štvrtok 17. apríl 2014 | meniny: Rudolf
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

17. 04. 2014
lekáreň Dr. MAX, V. Spanyola 41/A
18. 04. 2014
lekáreň SCHNEIDER, A. Hlinku 7/B, OC MIRAGE

celý rozpis
plaváreň

17. 04. 2014 | 06.00-19.00
(07.00-08.00 6 dr.,08.30-09.00 6 dr.,09.00-10.00 5 dr.,10.00-11.00 7 dr., 12.00-13.00 7 dr.,16.00-18.00 7 dr., 18.00-19.00 6,5 dr.,/šírka)

18. 04. 2014 | 07.00-20.00
(07.00-09.00 7 dr.,09.00-10.00 5 dr.,14.00-15.00 7 dr.,17.00-18.00 7 dr.,)

celý program
kam dnes

Grandhotel Budapešť Multikino City Cinemas, Žilina (16:20)

Captain America: Zimný vojak 3D Multikino City Cinemas, Žilina (20:00)

Captain America: Zimný vojak 3D Cinemax, Žilina (17:00)

Čas veľkonočný Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

ďaľšie podujatia
počasie
dnes pre Žilinu
Mostly Sunny Tmin 2 °C
Tmax 14 °C
zajtra pre Žilinu
Partly Cloudy Tmin 5 °C
Tmax 18 °C
viac o počasí
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Všeobecne záväzné nariadenia

  Rok 2014

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2014 ( RTF , PDF )
  (o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2014 ( PDF )
  (ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách Žilina, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2014 zo dňa 24.03.2014)
   
 • Rok 2013

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2013 ( RTF , PDF )
  (o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2013 ( RTF , PDF )
  (o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2013 ( RTF , PDF )
  (o zrušení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 18/2011)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2013 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2013 ( RTF , PDF )
  (TRHOVÝ PORIADOK pre príležitostné trhy Mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2013 ( RTF , PDF )
  (TRHOVÝ PORIADOK pre Trhovisko na Ranči pri Oškerde)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2013 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2013 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2013 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2013 ( RTF , PDF )
  (Mesta Žilina o podmienkach vylepovania plagátov)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2013 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2013 ( RTF , PDF )
  (o zrušení Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina a školskej jedálne ako súčasti Základnej školy, Rybie námestie 1, žilina, rozpočtovej organizácie)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2013 ( RTF , PDF )
  (o organizácii miestneho referenda v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 a č. 16/2012)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2013 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013 ( RTF , PDF )
  (o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013 ( PDF )
  (ktoré mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2013 ( RTF , PDF )
  (o zrušení Centra voľného času, Horný val 24, Žilina )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2013 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2013 ( RTF , PDF )
  (o odpadoch)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2013 ( PDF )
  (o určení názvu ulice v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2013 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 19/2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2013 ( RTF , PDF )
  (o určení názvu ulíc v meste Žilina v jeho mestských častiach (Pod univerzitou, Pod univerzitou I, Pod univerzitou II, úprave názvu ulice (Požiarnická), správneho priradenia ulice a orientačného čísla vchodu (Černovská 1669/5))
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2013 ( RTF , PDF )
  (o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2013 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 15/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov)
   
