitoring médií- 11 mesiacov

  Verejné obstarávanie bolo zrušené. Predmetná súťaž sa bude opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 1. 2018 - 6. 2. 2018 ()

  Nákup kníh


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 1. 2018 - 9. 2. 2018 ()

  Zabezpečenie asanačných služieb uhynutých zvierat


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 1. 2018 - 30. 1. 2018 ()

  Úradné premeranie spotreby paliva vozidiel MsÚ


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa čerstvej zeleniny, ovocia a zemiakov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa tukov, masla a vajec


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa strukovín, sterilizovanej a mrazenej zeleniny


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa mrazených rýb


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa kompótov, džemov a náplní


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa chleba a pečiva


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa hydiny


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 22. 1. 2018 ()

  Výber dodávateľa cestovín, múky, ryže cukru, sirupu a ostatných potravín


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2018 - 25. 1. 2018 ()

  Odťah vrakov motorových vozidiel

  Víťazný uchádzač : Milan Vaňovič – VANAUTO, Nový domov 19, Žilina Trnové : 2 999 EUR


   
 • Rok 2017

 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 12. 2017 - 8. 1. 2018 ()

  VÝMENA A OPRAVA KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCII S ODVEDENÍM DAŽĎOVEJ VODY

  Víťazný uchádzač :
  URBANSTAU s.r.o., Slanské Nové Mesto 210, 044 18 Košice – okolie, Cena bez DPH : 5 923,30 EUR /Cena s DPH 7 107,97 EUR


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 12. 2017 - 22. 12. 2017 ()

  Systém sledovania vozového parku založený na technológii GPS a GPRS


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 12. 2017 - 21. 12. 2017 ()

  Dodávka štartovacích blokov + kompatibilný dynamometer


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 12. 2017 - 22. 12. 2017 ()

  Zabezpečenie asanačných služieb uhynutých zvierat


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 13. 12. 2017 - 20. 12. 2017 ()

  Dodávka elektrickej energie


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 8. 12. 2017 - 15. 1. 2018 ()

  Komplexná letná a zimná údržba komunikácií


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania/Výzva na predkladanie ponúk, 5. 12. 2017 - 28. 12. 2017 ()


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 12. 2017 - 11. 12. 2017 ()

  Zabezpečenie asanačných služieb uhynutých zvierat


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 12. 2017 - 15. 12. 2017 ()

  Dodávka športových trofejí, medailí a pohárov v roku 2018


   
 • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 28. 11. 2017 - 11. 12. 2017 ()

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti – Žilina Invest

  Viac informácii : http://zilinainvest.sk/p/30/verejne-obstaravanie/aktualne-vyzvy


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 11. 2017 - 6. 12. 2017 ()

  Rekonštrukcia podlahy v garáži MsÚ v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 11. 2017 - 28. 11. 2017 ()

  ZŠ a MŠ Brodno, Žilina- debarierizácia objektu- I. etapa

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 1 písm. b. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 11. 2017 - 21. 12. 2017 ()

  Obnova prihlášky Microsoft Enterprise Agreement

  Verejné obstarávanie bolo zrušené.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 11. 2017 - 23. 11. 2017 ()

  Vytvorenie parkovacích miest, pri cintoríne Zádubnie


   
 • Prieskum trhu podľa článku V. Smernice mesta Žiliny č. 3/2016 o verejnom obstarávaní, 13. 11. 2017 - 27. 11. 2017 ()

  Výzva č.1 na dodanie služby:
  Analýza súčasného stavu interných predpisov organizácie, s termínom dodania do 31.12.2017

  Výzva č.2 na dodanie služby:
  Spracovanie web stránky organizácie k termínu 31.12.2017

  Výzva č.3 na dodanie služby:
  Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podľa par.21 zákona č. 124/2016 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

  Cenové ponuky zasielajte na email cvczilina@cvczilina.sk

  Informácie: PhDr. Eva Dobšovič Mjartan, kontakt 0918 68 30 79
   


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 11. 2017 - 24. 11. 2017 ()

  Balíčky pre seniorov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 11. 2017 - 15. 11. 2017 ()

  Vypracovanie a dodanie PD skutkového stavu a architektonickej štúdie pre akciu: Rekonštrukcia Kultúrneho domu, Žilina - Bytčica


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 11. 2017 - 13. 11. 2017 ()

  Workoutový street park na sídlisku Vlčince- Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 11. 2017 - 20. 11. 2017 ()

  Komplexné poistenie pre Mesto Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 10. 2017 - 13. 11. 2017 ()

  Zimná údržba objektov v správe správcovskej spoločnosti ŽILBYT, s. r. o., Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 10. 2017 - 6. 12. 2017 ()

  Poisťovacie služby / obstarávame pre spoločnosť Žilbyt s. r. o.


   
 • Predbežné oznámenie, 24. 10. 2017 - 30. 11. 2017 ()

  Dodávka elektrickej energie


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 10. 2017 - 24. 10. 2017 ()

  Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie

  Poradie úspešnosti

  1. ALLESMONT, s.r.o., O. Meszároša 740/10, Varín, 013 03, IČO 36436241, doručená : 23.10.2017, 07:55 hod.
   Cena : 197,37 EUR bez DPH (uchádzač uviedol cenu 12 040 EUR bez DPH, cena sa vydelila 9 týždňov 2017+52týždňov 2018)
  2. MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214, IČO : 45325600, doručená : 24.10.2017, 11:11 hod.
   Cena : 310 EUR bez DPH


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 10. 2017 - 15. 11. 2017 ()

  Lávka pre peších a cyklistov Brodno – Vranie


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 10. 2017 - 16. 10. 2017 ()

  Komplexné stavebné úpravy sociálnych zariadení vrátane rozvodov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 10. 2017 - 13. 10. 2017 ()

  Riešenie sanácie havarijného stavu strešného plášťa budovy budúcich dielní MDŽ na ulici Košická 2, Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 9. 2017 - 20. 10. 2017 ()

  Poskytovanie reklamných a mediálnych služieb v printových a elektronických médiách a v rádiách


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 9. 2017 - 6. 10. 2017 ()

  Vypracovanie strategického dokumentu s názvom: Akčný plán nízko-uhlíkovej mobility mesta Žilina a jeho funkčnej oblasti


   
 • Oznámenia o súťaži návrhov a súťažných podmienok na verejnú anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov, 22. 9. 2017 - 28. 11. 2017 ()

  Oznámenia o súťaži návrhov a súťažných podmienok na verejnú anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Areál športu DUBEŇ v Žiline“


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 9. 2017 - 27. 9. 2017 ()

  Odstránenie reklamných zariadení

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 1 písm. b. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 8. 2017 - 19. 9. 2017 ()

  Vypracovanie strategického dokumentu s názvom: Akčný plán nízko-uhlíkovej mobility mesta Žilina a jeho funkčnej oblasti

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 1 písm. b. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 8. 2017 - 28. 8. 2017 ()

  Spracovanie PD pre územné rozhodnutie, spracovanie zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA a vykonanie inžinierskej činnosti pre získanie právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu: Novostavba parkovacieho domu ul. Baničova, Hájik


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 8. 2017 - 21. 9. 2017 ()

  technické zabezpečenie Kultúrnych podujatí


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 8. 2017 - 15. 8. 2017 ()

  Dodávka a montáž cyklistického mobiliáru


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 7. 2017 - 14. 8. 2017 ()

  Výmena kotlov v administratívnej budove KRPZ Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 7. 2017 - 3. 8. 2017 ()

  Montáž a inštalácia 2 ks ECO DOG TOILET Staníc s prispôsobením k terénu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 7. 2017 - 31. 7. 2017 ()

  Betónové koše

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 2. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 20. 7. 2017 - 12. 9. 2017 ()

  Dodávka kompostérov pre domácnosti


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 7. 2017 - 7. 8. 2017 ()

  Stavebné práce na stavebných objektoch SO 01, SO 02, SO 06.2 a SO 07 – sad Pavla Dobšinského

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 7. 2017 - 25. 7. 2017 ( PDF )

  Dodávku a montáž streetbalových basketbalových kompletov na vonkajšie ihriská /sídlisko Solinky/


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 7. 2017 - 28. 7. 2017 ()

  Stavebné úpravy vnútorného bazéna Mestská krytá plaváreň v Žiline

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 2. V lehote na predkladanie ponúk, bola doručená len jedna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 7. 2017 - 31. 7. 2017 ()

  Stavebné úpravy sociálnych zariadení Mestská krytá plaváreň v Žiline

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 2. V lehote na predkladanie ponúk, nebola doručená žiadna ponuka.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 7. 2017 - 21. 7. 2017 ()

  Výroba a dodávka symbolov mestských častí Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 7. 2017 - 28. 7. 2017 ()

  Nákup kníh


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 7. 2017 - 20. 7. 2017 ()

  ZUŠ F. Špániho – rekonštrukcia sociálnych zariadení


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 7. 2017 - 12. 7. 2017 ()

  Čistenie a dezinfekcia kontajnerov na komunálny odpad


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 6. 2017 - 7. 7. 2017 ()

