textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 5. december 2020 | meniny: Oto
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

05. 12. 2020
Lekáreň Poštová, Poštová 1, 01008 Žilina / 20:00 - 22:00
06. 12. 2020
Lekáreň KALAMED, A. Rudnaya 3806, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

JAN RAJLICH ML. – PLAGÁTY Rosenfeldov palác

Machové dekorácie Vianoce Krajská knižnica, Žilina (10:00)

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Online rodinná sobota: Keď vyjde hviezdička Facebook Rosenfeldov palác (10:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Ponuka

  Rok 2011

 • Mesto Žilina ponúka na predaj nasledovné vozidlá, 8. 7. 2011 ( RTF , PDF )
  1ks Kia Ceed 1,4 benzín
   
 • Rok 2009

 • Výberové konanie na odpredaj nehnuteľností., 18. 5. 2009 ( RTF , PDF )
  Výberové konanie sa vyhlasuje na odpredaj nehnuteľností z majetku Mesta Žilina a to budovy – materská škola, súp. č. 268, postavenej na parc. č. KN-C 139/3 v kat. úz. Vranie, všetko zapísané na Katastrálnom úrade Žilina – Správe katastra v Žiline na LV č. 694 pre kat. úz. Vranie
   
 • Rok 2008

 • Výberové konanie na prenájom nehnuteľností, 10. 11. 2008 ( RTF , MS Word )
  Mesto Žilina v zastúpení Mestské divadlo Žilina vyhlasuje v zmysle čl. 8 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Žilina, vydanými všeobecne záväzným nariadením č. 6/2007,výberové konanie na prenájom nehnuteľností
   
 • Verejná obchodná súťaž – pozemok Hliny VIII. (parkoviská) , 10. 11. 2008 ( MS Word , PDF )
  Mesto Žilina vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov verejnú obchodnú súťaž na odpredaj nehnuteľností
   

Zobraziť dokumenty z archívu