 • Rok 2012

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2012 ( PDF )
  (ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012 ( RTF , PDF )
  (o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2012 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rozpočtový rok 2012)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2012 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy na rozpočtový rok 2012)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2012 ( RTF , PDF )
  (o poplatku)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2012 ( RTF , PDF )
  (o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2012 ( PDF )
  (o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina v jeho mestskej časti Bôrik - (Park Ľudovíta Štúra))
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2012 ( PDF )
  (o určení názvu ulíc v meste Žilina a jeho mestských častiach (úpravy niektorých názvov ulíc, pokračovanie ulice - Antona Bernoláka))
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2012 ( RTF , PDF )
  (o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2012 ( RTF , PDF )
  (o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2012 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2012 ( PDF )
  (o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2012 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 ( RTF , PDF )
  (o spôsobe prideľovania nájomných bytov)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 ( RTF , PDF )
  (o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2012 ( RTF , PDF )
  ( o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2012 ( RTF , PDF )
  (o zrušení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 3/1996)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 o podmienkach, spôsobe poskytovania sociálnej služby v jedálni a výške úhrady za stravný lístok v jedálni)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 ( PDF )
  (o určení názvu ulice a verejného priestranstva v meste Žilina )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o špecifikácii platieb miestnych daní a miestneho poplatku a ktorým sa dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žilina, týkajúce sa miestnych daní a miestnych poplatkov)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 ( PDF )
  (ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žilina Formát ZIP)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 ( RTF , PDF )
  (o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 ( RTF , PDF )
  (o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 ( RTF , PDF )
  (o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení Mesta Žilina )
   
 • Rok 2011

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 29/2011 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2011 ( RTF , PDF )
  (o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2011 ( RTF , PDF )
  (o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2011 ( RTF , PDF )
  (o dani za ubytovanie)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o dani za psa )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o dani z nehnuteľností )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2011 ( RTF , PDF )
  (o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2011 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2011 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2011 ( RTF , PDF )
  (o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a hudobnej produkcii na letných terasách na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2011 ( RTF , PDF )
  (o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2011 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2011 ( RTF , PDF )
  (o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2011 ( RTF , PDF )
  (o Zariadení dočasného bývania )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2011 ( PDF )
  (o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011 ( RTF , PDF )
  (o rozsahu a poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania sociálnej služby v jedálni a výška úhrady za stravný lístok v jedálni )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 ( RTF , PDF )
  (o dani za užívanie verejného priestranstva)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 ( RTF , PDF )
  (o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 ( RTF , PDF )
  (o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina)
   
 • Rok 2010

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2010 ( RTF , PDF )
  (o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 ( RTF , PDF )
  (Štatút mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 ( RTF , PDF )
  (o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 ( RTF , PDF )
  (Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 ( RTF , PDF )
  (o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 - Príloha ( PDF )
  (o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 (zrušené) ( PDF )
  (ktorým sa vyhlasuje úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina)
   
 • Rok 2009

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2009 ( RTF , PDF )
  (o odpadoch)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2009 ( RTF , PDF )
  (upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2009 - Príloha č. 1 ( PDF )
  (o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2009 ( RTF , PDF )
  (o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni.)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o dani z nehnuteľností )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o dani za ubytovanie)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o dani za psa )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Žilina )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 (zrušená II. časť ) ( RTF , PDF )
  (o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2009 ( RTF , PDF )
  (o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z.)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania stravovania a výška úhrady za stravný lístok v jedálni v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009 ( RTF , PDF )
  (o určení názvu ulíc v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009 - Príloha č. 1,2,3 ( PDF )
  (o určení názvu ulíc v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2009 ( RTF , PDF )
  (o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009 ( RTF , PDF )
  (o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 ( PDF )
  (o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 ( RTF , PDF )
  (o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Bordová, Na Veľký Diel))
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 - Príloha č. 1 a č. 2 ( PDF )
  (o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Bordová, Na Veľký Diel))
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina a všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1996 o chove a držaní zvierat na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 ( RTF , PDF )
  (ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada donášky stravy )
   
 • Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Žilina, Štatút mesta Žilina v znení Dodatku č. 1 - 03/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 ( RTF , MS Word , PDF )
  (o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina)
   
 • Štatút mesta Žilina 01/2009 ( MS Word , PDF )
   