  Výroba a inštalácia mobiliáru / Nadácia Lesopark


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 6. 2017 - 10. 7. 2017 ()

  Vyhliadková veža na Dubni (Žilina)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 6. 2017 - 19. 6. 2017 ()

  Výmena okien Blok A a schodisko“ (na ZŠ Karpatská)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 6. 2017 - 14. 6. 2017 ()

  Dodávka knihy: Stratená Žilina 1


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 6. 2017 - 26. 6. 2017 ()

  Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 5. 2017 - 2. 6. 2017 ()

  Výber dodávateľa ovocia a zeleniny do jedálne Nám. Borodáča a Lichardova


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 5. 2017 - 6. 6. 2017 ()

  Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 5. 2017 - 29. 5. 2017 ()

  Nákup detských kníh na reprezentačné a propagačné účely mesta Žilina v roku 2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 5. 2017 - 24. 5. 2017 ()

  Výber dodávateľa ovocia a zeleniny do jedálne Nám. Borodáča a Lichardova


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 5. 2017 - 23. 5. 2017 ()

  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

  Víťazný uchádzač : Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava – 3 500 EUR


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 5. 2017 - 16. 6. 2017 ()

  Výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v meste Žilina – Staré mesto, Malá Praha, Bôrik
  Referenčné číslo: 8438/2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 5. 2017 - 19. 5. 2017 ()

  Zhotovenie informačných tabúľ v Žilinskom lesoparku


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 5. 2017 - 22. 5. 2017 ()

  Nákupný faktoring (Žilina Invest, s.r.o.)

  Verejný obstarávateľ oznamuje uchádzačom úpravu termínu Lehoty na predkladania žiadosti o účasť v elektronickej aukcii: Pôvodné znenie - Uchádzač doručí svoju žiadosť do 10.00 hod. dňa 22. 05. 2017 / nové znenie - Uchádzač doručí svoju žiadosť do 10.00 hod. dňa 26. 05. 2017 !

  V stanovenej lehote nebola predložená žiadna ponuka, súťaž zrušená.

  Verejná obchodná súťaž bola zverejnená :

  • Žilinský večerník č. 21/2017
  • Žilinec 10/2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2017 - 29. 5. 2017 ( PDF )

  Chodník popri ceste Budatín – Zádubnie : vetva A a vetva B


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2017 - 29. 5. 2017 ()

  Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete

  Verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 ods. 2. V lehote na predkladanie ponúk, bola doručená len jedna ponuka. Verejné obstarávanie na predmet zákazky sa bude opakovať.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2017 - 28. 4. 2017 ()

  Renovácia audio systému v zasadačke MÚ Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 4. 2017 - 29. 4. 2017 ()

  Nákupný faktoring (Žilina Invest, s.r.o.)

  Súťaž formou elektronickej aukcie, bola zrušená z dôvodu nedoručenia žiadnej ponuky. 


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 4. 2017 - 21. 4. 2017 ()

  Demontáž a likvidácia stávajúceho mobiliáru v Lesoparku Chrasť


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 3. 2017 - 13. 4. 2017 ()

  Dodanie a montáž cvičebných zostáv do exteriéru


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 3. 2017 - 12. 4. 2017 ()

  Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností 2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2017 - 22. 5. 2017 ()

  Novostavba polyfunkčného domu na ul. Daniela Dlabača v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 3. 2017 - 12. 4. 2017 ()

  Zhotovenie fontány v parku Ľudovíta Štúra


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 17. 3. 2017 - 21. 4. 2017 ()

  Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 3. 2017 - 24. 3. 2017 ()

  Výroba audiospotov Mesta Žilina v roku 2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 3. 2017 - 17. 3. 2017 ()

  Výber nakladateľa s biologicky rozložiteľným odpadom zo zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 2. 2017 - 6. 3. 2017 ()

  Dodanie tabuliek


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 2. 2017 - 1. 3. 2017 ()

  Demontáž veľkoplošnej LED obrazovky


   
 • Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, 13. 2. 2017 - 31. 3. 2017 ()

  predaj pozemkovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Gbeľanoch, kat. úz. Gbeľany

  Z dôvodu že o pozemky prejavil záujem Mobis Slovakia s.r.o.,ulica 1,013 02 Gbeľany bola súťaž zrušená. Následne sa začali rokovania vo veci odkúpenia uvedeného predmetu.

  Verejná obchodná súťaž bola zverejnená :

  • Žilinský kuriér č. 02/2017
  • Žilinský večerník 11/2017
  • Mafra Slovakia (Hospodárske noviny) 17. 3. 2017
  • Petit press (Sme) 15. 3. 2017
  • Perex (Pravda) 20. 3. 2017


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 2. 2017 - 20. 2. 2017 ()

  Výber nakladateľa s biologicky rozložiteľným odpadom zo zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 1. 2017 - 30. 1. 2017 ()

  Dodanie podušiek do pečiatok


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ()

  Výmena okien na telocvični ZŠ


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 1. 2017 - 23. 1. 2017 ()

  Odťah vrakov motorových vozidiel


   
 • Rok 2016

 • Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, 13. 12. 2016 - 12. 1. 2017 ()

  predaj pozemku kataster Mojš


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 11. 2016 - 15. 12. 2016 ()

  Poisťovacie Služby


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 11. 2016 - 28. 11. 2016 ()

  Novostavba polyfunkčného domu na ul. Daniela Dlabača v Žiline


   
 • Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, 9. 11. 2016 - 30. 11. 2016 ()

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti v Gbeľanoch


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 11. 2016 - 21. 11. 2016 ()

  Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 10. 2016 - 2. 11. 2016 ()

  Servis opráv ústredného vykurovania, vodovodného rozvodu, elektroinštalácie a kanalizácie pre ŽILBYT, s.r.o.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 10. 2016 - 31. 10. 2016 ()

  Zimná údržba- ŽILBYT, s.r.o., Žilina


   
 • Výzva o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, 12. 10. 2016 - 31. 10. 2016 ()

  Predaj pozemkovej nehnuteľnosti v Gbeľanoch (Vyhlasovateľom je Žilina Invest, s. r. o., Námestie obetí komunizmu č. 1, Žilina)


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 10. 2016 - 25. 10. 2016 ()

  Mechanické zabezpečenie vstupu do pešej zóny v meste Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 9. 2016 - 13. 10. 2016 ()

  Rekonštrukcia a modernizácia bezdrôtového rozhlasu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 9. 2016 - 4. 10. 2016 ()

  Celomestská deratizácia na území mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 9. 2016 - 23. 9. 2016 ()

  Inžinierska činnosť - Revitalizáciu pietneho a oddychového odpočívadla "Bojisko" Stráňavy


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 9. 2016 - 22. 9. 2016 ()

  Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 9. 2016 - 21. 9. 2016 ()

  Vyhotovenie a dodanie blúzok pre zamestnankyne klientskeho centra


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 8. 2016 - 5. 9. 2016 ()

  Outdorový fitpark pre seniorov v dennom centre dôchodcov na ul. J. Borodača č.1. v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 8. 2016 - 8. 9. 2016 ()

  Vyhotovenie a dodanie blúzok pre zamestnankyne klientskeho centra


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 8. 2016 - 14. 9. 2016 ()

  Novostavba polyfunkčného domu na ul. Daniela Dlabača v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 7. 2016 - 5. 8. 2016 ()

  Generálna oprava zvonkohry na budove Radnice


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 7. 2016 - 9. 8. 2016 ()

  Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 7. 2016 - 4. 8. 2016 ()

  Dodávanie gastronomických produktov a doplnkového tovaru pre kultúrne a športové podujatia Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 7. 2016 - 4. 8. 2016 ()

  Zhotovenie prezentačných stojanov, informačných tabúľ, pamätnej tabule a upomienkových predmetov vrátane grafických návrhov v rámci projektu Rosenfeldov palác- nové centrum kultúry v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 7. 2016 - 1. 8. 2016 ()

  Urnový háj, Žilina- Bôrik, vojenský cintorín parc. č. 4899/2, 1. etapa


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 7. 2016 - 25. 7. 2016 ()

  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Generálna oprava zvonkohry na budove Radnice


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 7. 2016 - 15. 7. 2016 ()

  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Dodávanie gastronomických produktov a doplnkového tovaru pre kultúrne a športové podujatia Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk - civilná zákazka s nízkou hodnotou, 8. 7. 2016 - 22. 7. 2016 ()

  Zhotovenie letákov a brožúr vrátane grafických návrhov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 6. 2016 - 6. 7. 2016 ()

  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Dodávanie gastronomických produktov a doplnkového tovaru pre kultúrne a športové podujatia Mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 6. 2016 - 24. 7. 2016 ()

  Zosuv pôdy Vranie - stabilizácia miestnej komunikácie, úseky II.-VI.


