textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 20. marec 2019 | meniny: Víťazoslav, Klaudius
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

20. 03. 2019
Lekáreň apoteka, BILLA Vlčince, Obežná 8777, 01008 Žilina / 16:00 - 22:30
21. 03. 2019
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
plaváreň

20. 03. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 4,5 dr.,/šírka 09.30- 10.00 6,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 8 dr.,/šírka 11.00-11.30 6,5 dr.,/ /šírka 11.30-13.00 7,5 dr.,/šírka 14.00-14.30 7 dr.,14.30-15.00 6 dr.,)

20. 03. 2019 | 18.00-20.30 večerné plávanie

21. 03. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 6 dr.,07.00-09.30 7 dr.,10.00-11.00 7 dr.,11.00-13.00 7,5 dr.,/šírka 13.00-14.00 8 dr.,/šírka 14.00-15.00 9 dr.,/šírka)

celý program
kam dnes

Spoznajte Absynt Nová synagóga v Žiline (18:00)

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK Sobášny palác, Bytča

CINEKONCERT: SAXOPHONE SYNCOPATORS Rosenfeldov palác (19:00)

SVETOVÝ DEŇ POÉZIE mesto Žilina (15:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Verejné obstarávanie

Oznamujeme záujemcom/uchádzačom, že verejný obstarávateľ Mesto Žilina realizuje majoritné množstvo procesov verejného obstarávania na zabezpečenie nákupu tovarov a uzatvorenia zmlúv na poskytnutie služieb, prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému s následným ukončením elektronickou aukciou. Registrácia záujemcov/uchádzačov je možná prostredníctvom internetovej adresy www.eks.sk po splnení ďalších zákonných podmienok.

Z dôvodu opakujúcich sa nezodpovedných cenových ponúk na strane uchádzačov, ktorých výsledkom je zmarenie prebiehajúcich procesov verejného obstarávania, s následným opakovaním celého procesu, žiadame uchádzačov o dôsledné naštudovanie opisu predmetu zákazky ako aj zodpovedného prístupu k cenotvorbe. V prípade zmarenia procesu verejného obstarávania, bude si verejný obstarávateľ uplatňovať zmluvné pokuty v zmysle obchodných podmienok EKS.

Aktuálne platná legislatíva ukladá od 18.10.2018 povinnosť elektronickej komunikácie v celom procese verejného obstarávania (§ 20 Zákona 343/2015). Z uvedeného dôvodu, bude dňom 28.09.2018 Mesto Žilina plynule prechádzať do povinného termínu, na plnú elektronizáciu procesov verejného obstarávania. Mesto Žilina má ambíciu vykonávať všetky procesy elektronickými metódami (nadlimitné, podlimitné, zákazky s nízkou hodnotou). Pre uvedený proces bude Mesto Žilina využívať certifikovaný systém elektronického verejného obstarávania a elektronických aukcii dostupný na internetovom odkaze www.ezakazky.sk. V prechodnom období do uvedeného termínu, budú zverejňované zákazky kombinovane web/ezakazky prípadne web/vestník verejného obstarávania. Po povinnom termíne, bude vytvorený na webovom sídle www.zilina.sk generálny odkaz tak, aby sa jedným klikom uchádzač presmeroval na uvedený systém, priamo do všetkých zákaziek Mesta Žilina.

Smernica mesta Žilina č. 3/2016 o verejnom obstarávaní


Všetky súhrnné správy verejného obstarávateľa Mesta Žilina ( § 9 Zákona č. 25/2006 Z. z., § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. a Elektronický kontraktačný systém)

  Rok 2019

 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 3. 2019 - 27. 3. 2019 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina"

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=37054326


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 3. 2019 - 29. 3. 2019 ()

  Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 3771/3

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=58319720


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 20. 3. 2019 - 2. 4. 2019 ()

  Nákup propagačných materiálov mesta Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=67490140


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 15. 3. 2019 - 25. 3. 2019 ()

  Poskytnutie dočasných užívacích práv k počítačovému programu na monitoring subjektov v Obchodnom vestníku

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=40517113


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 14. 3. 2019 - 21. 3. 2019 ()

  Rozvoz kompostérov pre domácnosti

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=45804230


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 12. 3. 2019 - 26. 3. 2019 ()

  Komunikačný systém sestra - klient (ÚSMEV-zariadenie pre seniorov)

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=36353959


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 3. 2019 - 27. 3. 2019 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=68823183

  Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku. 

  Predmetné verejné obstarávanie bolo zrušené v zmysle § 57 odst. (1) písmeno b).


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 11. 3. 2019 - 27. 3. 2019 ()

  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Stavebné úpravy vzduchotechniky kuchýň Základných škôl“

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=34199697


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 8. 3. 2019 - 29. 3. 2019 ()

   Výzva na predkladanie ponúk : Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina“

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=PublicItemList


   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 6. 3. 2019 - 25. 3. 2019 ()

  Oprava a údržba mestských fontán a picích fontán

  https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=80016988


   
 • Rok 2018

 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách s cenami vyššími ako 5000 EUR za obdobie III. štvrťroka 2018, 6. 11. 2018 ( PDF )
   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách obdobie III. štvrťroka 2018 - EKS, 6. 11. 2018 ( PDF )
   
 • Výzva na predkladanie ponúk, 1. 8. 2018 ()

   VÝMENA A OPRAVA KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCII S ODVEDENÍM DAŽĎOVEJ VODY


   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách s cenami vyššími ako 5000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2018, 27. 7. 2018 ( PDF )
   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách obdobie II. štvrťroka 2018 - EKS, 27. 7. 2018 ( PDF )
   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách s cenami vyššími ako 5000 EUR za obdobie IV. štvrťroka 2017, 26. 1. 2018 ( PDF )
   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách obdobie IV. štvrťroka 2017 - EKS, 26. 1. 2018 ( PDF )
   
 • Rok 2017

 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách s cenami vyššími ako 5000 EUR za obdobie III. štvrťroka 2017, 25. 10. 2017 ( PDF )
   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách obdobie III. štvrťroka 2017 - EKS, 25. 10. 2017 ( PDF )
   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách s cenami vyššími ako 5000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2017, 21. 7. 2017 ( PDF )
   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách obdobie II. štvrťroka 2017 - EKS, 21. 7. 2017 ( PDF )
   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách obdobie IV. štvrťroka 2016 - EKS, 23. 1. 2017 ( PDF )
   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách s cenami vyššími ako 5000 EUR za obdobie IV. štvrťroka 2016, 23. 1. 2017 ( PDF )
   
 • Rok 2016

 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách obdobie III. štvrťroka 2016 - EKS, 3. 11. 2016 ( PDF )
   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách s cenami vyššími ako 5000 EUR za obdobie III. štvrťroka 2016, 3. 11. 2016 ( PDF )
   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách s cenami vyššími ako 5000 EUR za obdobie II. štvrťroka 2016, 26. 7. 2016 ( PDF )
   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách obdobie II. štvrťroka 2016 - EKS, 26. 7. 2016 ( PDF )
   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie I. štvrťroka 2016, 25. 4. 2016 ( PDF )
   
 • Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR za obdobie I. štvrťroka 2016 - EKS, 25. 4. 2016 ( PDF )
   
 • Plán verejného obstarávania na rok 2016, 5. 2. 2016 ( PDF )
   

Zobraziť dokumenty z archívu