 • Rok 2008

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  (o dani za psa )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  (o dani z nehnuteľností)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008 ( RTF , MS Word , PDF )
  (ktorým sa určujú obvody základných škôl v Žiline)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2008 ( RTF , MS Word , PDF )
  (o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2008 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2008 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2008 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  (ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 14/2007 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2008 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  (ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2008 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  (o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  (o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o dani za užívanie verejného priestranstva a o správnom poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2008 ( RTF , MS Word , PDF )
  (o spôsobe prideľovania nájomných bytov s nižším štandardom pre sociálne slabšiu vrstvu obyvateľov mesta Žilina)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2008 ( RTF , MS Word , PDF )
  (o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina)
   
 • Rok 2007

 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 19 / 2007 ( RTF , MS Word , PDF )
  (o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 18 / 2007 (zrušené) ( MS Word , PDF )
  (O záväzných častiach Doplnku ÚPN–SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 17 / 2007 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 9/2001 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 15 / 2007 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 16 / 2007 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 13 / 2007 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  (o dani z nehnuteľností)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 12 / 2007 ( RTF , MS Word , PDF )
  (POŽIARNY PORIADOK MESTA)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 11 / 2007 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  (mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 9 / 2007 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  (ktorým sa mení spôsob určenia úhrady a výška úhrady za stravný lístok v jedálni pre dôchodcov)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 8 / 2007 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  (ZÁSADY PREVÁDZKOVANIA POHREBÍSK V MESTE ŽILINA)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 7 / 2007 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  (Dodatok k VZN č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 10 / 2007 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (mesta Žilina o zriadení Zariadenia dočasného bývania)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 14 / 2007 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 3 / 2007 ( RTF , MS Word )
  (opatrovateľská služba)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 5 / 2007 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o dezinsekcii a deratizácii na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 6 / 2007 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žilina)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 4 / 2007 ( RTF , MS Word )
  (pamätihodnosti mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2007 ( RTF , MS Word )
  (zmena Štatútu mesta Žilina)
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 / 2007 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov – žrebovaním, na zabezpečenie jeho vykonania)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2005 platné aj pre rok 2007 ( RTF , MS Word )
  (o dani z nehnuteľností na rok 2007)
   
 • Rok 2006

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2006 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (Zmena všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim na území mesta Žilina č.6/2005)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2006 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (Zmena všeobecne záväzného nariadenia o dani za psov č.11/2004)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2006 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (Zmena Štatútu mesta Žilina)
   
 • Rok 2005

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2005 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o zmene všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2005 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o záväzných častiach zmeny ÚPN – SÚ Žilina „Obytný súbor IBV Malý Diel“)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2005 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004 o dani za ubytovanie)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2005 ( RTF , MS Word )
  (Trhový poriadok)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2005 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie pre mestskú verejnú dopravu v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2005 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2005 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani z nehnuteľností na rok 2006)
   
 • Rok 2004

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12 / 2004 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 1/2004, ktorým sa určujú obvody základných škôl v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2004 (zrušené) ( PDF )
  (VZN, ktoré ruší VZN č.2/1991)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2004 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (ktorým sa určujú obvody základných škôl v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2004 ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 4/1998 o vymedzovaní miest na vylepovanie volebných plagátov)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dezinsekcii a deratizácii na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani z nehnuteľností)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani za ubytovanie)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani za nevýherné hracie prístroje)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani za predajné automaty)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani za užívanie verejného priestranstva)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani za psov)
   
 • Rok 2003

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2003 (zrušené) ( PDF )
  ( o miestnych poplatkoch)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2003 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (ktorým sa stanovuje, spôsob určenia úhrady, spôsob platenia úhrady a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby od 1. 1. 2004)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2003 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (ktorým sa dopĺňa § 9 všeobecného záväzného nariadenia č. 3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o pravidlách hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (Štatút mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa stanovuje výška úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 2/1991 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 12/1992 doplnené uznesením č. 9/1994 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa vydáva doplnok č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/1991 o miestnych poplatkoch)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani z nehnuteľností)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Žilina č. 9/2001 o prílohu č. 3 – ceny zneškodňovania komunálnych odpadov platné pre rok 2004)
   