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 6. 2016 - 24. 6. 2016 ()

  Úprava vzduchotechniky v kultúrnom dome v Trnovom


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2016 - 6. 6. 2016 ()

  Odťahovanie autovrakov


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 5. 2016 - 22. 6. 2016 ()

  Stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Arvaya v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 5. 2016 - 27. 5. 2016 ()

  Stavebné práce na výmene kotlov v budove Kultúrneho domu v Trnovom, č. parc. KN-C 666


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 5. 2016 - 30. 5. 2016 ()

  Vypracovanie PD na bezdrôtový rozhlas


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 5. 2016 - 8. 6. 2016 ()

  Rekonštrukcia a revitalizácia parku Ľ. Štúra


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 5. 2016 - 10. 5. 2016 ()
  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Právne služby - ŽILBYT


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 5. 2016 - 19. 5. 2016 ()

  Výmena okien na IV. N. P. v bloku „E“ Základnej školy na Limbovej ulici v Žiline


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 5. 2016 - 11. 5. 2016 ()
  Verejné obstarávanie bolo zrušené, nakoľko nebola doručená žiadna ponuka.

  Zabezpečenie elektroinštalačných prác a elektroinštalačného materiálu


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2016 - 9. 5. 2016 ()

  Oprava strechy na budove kultúrneho domu v Žilinskej Lehote


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2016 - 9. 5. 2016 ()

  Oprava objektu šatní pri futbalovom ihrisku v Brodne


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2016 - 18. 5. 2016 ()

  Obnova hygienických zariadení MŠ Puškinova, Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2016 - 17. 5. 2016 ()

  Stavebné úpravy DJ Veľká Okružná, Žilina – 1. etapa


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 4. 2016 - 29. 4. 2016 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Stavebné úpravy kuchyne MŠ na ul. Varšavská, Žilina- Vlčince


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 3. 2016 - 4. 4. 2016 ()

  Nákupný faktoring


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 3. 2016 - 13. 4. 2016 ()

  Dodávka a inštalácia klimatizácie


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 3. 2016 - 4. 4. 2016 ()

  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v roku 2016


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 3. 2016 - 6. 4. 2016 ( PDF )

  Rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik a Hliny


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 2. 2016 - 25. 2. 2016 ( PDF )
  Vypracovanie komplexnej žiadosti a jej podanie na kontokorentný úver
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 2. 2016 - 25. 2. 2016 ( PDF )
  Vytvorenie a prevádzka webovej stránky www.zilinainvest.sk
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 2. 2016 - 22. 2. 2016 ( PDF )
  Periodická kontrola stavu dažďovej kanalizácie
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 2. 2016 - 12. 2. 2016 ( PDF )
  Odstránenie havarijného stavu dažďovej kanalizácie (Žilina Invest s.r.o.)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 2. 2016 - 16. 2. 2016 ( PDF )
  Odstránenie reklamných zariadení ( Vysvetlenie - Formát PDF , Foto (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 2. 2016 - 1. 3. 2016 ( PDF )

  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: Výmena okien na ZŠ Hájik – Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 2. 2016 - 29. 2. 2016 ( PDF )

  Odstránenie objektov s likvidáciou odpadu vo vlastníctve mesta Žilina


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 1. 2016 - 1. 2. 2016 ( PDF )
  Dodávka materiálu pre stolárske práce
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 1. 2016 - 29. 1. 2016 ( PDF )
  Dodávka trofejí – medailí a pohárov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 1. 2016 - 29. 1. 2016 ( PDF )
  Výroba a dodávka pečiatok
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 1. 2016 - 1. 2. 2016 ( PDF )
  Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Košická 8392/2A a Obnova bytového domu ulica Predmestská č. 1610
   
 • Oznámenie o vyhlásení, 13. 1. 2016 - 1. 2. 2016 ( PDF )
  Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
   
 • Rok 2015

 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 23. 12. 2015 - 20. 1. 2016 ( PDF )
  GEODETICKÉ SLUŽBY
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 23. 12. 2015 - 20. 1. 2016 ( PDF )
  Systémová integrácia informačných technológii vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 12. 2015 - 22. 12. 2015 ( ZIP , PDF )
  Dodávka a montáž atypických kuchynských liniek pre bytový dom ul. Pri Rajčianke Zmluva o dielo ( Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Mliečne výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Hydina, ryby a rybie výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Mäso a mäsové výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Múka, cukor, ryža, cestoviny, olej na varenie, nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina, konzervované huby, konzervované ovocie, výrobky v konzerve, džemy a marmelády, ovocné želé; ovocné alebo orechové pyré a pasty/pretlaky, koreniny a chuťové prísady, cukrárske výrobky, strukoviny, paštéta ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Zemiaky, zelenina, ovocie, hlboko zmrazené výrobky ( Vysvetlenie - Formát PDF , Vysvetlenie 2 (PDF) )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 12. 2015 - 15. 12. 2015 ( PDF )
  Personálne zabezpečenie prevádzky Divadelnej kaviarne (výzva + návrh zmluvy)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 12. 2015 - 10. 12. 2015 ( PDF )
  Spracovanie svetelnotechnického merania (vrátene vzoru protokolu a zmluvy)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 11. 2015 - 11. 12. 2015 ()
  Poisťovacie služby pre spoločnosť ŽILBYT, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 11. 2015 - 30. 11. 2015 ( ZIP , PDF )
  Zimná údržba pre Žilbyt s.r.o. (v ZIP - Návrh zmluvy, prílohy, výkaz prác)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 11. 2015 - 25. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca- všeobecná hodnota nehnuteľnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 11. 2015 - 25. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca- vecné bremeno
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 11. 2015 - 25. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca- všeobecná hodnota nehnuteľnosti
   
 • Informácia o zrušení verejného obstarávania, 11. 11. 2015 - 18. 11. 2015 ()
  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina, zrušil použitý postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona pre predmety : Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku na ul. Dobšinského, Žilina – Vlčince (projektová dokumentácia) a Zimná údržba – ŽILBYT, s.r.o., Žilina. V uvedených zákazkách, vyhlásených na internetovej stránke verejného obstarávateľa www.zilina.sk, bola predložená len jedna ponuka.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 11. 2015 - 13. 11. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia vykurovania Dom smútku – Starý cintorín Žilina (Výzva, kalkulácia, projektová dokumentácia, návrh zmluvy)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 11. 2015 - 16. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 11. 2015 - 24. 11. 2015 ( PDF )
  Poisťovacie služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 11. 2015 - 13. 11. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia kotolne – Denné centrum A. Kmeťa 38, Žilina (výzva+prílohy)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 11. 2015 - 30. 11. 2015 ( PDF )
  Úprava okružnej križovatky na ul. Vysokoškolákov - Žilina, pri plavárni
   
 • Oznámenie o začatí súťaže, 30. 10. 2015 - 26. 1. 2016 ( PDF )
  návrhov - Žilina - Bulvár, Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov s udelením cien
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 10. 2015 - 6. 11. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 26. 10. 2015 - 23. 11. 2015 ( PDF )
  Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 10. 2015 - 26. 10. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – hodnota cenných papierov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 10. 2015 - 26. 10. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – všeobecná hodnota nehnuteľností
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 10. 2015 - 26. 10. 2015 ( PDF )
  Odstránenie reklamných zariadení
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 10. 2015 - 29. 10. 2015 ()
  Zimná údržba – ŽILBYT, s.r.o., Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 10. 2015 - 20. 10. 2015 ( PDF )
  Bezdrôtový miestny rozhlas – Žilina časť Žilinská lehota (výzva, zmluva, položky bez cien)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 10. 2015 - 22. 10. 2015 ( PDF )
  Projektová dokumentácia – Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku na ul Dobšinského, Žilina – Vlčince
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 9. 2015 - 6. 10. 2015 ( PDF )
  Montáž a demontáž vianočnej výzdoby
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 23. 9. 2015 - 23. 11. 2015 ( PDF )
  Odstránenie mimoriadnej udalosti - cestné teleso v časti Žilina Vranie
   
 • Oznámenie o vyhlásení obchodnej súťaže podľa ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 22. 9. 2015 - 13. 10. 2015 ( PDF )
  Obytný súbor Krasňany, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 17. 9. 2015 - 6. 10. 2015 ( PDF )
  Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane výkonu autorského dozoru
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 9. 2015 - 5. 10. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby – Výmena okien na ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 9. 2015 - 14. 9. 2015 ( PDF )
  „Služby znalca –všeobecná hodnota hnuteľností“ – murovaný stánok
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 9. 2015 - 16. 9. 2015 ( ZIP , PDF )
  Výber zhotoviteľa stavby - Odvodnenie ul. Na Hôrke – Považský Chlmec
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 9. 2015 - 10. 9. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – všeobecná hodnota hnuteľnosti – drevený stánok
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 9. 2015 - 8. 9. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – znalecký posudok všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 9. 2015 - 8. 9. 2015 ( PDF )
  Technické zabezpečenie kultúrnych podujatí (Predbežný harmonogram kultúrnych a športových podujatí_2015-2016 - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 8. 2015 - 10. 9. 2015 ( ZIP , PDF )
  Rekonštrukcia kotolne – Denné centrum A. Kmeťa 38, Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 8. 2015 - 22. 9. 2015 ( PDF )
  Realizácia 1. Etapy športových ihrísk na ZŠ ul. Karpatská – Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 8. 2015 - 15. 9. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu rekonštrukcie pešieho ťahu od podchodu po námestie Mladosti – Žilina Hájik, 2.etapa
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 21. 8. 2015 - 21. 10. 2015 ( PDF )
  Prestavba administratívnej budovy na byty Žilina pri Rajčianke parc. č. 3894/3
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 8. 2015 - 16. 9. 2015 ( PDF )
  Sadovnícke úpravy základnej školy na Hájiku v Žiline – Dažďová záhrada
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 19. 8. 2015 - 25. 8. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: „Stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Arvaya, v Žiline“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 8. 2015 - 24. 8. 2015 ( ZIP , PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby - Nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia NN káblovej prípojky požiarnej zbrojnice DHZ Žilina – Bytčica
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 8. 2015 - 27. 8. 2015 ( PDF )
  Obnova sociálnych zariadení, ZŠ Karpatská 8063/11
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 8. 2015 - 14. 8. 2015 ( PDF )

   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2015, 3. 8. 2015 - 2. 10. 2015 ( PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 7. 2015 - 19. 8. 2015 ( PDF )
  LÁVKA A PRÍSTREŠOK NA KOPCI STRANÍK
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 23. 7. 2015 - 23. 9. 2015 ( PDF )
  Oprava sociálnych zariadení a priestorov ZŠ a MŠ ul. Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 7. 2015 - 20. 7. 2015 ( ZIP , PDF )
  Bezdrôtový miestny rozhlas pre mesto Žilina – časť Zádubnie
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 7. 2015 - 17. 7. 2015 ( ZIP , PDF )
  Vykonanie Archeologického výskumu : predstihový
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 7. 2015 - 16. 7. 2015 ( PDF )
  Služby znalca - znalecký posudok všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 7. 7. 2015 - 7. 9. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia zimného štadióna v Žiline
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 7. 7. 2015 - 7. 9. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia a modernizácia strojovne chladenia
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 7. 2015 - 13. 7. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 7. 2015 - 13. 7. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 30. 6. 2015 - 31. 8. 2015 ( PDF )
  Stavebné úpravy interiéru 2 poschodia bloku B ZŠ Limbová v Žiline so zmenou účelu využitia na 2 triedy MŠ
   
 • Predbežné oznámenie, 24. 6. 2015 - 14. 8. 2015 ( PDF )
  Systémová integrácia informačných technológii vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 6. 2015 - 2. 7. 2015 ( PDF )
  Využitie dažďovej vody v ZŠ Závodie
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 6. 2015 - 3. 7. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľ na realizáciu stavby: Výmena únikových dverí a okien na II.NP ZŠ Limbová
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 9. 6. 2015 - 12. 6. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 6. 2015 - 1. 7. 2015 ( PDF )
  Oprava sociálnych zariadení a priestorov ZŠ a MŠ ul. Dolná Trnovská 36, Žilina – Trnové
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 5. 6. 2015 - 5. 8. 2015 ( PDF )
  Nákup dvoch upravených osobných motorových vozidiel pre potreby MP Žilina
   
 • Predbežné oznámenie, 5. 6. 2015 - 5. 8. 2015 ( PDF )
  Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 6. 2015 - 5. 6. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 6. 2015 - 5. 6. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 5. 2015 - 5. 6. 2015 ( PDF )
  Detské ihriská a outdoorový fit park na sídliskách Solinky a Hájik – Žilina (Výkaz výmer - Formát PDF , Zmluva vzor - Formát PDF , Projektová dokumentácia - Formát ZIP )
  Vysvetlenie - Formát PDF

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 5. 2015 - 28. 5. 2015 ( PDF )
  Spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu(výzva+zmluva)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 5. 2015 - 28. 5. 2015 ( PDF )
  Dodávka a inštalácia ozvučenia Zimného štadióna v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 5. 2015 - 9. 6. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie Mestského divadla Žilina
   
 • Informácia o uzatvorení zmluvy, 13. 5. 2015 - 13. 7. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby : „Oprava a úpravy vstupu ZŠ Žilina Hájik“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 5. 2015 - 1. 6. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia a modernizácia strojovne chladenia (Redakčná oprava - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 5. 2015 - 11. 5. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 5. 2015 - 26. 5. 2015 ( PDF )
  Stavebné úpravy interiéru 2 poschodia bloku B ZŠ Limbová v Žiline so zmenou účelu využitia na 2 triedy MŠ
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 4. 2015 - 27. 4. 2015 ( PDF )
  Nákup dvoch upravených osobných motorových vozidiel pre potreby MP Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 4. 2015 - 13. 4. 2015 ( ZIP , PDF )
  Odstránenie reklamných zariadení
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 3. 2015 - 7. 4. 2015 ( ZIP , PDF )
  Stavebné úpravy jestvujúcej terasy objektu materskej školy
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2015 - 27. 3. 2015 ( PDF )
  „Služby znalca“ ( vecné bremeno)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 3. 2015 - 27. 3. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – znalecký posudok – hodnota nehnuteľnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 3. 2015 - 2. 4. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: Rekonštrukcia zimného štadióna v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 3. 2015 - 24. 3. 2015 ( PDF )
  Organizačno – technické zabezpečenie Staromestských slávností v 2015
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 3. 2015 - 26. 3. 2015 ( PDF )
  Údržba a servis motorových vozidiel typu Mercedes
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 2. 2015 - 2. 3. 2015 ( PDF )
  Distribúcia Radničných novín mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 2. 2015 - 23. 3. 2015 ( PDF )
  Údržba a servis motorových vozidiel
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 2. 2015 - 2. 3. 2015 ( PDF )
  Stavebné úpravy jestvujúcej terasy materskej školy (Prílohy - Formát ZIP )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2015 - 26. 2. 2015 ( PDF )
  Odťah vrakov motorových vozidiel
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2015 - 26. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – znalecký posudok – vecné bremeno
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2015 - 26. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca – znalecký posudok – hodnota nehnuteľnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 19. 2. 2015 - 16. 3. 2015 ( PDF )
  Stavebné úpravy strechy ZŠ a MŠ Gaštanová 56, Žilina, elokované pracovisko Na Stanicu 27, Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 2. 2015 - 9. 3. 2015 ( PDF )
  Oprava a úpravy vstupu ZŠ Žilina Hájik
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 2. 2015 - 10. 3. 2015 ( PDF )
  Zhotovenie dažďovej záhrady a retenčného jazera
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 2. 2015 - 2. 3. 2015 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: „Stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Arvaya, v Žiline“
   
 • Informácia o otváraní ponúk časť „Kritéria“, 3. 2. 2015 - 13. 2. 2015 ( PDF )
  Komplexné zabezpečenie nakladania s kuchynským odpadom
   
 • Informácia o otváraní ponúk časť „Kritéria“, 3. 2. 2015 - 13. 2. 2015 ( PDF )
  Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 3. 2. 2015 - 19. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca“ (znalecký posudok nebytových priestorov KD Bytčica) (Príloha 1a a 1b - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 2. 2015 - 10. 2. 2015 ( PDF )
  Vypracovanie právnej analýzy, (návrh zmluvy o poskytovaní právnych služieb-analýza - Formát PDF , Vysvetlenie - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 1. 2015 - 6. 2. 2015 ( PDF )
  Dodávka medailí a pohárov – trofejí
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 1. 2015 - 9. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca (znalecký posudok všeobecnej hodnoty vecného bremena)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 1. 2015 - 2. 2. 2015 ( PDF )
  Služby znalca
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 1. 2015 - 28. 1. 2015 ( PDF )
  Dodávka materiálu pre stolárske dielne
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 1. 2015 - 13. 2. 2015 ()
 • Externý projektový manažment – Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác(PDF)
 • Prezentačné predmety, inzercia, konferencie a podujatia– Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác (PDF)
 • Tlačiarenské služby – Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác (PDF)

 •  
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 1. 2015 - 30. 1. 2015 ()
 • Tvorba a údržba webovej podstránky projektu - Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky- Rosenfeldov palác (PDF)

 •  
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 1. 2015 - 16. 1. 2015 ( PDF )
  Vydávanie novín (Tlač)
  Vysvetlenie - Formát PDF
  Vydávanie novín (Tlač) - výzva Oprava (Formát PDF)

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 1. 2015 - 23. 1. 2015 ( PDF )
  Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu v Žiline
   