 • Rok 2002

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2002 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 2/2002 a dopĺňa sa § 9 nariadenia č. 3 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2002 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 39/1999 o záväzných častiach zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina - dopravné prepojenie Vlčince - Solinky)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2002 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa dopĺňa Štatút mesta Žilina z roku 1995 § 13)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2002 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani z nehnuteľností na rok 2003)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2002 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 9/2001 o zbere preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a znečisťovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Žilina o prílohu č. 2 - Poplatok na tvorbu účelovej finančnej rezervy)
   
 • Rok 2001

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2001 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (Mesto Žilina na základe § l0 odst.2 zák. NR SR č.124/l996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zák. NR SR č.1/l997 Z.z., zákona č.76/2000 Z.z. a zákona č.l48/2001 Z.z. s použitím §6 ods.1 prvá veta zákona č.369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto zásady prideľovania nájomných bytov na území Mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2001 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (Trhový poriadok - O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na mieste KRYTÁ TRŽNICA „SMER“ - ARON, s.r.o.)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2001 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (NARIADENIE, ktorým sa mení a doplna § 9a nariadenia č. 3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2001 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 1/1992 a 2/1993 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2001 (zrušené) ( MS Word , PDF )
  (ktorým sa dopĺňa § 9 Nariadenia č.3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2001 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č.1/1991 o miestnych poplatkoch)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2001 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 9/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2001 ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 2,3,4/1999 T r h o v ý p o r i a d o k o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 2001 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani z nehnuteľností č. 8)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 2001 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina)
   
 • Rok 2000

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2000 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie a návratných finančných výpomocí pre mestskú verejnú dopravu v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2000 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o záväzných častiach zmeny územného plánu sídelného utvára Žilina - Obchodnospoločenské centrum a IBV)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2000 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa dopĺňa článok 2 nariadenia č.6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2000 ( RTF , MS Word )
  (Zrušenie nariadenia č. 4/1991 k zamedzeniu nepovoleného predaja a inej činnosti na území mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2000 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2000 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2000 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa dopĺňa {I. II, nariadenia č. 12/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 2000 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani z nehnuteľností)
   
 • Rok 1999

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1999 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (TRHOVÝ PORIADOK a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh v interiérových priestoroch Domu odborov, Ľ. Štúra č. l. Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1999 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (TRHOVÝ PORIADOK a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh v interiérových priestoroch (vestibul) Domu odborov, Ľ. Štúra č. l. Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1999 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (TRHOVÝ PORIADOK a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – na Sládkovičovej ulici v Žiline)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1999 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (TRHOVÝ PORIADOK a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – na Smrekovej ulici v Žiline)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1999 ( RTF , MS Word )
  (Zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov a vytváraní bytových spoločenstiev)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1999 ( RTF , MS Word )
  (Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste Trhovisko I - ŽILTRH)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1999 ( RTF , MS Word )
  (Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste Trhovisko II - S.H.D.T.)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1999 ( RTF , MS Word )
  (Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste Trhovisko III - E.L.C.)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1999 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste "Nové trhovisko - Richter")
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1999 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o záväzných častiach zmeny územného plánu) sídelného útvaru Žilina - dopravné prepojenie Vlčince - Solinky)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 1999 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani z nehnuteľností)
   
 • Rok 1998

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1998 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (Úprava tarify a tarifného vybavovania cestujúcich v MHD v Žiline)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1998 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (Zmenu nariadenia mesta č. 2/1991 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1998 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o záväzných častiach zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina - motodrom)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1998 ( RTF , MS Word )
  (o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1998 ( RTF , MS Word )
  (Zmenu nariadenie mesta Žilina č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1998 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1998 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o sadzbách a úľavách dane z nehnuteľností na rok 1999)
   
 • Rok 1997

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1997 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o záväzných Častiach územného plánu zóny Žilina - Hájik)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1997 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1997 ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1997 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (Zmenu VZN Mesta Žiliny č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žiliny v znení Doplnenia a zmeny tohto nariadenia č. 9/1993)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1997 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1997 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani z nehnuteľnosti)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1997 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch)
   