 • Rok 2014

 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 12. 2014 - 9. 1. 2015 ( PDF )
  Komplexné zabezpečenie nakladania s kuchynským odpadom
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 12. 2014 - 29. 12. 2014 ( PDF )
  Právne služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 11. 2014 - 15. 12. 2014 ( PDF )
  Územný generel dopravy mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 11. 2014 - 28. 11. 2014 ( ZIP , PDF )
  Poisťovacie služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 11. 2014 - 21. 11. 2014 ( PDF )
  Zabezpečenie stravovania zamestnancov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 11. 2014 - 12. 11. 2014 ( PDF )
  Oprava strešnej krytiny a poškodených žľabov – DJ Hliny III
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 10. 2014 - 4. 11. 2014 ( PDF )
  Oprava, doplnenie, montáž a demontáž vianočnej výzdoby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 10. 2014 - 29. 10. 2014 ( ZIP , PDF )
  Búracie práce
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 10. 2014 - 30. 10. 2014 ( PDF )
  Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Rosenfeldov palác
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 10. 2014 - 13. 10. 2014 ( ZIP , PDF )
  Zimná údržba chodníkov schodov vrátane vstupov do domov v správe spoločnosti Žilbyt s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 9. 2014 - 2. 10. 2014 ( PDF )
  Výmena okien - Kultúrny dom Zástranie a Lichardova 44
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 9. 2014 - 6. 10. 2014 ( PDF )
  Deratizácia v budovách a zariadeniach mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 9. 2014 - 10. 10. 2014 ( PDF )
  Dodávka hygienických potrieb pre mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 9. 2014 - 19. 9. 2014 ( PDF )
  Rekonštrukcia strechy Základná škola s materskou školou, Dolná Trnovská 36, 010 01 Žilina (Vysvetlenie - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 9. 2014 - 25. 9. 2014 ( PDF )
  Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 8. 2014 - 28. 8. 2014 ( ZIP , PDF )
  Výmena zdrojov tepla – v kotolni ZŠ Mojšová Lúčka
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 8. 2014 - 2. 9. 2014 ( RTF , PDF )
  Odborné prehliadky elektrických zariadení
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 8. 2014 - 28. 8. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby „Chodník popri ceste I/64 od kostola po sídlo firmy Impecho, Žilina - Bytčica“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 8. 2014 - 14. 8. 2014 ( ZIP , PDF )
  Viacúčelové ihrisko – Bánová
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 7. 2014 - 28. 7. 2014 ( ZIP , PDF )
  Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
   
 • Dodávka kancelárskych potrieb, 1. 7. 2014 - 14. 7. 2014 ( MS Excel , ZIP , PDF )
  Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky "Dodávka kancelárskych potrieb"
   
 • Dodávka kancelárskeho papiera, 1. 7. 2014 - 15. 7. 2014 ( MS Excel , ZIP , PDF )
  Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: "Dodávka kancelárskeho papiera"
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 6. 2014 - 17. 7. 2014 ( PDF )
  Rekonštrukcia krytu na ulici Záchrastie – Bytčica a rekonštrukcia asfaltového krytu na ihriskách sídlisk v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 6. 2014 - 7. 7. 2014 ( PDF )
  Výmena vodomerov SV a TÚV (Zmluva - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 6. 2014 - 3. 7. 2014 ( ZIP , PDF )
  Revízie komínov v bytových domoch
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 6. 2014 - 16. 7. 2014 ( PDF )
  Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 18. 6. 2014 - 30. 7. 2014 ( PDF )
  Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - výstavba 2 bytových domov s príslušenstvom
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 6. 2014 - 16. 6. 2014 ( PDF )
  Zbúranie rodinného dvoj domu č. súpisné č. 2084 a 2085 na parcelách č. 4553/2 a 553/3, križovatka ulíc Kovalíka a Papánka v Žiline
   
 • Predbežné oznámenie, 5. 6. 2014 - 15. 9. 2014 ( PDF )
  Považský Chlmec – stoková sieť
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 6. 2014 - 24. 6. 2014 ( PDF )
  MŠ Bánová Do Stožky – nadstavba jedálne (Vysvetlenie SP - Formát PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 23. 6. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu nových parkovacích miest a úpravu plôch pre kontajnery na sídlisko Vlčince
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 23. 6. 2014 ( PDF )
  Úpravy miestnych komunikácií pre parkovanie, Žilina – Solinky
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 23. 6. 2014 ( PDF )
  Stavebné úpravy miestnych komunikácií pre parkovanie, Žilina – Hájik
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 10. 6. 2014 ( ZIP , PDF )
  MŠ Bajzova - Plynová kotolňa
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 6. 6. 2014 ( PDF )
  Dodávka blúzok pre pracovníčky klientského centra
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 9. 6. 2014 ( RTF , PDF )
  Dodávka čistiacich a hygienických potrieb pre mesto Žilina
  Zoznam potrieb (XLS)

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 5. 2014 - 6. 6. 2014 ( ZIP , PDF )
  Výstavba detských ihrísk na sídliskách mesta Žiliny: Vlčince, Hliny VII a mestskej časti Považský Chlmec (Vysvetlenie ihriská Formát PDF)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 5. 2014 - 12. 6. 2014 ( PDF )
  Rekonštrukcia krytu na ulici Záchrastie - Bytčica a rekonštrukcia asfaltového krytu na ihriskách sídlisk v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 5. 2014 - 13. 6. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu rekonštrukcie pešieho ťahu od podchodu po námestie Mladosti – Žilina Hájik
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 5. 2014 - 15. 5. 2014 ( ZIP , PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu viacúčelového ihriska a chodníka na ul. Kempelenova , Žilina – Hájik
   
 • Oznámenie o poradí úspešnosti ponúk, 9. 5. 2014 - 9. 7. 2014 ( PDF )
  Predmet zákazky: „Nákup výpočtovej techniky pre ZŠ Do Stošky 8, Žilina“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 5. 5. 2014 - 30. 5. 2014 ( PDF )
  Prestavba administratívnej budovy na byty Žilina pri Rajčianke parc. č. 3894/3
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 29. 4. 2014 - 20. 5. 2014 ( PDF )
  Stavebné úpravy tried ZŠ sv. Gorazda 1, Žilina na MŠ
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 4. 2014 - 7. 5. 2014 ( PDF )
  Technické zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí Mesta Žilina
  (Príloha (PDF), Návrh zmluvy (PDF))

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 4. 2014 - 2. 5. 2014 ( PDF )
  Dodávka a montáž cykloprístreškov v meste Žilina
  (Príloha (ZIP), Návrh Zmluvy (PDF))

   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 4. 2014 - 2. 5. 2014 ( PDF )
  Správa a údržba výmenníkovej stanice (Námestie obetí komunizmu č. 1) a plynovej kotolne (Radnica)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 4. 2014 - 30. 4. 2014 ( PDF )
  Nákup výpočtovej techniky pre Základnú školu, Do Stošky 8, 010 04 Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 25. 4. 2014 - 2. 5. 2014 ( ZIP , PDF )
  Tlač propagačných materiálov pre kultúrne a športové podujatia mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 4. 2014 - 15. 5. 2014 ( PDF )
  Územný generel dopravy mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 4. 2014 - 15. 5. 2014 ( ZIP , PDF )
  Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina
   
 • Predbežné oznámenie, 15. 4. 2014 - 9. 6. 2014 ( PDF )
  Mesto Žilina - úspory energií metódou EPC
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 4. 2014 - 30. 4. 2014 ( ZIP , PDF )
  Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných častí mesta Žilina
   
 • Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 3. 4. 2014 - 19. 5. 2014 ( PDF )
  Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov (Súťažné podklady)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 2. 4. 2014 - 30. 4. 2014 ( PDF )
  Vodný zdroj Studničky revitalizácia a rozšírenie parku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 3. 2014 - 5. 4. 2014 ( ZIP , PDF )
  Pripojenie Rastislavovej ulice na miestnu komunikáciu IBV Malý diel v Žiline
   
 • Oznámenie o redakčnej oprave, 31. 3. 2014 - 17. 4. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu parkovacích miest na sídliskách mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2014 - 29. 4. 2014 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu opráv plochých striech objektov v majetku Mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 3. 2014 - 16. 4. 2014 ( PDF )
  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 29.5.2014-31.5.2014 (Súťažné podklady)
   
 • Oznámenia o zrušení postupu na predmet, 25. 3. 2014 - 26. 5. 2014 ( PDF )
  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 29.5.2014-31.05.2014
   
 • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, 25. 3. 2014 - 26. 5. 2014 ( PDF )
  Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 3. 2014 - 15. 4. 2014 ( PDF )
  Tlač propagačných materiálov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 3. 2014 - 25. 3. 2014 ( PDF )
  Nákup výpočtovej techniky pre Základnú školu, Do Stošky 8, 010 04 Žilina
   
 • Oznámenia o zrušení postupu na predmet zákazky, 18. 3. 2014 - 19. 5. 2014 ( PDF )
  Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných častí mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 13. 3. 2014 - 25. 3. 2014 ( PDF )
  „Verejný obstarávateľ Mesto Žilina zrušil použitý postup zadávania zákazky (§ 9 ods. 9) pre predmet : „Obnova fasády“ na Základnej umeleckej škole Ferka Špániho ulica Martinská č. 12, Žilina. Verejné obstarávanie sa bude opakovať po vyhodnotení súčasného stavu budovy a následne vypracovaného Výkazu výmera to z dôvodu, aby bolo možné ponuky transparentne vyhodnotiť s ohľadom na efektívne a hospodárne využívanie verejných prostriedkov.“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 3. 2014 - 31. 3. 2014 ( PDF )
  Opravy a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliaru (súťažné podklady - PDF , Obhliadka miesta - PDF , Vysvetlenie SP - PDF , Vysvetlenie SP II - PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 3. 2014 - 11. 4. 2014 ( ZIP , PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu parkovacích miest na sídliskách mesta Žilina (redakčná oprava - PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 2. 2014 - 26. 3. 2014 ( PDF )
  Organizačno – technické zabezpečenie slávnosti v dňoch 29.05.2014 – 31.05.2014 (súťažné podklady - PDF , Vysvetlenie - PDF)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 2. 2014 - 20. 2. 2014 ( PDF )
  Vedenie podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených (Žilbyt s.r.o.)
   