 • Rok 1996

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1996 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o chove a držaní zvierat na území mesta Žilina )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1996 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o odchyte a likvidácii túlavých zvierat - činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1996 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o mestskom prepravnom poriadku)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1996 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Ži¬liny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta v súlade so zákonom č. 303/95 o rozpočtových pravidlách)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1996 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (mesta o cintorínskom poriadku a poplatkoch za cintorínske služby)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1996 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o zásadách hospodárenia s prostriedkami na pohostenie a dary)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1996 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (Pracovný poriadok)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1996 ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa vydávajú rámcové zásady pre prideľovanie mestských bytov obyvateľom pre blok B5 Žilina - Hájik)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1996 ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1996 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o sadzbách a úľavách na dani z nehnuteľností na rok 1997)
   
 • Rok 1995

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1995 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (Požiarny poriadok mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1995 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o podmienkach poskytovania dotácií a návratných bezúročných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1995 ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1995 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1995 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1995 ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1995 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani z nehnuteľností)
   
 • Rok 1994

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1994 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o uplatňovaní mestského prepravného poriadku v mestskej hromadnej doprave na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1994 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o záväzných častiach územného plánu Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, spracovaného Stavoprojektom Žilina, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 4/1992 zo dňa 10. 7. 1992)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1994 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o trhovom poriadku v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1994 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o dani z nehnuteľnosti)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1994 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o záväzných častiach územného plánu sídelného útvaru Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1994 ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1994 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa dopĺňa čl. IV. nariadenia č. 12/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta v znení zmien a doplnkov)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1994 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 2/1991 o parkovanía státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1994 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení nariadenie č. 3/1993 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1994 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení nariadenie o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina č. 12/1992 v znení zmien a doplnkov)
   
 • Rok 1993

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13 / 1993 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (mesta o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1993 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (mesta o kontrole vykonávanej mestskou správou)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o chove a držaní zvierat na území mesta Žiliny)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o usmerňovaní obchodnej činnosti)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o miestnych poplatkoch)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani z nehnuteľnosti)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1993 ( RTF , MS Word )
  (o pravidlách vykonania referenda v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1993 ( RTF , MS Word )
  (o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a o odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o záväzných častiach schválenej zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina - Vodné dielo)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (Doplnok k poriadku pre cintoríny)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15 / 1993 ( RTF , MS Word )
  (o vylepovaní plagátov a o živelných nápisoch v meste Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie 1993 ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa dopĺňa NARIADENIE o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina č. 12/1992)
   
 • Rok 1992

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12 / 1992 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1992 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o odpredaji obecných bytov na území mesta Žiliny)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1992 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (mesta Žiliny o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1992 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Žiliny)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1992 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1992 ( RTF , MS Word )
  (k používaniu symbolov mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1992 ( RTF , MS Word )
  (o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1992 ( RTF , MS Word )
  (o usmerňovaní mzdových prostriedkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1992 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o odťahovaní vozidiel)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1992 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa dopĺňa nariadenie o miestnych poplatkoch č. 1/1991)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1992 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosť mestského šarhu)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 1992 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o dani z nehnuteľností)
   
 • Rok 1991

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1991 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (k zamedzeniu nepovoleného predaja a inej činnosti na území mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1991 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o organizovaní verejných búrz na území mesta v zmysle zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode, v znení zákona č. 108/1988 Zb.)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1991 (zrušené) ( RTF , PDF )
  (o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1991 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o miestnych poplatkoch)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1991 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  (o vnútornom obchode)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1991 ( RTF , MS Word )
  (ktorým sa dopĺňa nariadenie Mestského národného výboru v Žiline zo dňa 22. 5.1990 č. 17/90, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Žiliny)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie 1991 ( RTF , MS Word )
   

Zobraziť dokumenty z archívu