 • Mesto Žilina oznamuje, 27. 1. 2014 - 27. 3. 2014 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie IV. štvrťroka 2013
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 1. 2014 - 3. 2. 2014 ( PDF )
  Dodávka materiálu pre stolárske práce
   
 • Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk č. 18965 - MSS, Vestník č. 231/2013, 27. 1. 2014 - 27. 3. 2014 ( PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 24. 1. 2014 - 28. 2. 2014 ( PDF )
  Vedenie podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených
   
 • Zrušenie postupu zadávania zákazky, 23. 1. 2014 - 24. 3. 2014 ()
  Verejný obstarávateľ Mesto Žilina zrušil použitý postup zadávania zákazky (§ 9 ods. 9) pre predmet : Vedenie podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených realizovanú pre MKP s.r.o., Žilina. Verejné obstarávanie sa bude opakovať do 3 pracovných dní. Verejný obstarávateľ bude precíznejšie definovať kritérium hodnotenia ponúk a predmet obstarania tak, aby bolo možné ponuky transparentne vyhodnotiť s ohľadom na efektívne a hospodárne využívanie verejných prostriedkov.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 1. 2014 - 11. 2. 2014 ( PDF )
  Dodávka a montáž cykloprístreškov v meste Žilina ( Súťažné podklady - PDF , Projektová dokumentácia - ZIP )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 1. 2014 - 6. 2. 2014 ( ZIP , PDF )
  Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných časti mesta Žilina ( Vysvetlenie I - PDF, Vysvetlenie II - PDF , Vysvetlenie III - PDF , Vysvetlenie IV - PDF , Vysvetlenie V - PDF , Výkresy - PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 1. 2014 - 17. 1. 2014 ( PDF )
  Vedenie podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených
   
 • Rok 2013

 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 23. 12. 2013 - 20. 3. 2014 ( PDF )
  Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti ( žiadosť o nápravu - zamietnutie - PDF , súťažné podklady - PDF )
   
 • Výzva na účasť v elektronickej aukcii, 6. 12. 2013 - 10. 12. 2013 ( PDF )
   
 • Predbežné oznámenie, 27. 11. 2013 - 31. 1. 2014 ( PDF )
  Poskytnutie komplexných služieb v oblasti odpadového hospodárstva v meste Žilina
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 26. 11. 2013 - 10. 1. 2014 ( PDF )
  Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 11. 2013 - 5. 12. 2013 ( PDF )
  Poisťovacie služby ( prílohy - ZIP )
   
 • Oznámenie o výsledku elektronickej aukcie „ Vianočné trhy 2013“, 12. 11. 2013 - 13. 1. 2014 ( PDF )
  prenájom predajných stánkov na Mariánskom námestí v Žiline.
   
 • Oznámenie o výsledku elektronickej aukcie „ Vianočné trhy 2013“, 11. 11. 2013 - 10. 1. 2014 ( PDF )
  prenájom predajných miest na Námestí A. Hlinku v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 6. 11. 2013 - 14. 11. 2013 ( PDF )
  Generel cyklistickej dopravy mesta Žilina
   
 • Oznámenie o zrušení VO, 5. 11. 2013 - 6. 1. 2014 ( PDF )
  Údržba verejnej mestskej zelene mesta Žilina
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania , 5. 11. 2013 - 31. 3. 2014 ( PDF )
  Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žilina ( Písomné oznámenie výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením , Vysvetlenie v zmysle § 38 – VO č. 18090 – MUS - stanovisko )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 4. 11. 2013 - 11. 11. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž okien pre CVČ Zvolenská 20, Žilina
   
 • Oznámenie o zrušení VO, 28. 10. 2013 - 27. 12. 2013 ( PDF )
  Verejný obstarávateľ zrušil použitý postup verejného obstarávania z dôvodu zachovania princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti v zmysle § 46 ods. 2 nakoľko bola predložená len jedna ponuka. Proces verejného obstarávania sa bude opakovať do 90 dní - Letná a zimná údržba komunikácii Mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 25. 10. 2013 - 15. 11. 2013 ( PDF )
  Poisťovacie služby ( Súťažné podklady - PDF , prílohy - ZIP )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 22. 10. 2013 - 28. 10. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž cykloprístreškov v meste Žilina - práce ( podklady - ZIP )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 10. 2013 - 28. 10. 2013 ( PDF )
  Komplexné upratovacie služby budovy Žilbyt s.r.o.
   
 • Mesto Žilina, 17. 10. 2013 - 17. 12. 2013 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie III. štvrťroka 2013
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek podľa § 44, 10. 10. 2013 - 10. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  Propagácia rozvoja turizmu v Hornom Považí v rámci projektu „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 10. 2013 - 18. 10. 2013 ( PDF )
  Komplexná zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, schodov, prístreškov vchodov, vrátane vstupov do domov, ktoré sú v správe spoločnosti Žilbyt s.r.o. ( podklady - ZIP )
   
 • Oznámenia o uzavretí zmluvy, 7. 10. 2013 - 6. 12. 2013 ( PDF )
  Žilina – Bytčica, chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 24. 9. 2013 - 25. 11. 2013 ( PDF )
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek, 19. 9. 2013 - 19. 11. 2013 ( PDF )
  Grafické spracovanie, tlač publikácií a fotografií v rámci projektu „Účinné vzdelávanie deti z MRK a ich rodinných príslušníkov
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek, 19. 9. 2013 - 19. 11. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia kanalizácie KD Trnove
   
 • Oznámenie o uzatvorení zmluvy na predmet zákazky, 18. 9. 2013 - 18. 11. 2013 ( PDF )
  Mestský bezdrôtový rozhlas – Bytčica
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 9. 2013 - 30. 9. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestskej krytej plavárne s.r.o. a ŽILBYT, s. r. o formou stravovacích lístkov
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 9. 9. 2013 - 15. 10. 2013 ( PDF )
  Údržba verejnej mestskej zelene mesta Žilina, Súťažné podklady - PDF , Redakčná oprava - PDF , Súťažné podklady - oprava - PDF
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 9. 2013 - 27. 9. 2013 ( PDF )
  Opravy a údržba výťahov pre bytové domy v majetku Mesta Žilina, Súťažné podklady - PDF , Zoznam zdvíhacích zariadení - PDF
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 9. 2013 - 20. 9. 2013 ( PDF )
  Práce spojené s opravou obkladov a dlažby v bytových a nebytových priestoroch , Zmluva - PDF , Zoznam dlažby a kachličky - PDF
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 9. 9. 2013 - 18. 9. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia jestvujúcej dažďovej a splaškovej kanalizácie – Kultúrny dom v Trnovom, Návrh zmlvy o dielo - PDF , Výkaz výmer - PDF
   
 • Oznámenie o výsledkoch verejného obstarávania zákaziek, 4. 9. 2013 - 4. 11. 2013 ( PDF )
  Servis opráv ústredného vykurovania, vodovodného rozvodu a elektroinštalácie pre ŽILBYT, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 30. 8. 2013 - 6. 9. 2013 ( PDF )
  Komplexné hydraulické vyregulovanie sústavy ústredného kúrenia (ďalej UK) v bytovom dome na ulici: Jedlíkova 3427/ 27, 29, 31 v Žiline
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - nadlimitná zákazka , 30. 8. 2013 - 30. 9. 2013 ( PDF )
  Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti ( Súťažné podklady - PDF )
   
 • Oznámenie o uzatvorení zmluvy na predmet zákazky, 28. 8. 2013 - 28. 10. 2013 ( PDF )
  Dodávka školského nábytku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 8. 2013 - 12. 9. 2013 ( PDF )
  Grafické spracovanie, tlač publikácií a fotografií v rámci projektu „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov ( Návrh ZoD )
   
 • Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, 27. 8. 2013 - 28. 10. 2013 ( PDF )
  Údržba a opravy motorových vozidiel
   
 • Oznámenia o uzavretí zmluvy, 26. 8. 2013 - 25. 10. 2013 ( PDF )
  Prepravné služby
   
 • Predbežné oznámenie vestník EÚ/UVO, 26. 8. 2013 - 26. 9. 2013 ( PDF )
  Vybudovanie, správa a prevádzka parkovísk na sídlisku Solinky v Žiline formou PPP projektu
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 8. 2013 - 2. 9. 2013 ( PDF )
  Hydraulické vyregulovanie sústavy budovy ZŠ na Hollého ulici ( Príloha (Formát ZIP) a ( Návrh ZoD (Formát RTF)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 8. 2013 - 30. 8. 2013 ( PDF )
  Servis opráv ústredného vykurovania, vodovodného rozvodu a elektroinštalácie pre ŽILBYT, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 8. 2013 - 30. 8. 2013 ( PDF )
  Komplexnú týždennú kontrolu - starostlivosť, zabezpečujúcu kontrolu funkčnosti a bezpečnosti prevádzky výťahov pre bytové domy v majetku mesta Žilina a v správe spoločnosti Žilbyt s.r.o.
   
 • INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY), 21. 8. 2013 - 21. 10. 2013 ( PDF )
  Stavebné úpravy ZŠ Jarná
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 8. 2013 - 23. 8. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mestskej krytej plavárne s.r.o. formou stravovacích lístkov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 8. 2013 - 30. 8. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž stojísk na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber ( Ostatné (Formát PDF)
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy na predmet zákazky, 12. 8. 2013 - 11. 10. 2013 ( PDF )
  Nákup elektrospotrebičov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 8. 2013 - 21. 8. 2013 ( PDF )
  Zváračské a montážne práce na technologických zariadeniach Mestskej krytej plavárne, s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 5. 8. 2013 - 21. 8. 2013 ( PDF )
  Žilina – Bytčica, chodník popri ceste I/64 od čerpacej stanice po COOP ( Súťažné podklady - PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 30. 7. 2013 - 12. 8. 2013 ( PDF )
  Výber odberateľa (sprostredkovateľa) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Dodávka a montáž tabuliek so systémom QR kódov, 26. 7. 2013 - 26. 8. 2013 ( PDF )
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 25. 7. 2013 - 25. 9. 2013 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2013
   
 • Predbežné oznámenie , 24. 7. 2013 - 29. 7. 2013 ( PDF )
  Systémová integrácia informačných technológii vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 22. 7. 2013 - 29. 7. 2013 ( PDF )
  Úprava priľahlých priestorov ul. Národná ( Príloha (Formát ZIP)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 10. 7. 2013 - 15. 7. 2013 ( PDF )
  Základná škola Karpatská 8063/11, Žilina ( Podklady pre uchádzača (Formát ZIP)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 4. 7. 2013 - 24. 7. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž tabuliek QR kódov
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy, 4. 7. 2013 - 4. 9. 2013 ( PDF )
  Základná škola Gaštanová, Žilina - prestavba
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 7. 2013 - 18. 7. 2013 ( PDF )
  Stavebné úpravy – Základná škola s materskou školou, Hliny VII, Žilina – Jarná ul.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 6. 2013 - 23. 7. 2013 ( PDF )
  Dodávka školského nábytku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 6. 2013 - 22. 7. 2013 ( PDF )
  Prepravné služby
   
 • Predbežné oznámenie, 27. 6. 2013 - 26. 7. 2013 ( PDF )
  Komplexná letná a zimná údržba miestnych komunikácií, opravy a rekonštrukcie komunikácií a ostatné činnosti
   
 • Predbežné oznámenie, 27. 6. 2013 - 26. 7. 2013 ( PDF )
  Údržba verejnej mestskej zelene mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 6. 2013 - 28. 6. 2013 ( PDF )
  Dodávka školského nábytku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 7. 6. 2013 - 21. 6. 2013 ( PDF )
  Zbúranie rodinných domov č. 3699, 1782 a 1783 na ceste k Paľovej búde v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 3. 6. 2013 - 5. 6. 2013 ( PDF )
  Búracie práce na ceste k Paľovej búde
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 31. 5. 2013 - 21. 6. 2013 ( PDF )
  Dodávka a montáž zariadenia detských ihrísk
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 5. 2013 - 19. 6. 2013 ( PDF )
  Údržba a opravy motorových vozidiel
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 28. 5. 2013 - 19. 6. 2013 ( PDF )
  Stavebné úpravy – základná škola s materskou školou, Žilina - Zádubnie
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy, 28. 5. 2013 - 29. 7. 2013 ( PDF )
  Výroba a osadenie infopanelov OOCR Malá Fatra
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 27. 5. 2013 - 18. 6. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia vstupných priestorov Mestskej plavárne v Žiline
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy na predmet zákazky, 21. 5. 2013 - 22. 7. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie elektroinštalácie počas organizácie kultúrnospoločenských podujatí
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 21. 5. 2013 - 10. 6. 2013 ( PDF )
  Základná škola Gaštanová, Žilina - prestavba
   
 • Informácia o uzavretí zmluvy na predmet zákazky, 21. 5. 2013 - 22. 7. 2013 ( PDF )
  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 30.05.2013-01.06.2013
   
 • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, 13. 5. 2013 - 12. 7. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia pešej zóny ulice Národná v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 6. 5. 2013 - 15. 5. 2013 ( PDF )
  Zbúranie dvoch rodinných domov na ulici Čulenovej v Žiline ( Príloha (Formát PDF))
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 26. 4. 2013 - 6. 5. 2013 ( PDF )
  Projektová dokumentácia pre vykonanie prác na rekonštrukciu oplotenia starého cintorína na ul. M. Rázusa v Žiline ( príloha ZOD (Formát RTF)), ( Statický posudok (Formát PDF))
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 4. 2013 - 15. 5. 2013 ( PDF )
  Nákup elektrospotrebičov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 26. 4. 2013 - 17. 5. 2013 ( PDF )
  Práce a údržba na technologických zariadeniach Mestskej krytej plavárne, s.r.o.
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 25. 4. 2013 - 25. 6. 2013 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie I. štvrťroka 2013
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 16. 4. 2013 - 6. 5. 2013 ( PDF )
  Bezdrôtový, miestny rozhlas – Bytčica“
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 4. 2013 - 17. 4. 2013 ( PDF )
  Archívne regále
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 4. 2013 - 26. 4. 2013 ( PDF )
  Tlačiarenské služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 4. 2013 - 3. 5. 2013 ( PDF )
  Generel cyklistickej dopravy mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 10. 4. 2013 - 3. 5. 2013 ( PDF )
  Pozemná preprava osôb a preprava batožín na území SR a v zahraničí
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 25. 3. 2013 - 28. 3. 2013 ( PDF )
  Zvierací cintorín v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 20. 3. 2013 - 10. 4. 2013 ( PDF )
  Výroba a osadenie infopanelov OOCR Malá Fatra
   
 • Vysvetlenie k Výzve na predkladanie ponúk na predmet zákazky s nízkou hodnotou, 20. 3. 2013 - 20. 5. 2013 ( PDF )
  Vzdelávacie kurzy v rámci projektu „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 14. 3. 2013 - 2. 4. 2013 ( PDF )
  Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov
   
 • Oznámenie výsledku, 13. 3. 2013 - 15. 3. 2013 ( PDF )
  Úprava priestorov budovy na Lichardovej ulici
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 28. 2. 2013 - 21. 3. 2013 ( PDF )
  Nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu v rámci projektu „Účinné vzdelávanie detí z MRK a ich rodinných príslušníkov“.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 25. 2. 2013 - 20. 3. 2013 ( PDF )
  Organizačno-technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 30.05.2013-01.06.2013
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 25. 2. 2013 - 18. 3. 2013 ( PDF )
  Prepravné služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 25. 2. 2013 - 18. 3. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie elektroinštalácie počas organizácie kultúrnospoločenských podujatí
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 18. 2. 2013 - 19. 2. 2013 ( PDF )
  Nákup pneumatík
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 15. 2. 2013 - 19. 2. 2013 ( PDF )
  Zabezpečenie materiálu pre stolárske práce
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 11. 2. 2013 - 18. 3. 2013 ( PDF )
  Rekonštrukcia pešej zóny ulice Národná v Žiline, podlimitná zákazka
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 7. 2. 2013 - 11. 2. 2013 ( PDF )
  Odstránenie reklamných a informačných plôch
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 29. 1. 2013 - 29. 3. 2013 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie IV. štvrťroka 2012
   
 • Mesto Žilina oznamuje, 23. 1. 2013 - 31. 12. 2013 ( PDF )
  Plán verejného obstarávania pre rok 2013
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 22. 1. 2013 - 18. 2. 2013 ( PDF )
  Záchytné parkovisko v Mojši
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 21. 1. 2013 - 12. 2. 2013 ( PDF )
  Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Hollého ul. v Žiline
   
 • Okresný súd Žilina, 9. 1. 2013 - 24. 1. 2013 ( PDF )
  (24) v dedičkej veci po poručiteľovi menom Ján Boško, upovedomuje dediča menom Pavol Porubčanský, nar. 1968
   
 • Rok 2012

 • Podprahová metóda verejného obstarávania, 19. 12. 2012 - 9. 1. 2013 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnej tendrovej dokumentácie rekonštrukcie Radnice mesta Žiliny
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 12. 12. 2012 - 17. 12. 2012 ( PDF )
  Servis opráv ústredného vykurovania, vodovodného rozvodu, elektroinštalácie a kanalizácie pre Žilbyt s.r.o.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 12. 12. 2012 - 17. 12. 2012 ( PDF )
  Údržba a revízie komínov v bytových domoch Žilbyt s.r.o. na rok 2013, vrátane dodávky potrebných náhradných dielov
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 9. 11. 2012 - 13. 11. 2012 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na spracovanie architektonickej štúdie novostavby materskej školy v Trnovom a školského areálu
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 9. 11. 2012 - 15. 11. 2012 ( PDF )
  Zhotovenie základovej konštrukcie pre osadenie mája
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 31. 10. 2012 - 7. 11. 2012 ( PDF )
  Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome v Trnovom
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 29. 10. 2012 - 28. 12. 2012 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie III. štvrťroka 2012
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, zákazka s nízkou hodnotou , 26. 10. 2012 - 6. 11. 2012 ( PDF )
  Reprezentatívna kniha pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 25. 10. 2012 - 2. 11. 2012 ( PDF )
  Rekonštrukcia vzduchotechniky pre ZŠ Hollého (vrátane príloh)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 25. 10. 2012 - 2. 11. 2012 ( ZIP )
  Osadenie zábradlia na cintoríne v Považskom Chlmci (vratane)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky, 8. 10. 2012 - 23. 10. 2012 ( PDF )
  Oprava miestnych komunikácii ul. Lipovecká a ul. Na Záchrastí v Žiline
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného, 17. 9. 2012 - 22. 10. 2012 ( PDF )
  Nákup gastro zariadení
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 11. 9. 2012 - 5. 10. 2012 ( PDF )
  Nákup hygienických potrieb
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 10. 9. 2012 - 20. 9. 2012 ( PDF )
  Deratizácia v budovách a zariadeniach mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 10. 9. 2012 - 27. 9. 2012 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na sanáciu striech budovy Mestského úradu v Žiline
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 6. 9. 2012 - 18. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  Výber zhotoviteľa na výmenu okien a dverí na budovách, ktorých vlastníkom je Mesto Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 23. 8. 2012 - 4. 9. 2012 ( PDF )
  Zimný štadión MsHK Žilina – núdzové osvetlenie (Prílohy vo formáte zip)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou , 13. 8. 2012 - 24. 8. 2012 ( PDF )
  Stavebné úpravy pre osadenie a osadenie sochy Ľ. Štúra (Prílohy vo formáte zip)
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 27. 7. 2012 - 20. 8. 2012 ( PDF )
  Dodávka a montáž stojanov na bicykle
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 27. 7. 2012 - 28. 8. 2012 ( PDF )
  Kamerový systém Mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina vyhlasuje podprahovú metódu verejného obstarávania , 26. 7. 2012 - 14. 8. 2012 ( PDF )
  Výber zhotoviteľa na realizáciu opráv plochých striech objektov v majetku Mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina vyhlasuje podprahovú metódu verejného obstarávania , 26. 7. 2012 - 14. 8. 2012 ( PDF )
  Stavebné úpravy Kultúrny dom v mestskej časti Žilina - Vranie
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 26. 7. 2012 - 27. 8. 2012 ( PDF )
  Ručné a strojové čistenie mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk , 26. 7. 2012 - 15. 8. 2012 ( PDF )
  Rekonštrukcia a modernizácia mestského rozhlasu -Mesto Žilina – časť Trnove
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 23. 7. 2012 - 7. 8. 2012 ( PDF )
  Dokument Zelený akčný plán mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 17. 7. 2012 - 17. 9. 2012 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2012
   
 • Výzva na predkladanie ponúk – podprahová zákazka , 4. 7. 2012 - 13. 7. 2012 ( PDF )
  Úprava strešného plášťa Domu smútku v Mojšovej Lúčke
   
 • Výzva na predkladanie ponúk – podprahová zákazka , 12. 6. 2012 - 21. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  STAVEBNÉ ÚPRAVY DIENI NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE UL. V. JAVORKU 32, V ŽILINE
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 11. 6. 2012 - 19. 6. 2012 ( PDF )
  Nákup kancelárskych potrieb
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 7. 6. 2012 - 2. 7. 2012 ( PDF )
  Nákup kancelárskeho papiera
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 1. 6. 2012 - 14. 6. 2012 ( PDF )
  Nákup čistiacich potrieb
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 24. 5. 2012 - 31. 5. 2012 ( PDF )
  Realizačná projektová dokumentácia generálnej opravy mosta a podchodu na ul. Mateja Bela podľa správy o základnej diagnostike mosta/podchodu na Slnečnom námestí na Hájiku
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 22. 5. 2012 - 29. 5. 2012 ( PDF )
  Mobilný terminál pre MP v počte 5 ks
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 18. 5. 2012 - 26. 5. 2012 ( PDF )
  Tlačiarenské služby
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Nadlimitná zákazka, 4. 5. 2012 - 31. 5. 2012 ( PDF )
  Údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina v r.2012-2016
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 4. 5. 2012 - 15. 5. 2012 ( PDF )
  Projektová dokumentácia bezdrôtového rozhlasu mesto Žilina – časť Trnové
   
 • Zákazka s nízkou hodnotou, 2. 5. 2012 - 16. 5. 2012 ( PDF )
  Projektová dokumentácia na vykonanie prác na rekonštrukciu schodiska zo Závodia na sídlisko Hájik po podchod pod ulicou M. Belu a schodiska na Slnečnom námestí od podchodu po Námestie mladosti na sídlisku Hájik
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 26. 4. 2012 - 26. 6. 2012 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie I. štvrťroka 2012
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 18. 4. 2012 - 26. 4. 2012 ( PDF )
  Central MeetBike
   
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 16. 4. 2012 - 18. 5. 2012 ( PDF )
  Kamerový systém Mesta Žilina
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 29. 3. 2012 - 30. 6. 2012 ( PDF )
  Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie pešej zóny ulice Národna v Žiline
   
 • Výzva na predloženie cenovej ponuky, 29. 3. 2012 - 13. 4. 2012 ( PDF )
  Nákup digitálneho frankovacieho stroja
   
 • Výzva na predloženie ponuky, 26. 3. 2012 - 4. 6. 2012 ( PDF )
  Organizačno - technické zabezpečenie Staromestských slávností v dňoch 31.05.2012 - 02.06.2012 v Žiline
   
 • Predbežné oznámenie, 2. 3. 2012 - 2. 5. 2012 ( PDF )
  Údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina v r.2012-2016
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 16. 1. 2012 - 16. 3. 2012 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie IV. štvrťroka 2011
   
 • Rok 2011

 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, 5. 12. 2011 - 9. 12. 2011 ( PDF )
  Nákup školského zariadenia tried základnej školy
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 12. 10. 2011 - 12. 12. 2011 ( PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie III. štvrťroka 2011
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 8. 2011 - 13. 8. 2011 ( PDF )
  Deratizácia v budovách mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina zverejňuje, 6. 7. 2011 - 6. 9. 2011 ( RTF , PDF )
  správu o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2011
   
 • Mesto Žilina vyhlasuje , 22. 6. 2011 - 27. 6. 2011 ( PDF )
  výzvu na predloženie cenovej ponuky na spracovanie polepov vozidiel
   
 • Výzva na predloženie ponuky, 14. 6. 2011 - 20. 6. 2011 ( PDF )
  Oprava strechy Kultúrneho domu v Zástraní č. 60
   
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk, 8. 6. 2011 - 13. 6. 2011 ( PDF )
  na vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie dopravného značenia týchto železničných priecestí v meste Žilina
   
 • Oznámenie o zrušení nadlimitnej zákazky, 12. 4. 2011 - 12. 5. 2011 ( PDF )
  Výzva na predkladanie ponúk - Nadlimitná zákazka zadávaná postupom podprahovej zákazky - neprioritné služby
   
 • Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahovej zákazky na poskytnutie služby, 6. 4. 2011 - 12. 4. 2011 ( PDF )
  Poskytnutie služby externého manažmentu na akcii „Považský Chlmec - stoková sieť“, ktoré spočíva v poradenstve pri implementácií projektu a investičného dozoru počas implementácie.
   
 • Výzva na predkladanie ponúk v ramci zákazky zadávanej postupom zadávania "Podprahových zákaziek" , 25. 3. 2011 - 5. 4. 2011 ( PDF )
  Poradenstvo pri zavedení systému riadenia čerpania prostriedkov EÚ a iných zdrojov MsÚ Žilina
   
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk, 22. 3. 2011 - 30. 3. 2011 ( PDF )
  Opravu mostíka v prímestskej časti Brodno
   
 • Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky - Podprahová zákazka, 15. 3. 2011 - 12. 1. 2016 ( PDF )
  Finančný audit mesta
   
 • Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác, 7. 2. 2011 - 12. 1. 2016 ( PDF )
  Rekonštrukcia budovy na Kuzmányho ulici 105, Žilina – Centrum voľného času Spektrum
   
 • Výzva na predkladanie ponúk - Podprahová zákazka, 2. 2. 2011 - 25. 2. 2011 ( PDF )
  Finančný audit mesta
   
 • Oznámenie o zrušení podprahovej zákazky, 25. 1. 2011 - 12. 1. 2016 ( PDF )
  Externý právny audit vybraných zmlúv a projektov.